dodo and the dodos big fat snake queen machine back

Comments

Transcription

dodo and the dodos big fat snake queen machine back
DORMA
Diagram og
installationsoversigt
Motorlåse Intello
2009
DORMA
Diagram oversigt
Komponent oversigt
6
5
4
1 DORMA DML Intello
Motorlås og slutblik.
2 DML CL
Kabel for DML
3 Karmoverføring
3
2
1
7
4 DML Intello CU
Styring for DML
5 Strømforsyning for DML
7
Krav til spænding
Driftsspænding: 12 - 35 VDC/ 10-24 VAC
Strømforbrug: Maks. 250 mA
6 Netspænding 230 VAC
Maks. afstand fra DML låsekassen
og til DML Intello styringen
Maks anbefalet længde: 6 meter
DML-CL kablet leveret fra DORMA er testet iht. EN 50082-2
NB: Der er blevet udført test med længere afstande. Denne
test har været positiv, men det kræver, at miljøet er fri for
stærkstrømskabler i nærheden af DML-CL kabelet. Ved
længere afstande anbefales det at benytte skærmet kabel,
hvor skærmen forbindes til jord i den ene ende.
DML 900 serien er motorlåse bygget på SIS standard. DML
9xx kan bruges på alle standard dørtyper.
DML 803 kan bruges til døre med smalle
rammer som f.eks. alu profil døre.
Motorlåsen bruges hvor der stilles høje krav til sikkerhed og
hvor der ønskes automatisk oplåsning.
Der er altid mulighed for at overstyre funktionen på låsen via
nøgle og / eller vrider.
DML leveres i fem forskellige udførelser
• DML 902 motorlås med 21 mm rigel.
• DML 912 motorlås med 14 mm falle og
21 mm rigel. Venstre og højre.
• DML 903 motorlås med 21 mm svingrigel.
• DML 913 motorlås med 14 mm falle og
21mm svingrigel. Venstre og højre.
• DML 803 motorlås med 21 mm svingrigel
til smalprofiler.
2
Ret til ændringer forbeholdes
7 Impulsgivere:
F.eks. Nøglekontakt, kodetastatur, kortlæ
ser, porttelefon anlæg, ud-tryk, tids-ur osv.
Anbefalet skærmet kabeltype
2 PFSK 0,22 mm - maks strømbelastning 1,0 A
2 PFSK 0,5 mm - maks strømbelastning 2,5 A
Vigtig!
Beregn strømforbruget og eventuelle muligheder
for spændingsfald ved længere afstande.
Motorlåsen kan betjenes med:
1. Alle typer impulsgivere, som har en potential­­­fri NO
udgang. Når NO kontakten sluttes, trækkes riglen eller
svingriglen ind i låsehuset.
2. Spændingsimpuls. Egen indgang for betjening med
en spændingsimpuls. Krav til spænding: 10-35 VDC /
8-24 VAC. Impulstyperne kan kombineres. F.eks kan
man bruge et kode­tastatur og spændings­impuls fra et
porttelefon anlæg samtidig, uden brug af mellemrelæer.
Derefter kan døren åbnes manuelt eller med dørautomatik. Brugsmønsteret bestemmes
af hvilken type lås, der bliver benyttet.
3. Mekanisk oplåsning af rigel / svingrigel sker med nøgle
og / eller vrider og af falle med vrider / greb.
Tekniske data
Driftspænding: 12-35 VDC ( polaritets
uafhængig ) eller 10-24 VAC
Strømforbrug: 150 mA ved motordrift, 50 mA i
hviletilstand.
Responstid ved impuls: < 0,5 sek.
Styring: CU-Intello
Lås: Mulighed for at styre 2 låse samtidigt fra
samme styring.
Software Dorma Intello:
PC program for administration af parametre,
indstilling af åbningstider, alarmtider mm.
Indstilling af serviceintervaller
Log fil og statuskontrol mm.
DML 902
Ekstra porte: EXP I/O, stik for tillægskort for
USB tilslutning til PC TMS 1 & TMS 2, stik for
tilslutning af indikeringspanel o. lign.
Funktioner
Dag-blokering: Ved aktivering af denne funktion
kan motorlåsen sættes i “dag-stilling”. Døren
forbliver oplåst indtil funktionen deaktiveres.
Funktionen træder i kraft efter første autoriserede
åbningsimpuls. Dette sikrer, at der er personer
tilstede, når døren er i oplåst tilstand. Ved forenklede systemer, hvor der ikke benyttes adgangskontrol, kan denne funktion bruges med fordel.
Dag-blokeringen kan styres med f.eks. et uge-ur.
