Uforsagt, hvordan min lykke (48)

Comments

Transcription

Uforsagt, hvordan min lykke (48)
26.-28. januar 2012
Odense Congress Center
PROGRAM
26.-28. januar 2012
Odense Congress Center
Program
1
Forord
DM i Skills
Forord
Vinderne af Danmarksmesterskabet
udløste en sand medaljeregn med to
guldmedaljer, en sølvmedalje og fem
Medallion of Excellence ved WorldSkills i
London. Det var en stor oplevelse for mig
at være i London og hilse på de danske
deltagere og se den store indsats, de
lagde i udførelsen af opgaverne.
Til sidste års Danmarksmesterskaber
havde folkeskoleelever mulighed for at
dyste med hinanden i discipliner fra erhvervsuddannelserne. Jeg er glad for, at
folkeskoleeleverne også får den chance
denne gang.
Børne- og undervisningsminister
Christine Antorini (A)
Det giver en helt konkret og håndgribelig
oplevelse af, hvad erhvervsuddannelserne kan tilbyde. Eleverne får mulighed
for at dufte til motorolien hos mekanikerne, smage og se kreative kager, som
konditorerne bager, og røre ved træet
hos tømrerne og snedkerne. Og netop
forståelsen af, hvordan uddannelse kan
omsættes til virkelige produkter, er helt
central i regeringens vision for det danske uddannelsessystem. Vi skal styrke
forankringen i praksis i al læring. Både i
folkeskolen og i ungdomsuddannelserne.
Det er en fornøjelse for mig at byde
velkommen til dette andet Danmarks
mesterskab for erhvervsuddannelserne.
Mesterskaberne er et fantastisk udstil­
lingsvindue for erhvervsuddannelserne
med dygtige danske elever, der har mod
til at vise deres talent.
Det første samlede Danmarksmester­
skab i Odense i 2011 var på mange
måder en stor succes. Der kom op
mod 15.000 besøgende, heraf en del
folkeskoleelever, der netop stod for at
skulle vælge ungdomsuddannelse.
2
Forord
DM i Skills
Jeg glæder mig over det store arbejde,
SkillsDenmark lægger i mesterskabet.
Der er brug for entusiaster til at forene
de faglige udvalgs lyst og vilje til at være
med.
En erhvervsuddannelse er et vigtigt
første skridt på en karrierevej i erhvervslivet. Og det er en fantastisk mulighed for
alle unge, som vil have en uddannelse,
der kombinerer både godt håndværk,
teori og udvikling af produkter og service
af høj kvalitet. Vi skal derfor have flere
unge til at vælge og gennemføre en
erhvervsuddannelse. Mesterskaber som
DM i Skills er med til at udbrede kendskabet til de mange forskellige faglige
muligheder og give dem mere prestige
blandt de unge.
Jeg ønsker alle nogle fantastiske dage i
Odense.
Og held og lykke til alle de dygtige unge,
der dyster i DM i Skills.
Mange hilsner
Børne- og undervisningsminister
Christine Antorini
3
Forord
DM i Skills
Forord
Også tak til OCC for endnu en gang at
stille lokaler til rådighed. Sidst, men ikke
mindst, vil jeg gerne takke erhvervs­
skolerne og deltagerne for deres opbak­
ning og engagement. Det er imponeren­
de, hvad man i fællesskab har stablet på
benene.
At Odense endnu en gang er vært for
erhvervsuddannelsernes DM er mig en
stor glæde. Det er en fornøjelse at lægge
jord til et stævne, som udstiller den
danske ungdoms talent, praktiske evner,
kreativitet og innovative ideer.
Borgmester Anker Boye (A)
I hverdagen - på skolebænken eller mens
man passer sit arbejde - kan man gøre
sig tanker om egne kreative ideer og
evner. Men det er kun gennem vidensdeling, faglig udfordring og konkurrence, at
man kan teste disse hypoteser, udvikle
sig og få et realistisk billede af ens kunnen og muligheder. Derfor er DM i Skills
et genialt koncept. Det er ikke alene en
konkurrence, men også et forum, hvor
de unge bliver udfordret, udvikler sig og
skaber nye sociale og faglige relationer.
Velkommen til DM i Skills 2012.
2011 var første år man afholdt DM i
Skills, men sikke en succes. Mere end
14.500 besøgende, tæt på 200 deltag­
ere og en massiv mediedækning. Jeg tror
dette års DM bliver mindst ligeså popu­
lært, så vi har nogle fantastiske dage i
vente. DM i Skills er en årlig begivenhed,
som er kommet for at blive.
For at sådan et arrangement opstår og
stadfæster sig, kræver det ildsjæle og
samarbejde. Derfor skal der lyde en tak
til arrangørerne og alle de folk, som har
været med i planlægningen og afholdel­sen af de indledende kvalifikations­runder.
Sponsorerne bør også takkes for deres
opbakning og vitale økonomiske støtte.
Efter de flotte resultater ved WorldSkills i
2011, tror jeg på, at vi alle kan se frem
til et spændende og begivenhedsrigt DM
i Skills 2012. Held og lykke - jeg glæder
mig til at opleve jer ”in action”.
Anker Boye, Borgmester
4
Velkommen
DM i Skills
velkommen
Hvem ta’r guldet?
Det er det spændende spørgsmål disse dage i Odense Congress Center. En lang række af
fag er samlet om DM i Skills - det fælles danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser.
Odense Congress Center er derfor fuld af landets mest talentfulde erhvervsuddannelses­
elever. De kæmper om podiepladser og for at vise omverdenen, at eleverne på erhvervsuddannelserne kan og vil noget med deres uddannelse og arbejde.
I alt 35 fag er repræsenteret ved DM i Skills. Størstedelen af fagene er med som konkurrencefag. En mindre del er med som demonstrationsfag. De unge konkurrencedeltagere
er udtaget ved først et lokalt mesterskab på deres erhvervsskole og herefter en regional
konkurrence. Vi kan derfor med rette byde dig velkommen til et mesterskab for de bedste
elever fra et bredt felt af erhvervsuddannelser.
Bag DM i Skills står organisationen SkillsDenmark, der i en årrække har sendt unge
elever fra erhvervsuddannelserne til WorldSkills - VM for erhvervsuddannelser. Sidst var
WorldSkills i London, hvor det danske landshold vandt både guldmedaljer og sølvmedalje.
Du kan møde de danske WorldSkills-vindere her under DM i Skills, du kan selve prøve
kræfter med forskellige fag - og du kan få hjælp til dit fremtidige valg af erhvervsuddannelse.
God kamp til deltagerne og god fornøjelse til de besøgende!
Projektleder SkillsDenmark: Ulla Groth tlf. 40 87 33 74
Formand SkillsDenmark: Jesper Juul Sørensen tlf. 21 66 50 20
Pressekontakt: Annika Yderstræde tlf. 51 94 70 02
5
Indholdsfortegnelse
DM i Skills
indholdsfortegnelse
Forord – Undervisningsminister Christine Antorini............................................................2
Forord – Borgmester Anker Boye.................................................................................................4
Velkommen...............................................................................................................................................5
Indholdsfortegnelse..............................................................................................................................6
Program for dagene.............................................................................................................................8
Prøv et fag og snak med en UU-vejleder...............................................................................11
Skills Stafet for 9. klasser..............................................................................................................12
Danmarksmesterskab i arbejdsmiljø.......................................................................................14
Praktiske oplysninger.......................................................................................................................15
Standplan................................................................................................................................................16
KONKURRENCEFAG
Anlægsstruktør....................................................................................................................................20
Bager.........................................................................................................................................................21
Bygningsmaler....................................................................................................................................22
Bygningssnedker................................................................................................................................23
Bygningsstruktør................................................................................................................................24
Detailslagter..........................................................................................................................................25
Elektriker.................................................................................................................................................26
Ernæringsassistent...........................................................................................................................27
Flisemurer..............................................................................................................................................28
Frisør.........................................................................................................................................................29
Glarmester.............................................................................................................................................30
6
Indholdsfortegnelse
DM i Skills
Gulvlægger.............................................................................................................................................31
Industritekniker...................................................................................................................................32
Klejnsmed...............................................................................................................................................33
Konditor....................................................................................................................................................34
Kosmetiker.............................................................................................................................................35
Maskinsnedker....................................................................................................................................36
Murer.........................................................................................................................................................37
Møbelpolstrer........................................................................................................................................38
Møbelsnedker.......................................................................................................................................39
Personvognsmekaniker..................................................................................................................40
Social- og sundhedsassistent.......................................................................................................41
Tagdækker..............................................................................................................................................42
Teknisk isolatør....................................................................................................................................43
Tækkemand...........................................................................................................................................44
Tømrer......................................................................................................................................................45
Vvs- energiuddannelsen.................................................................................................................46
DEMONSTRATIONSFAG
Anlægsgartner.....................................................................................................................................47
Brolægger...............................................................................................................................................48
Grafisk tekniker....................................................................................................................................49
Mediegrafiker........................................................................................................................................50
Skiltetekniker........................................................................................................................................51
Stenhugger.............................................................................................................................................52
Stukkatør.................................................................................................................................................53
Vognmaler..............................................................................................................................................54
Øvrige udstillere..................................................................................................................................55
Konkurrence..........................................................................................................................................63
Samarbejdspartnere.........................................................................................................................64
7
Program for dagene
DM i Skills
program for dagene
Torsdag den 26. januar 2012
Kl. 9.00-10.15
Åbningsceremoni - Arenaen
Deltagernes indmarch
Velkomsttaler ved:
Jesper Juul Sørensen, formand for SkillsDenmark
Anker Boye, Odenses borgmester
Christine Antorini, Børne- og undervisningsminister
Lars B. Goldschmidt, direktør DI
Musik af Heartbeat
Kl. 10.15-17.00
DM i Skills-konkurrencer - Hal A og C
Kl. 10.30-17.00
Prøv et fag og få studievejledning - alle haller - se omtale side 11
Kl. 10.30
Elever fra Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbyder guidede rund-
og 12.30ture, hvor de fortæller om DM i Skills og erhvervsuddannelserne
generelt - mødested ved SkillsDenmark - stand nummer 1915
Kl. 11.00
Verdensmester og danmarksmester 2011 fra murerfaget Nicolai og 14.00Munksgaard Asmussen fortæller om sine oplevelser ved konkurren­
cerne og om sit fag - mødested ved murerne - stand nummer 3328
Kl. 11.00
Verdensmester og danmarksmester 2011 fra bygningsmalerfaget
og 14.00 Jesper Guld Nielsen fortæller om sine oplevelser ved konkurrencerne og om sit fag - mødested ved bygningsmalerne - stand
nummer 4210
Danmarksmester 2011 fra ernæringsassistentfaget Stine Kurre
Kl. 11.00
og 14.00fortæller om sine oplevelser ved konkurrencen og om sit fag mødested ved ernærings­assistenterne - stand nummer 1348
Kl. 11.00
og 14.00
Nyuddannede SOSU-elever fortæller om uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Mødested ved FOA-standen - nummer 1155
Kl. 11.00 og 14.00
Grafiske elever fortæller om uddannelsen til grafisk tekniker og mediegrafiker. Mødested ved den grafiske stand - nummer 3010.
8
Program for dagene
DM i Skills
program for dagene
Fredag den 27. januar 2012
Kl. 8.00-17.00
DM i Skills-konkurrencer - Hal A og C
Kl. 9.00-13.00Skills Stafet for 9. klasser i praktiske opgaver - vært Henrik Dahl Arenaen. Se særligt program side 12-13
Kl. 9.00-16.00
Prøv et fag og få studievejledning - alle haller - se omtale side 11
Kl. 10.30
Elever fra Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbyder guidede rund-
og 12.30ture, hvor de fortæller om DM i Skills og erhvervsuddannelserne
generelt - mødested ved SkillsDenmark - stand nummer 1915
Kl. 11.00
Verdensmester og danmarksmester 2011 fra murerfaget Nicolai og 14.00Munksgaard Asmussen fortæller om sine oplevelser ved konkurren­
cerne og om sit fag - mødested ved murerne - stand nummer 3328
Kl. 11.00
Verdensmester og danmarksmester 2011 fra bygningsmalerfaget
og 14.00 Jesper Guld Nielsen fortæller om sine oplevelser ved konkurrencerne og om sit fag - mødested ved bygningsmalerne - stand
nummer 4210
Danmarksmester 2011 fra ernæringsassistentfaget Stine Kurre
Kl. 11.00
og 14.00fortæller om sine oplevelser ved konkurrencen og om sit fag mødested ved ernærings­assistenterne - stand nummer 1348
Kl. 11.00
og 14.00
Nyuddannede SOSU-elever fortæller om uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Mødested ved FOA-standen - nummer 1155
Kl. 11.00 og 14.00
Grafiske elever fortæller om uddannelsen til grafisk tekniker og mediegrafiker. Mødested ved den grafiske stand - nummer 3010.
