2013 09 Jens Galatius bestyrelsesprofil.pdf

Comments

Transcription

2013 09 Jens Galatius bestyrelsesprofil.pdf
Ansøgningsskema
DSEBs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet
Ansøger fulde navn
CPR-nr.
Adresse
Postnummer og by
Bankoplysninger
Reg.nr.:
Uddannelse fra:
Niels Brock
Copenhagen Business School
Kontonr.:
sæt kryds:__
sæt kryds:__
Til hvilket formål søges legat?
Har du til samme formål søgt andre legater?
I bekræftende fald hvilke?
Med hvilket resultat?
Rigtigheden af de givne oplysninger bekræftes af:
den
/
20
Navn:
Stilling:
Adresse:
Ansøgers underskrift:
Alle oplysninger skal påføres skemaet.
Ansøgningen inkl. budget og relevante bilag indsendes senest den 1. juni til:
For ansøgere fra NB:
For ansøgere fra CBS:
Niels Brock
Ansøgningen indsendes
Kultorvet 2
elektronisk i én samlet pdf-fil til
1175 København K
[email protected]
Att.: Sekretariatet

Similar documents