700 M - Thyregod A/S

Comments

Transcription

700 M - Thyregod A/S
BØRN OG UNGE
HORSENS BYSKOLE
Afd. Lindvigsvej
8700 Horsens
Telefon :76 29 40 00
Telefax: 75 62 64 23
[email protected]
www.horsensbyskole.dk
Praktikstedsbeskrivelse
Beskrivelse af praktikstedet:
Horsens Byskole, SFO afd. Lindvigsvej
Lindvigsvej 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 40 20
Institutionen er kommunal
SFO-leder: Jette Bjerre
Email: [email protected]
Information om SFO*en
Søndenvinden er en skolefritidsordning for
0. – 3. kl. med ca. 70 børn. Børnene er mellem 5 og 11 år.
I SFO’en er der ansat 1 leder, 6 pædagoger,
medhjælpere og studerende.
SFO’en er formet som et U med to gange og
et fælles område, Orkanens Øje, i midten.
Desuden er der udenomsarealer samt hal til
rådighed.
Pædagogerne er desuden tilknyttet 0., 1. og
2. årgang, AKT samt vores førskole.
Søndenvinden har åbent mandag – torsdag
fra kl. 6.15 – 8.00 og 13.40 – 16.45 samt fredag kl. 6.15 – 8.00 og 13.40 – 16.15.
I perioden 1/5 til 1/8 modtager vi 25-30
førskolebørn, så da har SFO’en åben hele dagen.
Ansatte
Pædagoger:
Birgit Lenius
Simon Lundvig
Ida Thomasen
Ingrid Holm Sørensen
Hatice Ziyanak
Birgitte Enoksen
Praktikvejledernes kvalifikationer
Kontaktpersoner for praktikvejledning
Formål
Jf. lovgrundlag
Pædagog uddannelsen samt praktikvejlederuddannelsen.
Birgit Lenius og Simon Lundvig
Vi ønsker at give børnene en aktiv og meningsfuld fritid med tryghed, omsorg, venskaber, oplevelser og udfordringer.
Vi ønsker, at børnene får mulighed for at
bruge alle deres sanser, deres følelser, deres
forstand og deres krop.
Det betyder for os:
At børnene kan prøve sig selv af i forskellige værksteder, i gymnastiksal,
svømmehal og på vores legeplads.
At vi støtter børnenes venskaber.
At vi laver noget kun for drenge.
At vi laver noget kun for piger.
At vi understøtter børnenes egne initiativer og inddrager dem i demokratiske processer.
At vi tager børnene med ud og opleve
verden udenfor SFO; nærmiljøet, udflugter, sommerlejr.
Se endvidere vores Mål- og indholdsbeskrivelse.
Skoledistriktet:
SFO’en er en del Horsens Byskole, der er en
fusioneret skole på 3 adresser med i alt ca.
1100 børn. På afd. Lindvigsvej har vi ca. 180
børn fra 0.-6. kl.
SFO 2 varetages af Gefionsgården – ca. 1 km.
fra skolen.
Vi ligger i et område med socialt boligbyggeri med børn fra mange kulturer samt et villakvarter. Vi oplever denne forskellighed
som en ressource og lægger vægt på, at børnene lærer kompetencer som tolerance og
demokrati. Nogle af børnene har behov for
ekstra dansk undervisning, hvilket sker i vores modtageklasse.
Arbejdsmetoder:
Vi arbejder med en systemisk og anerkendende pædagogik; at se, møde og forstå bar-
net ud fra dets kontekst. Vi har et tæt samarbejde med skolen omkring handleplaner
for børn med særlige behov.
I 2010 startede vi på at arbejde med LP modellen – et redskab til en målrettet pædagogisk analyse og handlingsplan mhp. at optimere læringsmiljøet for den enkelte klasse
og elev.
Vi holder personalemøde i SFO’en hver uge.
Her laver vi aktivitetsplaner og taler om de
forskellige pædagogiske og praktiske udfordringer, der skal løses. Den studerende har
et fast punkt, hvor der er mulighed for at informere, spørge, undres mv.
Pædagogerne deltager desuden i afdelingsmøder og Pædagogisk Råd.
Tværfagligt samarbejde:
Vi samarbejder med lærene, skolepsykolog,
sagsbehandlere, sundhedsplejeske, AKT,
Kulturhuset, Idræt for sjov mm.
Arbejdsforhold:
Den studerende arbejder sammen med
praktikvejlederen det meste af tiden, men ellers med en anden pædagog. Alle medarbejdere i SFO’en er medansvarlige for, at den
studerende får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb.
Det er vores ønske og mål, at den studerende og SFO’en må være til gensidig glæde og
inspiration.
Som studerende arbejder du både i skole- og
SFO delen.
Øvrige oplysninger:
2-4 uger før opstart udfylder den studerende og vejleder papirer vedr. ansættelse, børneattest og tavshedspligt. Den studerende
introduceres til hjemmesiden og intranettet.
Der udleveres arbejdsplan med vejledningstimer, kalender med mødeaktiviteter, og der
vil også være en rundvisning samt præsentation af kommende kollegaer.
På vores skole/SFO vil du få mulighed for at
prøve din faglighed af gennem en bred vifte
af forskellige pædagogiske udfordringer.
Velkommen 

Similar documents