9
Program for dagene
DM i Skills
program for dagene
Lørdag den 28. januar 2012
Kl. 8.00-12.00
DM i Skills-konkurrencer - Hal A og C
Kl. 9.00-12.00
Prøv et fag og få studievejledning - alle haller - se omtale side 11
Kl. 11.00Verdensmester og danmarksmester 2011 fra murerfaget Nicolai
Munksgaard Asmussen fortæller om sine oplevelser ved konkurrencerne og om sit fag - mødested ved murerne - stand nummer
3328
Kl. 13.00-13.30
Overrækkelse af arbejdsmiljøpris - Arenaen - se mere side 14
Kl. 14.00-15.30 Afslutningsceremoni - Arenaen
Deltagernes indmarch
Formand Jesper Juul Sørensen byder velkommen
Præsentation af værtskommunen for DM i Skills 2013
Tale ved LO-formand Harald Børsting
Folketingsmedlem Bertel Haarder overrækker særpris
Verdensmester og Danmarksmester 2011 fra murerfaget, Nicolai
Munksgaard Asmussen, holder tale for deltagerne
Danmarksmestrene 2012 kåres - præmierne overrækkes af danmarksmester og verdensmester fra murerfaget, Nicolai Munksgaard
Asmussen, danmarksmester og verdensmester fra bygningsmalerfaget, Jesper Guld Nielsen, og verdens næstbedste karrosserismed,
Nikolaj Vinther Buur-Mouridsen
15.30-16.30
Mulighed for festligholdelse ved fagenes stande
16.30 DM i Skills 2012 er slut - oprydning
På gensyn ved DM i Skills 2013
Ret til ændringer forbeholdes
10
Prøv et fag og snak med en UU-vejleder
DM i Skills
Prøv et fag og snak med en UU-vejleder
Har de dygtige konkurrencedeltagere givet dig lyst til selv at prøve kræfter med et fag
eller håndværk?
Både torsdag, fredag og lørdag under DM i Skills har du i Hal A og C og i Arenaen mulighed for at teste dine evner inden for forskellige fag fra erhvervsuddannelserne. Kunne
det fx være noget for dig at blive murer eller tømrer? Er du mere til et servicefag som
frisør eller kosmetiker? Eller vil du beskæftige dig med mennesker eller mad?
Du har alt i alt mulighed for at prøve 25 forskellige fag - se fordelingen i de forskellige
haller nedenunder. I hver hal vil der også være UU-vejledere klar til at hjælpe dig og
besvare dine spørgsmål.
Prøv et fag er arrangeret af Kold College, Syddansk Erhvervsskole, AMU Fyn, Social- og
Sundhedsskolen Fyn, skolernes vejledning og Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Odense og Omegn.
Hal C:
VVS- og energispecialist
Tømrer
Murer
Snedker
Ejendomsservice
Bygningsmaler
Vagt
Teknisk Designer
Data
Elektriker
Anlægsstruktør
Bygningsstruktør
Brolægger
Jordbrug
Skovbrug
Hal A:
Kosmetiker
Social- og sundhedsassistent
Serviceassistent
Bager
Kok
Detailslagter
Frisør
Arenaen:
Klejnsmed
Personvognsmekaniker
Industritekniker
11
Skills Stafet
DM i Skills
Skills Stafet for 9. klasser
36 hold af elever fra 9. klasse deltager fredag den 27. januar i en Skills Stafet i praktiske
opgaver. Holdene består hver af tre deltagere - piger og drenge - og de er udtaget via
lokale konkurrencer på erhvervsskoler og grundskoler over hele landet. Det er derfor de
bedste af de bedste elever, når det gælder samarbejde, fingerfærdighed, teknisk snilde
og hurtighed. Hvem mon vinder Skills Stafet 2012?
Konferencier er Henrik Dahl - tv-vært kendt fra blandt andet programmerne Rabatten og
Rene ord for pengene. Konkurrenceansvarlig er Per Hansen, UU-vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn.
Bandet Heartbeat spiller i pauserne. Heartbeat består af fire unge, sprælske musikere
sprængfyldt med spilleglæde. Avancerede rytmer præsenteres legende let, mens
scenen fyldes af sang, rap, teater og stomp.
Stomp er en fællesbetegnelse for musik på alt andet end gængse instrumenter og der
bliver spillet på hvad som helst. Lige fra kæmpemæssige tønder til små campingkopper,
fra gummistøvler til egen krop.
12
Skills Stafet
DM i Skills
Program for Skills Stafet 27. januar:
Kl. 9.00-11.00
Første heat af Skills Stafet
Kl. 11.00-11.15
Pause og underholdning af Heartbeat
Kl. 11.15-12.00
Semifinale
Kl. 12.00-12.30
Pause og underholdning af Heartbeat
Kl. 12.30-13.00
Finale
Kl. 13.00Præmieoverrækkelse ved formand for SkillsDenmark,
Jesper Juul Sørensen
13
DM i Arbejdsmiljø
DM i Skills
Danmarksmesterskab i Arbejdsmiljø
på bygge- og anlægsområdet
Et godt håndværk hænger altid sammen med et godt arbejdsmiljø.
Derfor afholder BAR Bygge & Anlæg igen i år et DM i Arbejdsmiljø. Konkurrencen
foregår sideløbende med DM i Skills. Deltagerne i dette års mesterskab kommer fra
16 konkurrerende bygge- og anlægsfag. Disse er:
Anlægsstruktør
Flisemurer
Murer
Tækkemand
Bygningsmaler
Glarmester
Møbelpolstrer
Tømrer
Bygningssnedker
Gulvlægger
Møbelsnedker
VVS- og
Bygningsstruktør
Isolatør
Tagdækker
energispecialist
Elektriker
Maskinsnedker
Deltagerne vil blive bedømt, mens de arbejder på deres Skills-opgave, på deres evne til
at planlægge og gennemføre opgaven, så dårlige arbejdsstillinger og tunge løft undgås.
Deltagerne skal også kunne bruge maskiner og værktøj forsvarligt samt benytte værnemidler, så de undgår fx høre- og øjenskader.
Der vil blive udnævnt en danmarksmester i arbejdsmiljø inden for hvert af de deltagende
fag. Vinderne modtager hver et diplom samt en præmiecheck på 1.000 kroner.
Lørdag den 28. januar mellem kl. 13 og 13.30 bliver arbejdsmiljøpriserne overrakt på
scenen i Arenaen.
BAR Bygge & Anlæg, som står for mesterskabet, giver gode råd og vejleder hele byggeog anlægsbranchen om arbejdsmiljø. Vi laver alt lige fra bøger, pjecer og film m.m. om
arbejdsmiljø, som du kan downloade kvit og frit. www.bar-ba.dk
Kom og besøg vores stand nummer 3500 i Hal C og få en snak om dit arbejdsmiljø eller
deltag i en af vores konkurrencer.
14
Praktiske oplysninger
DM i Skills
Praktiske oplysninger
Bespisning
Under DM i Skills 2012 er der forskellige bespisningsmuligheder.
Hal C – Caféområde:
Her finder du et spændende cafésortiment med mulighed for at købe sandwiches,
paninier, smoothies, lette lune snacks og lignende. Derudover er der naturligvis også
mulighed for at købe kaffe/te, kage, slik, chips, frugt og sodavand.
1.sal v/vandrehal 1 – Frokost- og aftenbuffet:
I bespisningsområdet på 1. sal finder du hver dag en lækker frokostbuffet med mange
forskellige hverdagsretter med lidt for enhver smag. Torsdag d. 26. og fredag d. 27.
januar vil der også være aftenbuffet med forskellige vel­smagende varme retter.
Glascaféen:
Her tilbydes et let cafésortiment af blandt andet smørrebrød, sandwiches, kaffe/te,
kage, slik, chips, frugt og sodavand.
Vandrehal 2 – pølsebar 1:
Melder den lille sult sig, er der her mulighed for at købe pølser og brød, sodavand, chips
og slik. Bemærk begrænset åbningstid mellem kl. 11.00–15.00 (lørdag kl. 11.00–
14.00).
Vandrehal 3 – pølsebar 2:
Her er der også mulighed for at købe pølser og brød, sodavand, chips og slik.
Ved hotellet – A la carte Restaurant:
Odense Congress Centers a la carte restaurant vil også være åben under hele Danmarksmesterskabet. Her er der mulighed for forskellige a la carte retter i forbindelse
med frokost og aftenbespisning. Du kan med fordel bestille bord i forvejen.
Ring tlf. 65 56 03 90.
Garderobe
Garderoben ligger i kælderetagen ved hotellet. Brug af garderobe er på eget ansvar.
Teknisk Service
Findes i vandrehal 2.
15
Standplan
DM i Skills
standplan hal C
DM i Skills 2012
26. - 28. januar
Port C2
IBMA 05.12.2011
4944
4944
3947
3947
4541
4441
4341
4241
4141
4041
3941
3147
3147
3347
3747
3841
3047
Café
i Café
hal C
3747
b: 475 x h: 440
3347
3741
3641
3541
3441
3341
3241
3141
3047
3041
4034
4528
4728
4228
4528
3628
4028
4928
4728
4034
4928
4028
4228
3028
3328
3628
3328
3028
Vandrehal 2
3920
3920
4910
3510
4210
4510
3310
3910
4210
3510
3910
3604 3504
3604
4900
4900
4500
4500
4200
3504
3501
3501
3900
4200
3900
3700 3600 3500
3700
3600
3500
3010
3010
3310
3301
3301
3201
3300
3000
b: 475 x h: 440
16
Indgang
3101
3000
3300
Port C1
Hal C
3101
4510
3201
4910
Pølsebar
INDGAN
NORD 1
Standplan
DM i Skills
standplan hal C
Konkurrencefag
3347
4210
4500
3028
4528
3628
4228
4910
4200
3328
4900
3900
3947
3510
4944
4510
4928
Demonstrationsfag
Anlægsstruktør
Bygningsmaler
Bygningssnedker
Bygningsstruktør
Elektriker
Flisemurer
Glarmester
Gulvlægger
Maskinsnedker
Murer
Møbelpolstrer
Møbelsnedker
Tagdækker
Teknisk isolatør
Tækkemand
Tømrer
VVS
3310
3747
3010
3920
3147
3047
3910
Anlægsgartner
Brolægger
Grafisk tekniker – Mediegrafiker
Skiltetekniker
Stenhugger
Stukkatør
Vognmaler
Øvrige udstillere
3301
3500
4034
3600
3700
3201
3000
4728
Prøv et fag
3504
3101
3604
4028
3501
3300
Hal C
Data
Teknisk Designer
TømrerElektriker
MurerAnlægsstruktør
SnedkerBygningsstruktør
Brolægger
Ejendomsservice BygningsmalerJordbrug
VagtSkovbrug
VVS- og energispecialist
17
3F
BAR Bygge & Anlæg
Blik & Rør
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Dansk Byggeri
Dansk EL-Forbund
Den jydske Haandværkerskole
El- og Vvs-branchens
Uddannelsessekretariat
Erhvervsskolernes Forlag
HK
Mikro Værkstedet
Raaco
Svendborg Erhvervsskole
VEU-center
Standplan
til DM deltagere
og dommere
standplan hal A og arena
Lok. 21, 22, 23
Cafeteria
Frokost- og
1.
sal
aftenbuffet
GlasCafé
caféen
Port C2
1. sal
INDGANG
1600
1900
1900
3147
3141
Hotel & Konferencelokaler
Vandrehal 1
Bar
b: 475 x h: 440
47
DM i Skills
Sjælland
Relax
Galleri
1. sal
område
1.lok.
sal26
1000
1300
1102
1102
1600
3047
1300
Blomster
ØST 2
1000
1105
1105
H
3041
D
1915
1915
Pølsebar
3328
1818
1718
1618
1518
1821
1721
1621
1521
1019
1019
Adm.
3028
hal A
1131
Vandrehal 2
1833
1030
1030
1134
Adm.
1033
1134
1332
1139
1139
1833
1142
1142
Teknisk
Service
3010
10
1131
1332
1147
1147
1348
1047
1150
1348
Indgang
3301
3201
1854
3101
1859
0
1150
Adm.
1754
1754
1155
1759
1155
3000
Port C1
b: 475 x h: 440
INDGANG
NORD 1
Port A
Hal A
b: 440 x h: 475
V3-1
PølseCafé
bar
Vandrehal 3
Porte
8000
8000
6509
6303
6509
6102
6303
6102
Trappe
8009
6409
6609
Arena
6309
6009
6412
6009
6609
g
6220
Trappe
Op-/nedgan
6220
Trappe
Tribune
18
Standplan
DM i Skills
standplan hal A
Konkurrencefag
1332
1019
1348
1300
1600
1833
Øvrige udstillere
1900
1134
1155
1000
Bager & Konditor
Detailslagter
Ernæringsassistent
Frisør
Kosmetiker
Social- og sundhedsassistent
1142
1131
1150
1147
6303
1754
1102
Prøv et fag
KosmetikerServiceassistent
Frisør
Kok
Bager
Detailslagter
Social- og sundhedsassistent
1030
1915
1105
1139
Arbejdsmiljøbaren
Dansk Firmaidrætsforbund
FOA
Fonden for Entreprenørskab
– Young Enterprise
Foreningen til Søfartens Fremme
Fødevareforbundet NNF
Højskolerne
Kost & Ernæringsforbundet
Københavns Tekniske Skole
Munksgaard
Roskilde Handelsskole
– Roskilde Tekniske Skole
Skat
SkillsDenmark
Solutors
Tabulex
standplan Arena
Konkurrencefag
Øvrige udstillere
6009 Industritekniker
6609 Klejnsmed
6220 Personvognsmekaniker
6509
8000
6303
6102
Prøv et fag
Klejnsmed
Personvognsmekaniker
Industritekniker
19
Auto Teknisk Center
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Centres of Excellence
Dansk Metal
Standnr.
