Ansøgning om buskort - Stenoskolen Nakskov

Comments

Transcription

Ansøgning om buskort - Stenoskolen Nakskov
Torsdagstaler
Plan, By & Proces, RUC
Torsdagstale #1: Fællesskaber i
forandring
Den første PBP Torsdagstale vil tage udgangspunkt i rapporten
Fællesskaber i forandring fra Tænketanken Byen 2025.
Hvorfor skal vi som byplanlæggere interessere os for fællesskaber og
deres betydning for byens udformning? Hvad er det ’gode’ fællesskab? Og
hvordan kan vi arbejde med at fremme fællesskaber i byerne? Med afsæt
heri diskuteres byplanlægningens rolle i forandringen af bymæssige
fællesskaber i vores fremtidige byer, samt tænketankens visioner og ideer
til fremtidens fællesskaber. Vi håber på både at diskutere idealistiske
forestillinger om fællesskabets betydning for byers sammenhængskraft
samt mere håndgribelige tiltag og løsninger, der skal til for at få
fællesskaber til at blomstre.
Til at debattere dette har vi inviteret Ellen Højgaard (direktør i Dansk
Byplanlaboratorium), Martin Frandsen (urbanist og ph.d. på RUC) og
Birgitte Mazanti (centerleder i Center for Boligsocial Udvikling).
Arrangementet finder sted på Roskilde Universitet, hus 10.1, d. 11.
september kl. 17.30-18.30. Øl og vand kan købes og der vil blive serveret
lidt snacks.
Kontakt: Martin Dahl Sørensen [email protected]
eller Emmy Perez [email protected]
Torsdagstaler er faglige og sociale arrangementer, hvor vi inviterer til spændende
debatoplæg om byen, byplanlægning og metoder. Med Torsdagstaler ønsker vi at
styrke forholdet mellem den universitære og praktiske verden ved at skabe rum for
formidling og debat om den nyeste forskning, praktiske erfaringer og tendenser fra
felten. Torsdagstaler er faciliteret af faget Plan, By & Proces på Roskilde
Universitet. Plan, By & Proces er en sociologisk, samfundsvidenskabelig og
tværfaglig uddannelse med fokus på urbanitet, byudvikling og -planlægning.
Torsdagstaler er åbent for alle, og vi ønsker især at tiltrække studerende,
færdiguddannede og undervisere fra Plan, By & Proces, RUC.