Gymnasielærere Anders Jensen og Elisabeth Nedergaard

Comments

Transcription

Gymnasielærere Anders Jensen og Elisabeth Nedergaard
 Stig Bentzen
Næstformand for bygningscensorkorpset
Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri
sommer09 eksamen og vinter09 eksamen
Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse og tilbagemeldinger/bemærkninger
Der har ved eksamenstermin sommer09 og vinter09 været afholdt eksamener, fordelt således:
Underviser(e) / Vejleder(e) Censor(er) Mundtlig/ skriftlig Tilbagemel‐
dinger fra censor(er) JA Tilbagemel‐
dinger fra censor(er) NEJ Bemærkninger
Dato Kursus Onsdag 3. juni B‐FEM1 Erik Andersen Niels Holck Mundtlig Torsdag 4. juni B‐FEM1 Niels Holck Mundtlig x Erik Andersen ingen Tirsdag 9. juni Ivan Godskesen Niels Chr. Rømer Mundtlig x B‐IFG2 Onsdag 10. juni Erik Andersen og Bent Bonnerup Staffan Svensson Mundtlig x B‐KON1 Ivan Godskesen Niels Chr. Rømer Mundtlig x B‐IFG2 x
ingen Torsdag 11. juni x x x x x Mundtlig ingen Mundtlig x Stig B. Bentzen ingen Otto Spliid Mundtlig x Peter Flint Hugo Søndergaard Nielsen Mundtlig x Willy Olsen Lars Bendixen (Pro‐7b) og Thomas Asmus x Mundtlig x x x x x B‐KON1 Erik Andersen og Bent Bonnerup Staffan Svensson Mundtlig B‐IFG2 Ivan Godskesen Niels Chr. Rømer Mundtlig Fredag 12. juni B‐JUR1 Peter Flint Otto Spliid Mundtlig Mandag 15. juni B‐JUR1 Peter Flint Otto Spliid Mundtlig PRO‐7B Martin Haselbach og Erik Andersen Kjeld Janum PRO‐7B Heini Vogn Tirsdag 16. juni B‐JUR1 Onsdag 17. juni PRO‐7B Torsdag 18. juni Projekt i Mike Urban + PRO‐ Thomas Faarbæk 7B Peter Skovlund Jensen, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen, B‐PTE2 John Carlsson, Martin Haselbach, Henning Gammelgaard Erik Høngaard Mundtlig Finn Brodersen Mundtlig PRO‐7B Peter Skovlund Jensen B‐PTE2 Peter Skovlund Jensen, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen, John Carlsson, Martin Haselbach, Henning Gammelgaard Erik Høngaard Mundtlig B‐VEN1 Hans Theil Hansen Heine Overby Mundtlig PRO‐7B Kresten Andersen Troels Meldgaard Mundtlig Fredag 19. juni Mandag 22. juni B‐PTE2 Tirsdag 23. juni B‐PTE2 B‐PTE4 Onsdag 24. juni Torsdag 25. juni B‐PTE4 B‐PTE4 Peter Skovlund Jensen, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen, John Carlsson, Martin Haselbach, Henning Gammelgaard Peter Skovlund Jensen, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen, John Carlsson, Martin Haselbach, Henning Gammelgaard Thomas Faarbæk, Thomas Asmus Pedersen, Ivan Godskesen Thomas Faarbæk, Thomas Asmus Pedersen, Ivan Godskesen Thomas Faarbæk, Thomas Asmus Pedersen, Ivan Godskesen Povl Edvard Hansen Povl Edvard Hansen Lars Bendixen Lars Bendixen x x x ingen x ingen x ingen x x x Mundtlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig Lars Bendixen Mundtlig Mandag 14. december Tirsdag 15. december Onsdag 16. december X‐STL1/ X‐P‐SE1 Gr. 1,2,3,4 X‐STL1/ X‐P‐SE1 Gr. 5,6,7,8 X‐STL1 Lys Rhilinger Erik Andersen Oral Lys Rhilinger Erik Andersen Oral Lys Rhilinger Erik Andersen Oral Vinter 09 Underviser(e) / Vejleder(e) Censor(er) Mundtlig/ skriftlig Tirsdag 15. PRO‐7B december Kresten Andersen Troels Meldgaard Mdt. Mandag 4. januar B‐PTE1 Thomas Asmus Pedersen og Erik Andersen Mdt Mandag 4. januar B‐BLE1 Heini Vogn Stig Bentzen Mdt Tirsdag 5. januar B‐PTE1 Bjarne Linde Jensen og Erik Høngaard Birgitte Lilholt Sørensen