3347
Konkurrencefag
DM i Skills
ANLÆGSSTRUKTØR
”Kloakrørlægger”. Trin 1 er på minimum 1½
år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning
og nivellering, tegning, belægnings-/anlægs­
teknik og kloakering.
Anlægsstruktør trin 2 er et specialetrin med
en varighed på ca. 2 år. Uddannelsen
afsluttes med en svendeprøve, der bedøm­
mes af skuemestre fra faget. I specialet
får du avanceret kompetence i kloakering,
belægnings-/anlægsteknik, tegning samt
indføring i det digitale byggeri.
Uddannelsen giver adgang til konstruktør­
uddannelsen og visse akademiske ingeniør­
uddannelser.
Anlægsstruktøren har et varieret arbejde
med afvekslende spændende opgaver,
blandt andet med etablering af fortove,
pladser og anlæg med betonbelægninger,
bygning af veje og broer, samt arbejde med
etablering af kloak og afvanding. Der bruges
store og små gravemaskiner.
Et uddannelsesforløb indledes med et
grundforløb. Grundforløbet gennemføres
normalt på 20 uger og afsluttes med en
projektopgave.
Herefter følger et hovedforløb, der veksler
mellem praktik i virksomheden og skole­
undervisning. I uddannelsens hovedforløb er
der etableret et trin 1, med titlen
Hovedsponsor:
Materialesponsor:
CITY CONTAINER FYN A/S
Deltagere
Containerudlejning
- alle typer og størrelser
Forbedring af affaldsløsninger
CITY CONTAINER FYN A/S
Cikorievej 30
Nicolaj Overgaard Jensen
• Jacobsen
& Blindkilde
• Herningsholm Erhvervsskole
Kørsel
af alle typer
affald
5220 Odense SØ
- byggeaffald, haveaffald, erhvervsaffald,
Tlf. 7023 7670
Thomas Korsdal Nielsen
• Spjald Entreprenør
Forretning A/S
og genanvendeligt
materiale.
Fax 7023 7677
[email protected]
• Herningsholm Erhvervsskole
www.citycontainerfyn.dk
Levering af sand og grus m/u grab
Kent Grantoft Madsen • Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S
• AMU Fyn
gtende
Uforpli tbesøg
nsulen
Thomas Rene Hee Schou • Din Entreprenørpartner
• AMU Fyn
koA/S
Peter Hakmann Petersen • Kathøj Kloakservice ApS • Københavns Tekniske Skole
Morten Hvas Petersen • MT Højgaard A/S • Københavns Tekniske Skole
Tilsyn:
Ib Nielsen, AMU Fyn
Lars Gotfredsen, AMU Fyn
20
Standnr.
Konkurrencefag
1332
DM i Skills
BAGER
Du kan også begynde din uddannelse på en
teknisk skole, hvor de har levnedsmiddel.
Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i
bagerier/konditorier, hoteller eller tage en tur
til udlandet og arbejde – eller du kan købe dig
et konditori og blive selvstændig.
Faget kan også opdeles i 3 uddannelsesperioder, hvor du først uddanner dig som brødbager på 2 år og 1 mdr. eller brødbager med
profil på 2 år og 10 mdr. eller bager­svend på
3 år og 7 mdr.
Bliv bager – en kreativ uddannelse
Hvis du vælger at blive bager, har du valgt
en uddannelse, hvor der ikke er 2 dage, der
er ens. Der sker noget nyt hver dag året
igennem.
Hvad lærer man? Man lærer at producere
en mængde forskellige brødtyper. Her hand­
ler det om alle typer inden for lyse brødtyper,
specialbrød og den danske specialitet
rugbrød.
Ud over dette sortiment er der også kager
på programmet. Her lærer man at fremstille
flødekager, tørkager, tærter og lagkager –
samt en masse specialiteter, som er sæsonbestemte så som julebagværk, fastelavnsboller osv.
Uddannelsen tager 3 år og 7 mdr.
Du kan begynde uddannelsen med praktik
i virksomheden. Efterfølgende bliver du
automatisk indkaldt på skole.
Den samlede skoletid er 38 uger fordelt på
20 ugers grundforløb og 18 ugers hovedforløb, som er delt 4+4+4+4+2 uger, hvor
der er svende­prøve i den sidste del af uddannelsen.
Deltagere
Betina Louise Mogensen • Frydenlund Bageri, Rønne • ZBC Ringsted
Andreas Wachs • Bagergaaden Aps, Frederikssund • ZBC Ringsted
Cecilie Rasmussen • Lagkagehuset, Åbenrå • Kold College
Martin Lykke Mortensen • Bager From, Odense • Kold College
Helle Hauge Kofoed • Snejbjerg Bageri, Herning • UCH Uddannelsescenter Holstebro
Rasmus Hagelquist Pedersen • Bagergården, Hinnerup
• UCH Uddannelsescenter Holstebro
21
Standnr.
Konkurrencefag
4210
DM i Skills
BYGNINGSMALER
Du skal have ordenssans, for det er en
forudsætning for et godt maleresultat og for
en sikker arbejdsplads. Og så skal du kunne
samarbejde med andre faggrupper og kunne
tale med kunderne.
Håndværk og kreativitet
Som bygningsmaler har du skiftende
arbejds­pladser. Du arbejder udendørs og
indendørs, med lofter og vægge, med træ­
værk og facader, og du opsætter vægbe­
klædninger.
Du er den dygtige håndværker, som bruger
den nødvendige tid på at vaske, spartle og
slibe, inden du går i gang med pensel og
rulle. Du er også den kreative sjæl, som har
sans for farver, så du kan vejlede kunderne.
Uddannelsen
Uddannelsen varer mellem 3 og 3½ år. De
35 uger foregår på teknisk skole: Resten af
tiden er du i praktik i en malervirksomhed.
I løbet af læretiden får du mulighed for at
arbejde selvstændigt og vise, hvad du kan
på egen hånd. Der er dog aldrig langt til en
ældre og erfaren bygningsmaler, og kontakten med en svend, der er dygtig til sit fag, er
en vigtig del af uddannelsen.
Kravene til dig
Du skal have flair for farver, et praktisk håndelag og en god fysik, for arbejdet foregår
både på stiger og stilladser.
MALERFORBUNDET
Deltagere
Sidsel Gregers Jensen • Ganløse Malerfirma A/S, Værløse
• Erhvervsskolen Nordsjælland
Anne Møller Jensen • Malerfirmaet Bo Nielsen ApS, Slagelse
• Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Malene Jensen • K. Weis A/S, Tjørring • UCH – Uddannelsescenter Holstebro
Malene Kjær Madsen • Malerfirmaet Arne Husted ApS, Spjald
• UCH – Uddannelsescenter Holstebro
Malena Hoffensitz Ellegaard • Malermester Evy Midtgaard, Ribe • EUC Vest
Maria Steensgaard Hansen • Malerfirma Jens Madsen ApS, Vandel
• Syddansk Erhvervsskole, Vejle
22
Standnr.
Konkurrencefag
4600
DM i Skills
Bygningssnedker
Uddannelsens længde
3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr.
Vil du være klog på træ?
Som bygningssnedker fremstiller du byg­
ningsdele på værkstedet og er på byggepladser den, der tilpasser og monterer
vinduer, døre, trapper, gulve, lofter, inventar
og køkkener. Det kan være i nybyggeri,
ombygninger eller restaurering af gamle
bygninger.
Uddannelsens opbygning
20 ugers grundforløb efterfulgt af hovedforløb, hvor du skiftevis er i praktik og på skole.
Uddannelsen afslutter med en svendeprøve.
Løn
Med en praktikplads får du lærlingeløn.
På uddannelsen lærer du at bruge compu­
terstyrede maskiner og godt gammelt snedkerhåndværk. Du får kendskab til materialers styrker og træsorters anvendelighed. Du
lærer at tegne både manuelt og elektronisk.
Videreuddannelse
Byggetekniker, Energiteknolog, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør og
produktionsteknolog. Med en EUX, ingeniør
og arkitekt.
Du kan arbejde i mindre og større snedker–
og tømrervirksomheder eller i virksomheder,
der fremstiller bygningsdele.
Her kan du læse mere:
www.traefremtid.dk
Kompetencer
Kvalitetsbevidst, teknisk forståelse, samarbejde.
Deltagere
Hans Thor Engelund Rasmussen • Krone Vinduer A/S, Vrå • EUC Nord
Nicolai Dilsø • H. M. Hansen ApS, Hvidovre • Erhvervsskolen Nordsjælland
Simon Holm Pedersen • Eigil Frederiksen, Karlslunde • Roskilde Tekniske Skole
David Egbo • Træsplinten, Herlev • Københavns Tekniske Skole
Jonas Tøndering Dinesen • OM-Spring, Kolding • Syddansk Erhvervsskole
23
Standnr.
Konkurrencefag
3028
DM i Skills
Bygningsstruktør
I specialet får du avanceret kompetence i
specielle betonkonstruktioner, byggeele­
ment­montage, standarder og normer, elektronisk tegning samt indføring i det digitale
byggeri.
Uddannelsen giver adgang til konstruktør­
uddannelsen og visse akademiske ingeniør­
uddannelser.
Bygningsstruktøren har et varieret arbejde
med afvekslende spændende opgaver.
Han skaber bygningsværker i beton, boliger,
fabrikker, skoler, havne, broer og meget
mere.
Et uddannelsesforløb indledes med et grund­
forløb på erhvervsskolen. Grundfor­løbet
gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Herefter følger et hovedforløb, der veksler mellem praktik
i virksomheden og skoleundervisning.
I uddannelsens hovedforløb er der etableret
et trin 1 med titlen ”Kloakrørlægger”. Trin 1
er på minimum 1½ år. Her lærer man om
grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning
samt grundlæggende belægnings-/anlægs­
teknik og kloakering.
Bygningsstruktør trin 2 er et specialetrin
med en varighed på ca. 2 år. Specialet og
uddannelsen afsluttes med en svendeprøve,
der bedømmes af skuemestre fra faget.
Hovedsponsor:
Værktøj-/materialesponsor:
Deltagere
Mark Nysten Hansen • Aarsleff A/S • Aarhus Tech
Jeppe Mosegaard Johansen • NCC Construction Danmark A/S • AMU Vest
Simon Haahr Larsen • Arkil Bro og Beton A/S • AMU Fyn
Mark Bjerring Andersen • NCC Construction Danmark A/S
• Københavns Tekniske Skole
Alexander Hellebæk • MT Højgaard A/S • Københavns Tekniske Skole
Kasper Brouv Pedersen • Barslund og Gasseholm A/S • Herningsholm Erhvervsskole
Tilsyn:
Flemming Ballum, AMU Fyn
24
standnr.
1019
konkurrencefag
dm i skills
detaIlslagter
i køledisken. Som
detailslagter lærer du
Hovedsponsor
også at lave færdigretter, pølser og andre
delikatesser. Detailslagtere kan arbejde i
slagterbutikker og slagterafdelinger eller
Sponsor
starte egen virksomhed.
En detailslagter arbejder med kød. På
skolen lærer du om de forskellige slagtedyr,
og hvordan de skal opskæres og opbevares, så kødet bliver mørt. En vigtig del af
arbejdet går ud på at rådgive kunderne om
tilberedningen af de udskæringer, der findes
Anbefalet model for uddannelsens struktur:
Grundforløb
Hovedforløb, trin 1
Skole
20 uger
Praktik
Aarhus og Omegns Slagterlaug
Slagterfagets F¾llesudvalg
Hovedforløb, trin 2
Hovedsponsor
Skole
5 uger
Praktik
Skole
4 uger
Praktik
Skole
3 uger
Praktik
Skole
3 uger
Praktik
Sponsor
og lokalforeninger
Aarhus og Omegns Slagterlaug
SLAGTERIERNES ARBEJDSGIVERFORENINGER
Slagterfagets F¾llesudvalg
og lokalforeninger
SLAGTERIERNES ARBEJDSGIVERFORENINGER
deltagere
Malene Skøtt • Superbest Kruså • Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Laura Josefine Nielsen • Føtex • Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Rasmus Høst Hammershøj • Slm. Christensen • Slagteriskolen, Roskilde
Kenneth Bechmann Jensen • Slm. Christensen • Slagteriskolen, Roskilde
Frederikke Flyger • Superbrugsen Toftlund • UCH Uddannelsescenter Holstebro
Daniel Jensen • Super Spar • UCH Uddannelsescenter Holstebro
Thomas Lund Petersen • Slagter Friis • Food College Aalborg
Martin Bager Hansen • Mesterslagteren • Food College Aalborg
Mark Bolin Tranekær • Slagter Bo, Sejs • Aarhus Tech
Lasse Isgaard • Kvickly Randers • Aarhus Tech
Tilsyn:
John E. Nielsen • Frans Lerche Biessy • Claus Junker • Christian Friis • Tommy Frænde
• Heidi Folden • Conny Thomsen • Henry Purkær
25
Standnr.
Konkurrencefag
4528
DM i Skills
elektriker
Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere.
