Læs artikel om min rolle i projektet

Comments

Transcription

Læs artikel om min rolle i projektet
Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3 
Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen
Atlasvej 24, 7100 Vejle
26 16 96 21; [email protected]
Referat
fra
KREDSRÅDSMØDE
Den 10. marts 2015, kl. 19.00
i DcH Hadstens Klubhus
Solsortevej, 8370 Hadsten
Fraværende foreninger: Brædstrup, Hammel, Harlev, Grenå, Tranbjerg, Kalø Vig, Randers, Vejle, Århus,
Hasselager, Langå, Hinnerup
1. Landsmødet 2015.
Michael Rode Jensen startede mødet med at finde en, som vil repræsenterer Kreds 3, som
stemmetæller. Linda Lundh, Skanderborg blev valgt.
Derpå orienterede Michael Rode Jensen om, at dirigenten til Landsmødet, vil blive en advokat
”ude” fra.
Omkring regnskabet er de største stigninger i udgifter henholdsvis eftersøgningstjenesten og
uddannelse. Det er primært på uddannelse, at der er stigende udgifter.
Jørgen Randa, Hadsten spurgte ind til revisorens bemærkninger. Det drejer sig om uddannelse. Der
er udbetalt honorar uberettiget til instruktører på et enkelt kursus.
Målsætningen ligner meget den fra 2014. Ole Suurland, synes det er vigtigt med indhold, som har
”minimumskrav”. Peter Jepsen, Galten tilføjede, at han følte, det er gentagelser, som har stået på i
nogle årrækker.
Michael Rode Jensen, sagde at man håbede på, at man kan blive enige om at udarbejde en mere
langsigtet målsætning eksempel frem til år 2020, og at der på landsmøderne, vil blive sat gang i en
debat med indhold.
Indkomne forslag: Ændringer af lokalforeningernes vedtægter § 3 og § 4 dobbelt medelmsskab.
I den forbindelse blev det drøftet hvorvidt ”systemet” kan håndtere karantænesager. Der blev spurgt
til antal af stemmeberettigede medlemmer.
§ 14 Forslag til ændring af ansættelse af forretningsfører i henhold til funktionærer loven samt
ændring af § 5 punkt 7. At der ikke stemmes om godkendelse af forretningsfører på landsmøderne.
Formand: Michael Rode Jensen Kasserer: Pia Johnsen 14‐03‐2015 [email protected]‐danmark.dk Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele. [email protected] Svanevej 8, 8723 Løsning Mobil: 30 54 65 57 Mobil: 20 10 48 80 Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3 
Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen
Atlasvej 24, 7100 Vejle
26 16 96 21; [email protected]
Forslag om ændring som har betydning for § 21 og § 22. Forslag til ændring § 21A, som vil betyde
at Konkurrenceudvalget stadfæster afgørelserne. Afgørelserne kan herefter ankes til
Ordensudvalget. Der er tale om karantæne sager og sager i henhold til orientering nr. 78.
Forslag til kontingent for 2016. Der er forslag fra Hovedbestyrelsen om uændret kontingent 265 kr.
for 2016.
2. Skal der være et jysk mesterskab i Rally, og hvordan skal det placeres?
Der var bred enighed, om at der skal holdes et jysk mesterskab i Rally, og at det er nemt for alle
foreninger både store og små at håndtere en sådan event. Det skal ikke afholdes sammen med JM i
DcH’s konkurrenceprogram.
3. ”Krav til uddannelse af trænere?
Uddannelsesudvalget (landsforeningens) har et ønske om, at stille følgende krav til trænere i DcH:
Alle trænere skal gennemgå træneruddannelse som ny træner. 378/14 man kan stadig gå som føl
med en uddannet træner, uden at være uddannet selv. Erfarne trænere som ikke har uddannelsen, vil
kunne få merit men krav om efteruddannelse.”
Anne Wede havde følgende oplæg.
DcH´s trænere er den eneste gruppe, hvor der endnu ikke stilles krav om
uddannelse/efteruddannelse. Det er samtidig den største gruppe, og dem der tager imod de nye
