Vandtæt betongrå svummemembran

Comments

Transcription

Vandtæt betongrå svummemembran
Program:
15:00Velkomst
15:101100 g. daglig tilvækst med 2,5 FE/kg – Sådan!
Michael Agerley, Dyrlæge, SvineVet
15:45Immunologi! Opbygning af grisens eget immunforsvar
og hvordan virker vacciner.
Rikke Søgaard, Dyrlæge, Merial
16:15
Kaffepause
16:30MRSA – hvordan forholder vi os til det?
Tinna Ravnholt Urth, Hygiejnesygeplejeske,
Region Nordjylland
17:10Energioptimering i Svinestalde
Kurt Mortensen, Energirådgiver, Energi Midt
17:55Scan dig til en bedre bundlinje
– Rygspækscanning ved søer
Kristian T. Havn, Dyrlæge, SvineVet
18:30Svineinfluenza!?
Hvad er det og hvad betyder det i praksis?
Preben Mortensen, Dyrlæge, Merial
19:00
Spisning
20:00Vækst i Balance
Søren Gade, Adm. Direktør, Landbrug og Fødevarer
21:00Afslutning
Tilmelding til:
Alsia Dyrehospital, tlf. 74472300, eller
SvineVet, tlf. 73521210, nødvendig senest mandag den 25. februar.
2
Nyhedsbrev
Ny forbedret Toxicol/Porcilis Coli 6C vaccine
Porcilis ColiClos er en ny sovaccine udviklet af MSD Animal Health mod
colidiarré og clostridieinfektion hos pattegrise – deraf navnet ColiClos –
Coli og Clostridieinfektioner. Firmaet har tidligere udviklet vacciner som
Toxicol og Porcilis Coli6C. Den nye vaccine beskytter mod de velkendte
sygdomsfremkaldende Coli bakterier, men som noget helt nyt er der også
beskyttelse mod LT-toksin. Beskyttelse mod LT-toksin har hidtil kun været
muligt i vaccinen der kendes under navnet Porcilis Porcoli.
Udover den forbedrede beskyttelse mod colidelen yder vaccinen beskyttelse
mod beta-toksin, som produceres af Clostridium perfringens bakterier, som
bl.a. giver den frygtede sygdom tarmbrand hos pattegrise.
I klar tale betyder det at der er tale om en ny – og forbedret version af
Toxicol/Porcilis Coli 6C – som ud over den allerede kendte beskyttelse, er
forbedret i både beskyttelsen mod colidiarré og tarmbrand hos pattegrise.
Vaccination skal gives til søer og gylte på samme tidspunkter som ved tidligere vacciner, men dosis er kun 2 ml mod tidligere 5 ml.
Prisen på vaccinen er 19,- kr pr dosis, men MSD Animal Health lancerer
vaccinen til en introduktionspris på 17,10 kr i det første halve år af 2013.
Dosering: 2 ml i.m
Basisvaccination: Søer & gylte; 1 dosis 2 gange, 1. gang 6-8 uger før forventet faring og 2. gang 4 uger senere
Revaccination: 1 dosis 2-4 uger uger før efterfølgende faringer.
Lad vaccinen opnå stuetemperatur og omryst inden brug.
Pakninger og priser:
Plasthætteglas med enten 10 ds til
171,00 kr, eller som noget nyt, 25 ds til
427,50 kr – Svarende til en introduktionspris på 17,10 kr. pr. dosis
Nyhedsbrev
3
Kursuskalenderen
!
K
S
U
H
Nyt fra Dyrlægen
• 5. februar 2013: 7-100 kg (ENG)
• 27. februar2013: SoMAX (3)
• 28. februar 2013: Årsmøde
Februar 2013 • Nummer 85
Tilmelding til kurserne kan ske til din besætningsdyrlæge eller ved
kontakt til SvineVet på tlf. 7352 1210.
Årsmødeinvitation
Kom til vores årsmøde
Torsdag den 28. februar kl. 15.00 til 21.00
og red dig aftensmaden!!
Blot en lille reminder om, at vi traditionen tro afholder årsmøde sammen
med Alsia Dyrehospital.
Mødet foregår i år på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov.
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Gitte Blach Nielsen • Jan Andersen • Kristian Havn • Lise-Lotte Pedersen
Michael Agerley • Peter Gram • Pia Conradsen • Susanne Leth Musse • Tine Schøning
SvineVet • Nyt fra Dyrlægen • Ole Rømers Vej 7 • 6100 Haderslev
Telefontid mellem 7.30 og 9.00. Vore sekretærer træffes indtil kl. 13.00
SvineVet  73 52 12 10 eller e-mail: [email protected]
4
Det er gratis at deltage, men husk af
hensyn til hvor mange kartofler kromanden
i Agerskov skal skrælle – tilmelding!
5
Nyhedsbrev

Similar documents