De er højt kvalificerede, fordi uddannelsen
hele tiden justeres og matcher den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.
Har du lysten og energien, og ønsker du en
spændende og udfordrende uddannelse i
en branche, der er i rivende udvikling, så har
elbranchen brug for dig.
Som lærling i elbranchen er der både noget
for dig, der vil arbejde praktisk, og for dig,
der ønsker mere teknisk prægede opgaver. Uddannelsen har følgende specialer:
Installationsteknik, Bygningsautomatik,
Styrings- og reguleringsteknik, Kommunikationsteknik og Elmontør.
Med uddannelsen som Eux-elektriker
kombinerer du en elektrikeruddannelse og
en gymnasial uddannelse. Med en færdig
Eux-elektrikeruddannelse kan du komme
direkte videre på videregående uddannelser
som fx diplomingeniør, maskinmester eller
civilingeniør.
Udviklingen i elbranchen gør, at hverdagen
som lærling byder på mange spændende
og udfordrende opgaver, hvor du kan tænke
selvstændigt og kreativt. Alt efter speciale­
valg er du med til at installere lysinstallationer, datanetværk, alarm og sikring i
boliger og industrien, du programmerer
intelligente installationer, du arbejder med
effektivisering, automatisering, fejlfinding og
energioptimering i industrien og med energi­
rigtige installationer med teknisk styring og
høj komfort i landets bygninger.
Besøg os på El-standen i hal C. Her har vi
mere information om uddannelsen. Læs
mere på www.evu.dk.
Deltagere
by
Mathias Krog Winther • Thisted El-Forretning • Den jydske Haandværkerskole
Magnus Lund Nielsen • StepTech APS • Tech College Aalborg
Kasper Svendsen • El Huset Glumsø • EUC Sjælland
Nicolai Jæger Zachariassen • Sv. Aa. Nielsen A/S • Selandia-CEU
Christian Elkrog Aksglæde • Lindpro A/S, Haarby • Svendborg Erhvervsskole
Tilsyn:
Henrik Stenbro Ramlov, Tech College Aalborg
26
Standnr.
1348
Konkurrencefag
DM i Skills
ernæringsassistent
Jeg var mest tiltrukket af ernæringsassistentuddannelsen, fordi den har med
sundhed at gøre.
- Jeg kan godt lide at være kreativ og give
andre gode råd til en sundere livsstil. Hjælpe
med at finde en udvej, så sund mad og motion kan følges ad.
- Og det er der mange, der benytter sig af,
føjer Stine Kure til sit svar på spørgsmålet
om, hvad hun bedst kan lide ved uddannelsen.
I øvrigt ikke noget nemt spørgsmål, for der
er jo så mange ting.
- Jeg kan også rigtigt godt lide den kreative
side af håndværket.
Stine Kure har et helt særligt jobønske og
også planer for, hvordan det kan blive til
virkelighed. - Jeg vil kombinere min viden
om mad med en naturvejlederuddannelse
og give børn og voksne gode oplevelser med
mad i naturen.
Stine Kure, ernæringsassi­stent,
21 år
Vandt guld ved mesterskaberne
i 2011
Det er godt at kunne
hjælpe andre
Ja, det er faktisk noget
af det bedste ved
uddannel­sen, hvis du spørger Stine Kure,
der vandt mesterskaberne i 2011.
Når mesterskaberne løber af stablen i
2012, er hun færdiguddannet som ernæringsassistent, og det forløb har hun
ikke et øjeblik fortrudt, selvom det fik en lidt
tilfældig start.
- Jeg var klar til at vælge uddannelse, og da
en veninde stilede mod at blive kok, star­
tede vi begge på grundforløbet. Her får man
snuset til alle linjer: kok, tjener osv.
Deltagere
Anette Vaagan • Regionshospitalet Horsens • Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Mie Maage Nielsen • Ringe Kost & Realskole • Svendborg Erhvervsskole
Kristine Nørgaard Clausen • Sygehus Himmerland Hobro • Erhvervsskolerne Aars
Thi Hoai Trang Nguyen • Centralkøkkenet Hjørring • EUC Nord
Susanne Hvas • Regionshospitalet Holstebro • Uddannelsescenter Holstebro
Line Felthaus Ladegaard • Kantinen Skive Tekniske Skole • Mercantec
Morten Sandager Haslev • KRAM Madservice A/S • Hotel & Restaurantskolen
Lisa-Maria Stannius Johansen • Hillerød Hospital • Erhvervsskolen Nordsjælland
Stine Mia Persson • Madservice Roskilde • Uddannelsescenteret i Roskilde
Maya Schmidt • Plejecentret Henriksdal • Uddannelsescenteret i Roskilde
27
standnr.
konkurrencefag
3628
FlIsemUrer
Som en del af den brede mureruddannelse
arbejdes der med fliser og klinker. Der er
virksomheder i murerbranchen, som har
specialiseret sig i at arbejde med fliser og
klinker.
Det kræver en stor del kreativitet og
sans for nøjagtighed at arbejde med
fliser og klinker. De mange forskellige
badeværelsesmiljøer med spændende nye
løsninger er en stor del af uddannelsen.
Flisemurerens arbejde er ikke så fysisk
hårdt og giver derfor piger en mulighed for
at uddanne sig til denne specielle men absolut spændende del af mureruddannelsen.
Det er virksomheder, der er godkendt til
mureruddannelsen, der også uddanner
elever inden for fliser og klinker, så du kan
blot kontakte en murervirksomhed, som er
godkendt til at uddanne murere for at få en
læreplads.
deltagere
Nick Vinstrup Svendsen • Løkken Murerforretning v/Martin Birk Nielsen
• EUC Nord
Patrick Mejlhart • PIMO ApS • Erhvervsskolen Nordsjælland
Andreas Nielsen • Murermester Carsten Klinke • EUC Nordvestsjælland
Søren Hvidberg Henriksen • Kaj Mølbjerg A/S • EUC Nord
Victor Myhle Ambus • MT Højgaard A/S • Erhvervsskolen Nordsjælland
Tilsyn:
Lars Skibdal Schmidt, EUC Nord
28
dm i skills
Standnr.
Konkurrencefag
1300
DM i Skills
frisør
Det kræver, at frisøren følger med i hårmoden og de nyeste teknikker fra både ind- og
udland.
Frisøren udfører også makeup samt farvning af øjenbryn og vipper.
Frisørarbejde er et fag, hvor der i det daglige
arbejdes med levende mennesker. Frisøren
skal derfor altid være motiveret til at omgås
kunderne. Der arbejdes i det daglige med
klipning af hår, farve, permanent og brushing af kundens hår.
En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive
kunderne om, hvordan de plejer deres hår,
og hvilke frisurer der passer til deres personlighed og hårtype.
Deltagere
Herre
Maja Pedersen • Bettina Havrilo • CPH West
Sofie D. Buch • Arthur • CPH West
Camilla Rosengaard • Spagetti Hairdesign • CPH West
Simon Kunle Rasmussen • V-Design • Syddansk Erhvervsskole
Musette Annika Rasmussen • Quest • Syddansk Erhvervsskole
Maria Christensen • Shape Intercoiffure • Syddansk Erhvervsskole
Nicolai Gissel • • Mie Lauritz • Aarhus Tech
Mette Strandgaard Poulsen • Malika Lindemark • Aarhus Tech
Louise Lyngsdalh • Hanne Lindskov • Aarhus Tech
Line Jacobsen • Dorthe Henriksen • Style & Wellness College
Marie Louise Jensen • Lone Kristensen • Style & Wellness College
Arnel Zaar • Robert Krogh • Style & Wellness College
Dame
Mia Ishøj Hansen • Karina Ishøj • CPH West
Pernille Huus Andersen • Charlotte Saxkjær • CPH West
Cecillie Højlund Kristiansen • Charlotte Saxkjær • CPH West
Simon Kunle Rasmussen • V-Design • Syddansk Erhvervsskole
Musette Annika Rasmussen • Quest • Syddansk Erhvervsskole
Maria Christensen • Shape Intercoiffure • Syddansk Erhvervsskole
Anne Sophie Nørreskov • Indentita/ Per Bøge • Aarhus Tech
Maria Haugaard Pedersen • Heidi Olsen • Aarhus Tech
Mette Strandgaard Poulsen • Malika Lindemark • Aarhus Tech
Line Jacobsen • Dorthe Henriksen • Style & Wellness College
Marie Louise Jensen • Lone Kristensen • Style & Wellness College
Arnel Zaar • Robert Krogh • Style & Wellness College
29
Standnr.
Konkurrencefag
4228
DM i Skills
glarmester
De mange forskellige opgaver kræver, at
glarmesteren kan forarbejde alle typer glas
ved at skære, slibe, polere, hulbore og lime.
Glarmesterarbejde er meget alsidigt. Der
arbejdes naturligvis mest med glas – ud­
vendig og indvendig i bygninger samt med
autoruder og indramning – men også med
træ, aluminium og mange andre materialer.
Glarmesteren har typisk meget kontakt med
kunder og andre mennesker i løbet af en arbejdsdag. Rådgivning om glas og dialog om
arbejdets udførelse er vigtige egenskaber for
en glarmester. Med moderne funktionsglas
kan glarmesteren styre lys, lyd, sikring, sikkerhed, brand og energi i en bygning, så det
er vigtigt med god produktviden.
Udvendig på bygninger udfører en glar­
mester alt fra avancerede aluminiums- og
glasfacader over montering af energiruder
og enkeltlags glas til reparation af blyruder
og isætning af vinduer. Indvendig i bygninger laver glarmesteren alt fra forsatsru­
der, glasdøre og skillevægge over til hylder
og glasmontrer.
Den store bredde i uddannelsen giver gode
muligheder for beskæftigelse – og der an­
vendes mere glas end nogensinde før.
Endvidere arbejder glarmesteren med
indramning af plakater, grafik, malerier mv. i
rammer af træ eller metal. Glas i biler spiller
en væsentlig rolle, og glarmesteren udfører
reparationer i autoruder og udskiftninger af
autoruder.
Deltagere
Benjamin Thorlacius • Glarmester Hans Jensen • EUC Nordvestsjælland
Christian Albæk Mørck • Glarmestre Snoer og Sønner A/S • EUC Nordvestsjælland
Martin Lundin • Glarmester Henrik og Bent A/S • EUC Nordvestsjælland
Tobias Snoer Pedersen • Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S • EUC Nordvestsjælland
30
Standnr.
Konkurrencefag
4910
DM i Skills
Gulvlægger
fer, som omhyggeligt skal svejses og limes
sammen i hjørner, kanter og omkring afløb.
Gulvlæggeren kan også konstruere og
beklæde skillevægge. Gulvlæggeren kan
også lave udsmykning og udføre mønstre
og dekorationer i de forskellige materialer.
Gulvlæggeren er tit i kontakt med kunderne
og skal være god til at rådgive om valg af
materialer og farver.
En gulvlægger beklæder gulve med linoleum, vinyl, kork, træ, gummi og tæpper
samt den afsluttende finish med fodpaneler
og lister. Gulvlæggeren støber undergulve,
isolerer under gulvet, lægger fugtspærrende
folier og spartler ujævnheder ud. Endelig
kan gulvlæggeren foretage afslibning og efterbehandling af trægulve. Gulvlæggeren er
specialist i at lægge gulve med særlige antistatiske eller belastnings- og slidmæssige
egenskaber. I hospitaler og industrihaller
kan det være skridsikre belægninger og i
kontor- og edb-lokaler opbygning af særlige
installationsgulve. I baderum lægges vand­
tætte gulve af vinyl og lignende kunststof-
Varighed: Mellem 3½ og 4 år. Information:
www.bygud.dk
Deltagere
Jacob Hasselmann Hansen • Garant Ringe • Mercantec, Viborg
Simon Johnsen Gaarsvig • Alex Andersen Tæpper Varde A/S • Mercantec, Viborg
Brian Krogh Balle • Silkeborg Gulvbelægning A/S Garant • Mercantec, Viborg
Kasper Højland Mohrhagen • Tæppeland Erhverv • Københavns Tekniske Skole
Lars Lindberg Andersen • Lund Gulve • Københavns Tekniske Skole
Tilsyn:
Jesper Krogh, Mercantec
Thomas Sommerdal Nielsen, Mercantec
31
Standnr.
Konkurrencefag
6009
DM i Skills
industritekniker
Hvad laver en industritekniker?
En industritekniker arbejder først og fremmest med maskiner og computere. Industri­
teknikeren fremstiller og vedligeholder
maskiner - det kan være alt fra skibsmotorer
over robotter og maskindele til store produktionsanlæg.
Får jeg løn?
Når du har en uddannelsesaftale, får du
elevløn.
Hvor kan jeg få arbejde bagefter?
Når du er udlært, vil du kunne få job i metal­
industrien, på skibsværfter, maskinfabrikker
eller i plastindustrien - eller du kan starte dit
eget.
Hvor lang tid tager det?
Det tager fire år at blive industritekniker
(4 ½ år hvis du tager EUX). Uddannelsen
veksler mellem praktik i en virksomhed og
skoleophold.
Hvad kan jeg videreuddanne mig til?
Du kan eksempelvis blive maskinmester
eller ingeniør.
