Brochurer - Søby Maskinaktieselskab

Comments

Transcription

Brochurer - Søby Maskinaktieselskab
SØBY
SØBY kædeelevator
SE25
SE40
Overalt hvor der stilles krav til driftssikkerhed og kapacitet
SØBY kædeelevator er en økonomisk og driftssikker løsning for lodret og skrå transport af større
kornmængder, samt transport af frø, hestebønner,
formalet gods og granulater.
SØBY kædeelevatorer kan indbygges på et minimum af plads og tilpasses ethvert siloanlæg, fordi
kædeelevatorer kan monteres med sidesnegle til
begge sider og aflevere uden tab af faldhøjde.
SØBY kædeelevatorer er fremstillet helt i stål og
monteret med støvtætte engangssmurte kuglelejer,
der sikrer en lang levetid med et minimum af pasning.
• Varmgalvaniseret udførelse.
• Nederste kædehjul to-delt, hvorved beskadigelse af kærner minimeres.
• Bredt program sikrer stor fleksibilitet.
• Udløb i 45°
• Forlængere er varmgalvaniseret efter svejsning
Fig 1.
Fig 2.
Fig 3.
Fig 4.
Fig 5.
Fig 6.
SØBY
Motorbehov
Tabel 2
Tilbehør
SE-25 med 1500 o/m:
Basismaskine
SØBY kædeelevatorer leveres i to
størrelser fra 3-18 m.
Type SE-25 og Type SE-40
SØBY kædeelevator er opbygget af:
• Elevatorhoved
• Kileremtræk
• Elevatorbund med indløb
• 2 m forlænger med inspektionslem.
• Forlængere i længder fra 12,5 cm
til 2 m, alle forlængere med rullekæde og gummilapper.
• 2 fødepropeller
Elevator-
Motor-
Motor-
Motor højde behov med behov behov
total
2 føde-
ø90
ø135
i m
propeller sidesnegle sidesnegle
3,5 - 5,5
2,2 kW
6,5 - 8,5
3,0 kW
9,5 - 11,5
4,0 kW
0,25 kW pr. m
SØBY kædeelevator er på grund af
de meget små indbygningsmål ideel til
opstilling overalt i korntransportlinien,
hvor det er nødvendigt med lodret og
skrå transport.
Tabel 3
SE-40
med 1500 o/m:
Elevator-
Motor-
Motor-
Motor højde behov med behov behov
total
2 føde-
ø90
ø135
i m
propeller sidesnegle sidesnegle
3,5 - 4,5
3,0 kW
5,5 - 6,5
4,0 kW
7,5 - 9,5
5,5 kW
0,25 kW pr. m
Brugsområde
0,15 kW pr. m
I varmgalvaniseret udførelse
0,15 kW pr. m
Kornelevator
Fig. 1: Side-/bagindløb Q16/Q20 anvendes sammen med lukket
elevatorfod for direkte montering af eksempelvis redler.
Fig. 2: Propeller med tap for sidesnegl i trug, fås som fast eller
med håndbetjent frikobling.
Propellerne er højre og
venstre vendt, afhængig af
placering.
Fig. 3: Monteringskasse for lodret
placering af kædeelvator, fås
også med monteringskasse
til 45° placering af kædeelevator.
Fig. 4: Sidesnegl i trug ø90 og ø135,
fås for henholdsvis højre og
venstre montering.
Fig. 5: Flex-Elevatorfod svingbar,
kan monteres i stedet for elevatorfod og monteringskasse.
Fig. 6: Indløb for flexelevatorfod
OK160, kan også fås med
flange Jacob ø150.
Kapacitet
I byg med 17% vandindhold
Tabel 1
SE-25
Uden propel:
Med propel: Med sidesnegl
i trug,
ø 90 mm:
ø 135 mm:
SE-40
Uden propel:
Med propel: Med sidesnegl
i trug, ø 135 mm:
Indløb fra
een side
Indløb fra
to sider
6 t
10 -
12 t
20 -
9 -
18 -
18 25 -
12 t
20 -
24 t
40 -
20 -
40 -
V = venstre side
Snegl i venstre side
er højresnoet
H = højre side
Snegl i højre side er
venstresnoet
Nedstøbning for sidetrug
300mm
400mm
Der fyldes op omkring snegletruget
med tør Leca, hvorefter der pudses
ind over kanten på snegletruget. Der
regnes med ca 5cm ekstra luft til hver
side.
SØBY
Type
SE - 25
SE - 40
A
2000+Ext
2000+Ext
B
500
500
C
500-1000-2000
500-1000-2000
MASKINAKTIESELSKAB
Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
Tlf. +45 97 53 50 33 · Fax +45 97 53 62 22
www.soby-mas.dk · [email protected]
D
360
360
E
270
270
F
360
360
G
280
280
H
135
200