null

Comments

Transcription

null
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
Fo to San N ew s letter
TEMA: Biofilm modulation
I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt
redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen.
1
2
1.
2.
3.
4.
Reducere vækstbetingelserne for bakterierne:
1. Depuration
2. Daglig mundhygiejne
Reducere
antallet
af
bakterier:
FotoSan (LAD)
Antibiotika
Kirurgisk laser
Ozon
3
Bacterial
replacement
therapy (BRT),
udskiftning af
patogene med ikke
patogene bakterier:
1. Subgingivalt
2. Supragingivalt
Patogen biofilm
Den patogene biofilm er
instrumentel i udviklingen af
gingivitis og parodontitis, og er en
hovedårsag til kronisk halitose.
Man kan dog ikke udfra
bakteriesammensætningen i
biofilmen præcist sige, hvor
alvorlig for eksempel en
parodontitis er eller vil udvikle sig
til, hertil er der for mange andre
faktorer der spiller ind. Det er dog
givet, at uden patogene bakterier i
biofilmen udvikler man ikke
parodontitis, så det er et naturligt
mål at modulere denne til at være
ikke-patogen. Der har indtil nu
været fokuseret på to mulige
påvirkninger af den patogene
biofilm ved:
1. Reduktion af bakteriernes
vækstbetingelser ved mekanisk
fjernelse af plak fra tand-og
tandrodsoverflader
2. Reduktion af antallet af
bakterier, ved hælp af
antibiotika, kemikalier, kirurgisk
laser, ozon og senest FotoSan
LAD (lysaktiveret desinfektion)
I dette nummer af FotoSan
Newsletter introducerer vi en ny
metode:
3. Bacterial Replacement Therapy
(BRT), ved anvendelse af et
probiotikum, henholdsvis:
a. subgingival administration
og
b. supragingival
administration
Ikke-patogen biofilm
De tre metoder kan og skal
anvendes i sammenhæng. På de
følgende sider beskrives dette
nærmere.
1
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
Mundhule probiotikum: Fra lovende mulighed til
et potent nyt redskab for tandlægen
som er almindelig udbredt. De færreste er nok
klar over at probiotika er på markedet eller på vej
Probiotika har været kendt i de fleste kulturer i
for følgende anvendelser: luftvejsinfektioner,
århundreder i form af fermenterede mælke- eller
allergi, atopisk dermatitis, blærebetændelse,
grøntsagsprodukter. Det har været almindeligt
forhøjet kolesterol, spædbarns kolik og meget
kendt at disse produkter er gode for maven samt
mere.
almen velbefindende.
En anvendelse i mundhulen er
Navnet “probiotikum”,
Def.:
naturligvis oplagt når man
som modsætning til
Probiotika er defineret som levende
tænker på den mangfoldige
“antibiotikum” blev
mikroorganismer, hovedsageligt
mikrobiotiske flora, der er i
første gang introduceret bakterier, der uden bivirkninger kan
mundhulen og de problemer/
af Lilley og Stillwell i
indtages og som har gavnlige
lidelser der forårsages af en
1965. I 1994 udnævnte
helbredseffekter når de indtages i
“forkert” sammensat
WHO probiotika som det
tilstrækklig mængde
mikroflora. De problemer man
næst-vigtigste fremtidige
!
!
!
!
WHO
har øje for er caries, gingivitis,
immunforsvar set i lyset
parodontitis samt halitose. De
af at almindelige
tre sidstnævnte hænger delvist sammen og det
antibiotika forventes at blive virkningsløse på
er disse lidelser/problemer som vi fokuserer på i
grund af udbredt resistens. Siden er det gået
det følgende.