Vind en tur med dine venner
til Danfoss Universe. Scan
her og deltag!
Deltagere
Steffen Rasmussen • KVM Industrimaskiner • Mercantec
Glenn Guldbæk Luther • A.K.S. Alutek A/S • Københavns Tekniske Skole
Frederik Bjerregaard Jensen • RM Spåntagning A/S • Learnmark, Horsens
32
Standnr.
Konkurrencefag
6609
DM i Skills
Klejnsmed
Hvad laver en klejnsmed?
En klejnsmed arbejder først og fremmest
med metal. Klejnsmeden svejser, bukker,
drejer, fræser og skærer metal i alle slags
former. Klejnsmeden kan - kort sagt - lave
næsten alt i metal.
Får jeg løn?
Når du har en uddannelsesaftale, får du
elevløn.
Hvor kan jeg få arbejde bagefter?
Du kan fx få job i transportvirksomheder,
metalindustrien, skibsværfter - eller du kan
vælge at starte dit eget.
Det er ikke kun store konstruktioner en
klejnsmed arbejder med. Smeden laver også
dekorationer i smedejern. Desuden arbejder
en klejnsmed med tegne- og konstruktions­
programmer på computer.
Hvad kan jeg videreuddanne mig til?
Du kan eksempelvis blive maskinmester,
VVS-installatør eller ingeniør.
Vind en tur med dine venner
til Danfoss Universe. Scan
her og deltag!
Hvor lang tid tager det?
Det tager fire år at blive klejnsmed (4 ½ år
hvis du tager EUX). Uddannelsen veksler
mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.
Deltagere
Dennis Gassner Poulsen • Schack Trapper A/S • EUC Syd
Tommy Haastrup Jørgensen • ECM Industries A/S • Syddansk Erhvervsskole
Johannes Bak Rolskov • Lars H. Grotrian A/S • Erhvervsskolerne Aars
Ditte Andersen • Alfa Laval Aalborg A/S • Metal College Aalborg
Christoffer Cady • Euro Milling A/S • Roskilde Tekniske Skole
Per Ulfeld Sevel • C.E. Andersens A/S • CELF
33
Standnr.
Konkurrencefag
1332
DM i Skills
konditor
Du kan også begynde din uddannelse på en
teknisk skole, hvor de har levnedsmiddel.
Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i
bagerier/konditorier – hoteller eller tage en
tur til udlandet og arbejde – eller du kan købe
dig et konditori og blive selvstændig.
Faget kan også opdeles i 3 uddannelses­
perioder: Først uddanner du dig som kagekonditor på 2 år 1 md. eller kagekonditor
med profil på 2 år og 10 mdr. eller konditor­
svend på 3 år og 7 mdr.
Bliv konditor – en kreativ uddannelse
Hvis du vælger at blive konditor, har du valgt
en uddannelse, hvor der ikke er 2 dage, der
er ens. Der sker noget nyt hver dag året
igennem.
Hvad lærer man? Man lærer at producere
en mængde forskellige kagetyper. Alle typer
inden for flødekager, tørkager, petitfour,
chokoladekonfekt, is samt fest- og bryllups­
kager
Ud over dette lærer du også at producere en
masse specialiteter, som er sæsonbestemte
så som julebagværk, fastelavnsboller osv.
Uddannelsen tager 3 år og 7 mdr.
Du kan begynde uddannelsen med praktik
i virksomheden. Efterfølgende bliver du
automatisk indkaldt på skole. Den samlede
skoletid er op til 38 uger fordelt på 20 ugers
grundforløb og 18 ugers hovedforløb, som er
delt i 4+4+4+4+2 uger, hvor der er svende­
prøve i den sidste del af uddannelsen.
Deltagere
Anita Thorup • Gerners Konditori, Svendborg • ZBC Ringsted
Pernille Louise Hjort • Farumhus Konditori ApS, Farum • ZBC Ringsted
Majken Senia Olsen • Guldbageren Vordingborg • ZBC Ringsted
Chalotte Nielsen • Bæks Konditori Odense • ZBC Ringsted
34
Standnr.
1600
Konkurrencefag
kosmetiker
Kosmetikerarbejdet er et fag, hvor der i det
daglige arbejdes med levende mennesker
og typisk med hele kundens krop, hvor
der kan være tale om både kosmetik og
skønhedspleje. En vigtig del af arbejdet går
ud på at rådgive kunden om hudpleje, og om
hvilken makeup der passer bedst til kundens
personlighed.
En kosmetiker arbejder også med fjernelse
af uønsket hår, ligesom neglepleje indgår i
arbejdet.
E
R
S T
A
O
N E
S A
R
E T
S M
I
T
K
E
K
N D T
S T
K
R
A
N E
S A
R
E T
S M
I
T
K
E
O
Deltagere
K
E
K
Cilla Flint Jensen • Beauty Spot • CPH West
Stine B. Rasmussen • Skolepraktik • CPH West
Veronika Bjerring Orloff • Sakimo • CPH West
Mille Petersen Hjortshøj • Comwell Kellers Park • Syddansk Erhvervsskole
Simone Højholt Hansen • Dermal Care Odense • Syddansk Erhvervsskole
Marie-Louise Stüch Clausen • Face & Body Lounge • Syddansk Erhvervsskole
Nhung Vestergaard • Clinik Cosmesa • Style & Wellness College
Michelle Kyhl • HB Wellness • Style & Wellness College
Belinda Donbæk • Den Syvende Himmel • Style & Wellness College
35
DM i Skills
N D T
Standnr.
Konkurrencefag
4200
DM i Skills
Maskinsnedker
Maskinsnedkeren er håndværkeren, der
står bag mange af de produkter, vi omgiver
os med i hverdagen. Døre, vinduer, gulve,
lofter, skabe, køkkenelementer og møbler.
Produktionsassistent efter 2 år
Er maskinsnedkeruddannelsen for lang til
dig, kan du på 2 år blive produktionsassis­tent,
som er første trin i samme uddannelse.
Maskinsnedkerens arbejde foregår først
og fremmest på maskiner. I dag er mange
af maskinerne automatiserede og computerstyrede, som maskinsnedkeren selv
programmerer. Derudover handler maskinsnedkerens arbejde om at optimere og styre
produktionsprocessen.
Uddannelsens længde
3 år og 3-9 måneder.
Uddannelsen kan også tages med periodevise ophold i udlandet. Denne faglige ballast
har givet mange maskinsnedkere gode
stillinger i virksomheders ledelse, både i
Danmark og i udlandet. Har du en iværksætter i maven, giver uddannelsen også gode
forudsætninger for at arbejde som selv­
stændig.
Løn
Med en praktikplads får du lærlingeløn.
Uddannelsens opbygning
20 ugers grundforløb efterfulgt af hovedforløb, hvor du skiftevis er i praktik og på skole.
Uddannelsen afslutter med en svendeprøve.
Videreuddannelse
Produktionsteknolog, designteknolog,
byg­ningskonstruktør. Med EUX, ingeniør,
arkitekt og designer.
Her kan du læse mere
www.traefremtid.dk.
Deltagere
Jimmi Simonsen • Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S, Hinnerup • Herningsholm
Peter Flemming Nielsen • Ribu Inventarsnedkeri, Silkeborg • Herningsholm
Jonas Abildgaard Pedersen • VKS Inventar, Spøttrup • Skive Tekniske Skole
Jesper Justesen • Solrød Møbler og Maskinsnedkeri, Solrød Strand
• Skive Tekniske Skole
Anders Duval Borger Pedersen • Beatræ A/S - Snedker- og Tømrerfirma, Stenløse
• Roskilde Tekniske Skole
36
Standnr.
Konkurrencefag
3328
DM i Skills
Murer
Erfaring er den bedste læremester
I løbet af elevtiden får du mulighed for at
vise, hvad du kan på egen hånd, men der
er aldrig langt til en ældre og mere erfaren
murersvend, der er god til at lære fra sig.
Den løbende og tætte kontakt med en murer,
der virkelig behersker sit fag, er en vigtig del
af uddannelsen.
Som murer får du motion og masser af frisk
luft, og du får oven i købet penge for det. Nu
er det selvfølgelig ikke sol og sommer hver
dag året rundt, men murerfaget er ikke den
samme barske affære, som det kunne være
i gamle dage, hvor man skulle arbejde ude
i al slags vejr. I dag arbejder murere i mo­
derne termotøj, der holder på kropsvarmen.
Frihed under ansvar er en arbejdsform, som
de fleste murere kender og sætter pris på.
Når du har tilrettelagt din arbejdsdag og vist,
at du kan arbejde selvstændigt, så er der
ikke nogen, der absolut skal kigge dig over
skulderen hele tiden.
Vi vil være de bedste i verden
Murerfaget fastholder og udvikler det høje
kvalitetsniveau, så vi kan måle os med de
bedste i verden. Som medlem af World
Skills Competition deltager murerfaget i VM
for håndværk, som afholdes hvert andet år.
Deltagere
Rasmus Søgaard Gravesen • Tingstrup Murerforretning v/Jens Larsen • EUC Nordvest
Mathias Nielsen • DD-Huse • Herningsholm Erhvervsskole
Morten Bonde Jensen • Aage Pedersen og Søn • Svendborg Erhvervsskole
Mads Egholm • HHM A/S • Erhvervsskolen Nordsjælland
Claus Stefan Isted Andersen • Brdr. Beierholm • Selandia
Tilsyn:
Finn Pedersen, EUC Nord
37
standnr.
konkurrencefag
4900
dm i skills
møbelPOlstrer
Uddannelsens opbygning
20 ugers grundforløb efterfulgt af hovedforløb, hvor du skiftevis er i praktik og på skole.
Uddannelsen afslutter med en svendeprøve.
Design og individuel boligindretning er aktuelt. Som møbelpolstrer rådgiver du kunder
om valg af stoffer og steltyper og tilpasser
møblet til kundens særlige ønsker og behov.
I den traditionelle møbelpolstring arbejder
du med møbler, som man lavede dem i
gamle dage: med enkeltstående fjedre, blår,
kokos og krølhår. I den industrielle møbelpolstring består dit arbejde i at polstre
møbler med skum og plastmaterialer. Du
kan også samarbejde med møbeldesignere
om at udvikle nye møbler. Endelig kan du
også arbejde med restaurering af gamle
møbler.
Møbelpolstrere er f.eks. ansat på mindre
værksteder og store møbelfabrikker eller har
deres eget firma.
løn
Med en praktikplads får du lærlingeløn.
Videreuddannelse
Designteknolog, produktionsteknolog og
med gymnasial supplering diplomingeniør i
Materialeteknologi, designer og konservator
mm.
yderligere information
www.traefremtid.dk
SVEND REPP JENSENS’S EFTF. A/S
kompetencer
Præcision, fingerfærdighed, sans for form
og farver.
boligtekstiler en gros
Ørnevej 4 · DK-6705 Esbjerg Ø · Tlf. +45 5944 5005 · Fax +45 5944 4914
[email protected] · www.repp.dk
CVR-nr. DK 74 41 20 17
Uddannelsens længde
4 år.
deltagere
Theresa Anne Richardt • Hovedsædet v/ Martin Rune Hertz, København K
• Skive Tekniske Skole
Sjoukje Van der Veen • Buhl’s Møbelpolstring, Hillerød • Skive Tekniske Skole
Asbjørn Haar Hendriksen • Jan Kjær, Århus C • Skive Tekniske Skole
Anja Johansen • Møbelværkstedet, Lejre • Skive Tekniske Skole
38
Svend Repp Jen
er en del af:
Standnr.
Konkurrencefag
3900
DM i Skills
Møbelsnedker
Vil du lave møbler i verdensklasse?
Som møbelsnedker kan du arbejde med
træ gennem mange forskellige processer.
Det starter helt fra udvælgelse af træet,
tilskæring, finering, samlinger, pudsning og
overfladebehandling til det færdige møbel.
Uddannelsens længde
3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr.
Uddannelsens opbygning
20 ugers grundforløb efterfulgt af hovedforløb, hvor du skiftevis er i praktik og på skole.
Uddannelsen afslutter med en svendeprøve.
Møbelsnedkeren arbejder ud fra møbel­
arkitekters tegninger, beskrivelser og
modeller. På uddannelsen lærer du at bruge
computerstyrede maskiner, godt gammel­
dags håndværktøj og traditionsrige håndværksteknikker.
Løn
Med en praktikplads får du lærlingeløn.
Videreuddannelse
Produktionsteknolog, designteknolog,
byg­ningskonstruktør. Med EUX, ingeniør,
arkitekt, designer og konservator mm.
Du kan både arbejde i store virksomheder,
der kan producere flere hundrede møbler om
dagen eller mindre virksomheder, der ofte
laver møbler efter kunders bestillinger og
ønsker.
Her kan du læse mere:
www.traefremtid.dk
Kompetencer
Teknisk forståelse, præcision, kreativitet.
Deltagere
Daniel Gregers Esbjerg Hoven • Vadum Møbelfabrik A/S, Vadum • EUC Nord
Louis Hammerlund Christoffersen • Osted Antik, Lejre • Roskilde Tekniske Skole
Lasse Gyrn • Søren Risvangs Snedkeri, Græsted • Københavns Tekniske Skole
Thor August Arnild Peitersen • Gert Kjeldtoft, Brabrandt • Københavns Tekniske Skole
Morten Thrane Lund • O. T. Lauridsen ApS, Vejle • Syddansk Erhvervsskole
39
Standnr.
