KURSUSKATALOG - KFS-hovedstadsregionen

Comments

Transcription

KURSUSKATALOG - KFS-hovedstadsregionen
Overskrift: Praksis i Værløse
Praksisbeskrivelse: Vi er to læger, Louise Høj, nynedsat fra februar og Torben Hellebek, med mangeårigt
virke i Værløse (og praksiskonsulent indenfor patientsikkerhed). Øvrige ansatte: 1 lægevikar + 2
sygeplejersker. Nyetableret kompagniskab i rare omgivelser. Computersystemet hedder EMAR.
Jobbeskrivelse: Vi søger en stud.med, der vil hjælpe os primært med
telefonvisitation/tidsbestilling/receptfornyelse, foruden praktisk sekretærarbejde. Jobbet deles mellem
2 medicinstuderende, ca 10-12 timer til hver. Den ene studerende har vi allerede ansat, men vi søger en
der vil dele jobbet med hende, hvor I selv planlægger ”vagtskemaet” så ugen dækkes.
Semesterkrav: fra 7. sem
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): fast
Dato for ansættelsesstart samt -periode: fra august
Timeantal (ugentlig):10 timer
Ugedage, tidspunkt:alle dage 8.30-13.00
Ansøgningsfrist:Øvrige kommentarer: Vi glæder os til at høre fra dig 
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: Louise Høj, [email protected], 41122310

Similar documents