stærkt med udvikling af mulige anvendelser ud
over den klassiske gastro-intestinale anvendelse
Probiotikum
Probiotikas virkningsmekanismer
Konkurrencehæmning
via: plads, aggregering
og næringsstoffer
Inhiberer patogene
bakteriers fæstelse,
kolonisation og biofilm
dannelse
Producerer antimikrobielle
substanser som syrer,
hydrogenperoxid og
specifikke toxiner
Reduktion af inflammations
signalstoffer
Øger immun respons
Hæmmer cyotokin induceret
aptose
Inhiberer patogene
bakteriers vækst
Påvirkning af lokalt og
systemisk immun
respons
Antagonistisk effekt mod patogene
bakterier
Reduceret inflammation samt
vævsdestruktion
2
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
gøre dette virker ulogisk - hvem sår frø i en
køkkenhave uden at fjerne ukrudt først?
Sidst, men ikke mindst, mener vi, at der skal
behandles på to fronter samtidig, nemlig
subgingivalt og supragingivalt. Til
pochebehandling har vi en koncentreret
probiotikum gel og til mundhulen sugetabletter,
der opløses langsomt over ca. 5 minutter.
Hvad siger videnskaben?
Ud af 12 publicerede kliniske studier (se side 7),
viste de 11 positive resultater og 1, at der ikke var
forskel på probitikum gruppen i forhold til kontrol.
Der er mindst 5-6 oversigtsartikler om mundhule
probiotika, de mest detaljerede er af Gupta (1),
Devine (2) og Haukioja (3), som alle kan
anbefales. Konklusionerne er at mundhule
probiotika er en meget
lovende behandlingsform,
men at der skal arbejdes
Fire fordele ved ProlacSan®:
mere for at finde de mest
effektive bakteriestammer
1. De mest potente stammer udvalgt blandt 600
og applikationsformer, samt
kandidater
(naturligvis) flere kliniske
studier. Der er desuden
2. Behandlingen styres af tandteamet
ingen bivirkninger, så der er
3. Anvendes som del af samlet behandlingsplan
ikke noget der taler imod at
anvende mundhule
4. Såvel subgingival- som supragingival
probiotika.
behandling ( gel og sugetabletter)
Virkningerne af
probiotika
Probiotika virker på minimum 3 måder, se tegning
på side 2:
1. ved at konkurrencehæmme de patogene
bakterier på levevilkår, dvs plads og
næringsstoffer
2. ved at afgive specifikke og uspecifikke
bakteriocide stoffer
3. ved en påvirkning af
inflammationsprocesserne.
Det sidste betyder, at der rent faktisk er tale om
systemiske effekter af lokal probiotika behandling
CMS Dental introducerer ProlacSan®
Der er 4 gode grunde til, at vores ProlacSan®
produkt koncept er et probiotikum, du og
patienterne ikke kan undvære i fremtiden:
For det første har vi via et samarbejde med et
biotekfirma fundet de 2 stammer ud af 600
kandidater, der har de bedste egenskaber som
mundhule probiotikum, læs mere på side 6.
Dernæst mener vi, at et mundhule probiotikum
skal være et redskab, som tandlægen skal have
kontrol med, i stedet for, at det nærmest bliver
solgt som alternativ til at gå til tandlægen.
Dette hænger snævert sammen med næste
punkt nemlig, at et mundhule probiotikum
naturligvis skal anvendes sammen med de øvrige
redskaber, der er til klinikkens rådighed for at
påvirke biofilmen. Efter vores opfattelse skal man
først minimere antallet af bakterier i patogene
pocher. At påbegynde en probiotikum kur uden at
Hvordan kombineres ProlacSan®
behandling med andre behandlinger?
Først og fremmest skal der naturligvis altid
depureres først.
Kombination med lokale bakterie
dræbende redskaber:
Her kan der være tale om FotoSan, kirurgisk
laser eller ozon behandling.
Her gives ProlacSan® gel i de patologiske
pocher efter den udførte behandling, og der
følges op med tabletbehandling.
Kombination med antibiotikabehandling:
Efter endt antibiotika kur gives enten både
ProlacSan® gel og tabletter, eller blot tabletter alt
efter om patienten kommer ind til kontrol.
