beskrivelse - imhotep.dk

Comments

Transcription

beskrivelse - imhotep.dk
GlamsbjergKunst
│malerier│skulpturer│tryk│litografi│
Til medlemmerne af
Glamsbjerg Kunstforening
Hermed indbydes til den årlige generalforsamling
mandag den 24. februar 2014, kl. 19 – dørene åbnes kl. 18.15
i kantinen på Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium, Langbygårdsvej 6, Glamsbjerg
De indkøbte kunstværker kan ses på hjemmesiden www.glamsbjergkunst.dk og værkerne vil samtidig blive
udstillet i Vestfyns Banks vinduer og lokaler fra den 10. februar 2014.
Vi har indbudt maler og skulptør Bente Ekander til at
komme og holde et oplæg om sine fantasifulde
Tupilykker, som er små bronzefigurer med hver deres
personlighed. Der bliver mulighed for at prøver kræfter
med at lave sin egen model i voks.
Tupilykker kan vindes ved årets bortlodning og på
amerikansk lotteri.
Der er mulighed for at købe kaffe/te, kage, øl og vand.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 2013
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse – indsendes skriftligt senest 8 dage før
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
11. Bortlodning af de indkøbte kunstværker
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at betale sit kontingent kontant.
Vel mødt – og ta’ gerne venner, naboer, arbejdskollegaer med til en hyggelig kunstaften!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Udlodningsliste for 2014
Nr.
Navn:
Antal lodder Lod nr.
1
Gitte Clasen
5
301,302,303,304,305
2
Peter Lind
7
306,307,308,309,310,311,312
3
Else-Marie Nielsen
2
313,314
4
Jonna Nielsen
3
315,316,317
5
Susanne Ginge
1
318
6
Ngaie Ustrup
1
319
8
Team New Hair
2
320,321
10
Maria Bundgaard Nymann Hansen
1
322
11
Ole Bech Christensen
4
323,324,325,326
12
Grethe Bjært
2
327,328
13
A/S Vestfyns Bank
4
329,330,331,332
14
Alice Markussen
2
333,334
15
Salon Ninett
5
335,336,337,338,339
16
Jytte Nielsen
5
340,341,342,343,344
18
Helene Falck
2
345,346
19
Kirsten Bonde
5
347,348,349,350,351
20
Betty Thomsen
5
352,353,354,355,356
21
Hviids Værksted
2
357,358
22
Conny Falck
6
359,360,361,362,363,364
23
Marianne Ubbe
3
365,366,367
24
Maiken Borre
4
368,369,370,371
25
Kurt Jensen
4
372,373,374,375
27
Bettina Falck
6
376,377,378,379,380,381
29
Tine Orry Bendtzen
3
382,383,384
30
Din Tøjmand
1
385
31
John Nielsen
1
386
32
Schreiner Bøger og Papir
1
387
33
Else Magnussen
3
388,389,390
34
Inge Bagge
1
391
35
Lene Berg
3
392,393,394
36
Mette Thomsen
6
395,396,397,398,399,400
37
Majbritt Andersen
2
401,402
38
Milly Pedersen
4
403,404,405,406
39
Hanne Hansen
8
407,408,409,410,411,412,413,414
40
Erik Jorsal
7
415,416,417,418,419,420,421
41
Kirsten Gunderlund
3
422,423,424
42
Birthe Møller
7
425,426,427,428,429,430,431
43
Ulla Storm
2
432,433
44
Helle Priese
2
434,435
45
Torben Ninn Brandboard
1
436
48
Linda Andersen
6
437,438,439,440,441,442
49
Jytte Jespersen
3
443,444,445
50
Lis Offer Madsen
2
446,447
51
Per Madsen
4
448,449,450,451
52
Bettina Altominaro
3
452,453,454
53
Grethe Ejlersen
4
455,456,457,458
54
Søren Bonde
3
459,460,461
55
Iben Lindhardt
3
462,463,464
58
Edel Jensen
1
465
59
Karina Holm
2
466,467
60
Lis Hansen
5
468,469,470,471,472
61
Marianne Eriksen
1
473
62
Annelise Olsen
9
474,475,476,477,478,479,480,481,482
63
Ruth Nielsen
1
483
64
Frisør Friis
1
484
65
Heidi Holst
1
485
68
Birgitte Nørholm
10
486,487,488,489,490,491,492,493,494,495
69
Jesper Larsen
1
496
74
Janne Kornbeck
2
497,498
79
Jacob Andersen
2
499,500
81
Hanne Sanko
4
501,502,503,504
82
Bjarne Nielsen
2
505,506
GlamsbjergKunst │malerier│skulpturer│tryk│litografi│
Værker til bortlodning 2014
___1.
___2.
Lone Dupont
Billede 30x30
Lone Dupont
Vægskulptur
___3.
___4.
Per Just
Maleri lærred
70x50
Andrzej
Kasprezak
Maleri 30x30
___5.
___6.
Bernard
Remusat
Maleri papir
65x82
Ann-Lisbeth
Sandvig
Billede mix
media 50x40
___7.
___8.
Ken Denning
Maleri plade
36x41
Peder Freund
Objekt i træ
h. 27
___9.
Hanni Bjartalid
Maleri lærred
50x45
___11.
___10.
Bente Ekander
Bronze
skulptur på
skifer h. 11
”Tupilykke”
___12.
John
Rundstrøm
Bronzeskulptur
på glas og
porcelæn h. 27
John
Rundstrøm
Bronze
skulptur på
glas og
marmor h. 15
___13.
___14.
Jes Nordby
Serigrafi 7/100
70x60
Malene
Hammershøj
Artprint 90x70
___15.
Ann Falaise
Mixed media
på lærred
95x80
___17.
Majken á.
Grømma
Maleri på
lærred
40x50
___16.
Thomas
Hamann
Billede i glas
45x90
___18.
Skagen Potteri
Keramik
”Pusle-æg”
h. 35
___19.
Benjamin
Torcal Torres
Maleri på
lærred
40x50
Fuldmagt:
Medlemsnavn ………………………………………..………………………………………………………….……………med medlemsnr. …………
giver hermed: …………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………….
fuldmagt til efter vedtægterne at vælge en gevinst efter ovenstående liste.
Dato:…………………………………..
Underskrift ………………………………………………….……………………………………….