Flugtvej / Nødåbning: Egen impulsindgang.
Denne funktion overstyrer andre funktioner og
åbner motorlåsen øjeblikkeligt.
Motorlåsen har følgende separate
potentialfrie NO udgange
• Dør lukket. Skifter status til NC,
når døren er lukket.
DML 912
• Dør åben. Skifter status til NC,
når døren er åben.
• Rigel ude. Skifter status til NC, når riglen /
svingriglen er ude ( i slutblikket).
• Rigel inde. Skifter status til NC, når riglen /
svingriglen er inde ( i låsekassen).
• For-alarm. Skifter status til NC, når låsen
møder en forhindring ved åbning eller lukning.
• Alarm. Giver en NC impuls ( ca. 1 sek.) Når
dør har været åben mere end 2 minutter eller
efter 8 mislykkede forsøg på forrigling.
• Relæ udgang. Skifter status til NC, når låsen
får en åbningsimpuls. Aktiv lige så længe som
justeret holde-åben-tid ( 1-20sek ).
• Strøm ud. 12 VDC, 50 mA til styring
af eksternt udstyr
DML 903
DML 913
Fordele og muligheder
• SIS standard modul låsekasse.
• Opfylder mekaniske krav fra SS 3522
klasse 3 (Blå)
• Testet efter de nyeste normer / regler.
• Hurtig reaktionstid ved impuls: < 0,5 sek.
• Driftsspændingen er polaritets uafhængig
og fleksibel: 12-35 VDC/ 10-24 VAC.
• Strømforbrug: Maks. 250 mA
• Falle produceret i stål og vendbar.
• Sabotage sikret styring med mulighed
for tilkobling til ekstern alarm.
• Samme styring, kabel og terminering til
alle motorlåse varianter.
• Dag-blokering. Låsen forbliver ulåst efter
første autoriserede åbningsimpuls.
• Separat indgang for nødåbning, som
overstyrer andre impulser.
• Slutblikket leveres med magnet. Ekstern
magnetkontakt kan benyttes.
• To typer indgange for åbningsimpuls,
potentialfri eller/og spændingsimpuls.
• Enkel kabling til f.eks. DORMA ED og
CD dørautomatik.
• Demonterbare og nummererede klemrækker.
• Motorlåsen er forberedt med porte (stik­
indgange) for TMS 1 & TMS 2 samt port for
tillægsprint med USB for tilslutning til PC.
TMS er et dørovervågningssystem produceret
af DORMA for døre i flugtveje.
DML 803
CU Intello
Styrning
Ret til ændringer forbeholdes
3
DORMA
Information
Målskema
Mål for DML Intello modullåse 902, 903, 912, 913
75
22
50
40
160
225
138
200
25
DML 912
3
3
Intello Prisliste 2009 - excl. moms
4
Ret til ændringer forbeholdes
Målskema
Mål for DML Intello smalprofillås 803
48
25
25
225
120
245
167
25
28
77
DML 803
3
3
Intello Prisliste 2009 - excl. moms
Ret til ændringer forbeholdes
5
DML Intello
Innganger og utganger
Innganger på CU Intello
Dør lukket
19 - 20
Når “nødåpning” tilkobles GND så vil
låsen momentant låses opp og bli
stående i ulåst stilling.
Når “nødåpning” frakobles GND så
vil låsen automatisk gå til låst stilling.
Potensialfri utgang (NO)
Denne utgangen blir lukket (NC) når
døren står i lukket posisjon
Denne utgangen styres av den interne
magnetkontakten, eller den eksterne
magnetkontakten hvis dette er tilkoblet.
Dør åpen
21 - 22
Når “Ekstern magnet” tilkobles GND så
overstyrer dette den interne
magnetfunksjonen mellom låsekassen og
sluttstykket. Dette tillater bruk av “egen”
magnetkontakt.
Det er ledig kapasitet i kabelen mellom
styringsenhet og lås.
Potensialfri utgang (NO)
Denne utgangen blir lukket (NC) når
døren står i åpen posisjon
Denne utgangen styres av den interne
magnetkontakten, eller den eksterne
magnetkontakten hvis dette er tilkoblet.
Alarm
23 - 24
Potensialfri utgang (NO)
Når denne utgangen aktiviseres så gir
den en kort impuls (2 sek.)
Denne tiden kan justeres med CO Intello
programvare.
Denne utgangen aktiviseres av:
* Reilen er hindret i å bevege seg til
korrekt posisjon.
* Kablene til låsekassen er frakoblet i
mer enn 10 sek. Dette vil trigge
“foralarm” en gang.