Kombination med klorhexidin gel:
Vi anbefaler ikke klorhexiding gel i pocher for det
udvaskes for hurtigt til, at det har effekt. Men hvis
man alligevel vil det, så kan man godt starte med
tabletterne. Det giver selvfølgelig ingen mening at
fylde pocher med både Klorhexidin gel og
ProlacSan® gel!
Kombination med mundskyllevæsker:
Vi anbefaler ikke at kombinere ProlacSan®
behandling - hverken gel eller tabletbehandling med anvendelsen af mundskyllevæsker. De to
lactobacillus stammer der indgår i ProlacSan® er
dog rimeligt modstandsdygtige overfor
mundskyllevæskerne, så man kan i princippet
godt anvende sugetabletterne om morgenen og
mundskyllevæske om aftenen. MEN: det
anbefales ikke!
3
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
Bliver ProlacSan® gelen i pochen?
Det er som nævnt velkendt at for eksempel klorhexidin gel ikke bliver længe nok i pochen til at have
egentlig virkning. Hvad så med med ProlacSan® gelen? Bliver den ikke også bare skyllet ud ?
Nej, forskellen er at klorhexidin - eller andre kemiske stoffer for den sags skyld - er passive i forhold
til overfladerne, mens probiotikum stammerne netop er udvalgt fordi de har gode fæstningsevner til
såvel slimhinde som tandrodsoverflader. Billedligt talt har de små bakterier sugekopper på og bliver
hængende!
Var det ikke sådan ville der aldrig være biofilm i pochen.
Kort opdatering med ny FotoSan LAD videnskab
Light-activated disinfection using a lightemitting diode lamp in the red spectrum:
clinical and microbiological short-term
findings on periodontitis patients in
maintenance.
A randomized controlled split-mouth clinical
trial:
C. Mongardini et al: Lasers Med Sci DOI 10.1007/
s10103-012-1225-x
Abstract: Eradication or suppression of pathogens is
a major goal in periodontal therapy. Due to the
increase in antibiotic resistance, the need of new
disinfection therapies is raising. Photodynamic therapy
(PDT) has demonstrated anti-infective potential. No
data are available on the use of light-emitting diode
(LED) lights as the light source in PDT. The aim of this
study was to investigate the microbiological and
clinical adjunctive outcome of a new photodynamic
LED device, compared to scaling and root planing in
periodontitis patients in maintenance [supportive
periodontal therapy (SPT)]. In this masked, split-mouth
design study, 30 treated chronic periodontitis subjects
(mean age, 46.2 years; 13 males) in SPT were
included. Two residual interdental sites with probing
pocket depth (PPD) 5 mm in two opposite quadrants,
with positive bleeding on probing (BOP) and
comparable periodontal breakdown, were select- ed.
PPD, BOP and subgingival microbiological samples for
real-time PCR analysis (Carpegen® PerioDiagnostics,
Car- pegen GmbH, Münster, Germany) were recorded
at baseline and 1 week after treatment. Scaling and
root planing was performed under local anesthesia.
Randomly one of the sites was selected to receive
adjunctive photodynamic therapy by inserting a
photosensitizer (toluidine blue O solution) and
exposing it to a LED light in the red spectrum
(Fotosan®, CMS Dental, Copenhagen, Denmark),
according to the manufacturer’s instructions. After 1
week, 73 % of the control sites and 27 % of the test
sites were still BOP+. These differences compared to
baseline values and in- between groups were
statistically significantly different (p < 0.001). Mean
PPD decreased from 5.47 mm (±0.68) to 4.73 mm
(±0.74, p < 0.001) in control sites and from 5.63 mm
(±0.85) to 4.43 mm (±1.25, p < 0.001, test vs control p
0 0.01) in the test group. Microbiologically, higher
reductions of relative proportions of red complex
bacteria were observed in test sites (68.1 vs. 4.1 %; p
0 0.01). This study showed that adjunctive
photodynamic treatment by LED light may enhance
short-term clinical and microbiological outcome in
periodontitis subjects in SPT.
