Kontamineringsmonitor (Rados MicroCont H 13420).

Comments

Transcription

Kontamineringsmonitor (Rados MicroCont H 13420).
Hørning 'ny' IdrætsCenter
Vi har brug for DIN støtte
til det nye Halprojekt
Derfor kan du nu købe dit
eget navneskilt..
..som får en hædersplads i hallen
HØRNINGnyIDRÆTSCENTER
Tegningerne, kan ses i stor
format i Hørning Idrætscenter.
HØRNINGnyIDRÆTSCENTER
Hørning Idrætscenter
– mere plads og mere glæde
Hørning Hallen har i 40 år været rammen
om idrætslivet i Hørning, selvom den for 6
år siden blevet udbygget, så er faciliteterne
ikke tilstrækkelig for det idrætsliv, vi har i dag.
Hørning har idrætsfaciliteter, som langt fra
svarer til byens størrelse og manglen på faciliteter bliver større med den byudvikling,
som Hørning har og forventes at få de kommende år.
Byudviklingen har glædeligt fået motions-,
kultur- og idrætslivet til at blomstre i Hørning
og derfor skal vi have udbygget vores faciliteter hurtigst muligt. Det er vigtigt, at vi har
faciliteterne, som kan skabe mere motion og
idræt til glæde for vores sundhed, men også
for kulturen på tværs af alder og interesser.
Forretningsudvalget har derfor udarbejdet
et projektforslag, som kan tilgodese mange
af de ønsker og behov, som allerede er til
stede hos foreningerne. Projektet omfatter
den traditionelle hal med tilhørende lokale
for bl.a. springgrav og trampoliner, samt en
underetage med plads til motionsaktiviteter
i tæt tilknytning til idrætslivet på arealer
omkring centret.
låne yderligere ca. kr. 3 mio. til projektet, hvis
Hørning selv kommer med minimum kr. 1,2
mio. Bygningsprojektet forventes at være ca.
kr. 20 mio, så der er behov for støtte.
Der arbejdes på at finde økonomisk støtte, så
projektet kan gennemføres som en helhed,
men vil blive tilpasset og opført i etaper i
forhold til den økonomiske støtte som opnås
fra Hørning og fonde m.v.
Giv DIN støtte til et attraktivt center med
kultur, idræt og motion. Få dit navneskilt på
væggen i hallen i 10 år. Størrelsen svarer til
en mursten.
Lars G. Jørgensen
Formand for Forretningsudvalget Hørning
Idrætscenter
Alle faciliteter skal udformes, så der er fleksibilitet og muligheder for idræt og kultur på
tværs af alder og interesser, samt integreres
med hele området og byen til glæde for alle.
Skanderborg Kommune har bevilliget ca. kr. 8
mio. til projektet og givet os mulighed for at
Snit af underetagen.
Fam. Gyldenkål
denkål
Fam. Gyldenkål
Fam. Gyldenkål
Fam. Gyldenkå
Fam. Gyldenkål
Fam.
Få dit navneskilt i hallen
Pris:
Private 1.000 kr.
Firma 5.000 kr.
Ved større sponsorater, donationer, navneskilt eller ønske
om yderligere information, så kontakt formanden ved
[email protected]
Beløb og ønsket tekst på skiltet (max. 25 karakterer)
indbetales på kontonr. 8123 - 4560909522 (Spar Nord)
Sponsoratet gælder for en 10-årig periode