Konkurrencefag
6220
DM i Skills
PERSONVOGNSMekaniker
Hvad laver en personvognsmekaniker?
En personvognsmekaniker arbejder først og
fremmest med biler, deres motorer og deres
elektronik. Mekanikeren udfører service,
fejlfinder og reparerer biler.
Får jeg løn?
Når du har en uddannelsesaftale, får du
elevløn.
Hvor kan jeg få arbejde bagefter?
Når du er udlært, vil du kunne få job i auto­
værksteder - eller du kan starte dit eget.
Mekanikere er dygtige til at planlægge og
udfører sit arbejde med stor omhyggelighed.
Hvad kan jeg videreuddanne mig til?
Du kan eksempelvis blive maskinmester,
autoteknolog eller ingeniør.
Hvor lang tid tager det?
Det tager fire år at blive personvognsmeka­
niker. Uddannelsen veksler mellem praktik i
en virksomhed og skoleophold.
Vind en tur med dine venner
til Danfoss Universe. Scan
her og deltag!
Deltagere
Morten Kirk Lund Andersen • Bil-Centret, Citroen Videbæk A/S
• Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Jakob Tangen Søgaard • Uggerhøj Herning A/S
• Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Mads Mortensen • Nellemann Århus • Aarhus Tech
Henrik Sander Madsen • Viborgvejens Auto v/Bjarne Rasmussen • Mercantec
Benjamin Wagner Frederiksen • Gustav Kjerulff A/S • Selandia – CEU
Camilla Krøger Olsen • Bilhuset Allerød ApS • TEC – Teknisk Erhvervsskole Center
Michael Grøn • CB Auto Ribe ApS • EUC Vest
Gunnar Lindum Poulsen • Årre Truck- og Traktorservice A/S • EUC Vest
40
standnr.
konkurrencefag
1833
dm i skills
sOCIal- Og sUndHedsassIstent
Uddannelsen giver kompetence inden for flg.
områder:
– Praktisk og personlig hjælp
– Omsorgs- og sygeplejeopgaver
– Sundhedsfremmende og forebyggende
aktiviteter
– Koordination, vejledning og undervisning
– Aktivitet og rehabilitering
Social- og sundhedsuddannelsen er en
erhvervsuddannelse, der gennemføres på
social- og sundhedsskoler over hele landet.
Du starter i indgangen Sundhed, omsorg og
pædagogik.
• Grundforløbet varer ca. ½ år
• Trin 1, også kaldet social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 1 år og 2
måneder
• Trin 2, også kaldet social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8
måneder
I løbet af uddannelsen kommer du i praktik flere steder, fx i hjemmeplejen, på et
plejehjem, et hospital eller en institution for
personer med særlige fysiske eller psykiske
lidelser.
Uddannelsen giver direkte adgang til videreuddannelse som sygeplejerske, pædagog,
socialrådgiver og farmakonom.
Sosu-skolerne i Danmark
deltagere
Jeanette Bønke • Albertslund Kommune, Reg. Hovedstaden • SOSU C
Christina V. Delf • Rødovre Kommune, Reg. Hovedstaden • SOSU C
Camilla L. Davidsen • Guldborgsund Kommune, Reg. Sjælland • SOSU Nykøbing F.
Nina Boesen • Lolland Kommune, Reg. Sjælland • SOSU Nykøbing F.
Helena H. Riggelsen • Reg. Syddanmark • Social- og Sundhedsskolen Syd
Pernille Dalsgaard • Reg. Syddanmark • Social- og Sundhedsskolen Syd
Mia B. Andersen • Syddjurs Kommune, Reg. Midtjylland • Århus Social- og
Sundhedsskole
Hanaa H. Mohammad • Århus Kommune, Reg. Midtjylland • Århus Social- og
Sundhedsskole
Heidi N. Svenningsen • Reg. Midtjylland • Randers Social- og Sundhedsskole
Trine B. Keller • Favrskov Kommune, Reg. Nordjylland • Randers Social- og
Sundhedsskole
41
Standnr.
Konkurrencefag
3947
DM i Skills
tagdækker
Tagdækkeren lægger tagpap, tagfolie og
andre materialer som beskyttelse mod vejr
og vind på tage og andre konstruktioner.
Tagdækkeren har et varieret arbejde med
skiftende udendørs arbejdssteder.
I tagdækkeruddannelsen læres de praktiske
principper og metoder i almindelig og speciel
tagdækning, og disse principper udvikles
dels i skoleperiodernes teoretiske og praktiske fag og i virksomheden med løsning af
alsidige praktiske opgaver.
Som tagdækker vil du skulle arbejde under
åben himmel. I lærlingetiden vil du arbejde
sammen med en erfaren tagdækker og fra
ham lære fagets specielle discipliner.
Du skal kunne se dig selv arbejde i højden,
da det jo ofte er her taget skal lægges. Efter
endt uddannelse og med svendebrevet i
hånden vil du selvstændigt skulle planlægge
og gennemføre en tagentreprise og aflevere
den til kunden.
Tagdækkeruddannelsen afsluttes med en
svendeprøve. Opgaven bedømmes af skuemestre fra faget.
Med svendebrevet i hånden kan du gå direk­
te i job og skabe dig en karriere i en privat
tagdækker virksomhed. Du vil også have
gode faglige forudsætninger for at starte
egen virksomhed.
Hovedsponsor:
Materialesponsor:
Deltagere
Benjamin Meyer Heitmann • Skantag A/S • Learnmark Horsens
Bo Krämer • Morsø Tagdækning ApS • Learnmark Horsens
Anders Stürup Jelager • KBK Tagentreprise A/S • EUC Nordvestsjælland
Nikolaj Frikke • Hetag Tagdækning • EUC Nordvestsjælland
Tilsyn:
Ib Kloster, Learnmark Horsens
42
Standnr.
Konkurrencefag
3510
DM i Skills
Teknisk isoLATØR
Materialer
Som teknisk isolatør arbejder du med
mange forskellige former for materialer.
Både forskellige isoleringsmaterialer, men
også materialer som ude og inde afslutter og
beskytter isoleringen samt beskytter anlæg
og bygninger mod ydre påvirkninger.
For alle materialer gælder, at de er tilpasset
nutidens miljømæssige krav.
Faget er samtidig forskånet for tunge løft.
– vi holder Danmark varm
En uddannelse til teknisk isolatør giver dig
mulighed for at komme ind i en branche i
vækst, da miljø og energiforbrug er vigtige
emner i dag. Arbejdet som teknisk isolatør
spænder vidt og omfatter bl.a. isolering af
rør, kanaler, beholdere, varmevekslere,
kedler, ventilationssystemer og tekniske
anlæg i industri- og boligbyggeri.
Du arbejder med varierede opgaver inden
for varme-, køle- og fryseisolering, lydisole­
ring, støjdæmpning, brand-, skibs- og tank­
isolering m.m.
Arbejdet omfatter både nybyggeri, vedligeholdelse og renovering. Opgaverne udføres
både ude og inde. Som teknisk isolatør
har du et varieret arbej­de med skiftende
arbejds­steder.
Nogle vælger job og oplevelser uden for
landets grænser.
Varighed
Mellem 2 ¾ og 3 ¼ år.
Deltagere
Phillip Larsen Sonnichsen • Kr. Dreyer A/S • EUC Nordvestsjælland
Miki Ørum • Uldjysk Isolering A/S • EUC Nordvestsjælland
Daniel Marc Hansen • PM Teknisk Isolering A/S • EUC Nordvestsjælland
Frederik Møller Hauge • Danisol Teknisk Isolering Aps. • EUC Nordvestsjælland
43
Standnr.
Konkurrencefag
4944
DM i Skills
Tækkemand
tion. Et stråtag på Vestfyn er udformet på en
anden måde end et stråtag på Midtsjælland.
Tækkemanden skal kende de forskellige
egnes tækketraditioner og fungere som
rådgiver, når der skal tækkes.
Tækkearbejdet går langt tilbage i tiden. I
Danmark har tækning med rør eller halm
været almindeligt i mange hundrede år. I de
senere år har tækkemandens erhverv fået
en opblomstring. Det blevet populært med
stråtækte ferie- og fritidshuse, og mange
ønsker at værne om gamle huses særpræg.
Tækkemanden kan det gamle håndværk
med at lægge nyt stråtag, reparere tækninger og udføre kviste og detaljer i taget,
som passer til husets og tidens byggestil.
Selvom de grundlæggende teknikker og
arbejdsmetoder er de samme som tidligere,
har tækkemanden også taget nye værktøjer
og hjælpemidler i brug. En del af uddannel­
sen består i dag af grundlæggende tømrer­
arbejde, så tækkemanden også kan reparere
tagkonstruktioner og udføre renovationer,
som lever op til myndighedernes krav om
fugtisolering, brandhæmmende foranstaltninger. Hver egn har sin egen stråtagstradi-
Varighed: Mellem 3½ og 4 år. Information:
www.bygud.dk
Sponsorer:
NT Traadvarer A/S
Davidsens Tømmerhandel A/S - Odense
Sorring Maskinhandel
Hiss Reet
Sjællands Tækkemandslaug
Iver Iversen Klit
Carlo F. Christensen A/S
Tækkemester Finn Guld
Den jydske Haandværkerskole
Fyns Tækkemandslaug
Sepatec v/Erling Bach Nielsen
Deltagere
Kevin Kapelke • Nordlangelands Tækkemand
• Den jydske Haandværkerskole, Hadsten
Carsten Malmros Jensen • A’ Øllebølle Tæk aps
• Den jydske Haandværkerskole, Hadsten
Egon Egholm Thomasen • Den jydske Haandværkerskole, Hadsten
Tilsyn:
Per Keis, Tækkemanden, Per Keis ApS
44
Standnr.
Konkurrencefag
4510
DM i Skills
Tømrer
Tømrerfaget er et af de ældste håndværk.
Gennem årtusinder har tømrerne - populært
sagt - omdannet skove til huse. Med tiden
har materialer, metoder og teknologi ændret
sig, men tømreren er stadig med til at bygge
huse, hvor der skal laves gulve, vægge,
trapper, tage og monteres vinduer, døre og
inventar. Arbejdet i det moderne byggeri er
meget alsidigt med opgaver fra nybyggeri til
renovering og restaurering. Det kan bestå i
at montere tagspær og forskellige tagmaterialer, eller lave inder-/ydervægge, gulve og
lofter, hvor der kræves viden om lyd, akustik
og brandforhold. Men også anderledes opgaver som havestuer, carporte, udhuse, betonforskalling og bolværk kan man komme
ud for som tømrer.
Som tømrer arbejder man for det meste på
skiftende byggepladser - indendørs såvel
som udendørs, og i al slags vejr året rundt.
Man kan dog også komme ud for at udføre
arbejde på værksted.
Varighed: Mellem 3½ og 4 år.
Information: www.bygud.dk
Deltagere
Anders Halkjær • Tømrer og Maskinsnedker Klaus Halkjær
• UCH Uddannelsescenter Holstebro
Tobias Skov Pedersen • N. A. Nielsen & Søn • Københavns Tekniske Skole
Jakob Østergaard Markussen • Skolepraktik • Learnmark Horsens
Jacob Jeppesen • Bredahl Kristensen ApS • Roskilde Tekniske Skole
Silas Elmholdt Christesen • Carsten Holt’s Tømrer- og Snedkerforretning ApS
• EUC Syd
Tilsyn:
Lars Gaarde Hansen, Syddansk Erhvervsskole
Claus Arildskov, Syddansk Erhvervsskole
45
Standnr.
Konkurrencefag
4928
DM i Skills
VVS-ENERGIUDDANNELSEN
Vvs-energiuddannelsen spænder vidt. Du
kan specialisere dig inden for flere områder.
Der er både noget for dig, der vil arbejde
praktisk, og for dig, der ønsker mere tekniske
opgaver.
Hvis du har hoved og hænder skruet rigtigt
på, så har vvs-branchen brug for dig.
Vvs-branchen er i rivende udvikling, og
hverdagen som vvs-energilærling byder
på mange spændende og udfordrende
opgaver - opgaver, der kræver, at du kan
tænke selvstændigt og kreativt. Som vvsenergilærling er du med til at installere og
optimere en stor del af de tekniske installationer i landets bygninger.
Når du vælger en vvs-energiuddannelse,
er du med til at gøre en forskel. Det er det,
der gør vvs-branchen så spændende. Du
kan som ”klimahelt” hjælpe Danmark med
at spare på energien, så vi får en lavere
varmeregning og udleder mindre CO2
Du spiller dermed en vigtig rolle i arbejdet
med at forbedre miljøet, når du som ”klimahelt” skal installere klimarigtige og energieffektive installationer såsom varmepumper,
solvarme, biokedler og ventilation.
Kom og besøg os på vvs-standen i hal C.
Hør, hvordan du kan få en uddannelse med
gode karrieremuligheder og samtidig være
med til at forbedre vores boliger og hjælpe
miljøet. Du kan også klikke ind på www.evu.
dk og læse mere. Der er brug for dig.