Effect of photoactivated disinfection with a
light-emitting diode on bacterial species and
biofilms associated with periodontitis and
peri-implantitis
S. Eick Photodiagnosis and Photodynamic Therapy
(2013)
Summary:
Background: To determine the effect of
photoactivated disinfection (PAD) using toluidine blue
and a light-emitting diode (LED) in the red spectrum
(wave length at 625—635nm) on species associated
with periodontitis and peri-implantitis and bacteria
within a periodonto- pathic biofilm.
Methods: Sixteen single microbial species including 2
Porphyromonas gingivalis and 2 Aggregati- bacter
actinomycetemcomitans and a multispecies mixture
consisting of 12 species suspended in saline without
and with 25% human serum were exposed to PAD.
Moreover, single-species biofilms consisting of 2 P.
gingivalis and 2 A. actinomycetemcomitans strains and
a multi-species biofilm on 24-well-plates, grown on
titanium discs and in artificial periodontal pockets were
exposed to PAD with and without pretreatment with
0.25% hydrogen peroxide. Changes in the viability
were determined by counting the colony forming units
(cfu).
Results: PAD reduced the cfu counts in saline by
1.42log10 after LED application for 30s and by 1.99
log10 after LED application for 60 s compared with
negative controls (each p < 0.001). Serum did not
inhibit the efficacy of PAD. PAD reduced statistically
significantly (p < 0.05) the cfu counts of the P.
gingivalis biofilms. The viability of the A.
actinomycetemcomitans biofilms and the multi-species
biofilms was statistically significantly decreased when
PAD was applied after a pretreatment with 0.25%
hydrogen peroxide. The biofilm formed in artificial
pockets was more sensitive to PAD with and without
pretreatment with hydrogen peroxide compared with
those formed on titanium discs.
4
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
FotoSan® LAD + ProlacSan®: FotoSan® 1-2-3
Første
Andet
Tredje
FotoSan LAD behandling
med applikation af agent i
pocher + 4 x 10-20 sek lys
Applikation af Prolacsan® gel
i pocher
Patienten tager én sugetablet
dagligt, typisk om morgenen
efter tandbørstning
Rationale:
Reducere bakterietallet mest
muligt samt destruere
biofilmens matrix mest muligt
Rationale:
Booste koloniseringen af
pochen med gode bakterier
Rationale:
Påvirke mundhulens biofilm i
positiv retning og dermed
understøtte en positiv
udvikling af den subgingivale
biofilm
De tre behandlinger kan sammensættes efter indikationen
FotoSan LAD + ProlacSan gel + ProlacSan tab
FotoSan LAD +
Anvendes i alle tilfælde, hvor man ønsker størst
mulig påvirkning af biofilmen
Anvendes i tilfælde, hvor der ikke er patologiske
pocher, men man ønsker at påvirke biofilmen i
mundhulen positivt
✦ moderat til svær kronisk parodontitis
✦ aggressiv parodontitis
✦ periimplantitis
ProlacSan tab
✦ gingivitis
FotoSan LAD + ProlacSan gel
Anvendes i parodontitis tilfælde med en eller to
lommer
✦ lokaliseret parodontitis
FotoSan LAD
Anvendes hvor man “kun” ønsker at eliminere
mikroorganismer
✦ endodontisk behandling
✦ periocoronitis
✦ herpes, aphter
ProlacSan tab
Anvendes i tilfælde, hvor der ikke er patologiske
pocher, men man ønsker at påvirke biofilmen i
mundhulen positivt, alternativt preventivt
✦ gingivitis
✦ patienter, der er disponeret til parodontitis
(diabetes, anden sygdom, xerostomi, rygere
etc.)