* Det har ikke blitt mottatt signal fra
dørmagnet i løpet av 60 sekunder
etter at motorlåsen har fått startimpuls
For alarm
25 - 26
Potensialfri utgang (NO).
Når denne utgangen aktiviseres så gir
den en kort impuls (2 sek.)
Denne tiden kan justeres med CO Intello
programvare.
Denne utgangen aktiviseres av
* Reilen har ikke kommet til korrekt
posisjon. Etter hvert misslykket forsøk
så kommer det en kort impuls fra
“foralarm”
Etter 7 forsøk så kommer det en kort
impuls fra “alarm”.
Dagblokkering
1 - 4 (GND)
Når “dagblokkering” er tilkoblet GND så
vil låsen (etter første aktivisering) bli
stående i ulåst stilling.
Når “dagblokkeringen” frakobles GND så
vil låsen automatisk gå til låst stilling.
Nødåpning
2 - 4 (GND)
Ekstern magnet
3 - 4 (GND)
Kabler fra lås
Utganger på CU Intello
Kablen mellom låsekassen og styringen
skal tilkobles disse punktene i CU Intello
styringsenhet.
DML CU Intello
5 - Rød
6 - Sort
7 - Blå
8 - Grå
9 - Grønn
10 - Gul
11 - Brun
12 - Rosa
Impuls, spenning
13 - 14
Når det tilføres en spenningsimpuls på
10-35V DC eller 8-24V AC til denne
inngangen så gir dette startimpuls til
motorlåsen. Låsen åpner momentant og
blir stående åpen i den tiden som er
bestemt. (1 - 20 sek.) etter at døren er
lukket.
Impuls, pot.fri
15 - 16
Når det gis potensialfri impuls på denne
inngangen så gir dette startimpuls til
motorlåsen. Låsen åpner momentant og
blir stående åpen i den tiden som er
bestemt. (1 - 20 sek.) etter at døren er
lukket.
Reile inne
26 - 28
Potensialfri utgang (NO)
Når reilen står i ulåst posisjon så veksler
utgangen til lukket (NC).
Reile ute
29 - 30
Potensialfri utgang (NO)
Når reilen står i låst posisjon så veksler
utgangen til lukket (NC).
Her kobles driftspenning til styreenheten
12-35V DC eller 10-24V AC
Polaritetsuavhengig.
Impuls
31 - 32
Potensialfri utgang (NO)
Når låsen blir aktivisert så kommer det
en kort impuls på denne utgangen (NC).
Utgang
33 - 34
Utgang med 12V DC
maksimal belastning 50mA.
33 er + og 34 er GND
Driftspenning
17 - 18
4
DORMA
Information
Quick manual DORMA DML Intello
Intello Prisliste 2009 - excl. moms
12
Ret til ændringer forbeholdes
ED 200
DML Intello CU
DORMA
NO
DORMA ED 200
Funksjon:
Her er ED 200 koblet sammen med DORMA DML Intello
motorlås, og en innvendig aluebryter.
Motorlåsen får startimpuls fra albuebryter
(alternativt adgangskontroll), motorlåsen gir startimpuls til
dørautomatikken når reilen er helt inne.
Når holdåpentiden på automatikken utløper så lukker døren,
magneten gir beskjed om at døren er lukket, og motorlåsen
låser.
Forklaring:
Potensialfri impuls fra albuebryter kobles inn på
motorlåsen.
Impulsutgangen på motorlåsen kobles i serie med
“Reile inne” utgangen.
Dette sikrer at ikke automatikken starter før låsen har
rukket å åpne.
OBS! DORMA Intello CU må ha software 1.02 eller nyere.
Hvis Intello CU har en eldre softvare så blir døren stående
åpen etter første aktivisering og vil ikke lukke.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
C
NC
38
36
39
X3
X4
X2
A
F2
37
X1
N
F3
X5
44
43
42
41
40
X6
21
20
19
X7 18
17
16
25
26
27
14
15
7
8
11
12
13
10 012 30-1 Connection example ED 200 DML Intello CU.cdr
DML 902
DML 912
DML 903
DML 913
DML 803
DML 100
DML 200
35
34
6
5
2
4
1
L1
33
32
31
Innvendig
albuebryter
X8
DORMA Norge AS
Alfasetveien 1
0668 OSLO
R4
Tlf. 23 17 68 00
Faks 23 17 68 01
[email protected]
www.dorma.no
60 012 50-1-DK
DORMA Danmark A/S
Sindalvej 6-8
DK-2610 Rødovre
tlf 44 54 30 00
fax 44 54 30 01
e-post [email protected]
www.dorma.dk

Similar documents