Strikketern - Vivian Høxbro

Comments

Transcription

Strikketern - Vivian Høxbro
SAND Fyn
Generalforsamling
Tirsdag D. 25-02-2014 kl. 18:00 holder SAND Fyn generalforsamling på
Kirkens Korshærs Herberg, Benediktsgade 23.
Der vil blive serveret kaffe, brød og pålæg til generalforsamlingen.
Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Redegørelse af regnskabet for 2013
6. Budget for 2014 + godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10.Valg af revisor/revisionsansvarlige
11.Eventuelt
Mød op og få indflydelse på SAND Fyns arbejde!
Har man forslag til noget man ønsker behandlet på generalforsamlingen,
skal man fremsende det senest 8 dage før til
formand Martin S. Berthelsen: 28 34 31 95 eller [email protected]
Mvh
SAND Fyn
Alle hjemløse og
tidligere hjemløse er
velkomne!

Similar documents