Mdt Tirsdag 5. januar B‐STL1 Lys Rhilinger Erik Andersen Mdt Tirsdag 5. januar B‐INN Poul Erik Vesterløkke Hans‐Jørgen Kristensen Mdt Onsdag 6. januar B‐PTE1 Erik Andersen og Hugo Søndergaard Nielsen Erik Høngaard Torsdag 7. januar B‐PTE1 Thomas Asmus Pedersen, Henning Gammelgaard, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen Poul Edvard Hansen Mdt Torsdag 7. januar B‐SKB1/CK‐
IBE1 Martin Haselbach Svend Krabbenhøft Mdt Fredag 8. januar B‐PTE1 Thomas Asmus Pedersen, Henning Gammelgaard, Erik Andersen, Hugo Søndergaard Nielsen Poul Edvard Hansen Mdt Fredag 8. januar B‐STL1 Lys Rhilinger Erik Andersen Mdt Fredag 8. januar B‐SKB1/CK‐
IBE1 Martin Haselbach Svend Krabbenhøft Mdt Lys Rhilinger Erik Andersen Dato Kursus Mandag B‐STL1 11. januar Tilbagemel‐
dinger fra censor(er) JA Tilbagemel‐
dinger fra censor(er) NEJ Bemærkninger
x x x ingen x x x x x x x x x x Mdt Tirsdag B‐PTE1 12. januar Thomas Asmus Pedersen og Peter Flint Erik Høngaard Jensen Mdt Onsdag PRO‐7B 13. januar Kresten Andersen Troels Meldgaard Mdt Onsdag PRO‐7B 13. januar Thomas Faarbæk Lars Bendixen Mdt. Onsdag PRO‐7B 13. januar Søren Mose Troels Meldgaard Mdt. Torsdag B‐EIT5 14. januar Hugo Søndergaard Nielsen Tomas Henneby Mdt Torsdag X‐P‐SE4 14. januar Linh Cao Hoang Thomas Asmus Pedersen Mdt x x x ingen x x x Fredag PRO‐7B 15. januar Fredag PRO‐7B 15. januar Mandag B‐IFG1 18. januar Martin Haselbach og Erik Andersen Tune Ruggaard Hans Grønne (kl. 9‐11) og Anders Carsten Hansen Harry V. Pedersen (kl.11‐12) Ivan Godskesen Birgit Mehl Eksamensformen med vægtning i en kombination af særskilt
projekteksamination og med eksamination gav i enkelte tilfælde
anledning til uheldige karaktervægtninger, hvor den obejetive
bedømmelse ikke var i overensstemmelse med den subjetive
bedømmelses
Eksamen på afgangsprojekterne er gennemført for 3 studerende
opdelt på en gruppe med en person og en gruppe med 2 personer.
Der er ingen benærkninger til eksamen afholdt for gruppen
med 1 person.
For gruppen med 2 personer er følgende bemærkninger:
Gruppen havde efter min opfattelse afleveret et mangelfuldt
projekt uden angivelse af individuel forfatter til projektets
enkelte afsnit.
Det kan tilføjes at den individuelle mundtlige eksamination forløb
tilfredsstillende (= ingen kommentarer).
Den alvorlige bemærkning er, at det afleverede eksamensprojekt
ikke på nogen måde opfylder kravet til acceptabel skriftlig
fremstilling og ingeniørmæssig dokumentation for et projektarbejde,
men uddannelsesinstitutionens eksaminatorer fastholdt, at når der i
projektet ikke er angivet individuelle forfattere til afsnittene må
rapporten ikke indgå i eksamensbedømmelsen.
Det bør videregives til uddannelsesinsttutionen, at der bør
udarbejdes et regelsæt for hvad rapporten til et eksamensprojekt
skal indeholde for at kunne accepteres som bedømmelsesgrundlag
for en eksamen, herunder specielt en tydelig markering af forfattere
til rapportens indhold.
Det er ikke muligt for en ekstern censor at danne sig et overblik over
de studerendes faglige niveau og evner til skriftlig formulering og
kommunikation på 20 min. eksamination og uden at måtte vægte
rapportens indhold!
De studerende fik en bedømmelse baseret på mundtlige præstation.
Uddannelsesinstitutionen bør overveje at indføre en form for
aflevereringskontrol på projektarbejder ved vejlederen med henblik
på at sikre et minimum af kvalitet inden disse sendes til bedømmelse.