medlemmer.
Adfærdskonsulenter, dommere og kredsinstruktører er der krav om efteruddannelse, mindst et
kursus på 2 år.
Specielt i disse tider hvor der er stor konkurrence fra mange private udbydere, er der mange af
”dem” som har en trænergrunduddannelse fra DcH og lagt et større CV ind på deres sider. Må dette
give stof til eftertanke, at de forlader DcH. Vi skal promovere os på uddannelse.
Googler den nye hundeejer hundesider træningstilbud ser de at DcH har mange forskellige tilbud,
men ikke hvordan trænerstaben er uddannet og slet ingen CV. Lagt ind. De nye hundeejere er
begyndt at spørge ind til træneres uddannelse.
I Kreds 3 er vi faktisk ret godt med.
Her vil vi gerne uddannelse, så at stille krav til vores trænerstab, er kun et enkelt skridt videre og få
det nedfældet som mange foreninger i forvejen bryster sig med, at trænerne deltager på årlige
efteruddannelser.
Vi har de sidste 4 år kørt en merit ordning, og det er mig bekendt kun få der ikke er udstyret med en
kursusbog. Vi har givet merit til ca. 45 og de fleste har vi haft fornøjelse af at se på efteruddannelse.
Formand: Michael Rode Jensen Kasserer: Pia Johnsen 14‐03‐2015 [email protected]‐danmark.dk Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele. [email protected] Svanevej 8, 8723 Løsning Mobil: 30 54 65 57 Mobil: 20 10 48 80 Danmarks civile Hundeførerforening
KREDS 3 
Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen
Atlasvej 24, 7100 Vejle
26 16 96 21; [email protected]
Det er mit indtryk, at de trænere der har været på efteruddannelse er glade for den opdatering og
erfaringsudveksling, det har givet.
Det er ønskeligt, at alle trænere har samme fundament og basisviden nu i forbindelse med den nyere
trænergrunduddannelse. Mange har allerede deltaget i enkelte trænergrunduddannelse moduler og
det sætter vi stor pris på. Med samme basisviden bliver det lettere at danne sammenhold og finde
”den røde tråd”
Det vil være en hjælp til bestyrelserne, at stille krav om uddannelse, når det kommer ovenfra.
Det skal være attraktivt at blive træner, med kvalitet og krav.
Stilles der ikke krav, er det ikke attraktivt.
Kredsens uddannelsesudvalg håber selvfølgelig meget at Kreds 3 stemmer for forslaget, og at det
ikke skal debatteres over en årrække.
Herefter blev emnet drøftet, hvor man kom ind på følgende: Tidsvarende uddannelse.
Meningsdannere og Minimumskrav samt Etiske retningslinjer for træning i DcH.
Endvidere er det vigtig med mange forskellige værktøjer i bagagen, når der skal trænes hund. Der er
ingen hund eller hundefører, som skal trænes ens. Specielt skal vi se på de mange forskellige hunde
racer, som vi i dag modtager i DcH.
Efteruddannelse er en vigtig, og der var enighed om at læring og udvikling er en nødvendighed.
Efter mødet er det blevet oplyst, at Århus DcH har meddelt, at de aflyser E konkurrencen den 11.
april og C B A E konkurrencerne den 29. august, men at de afholder C konkurrencen den 20. juni.
Vejle DcH afholder en B konkurrence fredag aften den 28. august.
4. Eventuelt.
Intet.
Mødedatoer:
25. marts: Møde for nye bestyrelsesmedlemmer
3. juni: Kredsbestyrelsesmøde.
13. september: Uddeling af Kredspokaler.
1. oktober: Kredsbestyrelsesmøde.
7. oktober: Kredsrådsmøde, fastsættelse af konkurrencekalender for 2016.
16. november: Kredsbestyrelsesmøde, Hørning Kro
Formand: Michael Rode Jensen Kasserer: Pia Johnsen 14‐03‐2015 [email protected]‐danmark.dk Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele. [email protected] Svanevej 8, 8723 Løsning Mobil: 30 54 65 57 Mobil: 20 10 48 80