✦ patienter i kemoterapi eller efter
antibiotikabehandling
ProlacSan gel
Anvendes, hvor der er patologiske pocher, men
FotoSan LAD skønnes ikke indiceret
✦ opfølgningsbehandling på parodontitis
5
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
AUGUST 2011
Hvordan vælger man det optimale mundhule probiotikum?
Hvorfor ProlacSan?
Indtil nu er probitikum til mundhulen valgt fra
mave-tarm probiotika som det viste sig at have
gode egenskaber også i mundhulen. Et biotek
firma som er specialiseret probiotika til forskellige
indikationer, begyndte for fem år siden
systematisk at udvælge de bedste potentielle
stammer til mundhulen ud fra 600 stammer, som
blev dyrket fra mundhulen af børn og unge med
top tand- og tandkødsstatus på trods af
manglende forebyggende indsats.
gode antagonistiske
egenskaber mod kendte
patogene bakterier
god evne til aggregation og
adhæsion til slimhinde og
tandoverflader
ingen eller lav
syreproduktion
ProlacSan®
god modstandskraft
overfor mundskyllemidler
inkl. tandpasta
600 kandidater blev til 2 udvalgte
Hundredvis af tests senere (publiceret i Archive
of Oral Biology(4) blev 2 stammer udvalgt p.gr.a.
deres særlige gode egenskaber målt i forhold til
kendte mundhule probiotika. De vigtigste
parametre var:
✓ evne til aggregation og adhæsion
✓ antagonistiske egenskaber
✓ lav syreproduktion
✓ ingen dannelse af ildelugtende produkter
✓ god modstandskraft overfor
mundskyllemidler
For at opnå alle optimale egenskaber blev der
valgt to stammer, der komplementerer hinanden.
Det er meget svært at finde bakterier der har
antagonistisk effekt overfor P. gingivalis, og
ingen produktion af
ildelugtende
svovlprodukter
iøvrigt
opfylder de
andre kriterier
for et
probiotikum,
men det er
altså
lykkedes. De
to stammer er
specifikke
serotyper af
hhv. Lactobacillus brevis og Lacotobacillus
plantarum. De to serotyper var ikke tidligere
beskrevet og er derfor blevet patenteret.
Stammerne kaldes samlet for AB-Dentis®, og
markedsføres eksklusivt af CMS Dental A/S
under navnet ProlacSan®
6
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
MARTS 2013
Studier med mundhule probiotika
Forfatter/år
Artikeltitel
Konklusion (forkortet)
Krasse et al, 2005
Decreased gum bleeding and
reduced gingivitis by the probiotic
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus reuteri was efficacious in reducing both
gingivitis and plaque in patients with moderate to
severe gingivitis.
Staab et al, 2009
The influence of a probiotic milk drink on
the development of gingivitis: a pilot study
Beneficial effect of the probiotic milk drink on gingival
inflammation.
Twetman et al, 2009
Short-term effect of chewing gums
containing probiotic Lactobacillus reuteri
on the levels of inflammatory mediators in
gingival crevicular fluid
"The reduction of pro-inflammatory cytokines in GCF
may be proof of principle for the probiotic approach
alliviating inflammation in the oral cavity."
Harini and Anegundi,
2010
"Efficacy of a probiotic and chlorhexidine
mouth rinse: A short-term clinical study
The Probiotic mouth rinse was found effective in
reducing plaque accumulation and gingival
inflammation.
Slawik et al, 2011
"Probiotics affect the clinical inflammatory
parameters of experimental gingivitis in
humans"
"The results of our study indicate that a daily
consumption of a probiotic milk drink reduces the
effects of plaqueinduced gingival inflammation
associated with a higher plaque score due to the highcarbohydrate content of the probiotic milk beverage."
Iniesta et al, 2012
"Probiotic effects of orally administered
Lactobacillus reuteri-containing tablets on
the subgingival and salivary microbiota in
patients with gingivitis. A randomized
clinical trial"
The effect of L. reuteri administered in tablets resulted
in a reduction in the number of selected periodontal
pathogens in the subgingival microbiota.