Mdt x x Mdt. Mdt Mandag B‐PTE3 18. januar Mandag B‐GET1 18. januar Martin Haselbach, Thomas Asmus, Linh Cao Hoang, Erik Andersen, Peter Skovlund Jensen, Hugo Søndergaard Nielsen, Niels Chr. Rømer Thomas Asmus Pedersen, Lene Nørgaard Andersen Mdt Harry Serup Poulsen Mdt Birgit Mehl Mdt Tirsdag B‐IFG1 19. januar Ivan Godskesen Tirsdag B‐PTE3 19. januar Martin Haselbach, Thomas Asmus Pedersen, Linh Cao Hoang, Erik Andersen, Peter Skovlund Jensen, Hugo Søndergaard Nielsen, Niels Chr. Rømer Stefan Stefanson Mdt Tirsdag PRO‐7B 19. januar Hugo Søndergaard Nielsen Willy Olsen Mdt Martin Haselbach, Thomas Asmus Pedersen, Linh Cao Hoang, Erik Andersen, Peter Skovlund Jensen, Hugo Søndergaard Nielsen, Niels Chr. Rømer Søren Jensen Jens Chr. Jensen Charlotte Pedersen Poul Erik Vesterløkke Poul Johansen Mariane Stenger Erik Skov Madsen Mdt Marc Roar Hintze Hans‐Jørgen Kristensen John Erland Østergaard Torsdag B‐IFG1 21. januar Ivan Godskesen Birgit Mehl Torsdag B‐PTE3 21. januar Martin Haselbach, Thomas Asmus Pedersen, Linh Cao Hoang, Erik Andersen, Peter Skovlund Jensen, Hugo Søndergaard Nielsen, Niels Chr. Rømer Onsdag B‐PTE3 20. januar Onsdag F‐EIT5 20. januar Stefan Stefanson Stefan Stefanson x x x ingen x x ingen x x x ingen Mdt Mdt Mdt Torsdag F‐EIT5 21. januar Søren Jensen Jan Pedersen Jens Chr. Jensen Charlotte Pedersen Poul Johansen Mariane Stenger Richard Myltoft Erik Skov Madsen Marc Roar Hintze Detlef Matzen F‐EIT5 Fredag B‐IFG1 22. januar Ivan Godskesen Birgit Mehl Mdt Fredag B‐PTE3 22. januar Fredag F‐EIT5 22. januar Date Course Monday 14. december Tuesday 15. december Wednesda
y 16. december Tuesday 5. January X‐STL1/ X‐P‐SE1 X‐STL1/ X‐P‐SE1 Martin Haselbach, Thomas Asmus Pedersen, Linh Cao Hoang, Erik Andersen, Peter Skovlund Jensen, Hugo Søndergaard Nielsen, Niels Chr. Rømer Søren Jensen Jan Pedersen Jens Chr. Jensen Charlotte Pedersen Poul Erik Vesterløkke Stefan Stefanson 2 Examiner Oral/ written Lys Rhilinger Erik Andersen Oral Lys Rhilinger Erik Andersen Oral X‐STL1 Lys Rhilinger Erik Andersen Oral X‐PMA1 Niels Dyring/Richard Myltoft Niels Dyring/Richard Myltoft Oral Niels Dyring/Richard Myltoft Niels Dyring/Richard Myltoft Oral Thursday 7. January X‐SCM1 Finn Brøgger Jørgensen Oral Niels Dyring/Richard Myltoft Oral Niels Dyring/Richard Myltoft Finn Brøgger Jørgensen x x x x x x x x x x x Examiner Wednesda
y X‐PMA1 6. January Wednesda
y X‐SCM1 6. January Thursday 7. January X‐PMA1 x Mdt Mariane Stenger Richard Myltoft Erik Skov Madsen Marc Roar Hintze Hans‐Jørgen Kristensen nd
Oral Friday 8. January Tuesday 12. January Wednesda
y 13. January Thursday 14. january Friday 15. January X‐SCM1 Finn Brøgger Jørgensen Oral X‐P‐SE2 Erik Andersen og Bent Bonnerup Lys Rhilinger Oral X‐STL2 Bent Bonnerup Erik Andersen Written 4 hours X‐FEM1 Erik Andersen Bent Bonnerup Oral X‐P‐SE2 Erik Andersen og Bent Bonnerup Lys Rhilinger Oral x x x x x Censorernes tilbagemelding:
Ved de omhandlende eksamensterminer er der tilbagemeldinger og bemærkninger fra censorer som anført
ovenfor trukket fra www.censornet.dk
Det er beskæmmende at så få censorer giver tilbagemeldinger på deres observationer.
Der bør iværksættes tiltag der motiverer censorerne til at give den ønskede tilbagemelding.
Klagesager:
Der har ikke mig bekendt været klagesager
Consor- og kontaktmøder:
Der har ikke mig bekendt været afholdt censor- og kontaktmøder
2010.06.30
Stig Bentzen
Næstformand for bygningscensorkorpset