Referater fra bestyrelsesmøder Referat fra bestyrelsesmøde den 11

Comments

Transcription

Referater fra bestyrelsesmøder Referat fra bestyrelsesmøde den 11
Farstrup Skole
Nyhedsbrev – juni 2014
Skolebestyrelsen takker af – en ny siger velkommen!
Efter fire års spændende arbejde i skolebestyrelsen takker nogle af de nuværende forældrevalgte
af. Det har været fire år med mange spændende udfordringer, lige fra ombygning af skolen til
fleksible læringsmiljøer, over ansættelsen af en ny skoleleder til forberedelserne til en ny
skolereform. Skolebestyrelsesmøderne har altid været afholdt i god ro og orden og med meget
engagerede forældre.
De forældrevalgte i skolebestyrelsen har de sidste fire år bestået af: Henriette Lien Larsen, Heidi
Holm, Kirsten Dalum Jensen, Heidi Winther Knudsen, Thomas Jensen, Ann-Britt Fristrup, Sonja
Krapalis og Claus Andreasen.
Af disse har Heidi K., Kirsten, Thomas, Sonja og Claus valgt at genopstille.
Heldigvis har det muligt at sammensætte en ny kompetent skolebestyrelse, og vi har derfor glæde
af, at byde Jane Dodensig Hermansen og Charlotte Jacobsen velkomne i skolebestyrelsen, sammen
med de nye suppleanter Maiken Bloch Overgaard, Else Vestergaard og Tove Aggerholm
Christensen.
Nyt fra skolen
Skolebestyrelsesvalg
Skolebestyrelsen er nu fuldtallig og består af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Navn
Heidi Winther Knudsen
Jane Dodensig Hermansen
Kirsten Dalum Jensen
Sonja Krapalis
Claus Andreasen
Thomas Jensen
Charlotte Jakobsen
Maiken Bloch Overgaard
Else Vestergaard
Tove Aggerholm Christensen
Børn i kommende
2. og 6. årgang
1. og 3. årgang
7. årgang
0. og 7. årgang
4. og 7. årgang
1. og 3. årgang
0. og 4. årgang
0. årgang
3., 5. og 7. årgang
2. og 4. årgang
Ny/Genopstiller
Genopstiller
Ny
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Ny
Ny (Suppleant)
Ny (Suppleant)
Ny (Suppleant)
Sidste skoledag
Skoleåret rundes af fredag den 27. juni kl. 8.50-12.25, og det er klassens og klasselærerens dag.
Fra 8.00- 11.00 er det klassen/årgangen/afdelingen, der planlægger afslutningen. Fra 12.00-12.25
Farstrup Skole
slutter hele skolen af fælles på Skoletorvet med Skolesangen, optræden og sommerferiesangen.
Alle har fri kl. 12.25, hvorefter Dussen vil være åben.
Første skoledag
Det nye skoleår begynder for alle årgange (også de nye 0. klasser) mandag den 11. august. Alle
elever møder fra kl. 8.00 til 13.00.
Kl. 8.15 mødes alle klasser på skoletorvet til fælles velkomst og morgensang. Denne dag er
forældre velkomne indtil kl. 9.35. Børnene går efter morgensang tilbage til deres klasser.
Børnene kan være i DUS hele dagen fra 28. juli.
Informationsmøde vedr. det kommende skoleår
Onsdag d. 25. juni afholdes der informationsmøde vedr. det kommende skoleår i tidsrummet fra
kl. 17.00 – 18.00.
Dimission
Tirsdag d. 24. juni afholdes der dimission på skolen fra kl. 19.00 – 21.00
Postkort fra Undervisningsministeriet
Kære elever og forældre
Efter sommerferien ringer klokkerne ind til den nye folkeskole. Skoledagen bliver længere, men
det er der en grund til: Der bliver mere tid til at lære mere på nye og mere varierede måder.
Den nye skoledag byder blandt andet på:
 Flere timer i dansk og matematik – fordi de to fag er afgørende for at lære andre fag.
 Mere motion og bevægelse – fordi det er nemmere at lære, hvis man bruger kroppen
imens.
 Tidligere fremmedsprog – fordi alle skal være klar til at møde den globale verden. Engelsk
er for eksempel på skemaet allerede fra 1. klasse.
 Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse – fordi der skal være tid til det, der er spændende og
det, der er svært.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie og en god start i den nye folkeskole.
Undervisningsministeriet - Læs mere om reformen på: uvm.dk/den nye folkeskole
Farstrup Skole
Faglig fordybelse
Vi har besluttet at der aktivt skal ske et fravalg af de faglige fordybelsestimer. Dette sker 4 gange
årligt. I skal sammen med jeres barn aktivt tage stilling til perioden fra sommerferien til
efterårsferien 2014.
Er der spørgsmål henvendes til Søren Madsen
Personale nyt
Ansættelsesophør



Britta Strauss Bro stopper som lærer for at gå på efterløn med udgangen af juli måned.
Lene Salling stopper som lærer med udgangen af juni måned.
Mads Grosen stopper med udgangen af juni måned som pædagog på skolen/DUS. Mads
har fået arbejde på en døgninstitution for utilpassede unge.
Nye ansættelser






Helle Hansen ansættes som lærer i en fast stilling pr. 1. august. Helle vil primært have
timer på Basisholdet og dansklærer for kommende 4. klasse. Helle er i forvejen ansat på
skolen i en midlertidig stilling.
Mathias Hvilsom Krogh ansættes som lærer i en fast stilling pr. 1. august. Mathias er i
forvejen ansat på skolen i en midlertidig stilling.
Kathrine Rank Knudsen ansættes som lærer i et årsvikariat fra 1/8-30/6 2015.
Martin Juel Pedersen ansættes som pædagog i en fast stilling pr. 1. august. Martin har
Musik og Drama som speciale.
Christina Jørgensen ansættes som pædagog i en fast stilling pr. 1. august. Christina har
Idræt som speciale.
Kathrine Elling ansættes som pædagog i en fast stilling pr. 1. august. Kathrine har Idræt
som speciale.
Rigtig god sommer
Med venlig hilsen
Søren Madsen
Skoleleder

Similar documents