Hallström et al, 2013
Effect of probiotic lozenges on
inflammatory reactions and oral biofilm
during experimental gingivitis
Daily intake of probiotic lozenges did not seem to
significantly affect the plaque accumulation,
inflammatory reaction or the composition of the biofilm
during experimental gingivitis.
Shimauchi et al, 2008
"Improvement of periodontal condition by
probiotics with Lactobacillus salivarius
WB21: a randomized, double-blind,
placebo-controlled study"
Our results suggest that the antiinflammatory
effects of L. brevis could be attributed to
the presence of AD which prevented nitric oxide
generation.
Mayanagi et al, 2009
"Probiotic effects of orally administered
Lactobacillus salivarius WB21-containing
tablets on periodontopathic bacteria: a
double-blinded, placebocontrolled,
randomized clinical trial"
Oral administration of probiotic lactobacilli reduced
the numerical sum of five selected periodontopathic
bacteria and could contribute to the beneficial effects
on periodontal conditions
Tsubura et al, 2009
"The effect of Bacillus subtilis mouth
rinsing in patients with periodontitis"
Mouth rinsing with E-300 (containing B. subtilis)
significantly reduced periodontal pathogens compared
with NG.
Vivekanada et al, 2010
"Effect of the probiotic Lactobacilli reuteri
(Prodentis) in the management of
periodontal disease: a preliminary
randomized clinical trial
The present randomized controlled trial confirms the
plaque inhibition, antiinflammatory, and antimicrobial
effects of L. reuteri Prodentis.
Vicario et al, 2012
These data indicate that oral administration of
Clinical changes in periodontal subjects with
Lactobacillus reuteri Prodentis improved the shortthe probiotic Lactobacillus reuteri Prodentis:
term clinical outcomes in non-smoking patients with
A preliminary randomized clinical trial.
initial-to-moderate chronic periodontitis.
7
NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION
Produktspecifikationer
MARTS 2013
ProlacSan® gel
ProlacSan® tabletter
Indhold
1,2 ml
30 sugetabletter
Aktive bakterier pr dosis
minimum 6 x 109 CFU
minimum 1,2 x 109 CFU
Smag
neutral
mint
Holdbarhed
24 mdr
24 mdr
Få et gratis display til
æsker og
patientfoldere
Læs mere på:
www.cmsdental.dk
Produkter kan bestilles på
www.cmsdentalshop.dk
FotoSan® 630 introkit
ProlacSan® Pro Kit
ProlacSan® gel
ProlacSan® tabletter
Indhold:
FotoSan lampe med
ladestander, 2 x 10 cover,
5 x 10 spidser, æske med
5 assorterede FotoSan
Agent sprøjter (5 x1,2 ml)
15 ProlacSan æsker
sugetabletter + 5
sprøjter (i forseglede
poser)
1 sprøjte i forseglet
pose
1 æske
15.440 kr
1.875 kr
75 kr
125 kr
(svarer til at sprøjter
med gel er gratis)
Referencer:
1. Probiotics and periodontal health, Gupta G:Journal of
Medicine and Life Vol. 4, Issue 4, October-December
2011, pp.387-394
2. Prospects for the development of oral probiotics and
prebiotics, Devine D.: Journal of Oral Microbiology
2009. DOI: 10.3402/jom.v1i0.1949
3. Probiotics and oral health, Haukioja A: European
Journal of Dentistry July 2010 - Vol.4
4. Isolation and characterization of probiotic strains for
improving oral health, Bosch M.: archives of oral
biology 57 (2012) 539–549
FotoSan newsletter udgives af CMS Dental A/S
Forfatter: Jimmie Kert, [email protected]
CMS Dental A/S
Ragnagade 7
København Ø
T: 3257 3000
F: 3257 1023
www.cmsdental.dk

Similar documents