Mat fra god hjemmelaget tysk mat Hjemmelaget gulasj suppe med

Comments

Transcription

Mat fra god hjemmelaget tysk mat Hjemmelaget gulasj suppe med
SFO Charlotteskolen
SFO tilbuddet på Charlotteskolen er for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.
Børn med skolestart i august starter i sfo allerede 1. maj.
Vi har 2 selvstændige afdelinger, Charlottely og Charlottebo.
Der er et tæt samarbejde mellem afdelingerne. Børn og voksne kender hinanden på
kryds og tværs.
Vores mål
Vi ønsker at:
Børnene skal udvikle ansvar og selvstændighed.
De føler sig hjemme, når de færdes i SFO`erne.
Børnene har tillid til de voksne
Give mulighed for at udvikle og bevare venskaber samt dyrke nye interesser.
Skærpe børnenes nysgerrighed og fantasi gennem leg og udviklende
aktiviteter.
De lærer at tage hensyn til hinanden og være gode kammerater.
I samarbejde træne børnenes færdigheder, så de får en god start i livet.
SFO Charlottely
Personalet består af 9 pædagoger / medhjælpere.
Her er plads til ca 100 børn.
Ly er placeret på skolen og er tæt på indskolingen, Udover at bruge skolens områder,
har vi egen legeplads med klatrestativer, boldbane og cykler.
Vi benytter hallen og tumlesalen, når vi har brug for indendørs boldspil og lege.
Vi har fælles morgenåbning fra kl. 6.00 – 8.00 for alle børn, der har behov for det.
SFO Charlottebo
Der er ansat 7 pædagoger / medhjælpere.
Bo er en fritliggende SFO omkranset af grønne områder. Der er et stisystem fra
skolen til Bo, det tager ca. 5 min at gå til og fra skolen.
Her er plads til 80 børn
Der er en dejlig legeplads, med gamle træer, plantekasser, legehuse og boldbane.
Derudover benytter vi skolens scene, hal og tumlesal.
Hverdagen
Vi har tilsynspligt med børnene. Det vil sige, at vi kontrollerer, om børnene kommer og
går til den aftalte tid i SFO´erne
Struktur
Vi har en åben struktur, hvor børnene frit kan færdes i hele huset og vælge
aktiviteter efter interesse.
Børnene må gerne gå på besøg hos hinanden i SFO´erne, hvis det passer ind i
hverdagen, men barnet skal altid aftale det med en voksen.
Børnene bliver tilbudt mad/snack om eftermiddagen f.eks: rugbrød, suppe, en lun ret
frugt eller grønt.
Vi har fokus på sund og varieret kost, dette gælder også i morgenåbningen.
Aktiviteter.
Den vigtigste aktivitet i SFO´en er legen. At der skabes rum og mulighed for
udfoldelse under trygge og gode rammer. Aktiviteter, hvor kroppen kan blive brugt,
prioriteres højt.
Børnene får også tilbud om at deltage i kreative aktiviteter, som at sy, male, klippe og
klistre.
Vi arrangerer fester for børnene som f.eks. fælles fødselsdage og fastelavn. Vi
glæder os til at være sammen med jer og resten af familien til sommerfest og
julehygge.
Når det er muligt tilbyder vi overnatninger og koloni i løbet af året.
Forældresamarbejde
Charlotteskolens hjemmeside/skoleporten.
www.charlotte-skolen.skoleintra.dk
Her kan du se information fra skolen og herfra er der adgang til forældreintra. Når
barnet starter i skole, får I et log-in til forældreintra.
Vi sender indbydelser, beskeder og generel information via forældreintra samt
lægger opslag på skoleporten.
Der afholdes 1-2 årlige forældremøder.
Ønsker I en personlig snak om dit barn, står vi gerne til rådighed, I kan altid aftale
en tid.
Vi lægger vægt på at have et åbent og positivt samarbejde, til glæde for dit barn.
Forældrerådet
Både Ly og Bo har et forældreråd. Der er valg på det første forældremøde i det nye
skoleår. Forældrerådet kan komme med udtalelser/forslag til skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen har den endelige beslutningskompetence.
Vi har 1-2 kontaktpersoner i skolebestyrelsen.
Kontoret
Ledelsen kan træffes på skolens kontor efter aftale.
SFO-lederen, Rikke Haahr, er en del af skolens ledelsesteam, som består af
skoleleder, John Severin, pædagogisk leder Minna Thøgersen (vice), administrativ
leder, Erik Dahl.
SFO-Leder
Rikke Haahr
Charlottegårdsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 35 23 57
E-mail:
[email protected]

Similar documents