Mad – og måltidspolitik på Skolen ved Søerne.

Comments

Transcription

Mad – og måltidspolitik på Skolen ved Søerne.
Velkommen til
Børnehaveklasse og SFO
2014 - 2015
”Det fantastiske i denne verden
er ikke så meget, hvor vi befinder os,
men i hvilken retning vi bevæger os”
(Oliver Wendell Holmes)
Rantzausminde Skole
Helhedsskole
Svendborg Kommune har besluttet, at der pr. august 2012 er indført Helhedsskole
for 0.- 3. årgang på alle skoler.
Fra ”Formålet for Skole og dagtilbud” fokuseres der på fire særlige kompetencer:
•
Kreativitet
•
Innovation
•
Problemløsning
•
Samarbejde
Disse fire kompetencer indarbejdes i Helhedsskoletænkningen, og der arbejdes for at
skabe:
•
faglig fordybelse
•
gode relationer
•
inklusion
•
udeskole
•
sundhed og trivsel
Vi er i en opstartsfase, hvor baggrund og indhold kan ses på skolens hjemmeside
www.rantzausmindeskole.dk - Helhedsskole
V
i håber, I med denne folder kan danne jer et billede af, hvordan vi arbejder med
jeres børn
A
t starte på Rantzausminde Skole i børnehaveklassen er starten på et langt,
spændende og udfordrende skoleliv
A
A
A
nerkendelse og dialog er nøgleord i samarbejdet mellem skolen og hjemmet
t være veludhvilet og møde til tiden er en selvfølge
t i Helhedsskolen er der et godt og trygt miljø, hvor der tages hensyn til
hinanden
Børnehaveklasserne generelt
•
Vi har 2 børnehaveklasser, der arbejder tæt sammen, så børnene lærer hinanden godt at kende og skaber relationer på tværs af klasserne. Børnehaveklasserne kaldes ”Solen” (0.a) og ”Stjernen” (0.b)
•
Vi har 3 børnehaveklasseledere og 1 skolepædagog, der deles om timerne
•
Børnenes skoletid er p.t. 2 dage fra 8.10-14.25 og 3 dage fra 8.10-13.15—
ændringer kan dog forekomme i 2014-15
•
Morgensamling finder sted hver morgen, hvor der er sange og evt. meddelelser
•
Én dag om ugen er der udeskoledag
•
Børnene må gerne medbringe 2 madpakker - en lille til om formiddagen og en
større til selve spisepausen. Der kan ikke købes mad på skolen for 0. - 3. årgang
•
Idræt og bevægelse er en stor del af Helhedsskolen, dog er det kun selve
idrætstimerne, børnene skal have idrætstøj og håndklæde med til
•
Der er mulighed for, at enkeltelever kan få tilbud om ekstra motorisk træning,
hvis der måtte være behov for dette
•
Der er et tæt samarbejde mellem SFO og skolen. SFO har hver dag åben fra
6.30-8.10 og 13.15/14.25-16.30 (dog lukkes fredag kl. 16.00)
•
Børnehaveklasserne har venskabsklasser/elever fra 5. årgang, som vil være
sammen med børnene ved forskellige aktiviteter i løbet af året
•
Afholdelse af forældremøder og trepartssamtaler, hvor børnehaveklasseledere,
børnehaveklasselærere og SFO deltager
•
Kommende 1. klasses klasselærere deltager i nogle af timerne sammen med
børnehaveklasselæreren i løbet af foråret og deltager bl.a. i trepartssamtalen
Forventningsafklaring
Læringen foregår, når børnene trives og er skoleparate. På det første forældremøde i
børnehaveklassen vil der blive afstemt forventninger mellem skolen og hjemmet.
Inden da, mener vi, det er vigtigt, at I som forældre ved, hvilke forventninger, skolen har til jer og jeres børn.
Vi sætter fokus på at styrke og udvikle børnenes sociale relationer, selvhjulpenhed
og det følelsesmæssige:
Sociale
funktioner
- kunne lytte og
modtage beskeder
- kunne fungere i en
gruppe
- tage hensyn til andre/vente på tur
- være nysgerrig og
turde kontakte andre børn
- blive valgt/valgt fra
Selvhjulpenhed
- selv tage tøj af og
på
- holde styr på egne
ting
- selv klare toiletbesøg
- selv have styr på
idrætstøj og andet,
de medbringer
- selv bære deres
skoletaske
- selv sætte madpakken i køleskabet
Det følelsesmæsssige
- barnet er glad for at
komme om morgenen
- barnet oplever at
have succes
- har personlige resurser/interesser
- tager initiativer
Endvidere at børnene
•
er veludhvilede
•
møder til tiden
•
har madpakker med
•
medbringer tøj efter vejrforholdene og skiftetøj
•
at pennalhuset er i orden
Og at I som forældre
•
bakker op omkring børnenes skolegang
•
følger børnenes skoleforløb via ForældreIntra
SFO-del
SFO står for SkoleFritidsOrdning og er den tid, børnene er på skolen under friere
rammer end skoledelen. SFO’en er forældrebetalt.
Åbningstid/priser (2013-takster)
Morgenmodul
06.30 - 08.10
539.- kr.
(Hvis der kun betales for Morgenmodulet, er der ikke pasning i ferierne)
Heldagsmodul
06.30 - 08.10
1.250.- kr.
13.15 - 16.30
(fredag lukkes kl. 16.00)
Personale
...og hvad der ellers rører sig
Der er 7 pædagoger, som tager sig af børnene, når de er færdige med skoledelen. 4
af pædagogerne er med i skoledelen i 10 timer pr. årgang (0. - 3. årgang), så børn
og voksne allerede kender hinanden.
Aktiviteter
•
kreative værksteder
•
boldspil
•
rollespil
•
sang og dans
•
kortspil
•
lektielæsning
•
ture i skoven
•
...og hvad der ellers rører sig og er behov for
Fra indskrivning til skolestart
Når børnene er indskrevet til opstart i børnehaveklasserne, vil der i foråret 2014
ske flg.:
•
I vil modtage en invitation til forskellige arrangementer/infomøder i løbet af
foråret, så I og jeres børn kan lære skolen at kende
•
Børnehaveklasselederne har overleveringsmøder vedrørende enkelte børn
fra børnehaverne, hvis der er behov for dette. Dette foregår i maj måned.
Ved indskrivningen vil I blive bedt om at give jeres samtykke til, at daginstitutionen og skolen snakker sammen om det enkelte barn og relationer
mellem børnene.
•
Gruppeplacering finder sted først i juni i samråd med personale fra børnehaverne og ud fra skolens principper om klassedannelser (se
www.rantzausmindeskole.dk - principper). Dog sker de endelige klassedelinger først ved efterårsferien 2014.
•
I er altid velkommen til at komme på besøg på skolen eller kontakte skolen,
hvis der er noget, I er i tvivl om.
Vi glæder os til at se jer og til
et godt samarbejde, så I og
jeres børn kan få et godt,
energifyldt og spændende
børnehaveklasseforløb
Marianne
Mellier
børnehaveklasseleder
Aase Væver
SFO
Leif Nedza
Kofod
børnehaveklasseleder
Hanne Lund
SFO + skolepædagog
Lone Sømod
børnehaveklasseleder
Agnete Vous
SFO
Anne Marie
Pedersen
SFO
Mickey Jensen
SFO
Susanne Møllemand
SFO-leder
Flemming Hansen
SFO

Similar documents