Invitation til ”Åben skole” på Herningvej Skole

Comments

Transcription

Invitation til ”Åben skole” på Herningvej Skole
Kære Sponsor
Efter at vi i 2011 var i knæ rent økonomisk er der nu godt styr på fundamentet
for klubben. Der er i 2012 realiseret et pænt overskud på baggrund af en ekstraordinær indsats fra hele lokalområdet. 2013 er blevet et år, hvor vi får et resultat på et mindre niveau, men trods alt med et positivt resultat.
For at vi fremover kan fortsætte med at udvikle klubben er det vigtigt, at vi får
skabt et bredere fundament for økonomien i klubben. I den forbindelse har vi
lavet dette oplæg til hvad der er af muligheder for at støtte op om klubben.
Vi har nogle meget engagerede og dygtige trænere i konkurrence afdelingen,
som har vist os at de sportslige mål, vi har sat os er både realistiske og opnåelige. Vi vil have Ikast Svømmeklub tilbage på Danmarkskortet og et af vores
mål er at de skal blande sig i toppen af dansk svømning.
Vi har en fortrinlig placering med nogle af de allerbedste faciliteter i landet, en
rigtig god trænerstab samt ikke mindst en stor opbakningen fra en bred skare af
frivillige hjælpere.
Uddannelse af alle trænere, fra baby til konkurrenceafdelingen giver vores unge trænere en god ballast og nogle kompetencer, som de kan anvende videre
frem.
Trods det at svømning ikke på samme måde som andre idrætsgrene, appellerer
til den brede mediedækning, har vi formået at få et godt samarbejde med den
lokale presse, hvilket er med til at fremme sportens og ikke mindst klubbens
ansigts udadtil.
I sponsorudvalget har vi kunnet mærke en god opbakning fra det lokale erhvervsliv, selv om der er skarp konkurrence om sponsorkronerne. Denne opbakning er essentiel for klubbens arbejde. Kun med hjælp fra trofaste og nye
sponsorer, kan vi nå vores mål, og derfor har vi brug for jeres støtte.
Med venlig hilsen
Ikast Svømme Klub
Historien kort fortalt:
1934 Ikast Svømme Klub stiftes
1958 Det første spadestik tages i Vinkelgade til Ikast Sogns nye friluftsbad
1992 Træningshallen og Ikast Svømme Center indvies
2013 Klubben har godt 800 medlemmer og er godt i gang med at opbygge en
stærk konkurrenceafdeling.
Resultater kort fortalt:
1961 Den anden bedste klub i Jylland
1965 Jysk mester for ikke hal svømmere
1970-80 Merete Linneberg – Jysk juniormester
Svømning
og i 1978 Idrætsprisen i
1987 12 svømmere laver verdensrekord i 24 timers svømning
1993 ISK - damer rykker i 2. division
1994 ISK – herre rykker i 2. division
1998 Kasper Philipsen udtages til EM for juniorer
1998-2003 ISK udpeges som Team Danmark Talentcenter for årgangssvømmere
2007 Jens Nannerup, udtaget til Dansk Svømme Unions iTUP for drengesvømmere årgang 1993
2013 For første gang i mange år har klubben 5 svømmere med til Vestdanske
årgangsmesterskaber, hvor det blev til 2 guld, 2 sølv og 2 bronze.
Klubtøj
Vi skal i 2014 have nyt klubtøj som betyder at vi skal have fundet ud af hvilke
sponsorer der skal være på tøjet de kommende 3 år.
Prisen vil årligt være følgende alt efter placering på tøjet. Er det logo 1, 2 eller
3 vil man få logo på både t-shirt og langærmet overtrækstrøje.
Logo 1 ............................................................................................
15.000
Logo 2 eller 3..................................................................................
10.000
Logo 4 eller 5..................................................................................
4.000
Logo 6 ............................................................................................
5.000
Logo 7 ............................................................................................
7.000
Sponsorskilt
I forbindelse med vores stævner Nordea Midsommercup, MidtVest Cup samt
begynderstævner, vil det være muligt at blive sponsor i form af et sponsorskilt
helt ude ved bassinkanten. Skiltet vil være 50 x 100 cm. med reklame på begge
sider. Midsommercup har deltagelse af mellem 400 og 450 svømmere fra det
meste af landet og stævnet bliver ofte dækket både i lokale og regionale medier
som TV Midt/Vest. De øvrige stævner er regionale og lokale stævner.
Sponsorskilt (excl. produktion på 1.000 kr.) ...................................
3.000
Sponsorvæg
For at støtte op om klubben er det også muligt at få et skilt på sponsorvæggen.
Skiltene vil blive placeret i træningshallen, som hver uge bruges af 800 svømmere og deres forældre. Skiltet vil være 40 x 80 cm.
Skilt på sponsorvæg (excl. produktion på 500 kr.)..........................
1.500
Andre muligheder
Hvis I ønsker at støtte op omkring klubben, men ikke ønsker at omverdenen
kan se, at I giver penge til klubben er det også muligt. Alle bidrag er med til at
sikre en fortsat udvikling af klubben og de muligheder som foreningen giver
børn i området.
Har I brug for noget hjælp til en opgave har vi været gode til at samle frivillige
som kan hjælpe med at hænge tøj på bøjle, servere til selskaber eller andet.
Opgaven bliver løst og I bidrager til klubbens økonomi. Beløbet aftales fra
gang til gang ud fra opgavens omfang.
SPONSORAFTALE
Klubtøj
Vi vil gerne være på klubtøjet i Ikast Svømmeklub de kommende 3 år og betaler årligt følgende:
Sæt kryds
Pris
Logo 1 til 15.000 kr. årligt
Logo 2 til 10.000 kr. årligt
Logo 3 til 10.000 kr. årligt
Logo 4 til 4.000 kr. årligt
Logo 5 til 4.000 kr. årligt
Logo 6 til 5.000 kr. årligt
Logo 7 til 7.000 kr. årligt
Sponsorskilt
Vi vil gerne være sponsor ved klubbens stævner for det kommende år.
Sponsorskilt 3.000 kr. for 2014/15
Sponsorvæg
Vi vil gerne vise, at vi støtter op omkring Ikast Svømmeklub.
Skilt på sponsorvæg 1.500 kr. for 2014/15
Vi ønsker at støtte ISK uden at få vores navn nævnt.
Samlet sponsorat 2014/15 (klubtøj også bindende for
2015/16 og 2016/17)
Generelle betingelser:
• Logo på klubtøj er bindende for en 3 årig periode.
• Hvis I tegner et sponsorat på klubtøj eller et sponsorskilt får I automatisk
et skilt med på sponsorvæggen, og skal kun betale for produktionen.
• Prisen er ekskl. produktion af skilte som koster hhv. 500 kr. og 1.000 kr.
jf. ovenfor. Vi accepterer at modtage faktura direkte fra AR Skilte
• Aftalen er uopsigelig i løbetiden
Ikast Svømmeklub fakturerer beløbet efter underskrivelse af kontrakt til betaling 2 uger efter modtagelse af faktura. I vil modtage en faktura på produktionen direkte fra AR Skilte
Ikast den
/
2014
Ikast Svømmeklub
Kontaktoplysninger på sponsor
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Mail:
Sponsor