Kursus i WPPSI-IV for psykologer

Comments

Transcription

Kursus i WPPSI-IV for psykologer
Invitation til kursus i lovgivning og etik
Kursus i Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden
for voksenområdet:
Formål: At sikre at specialisten får viden om relevant lovgivning samt etiske
problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.
Indhold: Undervisning i de relevante love inden for voksenområdet (psykologloven,
forvaltningsloven, relevant lovgivning indenfor social og sundhedsområdet)
Der vil desuden blive undervist i etik i relation til de forskellige psykologiske
arbejdsopgaver der er inden for voksenområdet, som fx udfærdigelse af rapporter,
terapeutiske forløb, samarbejdsrelationer, rådgivning og anden form for formidling.
Form: Oplæg, fælles drøftelse og arbejde i mindre grupper med eksempler fra den
kliniske praksis. Deltagerne opfordres til selv at komme med egne etiske dilemmaer.
Undervisere: Jytte Gandløse,, cand. psych., aut. og specialist og supervisor i psykoterapi
og børneneuropsykologi. Næstformand i etiknævnet.
Jørn Nielsen, cand. pæd. Psych. ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere
formand for etiknævnet.
Godkendelse: Kurset er godkendt som gældende til specialistuddannelsen under 10.6.
”Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet”.
Inspirerende litteratur til kursus i etik og lovgivning:

Aadland Einar: Etik, dilemma og valg. DPF 2007

Haldor Øvreide: Fagetik i psykologisk arbeid. Oslo. HøjskoleForlaget. 2002

Arne Johan Vetlesen: Hvad er etik. Akademisk Forlag 2007.
Find på nettet på Dansk Psykologforenings hjemmeside flg.:
 Bekendtgørelse af lov om psykologer.
 Etiske principper for nordiske psykologer
 Artikel af Ida Koch og Janne Dyring ”Lovgivning og etik”, i: Psykolog nyt nr. 15 2007.
Desuden vil underviserne bede kursusdeltagerne om at tænke over egne fag etiske
dilemmaer, til kursusdagen, så at indholdet bliver så praksisnært som muligt.
1
Invitation til kursus i lovgivning og etik
Praktisk Information
Tid:
mandag d.11. april og tirsdag d.12. april 2011. Begge dage. kl. 9.0016.00
Sted:
Glostrup Hospital, Område Nord. Nordre Ringvej 69. Gæstespisestuen
(ved festsalen, se vedlagte kort)
Kursusafgift:
kr. 4000 inkl. forplejning
Deltagerantal: Max. 20 og min. 16 deltagere
Tilmelding: Sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding er bindende og skal ske
senest torsdag d. 1. marts 2011 ved at sende mail til Bruno Vinther
[email protected] / 4323 2193, eller til Trine Zimmer
[email protected] med angivelse af navn, arbejdsadresse,
medlemsnummer til psykologforeningen samt e-mail, samt indbetale kr.
4000 til kontoen:
Reg.nr.: 3100
Kontonummer: 3100 130 815
IBAN: DK2930003100130815
SWIFT-BIC DABADKKK
Husk at anføre dit navn samt referencenummeret 13445 ved betalingen.
Anføres referencenummeret ikke, registreres din betaling ikke.
Betaling kan ligeledes ske ved brug af EAN. Send da dette på mail til Bruno
Vinther.
Skulle der mod forventning ikke være tilstrækkeligt mange tilmeldte, aflyses
kurset. Dette vil i givet fald ske senest d. 7. marts 2011.
2
Invitation til kursus i lovgivning og etik
Kort over Glostrup Hospital, Område Nord
Kursus i
lovgivning og etik
3

Similar documents