Foreningen Kino Møn afholder generalforsamling

Comments

Transcription

Foreningen Kino Møn afholder generalforsamling
Dagsorden for ordinær generalforsamling i Danmarks Vejlederforening
Tid: Mandag d. 8. september 2014 kl. 15.00 – 18.00.
Sted: “TEObar”, Teologisk Fakultet (kælderen), Købmagergade 46, 1150 Kbh. K. Fem minutters
gang fra Nørreport Station.
Generalforsamlingen indledes med et oplæg af Nanna Westerby, formand for Det
Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Med udgangspunkt
i sit arbejde som formand vil Nanna Westerby fortælle om sit syn på
karrierevejledning af børn, unge og voksne.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Lis Brok-Jørgensen
Sekretær: Bestyrelsen foreslår Anette Jochumsen
2. Aflæggelse af beretning
v/ formand Helene Valgreen
3. Aflæggelse af regnskab
v/ kasserer Stig Ravn
4. Indkomne forslag:
a: Forslag om vedtægtsændringer. Forslaget er stillet af bestyrelsen. Se bilag 1.
5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om
kontingenternes størrelse. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter.
v/ kasserer Stig Ravn
6. Valg af formand
Formanden er ikke på valg i lige år.
7. Valg af
a. bestyrelse og suppleanter
På valg: Stig Ravn (genopstiller), Liza Schmidt (genopstiller), Ann Christensen (genopstiller),
Inger Abel (genopstiller ikke).
Bestyrelsen foreslår: Gitte Dybdal fra Studievalg Midt- og Vestjylland (opstiller).
Ikke på valg: Carla Tønder Jessing, Anette Jochumsen, Lis Brok-Jørgensen, Maria Jorsal.
Valg af suppleanter for et år:
Fire kandidater vælges. Bestyrelsen foreslår følgende opstillede kandidater:
Christa If Jensen, Bo Klindt Poulsen, Inger Abel og Claus Fasmer Jeppesen.
b. revisorer og revisorsuppleant:
Valg af to revisorer for et år:
Bestyrelsen foreslår: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen.
Valg af revisorsuppleant for et år:
Bestyrelsen foreslår: Ingolf Eide.
8. Evt.
Side 1 af 1

Similar documents