Deltagere
Tobias Brøndergaard • Herning VVS • Herningsholm Erhvervsskole
Søren Per Ravnsbæk Jensen • Haugaard & omegnens VVS
• TEC – Teknisk Erhvervsskole Center
Peter Flink • Henrik Jensen VVS • EUC Sjælland
Ross McMillan • Thorvald VVS & energi • Hansenberg
46
Standnr.
Demonstrationsfag
3310
DM i Skills
anlægsgartner
golfbaner og andre grønne arealer ved at
vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt
beskære buske og træer, evt. i kunstneriske
udformninger.
Du lærer desuden at anlægge og pleje
græsarealer, anlægge haver, dele af parker
og kirkegårde samt andre grønne områder
bl.a. ud fra egne skitser.
Anlægsgartnerfaget er populært. At fordybe
sig i og give sig tid til naturen og grønne
områder er in. Det får vi løbende bekræftet
i tv med bl.a. udsendelserne Hokus Krokus,
Ønskehaven og DR Derude med Søren Ryge
Petersen. Vi ønsker grønne og spændende
omgivelser både på jobbet og i vores fritid.
Anlægsteknik eller plejeteknik?
Anlægsgartneruddannelsen har to specia­
ler: anlægsteknik eller plejeteknik. Når du
indgår uddannelsesaftale, skal du vælge
speciale.
De to specialer indeholder grundlæggende
de samme fagområder, men som anlægs­
tekniker får du overbyggende færdigheder i
at etablere anlæg, der indeholder fliser, trapper og mure mv.
Mulighed for afstigning
Hvis du ikke ønsker at gennemføre hele
uddannelsen, kan du vælge at afslutte uddannelsen efter knap 2 år på trin 1 som
anlægsgartnerassistent.
Specialet plejeteknik
Hvis du vælger specialet plejeteknik, lærer
du at passe og pleje nye og etablerede grøn­
ne områder som haver, parker, slotshaver,
Deltagere
Rikke Geisler • Sydfyns Brolægning Aps. • Kold College
Malene Holmegaard Hansen • Anlægsgartner Th. Skov Larsen Aps. • Kold College
Pia Dahl Christiansen • Kerteminde kommune • Kold College
Christian Johansen • Skelskør Anlægsgartnere A/S • Kold College
Tilsyn:
Henrik Baunehøj Jensen
47
Standnr.
Demonstrationsfag
3747
DM i Skills
BROLÆGGER
Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning
og nivellering, tegning, belægnings-/anlægs­
teknik og kloakering.
Brolægger trin 2 er specialet med en
varighed på ca. 2 år. I specialet får du yder­
ligere avanceret kompetence i specielle
granit­belægningsteknikker, standarder og
normer, tegning samt indføring i det digitale
byggeri. Uddannelsen afsluttes med en
svendeprøve, som bedømmes af skue­
mestre fra faget.
Uddannelsen giver adgang til konstruktør­
uddannelsen og visse akademiske ingeniør­
uddannelser.
Brolæggeren har et varieret arbejde med
mange spændende opgaver. Bl.a. udføres
granitbrolægning og andre belægninger på
gader, torve og pladser. Der arbejdes med
belægninger udført fortrinsvis med brosten
af granit og andre natursten. Han sætter
også kantsten i beton- og granitmateriale.
Et uddannelsesforløb indledes med et
grundforløb, som normalt gennemføres på
20 uger og afsluttes med en projektopgave.
Herefter følger et hovedforløb, der veksler
mellem praktik i virksomheden og skole­
undervisning. I uddannelsens hovedforløb er
der etableret et trin 1 med titlen ”Kloakrørlægger”.
Deltagere
Ali Kadim • Kfh Belægning • Københavns Tekniske Skole
Daniel Loberg Montalban • Munck Forsyningsledninger A/S • Learnmark Horsens
Tilsyn:
Jesper Christiansen, Learnmark Horsens
48
standnr.
demonstrationsfag
3010
dm i skills
graFIsk teknIker
En grafisk tekniker står for produktion af
aviser, bøger og blade. Det kan også være
skilte, storformatprint og andre grafiske
produkter. Du får ansvaret for at producere
og planlægge – fra klargøring af tryk eller
print til det færdige produkt.
tiske hverdag betyder, at du bliver god til at
betjene udstyr og værktøj og til at planlægge
og kontrollere et effektivt tryk- og færdiggørelsesforløb. Andre fag er dansk, engelsk,
naturfag samt iværksætteri og innovation.
Undervisningen indeholder også valgfri
specialefag, som elev og virksomhed vælger
i fællesskab.
Trykkerier, bogbinderier, digitaltrykkerier,
serigrafi- og skiltevirksomheder er uddannelsessteder. Uddannelsen veksler mellem
undervisning på skole og praktik i en virksomhed, der producerer trykt kommunikation inden for tryk, print og færdiggørelse.
Uddannelsen varer 3 ½ år og starter med et
grundforløb på 25 skoleuger. Hovedforløbet
varer 3 år og veksler mellem skole og praktik i virksomheden. Skoleundervisningen på
hovedforløbet varer sammenlagt 20 uger
fordelt på tre skoleophold.
På skolen lærer du om grafisk produktion
og workflow samt materialer, der indgår
i produktion og færdiggørelse af trykte
produkter. Undervisningen og den prak-
deltagere
Christopher Schwaner • Hansenberg
Anders Lubd Andersen • Vestjydsk Rotation • Hansenberg
Frederik Nielsen • Media College Aalborg
Mads Pedersen • Media College Aalborg
49
standnr.
demonstrationsfag
3010
dm i skills
medIegraFIker
at du bliver god til at udføre mediegrafiske
opgaver og til planlægning og kontrol af et
grafisk produktions- og workflow. Du lærer
også om samarbejde og kommunikation
og at aflæse og omsætte kundens behov
til et konkret resultat. Andre fag er dansk,
engelsk, design og samfundsfag samt
iværksætteri og innovation. Undervisningen
indeholder også valgfri specialefag, som
elev og virksomhed vælger i fællesskab.
En mediegrafiker varetager opgaver med
at idéudvikle, designe og fremstille trykte
produkter som aviser, bøger, brochurer
og reklamer samt digitale produkter som
hjemmesider, multimedie, flash-præsentationer m.m. Mediegrafikeren står også for
kvalitets- og produktionsstyring af trykt og
digital kommunikation.
Trykkerier, reklamebureauer, web-bureauer,
aviser, forlag og interne kommunikationsafdelinger er uddannelsessteder. Uddannelsen veksler mellem undervisning på
skole og praktik i en virksomhed inden for
medie- og kommunikationsområdet.
Uddannelsen varer 4 år og starter med et
grundforløb på 40 skoleuger. Hovedforløbet
varer 3 år og veksler mellem skole og praktik i virksomheden. Skoleundervisningen på
hovedforløbet varer sammenlagt 15 uger
fordelt på 3 skoleophold.
På skolen lærer du om grafisk design, typografi samt grafik og billedbehandling. Undervisningen og den praktiske hverdag betyder,
deltagere
Maj Winkelmann • Skolepraktik • Københavns Tekniske Skole
Patrick Zimmer • Skolepraktik • Københavns Tekniske Skole
Mads Brændegaard • Skolepraktik • Syddansk Erhvervsskole
Mads Hansen • Skolepraktik • Syddansk Erhvervsskole
Gitte Christensen • Skolepraktik • Herningsholm Erhvervsskole
Thomas Frost • Skolepraktik • Herningsholm Erhvervsskole
50
Standnr.
3920
Demonstrationsfag
DM i Skills
skiltetekniker
Du skal kunne forestille dig, hvordan resultatet kommer til at se ud. Du kommer tit højt til
vejrs, når du monterer skilte, så højdeskræk
duer ikke.
Design, håndværk og EDB
Som skiltetekniker producerer du skilte,
reklamer og dekorationer til butiksfacader,
plakatsøjler, virksomheder og meget mere.
Du er med hele vejen - lige fra at udfærdige
de første skitser til at sætte det færdige
produkt op.
Uddannelsen
Uddannelsen varer mellem 3 og 3½ år. De
35 uger foregår på teknisk skole. Resten af
tiden er praktik i en virksomhed.
I løbet af læretiden får du mulighed for at
arbejde selvstændigt og vise, hvad du kan.
Der er dog aldrig langt til en erfaren skilte­
tekniker, og kontakten med en dygtig svend
er en vigtig del af uddannelsen.
Digitale teknikker står centralt i produktionen, for mange opgaver bliver udformet
og bearbejdet i software og herefter udskrevet som storprint på folier, og tekstiler
med mere. Herefter skal du ud og sætte det
færdige resultat op – så uddannelsen består
af meget andet end edb.
Kravene til dig
Du må gerne være kreativ, kunne tegne og
have en fornemmelse for form og farver.
MALERFORBUNDET
Deltagere
Katja V. Nielsen • Skolepraktik • TEC – Teknisk Erhvervsskole Center
Kristoffer Martensen • Skolepraktik • TEC – Teknisk Erhvervsskole Center
51
Standnr.
Demonstrationsfag
3147
DM i Skills
stenhugger
Som stenhugger arbejder du på stenhuggerværksteder, byggepladser og kirkegårde.
Stenhuggeren tilvirker bygningssten (som
regel med profilforløb eller anden dekorativ
udsmykning), gravsten og monumenter. Materialerne er typisk granit og sandsten, men
kan også være marmor, kalksten m.m.
Arbejdet kan være af kunsthåndværksmæssig art, men regulært tilpasnings- og
opstillingsarbejde er også blevet en stor
del af faget. Hammer og mejsel er stadig
stenhuggerens vigtigste redskaber, men
også lufthammere, diamantskærere og
fræsere/slibere samt arbejdet med polering
og sandblæsning er en del af stenhuggerens
hverdag. Det er nemlig redskaber og metoder, der muliggør en større produktion.
Meget af stenhuggerens arbejde består i
dag i at færdiggøre halvfabrikater som f.eks.
udfræsede bygningsprofilsten, der skal
hugges over og måske forsynes med et ind­
vendigt hjørne, eller en gravsten, som skal
påføres en inskription. Stenhuggeren arbej­
der også med restaurering og reetablering
(nyhugning) af bevaringsværdige bygninger,
anlæg og skulpturer.
Stenhuggeren udfører ligeledes klassisk
figurhugning, hvor han/hun skal oversætte
en billedhuggers gipsmodel til sten. Det er
nødvendigt at have en god fysik, godt øjemål
og rummelig forståelse, hvis man vil uddanne sig til stenhugger.
Deltagere
Rene Holst Holmvard • Stenhuggeri Begravelse • EUC Sjælland
Tilsyn:
Stenhugger Henrik V. Olsen
52
Standnr.
Demonstrationsfag
3047
DM i Skills
STUKKATØR
Det er vigtigt, at du har både kreative og
kunstneriske evner, idet du under uddannelsen vil arbejde med skitsering af
arkitektoniske og skulpturelle bygningsog anlægsdele, perspektivisk afbildning,
skyggelægning og croquistegning.
Stukkatøruddannelsen er et fag, hvor du
kombinerer dine kunstneriske og kreative
evner med solidt håndværk.
Som stukkatør lærer du først og fremmest at lave stuk til lofter i gips eller kalk.
Men også andre former for udsmykning,
fx søjlebeklædninger på hjørner, gips­
balustre på trapper og altaner, springvand
og fuglebade indgår i uddannelsen. Som
uddannet stukkatør skal du kunne udføre de
forekommende stukkatørdiscipliner inden
for afformning, nybyggeri og byfornyelse.
Men langt den største del af stukkatørens
arbejde består af reparations- og restaureringsarbejde af offentlige bygninger, fx kirker
og slotte eller af private ejendomme.
Deltagere
Kasper Lefevre Simonsen • Rubin Stuk & Søn ApS • EUC Sjælland
Tilsyn:
Stukkatør Ninet Bechman Egholm
Peter Lauritsen, EUC Sjælland
53
Standnr.
Demonstrationsfag
3910
DM i Skills
Vognmaler
Godt kørende
Når bilen skal have en ny kulør eller repare­
res efter opretning af buler, lægger vognmaleren sidste hånd på arbejdet.
Lakeringen beskytter køretøjet, og den skal
være i orden, fordi det er den, alle ser. En flot
lakering forudsætter et solidt forarbejde. Her
er du specialisten, som sliber og spartler,
inden du sprøjter toplakken på.
Farverne skal blandes, så du får nøjagtig
den farve, bilen i øvrigt har. Nogle gange er
fabrikkens farvekoder ikke helt rigtige, og
så er det op til dig at finde ud af, hvordan du
opnår den korrekte nuance.
Du skal også arbejde hurtigt og selvstændigt, så arbejdet kan afleveres til tiden.
Uddannelsen
Du kan uddanne dig til vognmaler på 3½ år.
De 35 uger foregår på teknisk skole. Resten
af tiden er du i praktik i en virksomhed. I
løbet af læretiden får du mulighed for at arbejde selvstændigt. Der er dog aldrig langt til
en erfaren vognmaler, og kontakten med en
dygtig svend er en vigtig del af uddannelsen.
Kravene til dig
Du skal have ordenssans og tålmodighed.
Netop fordi resultatet er så synligt, er det
vigtigt, at grunding, slibning, spartling og
afdækning er udført omhyggeligt og præcist.
