Hent pressemeddelelse

Comments

Transcription

Hent pressemeddelelse
Tinkerdal
Besøgssted
NatureLife - Læring der bevæger
Formål
Det overordnede formål med Tinkerdal Besøgssted er, at
tilbyde det rette mix af faglige kompetencer samt nye og
inspirerende fysiske rammer for naturoplevelser, læring og
personlig udvikling. Det sker gennem kerneelementerne viden/
læring, sjov/begejstring og ikke mindst sundhed/velvære.
Derigennem skabes vækst i lokalsamfundet.
Tinkerdal Besøgssted er kommet til ver-den via ”NatureLife”
– et nyskabende samarbejde imellem Naturstyrelsen, Holstebro Kommune samt lokale interessenter og brugere, herunder
spejderne.
Aktiviteter
Det tværfaglige samarbejde rummer følgende udviklingsaktiviteter:
•
Naturformidling rettet mod kommunens borgere og turister
•
Naturskoleaktiviteter målrettet elev- og trinmål for skoler og institutioner i Holste-
bro Kommune
•
Rehabiliteringsaktiviteter for Rehabiliteringscentret i Holstebro Kommune.
•
Reaktiveringsaktiviteter for langtidssyge-
meldte i samarbejde med Holstebro Sund-
hedscenter, Holstebro Kommune
• Aktiviteter for kræftramte i samarbejde med Holstebro Sundhedscenter, Holstebro Kom-
mune
•
Aktiviteter for socialt udsatte familier i samarbejde med Spiren – Holstebro Kom-
munale Familiecenter
•
Aktiviteter for unge der efter folkeskolen ikke er klar til arbejdsmarkedet eller uddan-
nelse i samarbejde med PlusPlan – Holste-
bro Kommunale Ungdomsskole
• Inklusionsunderstøttende naturaktiviteter med Sct. Jørgens Skole i Holstebro Kom-
mune
•
Motivationsskabende aktiviteter for borgere med særlige behov (Sats 5) – sammen med GPS i Holstebro
Aktiviteterne er udviklet i et tværfagligt
samarbejde med Holstebro Kommune
med ophæng i følgende udvalg:
•
•
•
•
Kultur og Sundhed
Børn og Unge
Social og Arbejdsmarked
Erhverv og Turisme
Faciliteter
I samarbejde med Holstebro Kommune,
Borgerforeninger i Hogager og Skave,
Skave Skole, Skave Børnehus, Løbeklubben,
Kennelklubben og lokale spejdere, er der
udviklet og etableret følgende faciliteter:
• Arena for naturfemkamp
•Naturlegeplads for de mindste og Get-Moving-Bane til unge og voksne
•Sundhedsspor
•Omklædningsskur
•Hundeskov med agilitifaciliteter
•Skovvolleybane samt boldspilsbane
• Vandreruter og løberuter
• Cykelrute på ca. 30 km
•Shelterborg med plads til 30 overnattende
børn
•Grillhytte med plads til en busfuld besøgende
•Kajakroning i den nyoprensede Hogager Dam
• Borde/bænke er tilgængelige flere steder
•P-pladser
Booking
Kontakt
Hvem kan benytte NatureLife
Alle Holstebros kommunale skoler og institutioner kan
booke naturskoleaktiviteter gratis hos Naturstyrelsen
Midtjylland her: [email protected]
På hjemmesiden for Tinkerdal Besøgssted (søg “tinkerdal
besøgssted på nettet) kan man via den offentlige kalender
se hvornår der er ledigt på Tinkerdal.
Shelterpladsen bookes via værktøjet “book i naturen” på
www.naturstyrelsen.dk
E-mail: [email protected]
Tlf.: (+45) 72 54 36 89
Naturstyrelsen, Midtjylland
Bjørnkærvej 18
DK - 7540 Haderup
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk

Similar documents