Det gælder også, når du udfører avanceret
sprøjtning i kabinen.
MALERFORBUNDET
Deltagere
Thomas Bengt Lund • Skolepraktik • Silkeborg Tekniske Skole
Diana Lindholm • Skolepraktik • Silkeborg Tekniske Skole
54
Øvrige udstillere
3F
Standnr.
3301
Arbejdsmiljøbaren
Standnr.
1900
Auto Teknisk
Center
Standnr.
6509
BAR
Bygge & Anlæg
Standnr.
3500
DM i Skills
I 3F får elever og lærlinge fagforening
for 1Krone om dagen. Kontingentet
er 32,50 kroner om måneden, og der
er gratis A-kasse oven i. Besøg os i
stand 3301 og hør meget mere om
vores fede tilbud til elever og lærlinge,
eller sms 3F 1Krone til 1919, så
ringer vi dig op.
Er du tørstig efter viden om arbejds­
miljø? Så er dette stedet for dig. Kom
og besøg vores stand nr. 1900 i Hal A,
hvor vi serverer kulørte drinks i dejlige
omgivelser. Du kan samtidig få en god
snak om dit nuværende eller måske
kommende arbejdsmiljø samt deltage i
forskellige konkurrencer.
Er du lærling, og har du lyst til at
arbej­de med elektronisk diagnose
af moderne biler og motorer, samt
blive undervist på et fagligt og tek­
nisk meget højt niveau, som højst
sandsynligt vil udfordre din sædvanlige opfattelse af skoleundervisning?
Så har vi udfordringerne
www.autotekniskcenter.dk
BAR Bygge & Anlæg giver gode råd og
vejleder hele bygge- og anlægsbranchen
om arbejdsmiljø. Vi laver alt lige fra bøger,
pjecer og film m.m. om arbejdsmiljø, som
du kan downloade kvit og frit.
Kom og besøg vores stand nr. 3500 i
Hal C og få en snak om dit arbejdsmiljø
eller deltag i en af vores konkurrencer.
www.bar-ba.dk
55
Øvrige udstillere
Blik & Rør
Standnr.
4034
Byggeriets
Arbejdsmiljøbus
Standnr.
3600
Standnr.
8000
Centres of
Excellence
Standnr.
DM i Skills
VVS og skorstensfejerlærlinge er
organiseret i Blik og RørUngdom,
som har indflydelse på dine uddannelses- og arbejdsforhold. Blik og
RørUngdom arrangerer en række
faglige og sociale arrangementer,
hvor lærlingene danner netværk, som
rækker langt ud over læretiden.
Læs mere på www.blikroer.dk
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er
en mobil konsulenttjeneste, som
gennem besøg på byggepladser
og i virksomheder forbedrer den
forebyggende arbejdsmiljøindsats,
afhjælper problemer og fremmer
samarbejdet mellem byggepladsens
parter. Tjenesten er etableret af en
række af byggeriets organisationer.
Centres of Excellence er et landsdækkende projekt, der giver de dygtige
elever i erhvervsuddannelserne
mulighed for at blive endnu bedre.
6303
Dansk Byggeri
Standnr.
3700
Dansk Byggeri er bygge- og anlægs­
sektorens erhvervs- og arbejds­
giverorganisation. Vi har 6.000
medlemmer, og vores hovedopgaver
er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse, yde rådgivning og sikre overenskomster. Vi arbejder desuden for
at styrke erhvervsuddannelserne og
skabe et godt arbejdsmiljø.
56
viden vi skal leve af
Øvrige udstillere
Dansk
El-Forbund
Standnr.
3201
Dansk
Firmaidræts­
forbund
Standnr.
1134
Dansk Metal
Standnr.
6102
Den jydske
Haandværkerskole
Standnr.
3000
DM i Skills
Dansk El-Forbund er fagforeningen for
elektrikere, el-teknikere, el-montører
og el-lærlinge i Danmark. DEF arbejder
på hele tiden at forbedre løn- og arbejdsvilkårene. Det gør vi ved at lave
overenskomster, uddannelse, efteruddannelse mv. og sikre arbejdsmiljøet.
Til DEF er tilknyttet El-Fagets A-kasse.
WWW.DEF.DK
Test dine reflekser med en høj promille
og find ud af, hvad der skal til for at
forbrænde favoritterne fra køledisken.
Oplev Dansk Firmaidrætsforbunds
sundhedseksperimentarium, og hør
ideerne til kantinen og sjove afbrydelser i timerne. Vi uddanner og rådgiver
jeres skole i, hvordan hverdagen gøres
sundere.
Dansk Metal er fagforening for personer, der arbejder med it, mekanik
og teknik. Vores medlemmer arbejder
i industrien og i servicefag både
privat og offentligt. Vi forhandler
overenskomster og har stor indflydelse på vilkårene på arbejdspladsen,
i jobcenteret, på uddannelser og
efteruddannelse.
På Den jydske Haandværkerskole
kan du få en EUX-uddannelse og blive
tømrer eller elektriker samtidig med,
at du tager en gymnasial uddannelse.
Du kan også blive tømrer, elektriker,
plastmager eller køletekniker. Godt
studiemiljø med skolehjem og åbne
faglokaler 24/7. Mød os i hal C stand
3000.
57
Øvrige udstillere
DM i Skills
Erhvervsskolernes Erhvervsskolernes Forlag, EF DigiForlag
tal og EF Kommunikation tilbyder
erhvervsskoler, organisationer,
ministerier mfl. skræddersyede
Standnr.
læremidler, markedsførings- og
3504
kommunikationsløsninger, digitale
tjenester, it-løsninger samt råd­
givnings- og kursusvirksomhed.
www.ef.dk
EVU
El- og Vvs-branchens
Uddannelsessekretariat
Standnr.
4728
FOA
Standnr.
1155
Fonden for
Entreprenørskab
Young Enterprise
Standnr.
1000
FOA er Danmarks tredje største fagforbund - ca. 200.000 medlemmer.
Flest er ansat i kommuner og regioner. FOA’s medlemmer leverer offentlig
service så som: pleje af borgere
i hjemmeplejen og på sygehuse,
omsorg for børn og handicappede og
anden service fx rengøring og byg­
ningsvedligeholdelse.
Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at
sikre, at flere elever på alle uddannelsesniveauer introduceres for og
deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entreprenørskab
bliver en integreret del af vores uddannelsessystem. www.ffe-ye.dk
58
Erhvervsskolernes Forlag
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
web: www.evu.dk
Øvrige udstillere
Foreningen
til Søfartens
Fremme
Standnr.
1142
Fødevare­
forbundet
DM i Skills
DET BLÅ DANMARK.
Vil du vide noget om:
• Erhvervspraktik i Søfart?
• Ud og sejle i erhvervspraktik?
•Gratis skoleforedrag af professionelle
kaptajner og maskinchefer?
•Karrieremuligheder i Det Blå Danmark?
www.soefart-frem.dk eller tlf.: 3332 7933
og snak med Berit.
1131
Er fagforeningen, der organiserer
dem, der arbejder indenfor: slagter,
bager, konditor, mejeri, tobak, sukkervare- og chokolade brancherne.
Vi arbejder for, at vores medlemmer
får en ordentlig løn, at arbejdsvilkår
og arbejdsmiljø er i orden. Hvis et
medlem får problemer hjælper vi
ham/hende.
Standnr.
HK’erne er overalt, og uden os ville
Danmark ikke fungere. På HK’s stand
kan du få indblik i de mange fag, der
er samlet i fagforeningen HK. Test
dig selv for at finde ud af, hvilken type
HK’er du er.
Se mere om vores arbejde og
medlemskab på www.hk.dk
Standnr.
HK
3101
Højskolerne
Standnr.
1150
Alle har et talent - på højskolen kan du
finde og styrke det. Ud over en intens
og uforglemmelig oplevelse, så styrker
du dine kompetencer, fordi udgangs­
punktet for undervisningen er begej­
stringen ved at blive god til noget - og
glæden ved at blive god til det sammen
med andre. Vælg mellem 300 fag på
mere end 70 danske højskoler.
59
Øvrige udstillere
DM i Skills
Kost & Ernærings- Kost & Ernæringsforbundet er fagforbundet
forening og interesseorganisation
for ernæringsassistenter og andre
kost-, ernærings- og sundhedsprofesStandnr.
sionelle. Vores 7.500 medlemmer
1147
løser en vigtig samfundsmæssig
opgave inden for sundhedsfremme,
forebyggelse og behandling. Læs om
os på www.kost.dk
Københavns
Tekniske Skole
Standnr.
6303
Københavns Tekniske Skole, som
er en af de største erhvervsskoler i
Danmark, tilbyder moduler inden for
Centres of Excellence.
På Carl Jacobsens Vej udbyder vi CoE
for proces- og industrioperatører – og
på Tuborgvej for CNC, industritek­
niker og CAD/CAM. Læs om modulerne på http://www.kts.dk/coe
Mikro Værkstedet Mikro Værkstedet sørger for, at alle
kan læse og skrive.
Med computerens teknologi skaber
vi nye og alternative værktøjer til
Standnr.
læsning og skrivning. Programmet
3604
CD-ORD giver elever med læse- og
skrivevanskeligheder et fagligt løft
i skolen og på sigt i karrieren. Læs
mere på www.mikrov.dk
Munksgaard
Standnr.
1754
Munksgaard er Danmarks største
sundhedsfaglige forlag. Vi udvikler og
udgiver lærebøger og andre undervisningsmaterialer til alle de danske
sundhedsuddannelser i tæt samar­
bejde med undervisere, studerende
og andre i de faglige miljøer.
www.munksgaard.dk
60
Øvrige udstillere
Raaco
Standnr.
4028
Roskilde
Handelsskole
Roskilde
Tekniske Skole
Standnr.
1102
Skat
Standnr.
1030
Skills Denmark
Standnr.
1915
DM i Skills
Raaco har siden 1956 udviklet og
fremstillet innovative, overskuelige
og pladsbesparende opbevaringssystemer til både industrien og professionelle håndværkere verden over.
Raacos systemer er skabt til orden.
www.raaco.com.
Blomsterdekoratøruddannelsen fore­
går på Sjælland i et tæt samarbejde
mellem Roskilde Handelsskole og
Roskilde Tekniske Skole.
Underviserne er eksperter på deres
fagområde. Der bliver lagt vægt på
den kontinuerlige udvikling på skole­
opholdene.
SKAT sikrer velfærden i Danmark,
og at alle betaler den skat, de skal –
hverken mere eller mindre.
Mød os på messen, hvor vi hjælper
dig godt i gang med din skattemappe,
så du får mulighed for at tage ansvar
for din egen skat. www.skat.dk
SkillsDenmark er en dansk organisation, der arrangerer DM i Skills og
sender danske unge fra erhvervsuddannelserne til den internationale
konkurrence WorldSkills – verdensmesterskabet.
Vi arbejder på den måde for at fremme
erhvervsuddannelsernes image.
61
Roskilde
Tekniske
Skole
Øvrige udstillere
Solutors A/S
Standnr.
1105
DM i Skills
Solutors A/S er dansk distributør
af SMART Board™ - det interaktive
whiteboard, som integrerer moderne
teknologi i den daglige undervisning
og klæder eleverne på til en digital
fremtid.
Besøg os på vores stand og lad dig
inspirere af fremtidens undervisning.
Svendborg
Erhvervsskole
Standnr.
3501
Tabulex
Standnr.
1139
VEU-center
Standnr.
3300
Skolen arbejder innovativt med uddannelse. Vi har en kombination af
tekniske, merkantile og naturvidenskabelige uddannelser. Vi samarbej­
der med grundskolerne, erhvervslivet
og andre ungdomsuddannelser. Skills
har stor betydning for skole og elever.
www.svend-es.dk
Tabulex udvikler software til skole­
administration – herunder også til
skemalægning.
Tabulex Skemalægning hjælper med
hurtige beregninger af skemabrikkers placering og anvendes i dag af
flere erhvervsskoler. Kig forbi vores
stand og se, hvordan vi it-understøtter
skemalægningsprocessen.
13 VEU-centre i Danmark er sat i
verden for at skabe én indgang til
voksen- og efteruddannelse. Kom
og hør hvordan efteruddannelse
kan være med til at skabe vækst i
virksomheden. Vi står klar for hele
virksomheden, for hver enkelt med­
arbejder og for ledige.
62
Konkurrence
DM i Skills
konkurrence
Test din viden og vind en iPad
Hvor meget ved du egentlig om
DM i Skills og erhvervsuddannelserne?
Udfyld kuponen, du finder ved
SkillsDenmarks stand og deltag
i konkurrencen. Du kan vinde en
iPad, og er du grundskoleelev,
har du chancen for at vinde en
biograftur med popcorn til hele
klassen.
Præmierne er sponsoreret af:
63
Samarbejdspartnere
DM i Skills
Samarbejdspartnere
Det er blevet muligt at afholde DM i Skills i Odense 26. til 28. januar 2012
med støtte fra
Hovedsponsorer:
Medsponsorer:
Supportere:
Desuden var det aldrig blevet til noget uden fagenes faglige udvalg, fag-sponsorerne og
mange, mange flere.
64
Erhvervsskolernes Forlag
EF Kommunikation • 63 15 17 00

Similar documents