Windows 7 - HMdata.net

Comments

Transcription

Windows 7 - HMdata.net
Windows 7
Hannu Matikainen
Päivitetty 4.7.2014
Sisältö
WINDOWS-VERSIOT ................................................................................................................... 1
TYÖPÖYTÄ ................................................................................................................................. 1
KUVAKKEET ................................................................................................................................ 2
Kuvakkeiden ominaisuudet............................................................................................................... 3
Pikakuvakkeet .................................................................................................................................. 3
TEHTÄVÄPALKKI ......................................................................................................................... 4
Tehtäväpalkin kuvakkeet .................................................................................................................. 5
Ilmaisinalue...................................................................................................................................... 5
Tehtäväpalkin mukauttaminen ......................................................................................................... 6
KÄYNNISTÄ-VALIKKO ................................................................................................................. 7
Useimmin käytetyt ohjelmat ............................................................................................................ 7
Tiedostot ja kansiot .......................................................................................................................... 7
Järjestelmän hallinta ........................................................................................................................ 8
Muut toiminnot................................................................................................................................ 8
Tietokoneen sulkeminen .................................................................................................................. 8
Kaikki ohjelmat ................................................................................................................................ 9
Hakuruutu...................................................................................................................................... 10
IKKUNAT .................................................................................................................................. 10
Ikkunoiden osat.............................................................................................................................. 11
Ikkunoiden käsittely ....................................................................................................................... 12
WINDOWSIN APUOHJELMAT .................................................................................................... 15
Laskin............................................................................................................................................. 15
Muistio .......................................................................................................................................... 15
Paint .............................................................................................................................................. 15
WordPad ........................................................................................................................................ 16
OHJAUSPANEELI ....................................................................................................................... 16
Ohjauspaneelin toimintoja ............................................................................................................. 18
NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN ..................................................................................................... 22
Työpöydän ja ikkunoiden ulkoasu sekä äänet .................................................................................. 22
Näytön asetukset ........................................................................................................................... 24
LEIKEPÖYTÄ ............................................................................................................................. 25
RESURSSIENHALLINTA .............................................................................................................. 27
Kansioiden avaamistavan muuttaminen ......................................................................................... 28
Tiedostojen näyttötavan vaihtaminen............................................................................................. 29
Tiedostojen ja kansioiden käsittely ................................................................................................. 30
Kirjastot ......................................................................................................................................... 32
Suosikit .......................................................................................................................................... 35
Haku-toiminto ................................................................................................................................ 35
Roskakori ....................................................................................................................................... 39
KÄYTTÄJÄTILIT ......................................................................................................................... 39
Käyttäjätilityypit ............................................................................................................................ 39
Tilin luominen ................................................................................................................................ 40
Tilien muokkaaminen ..................................................................................................................... 40
VARAUTUMINEN ONGELMATILANTEISIIN ................................................................................. 42
Tiedostojen varmuuskopiointi ........................................................................................................ 43
Järjestelmän palautuspisteet .......................................................................................................... 45
Järjestelmän näköistiedosto ........................................................................................................... 47
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 1/47
Windows-versiot
Windows 7 on saatavana useana eri versiona. Lähinnä kotikäyttäjille suunnatut versiot ovat:



Windows 7 Starter: minikannettaviin tarkoitettu käyttöjärjestelmä
Windows 7 Home Basic: tarkoitettu kehittyville markkinoille
Windows 7 Home Premium: koti- ja kuluttajakäyttöön suositeltu versio
Yrityskäyttöön on tehty versiot Windows 7 Professional ja Windows 7 Enterprise.
Lisäksi on versio Windows 7 Ultimate, jossa on kaikki samat ominaisuudet kuin Enterprise-versiossa,
mutta on tarkoitettu kotikäyttöön.
Windows 7 sisältää Aero-ominaisuudet lukuun ottamatta Starter- ja Home Basic -versioita. Aero on
visuaalinen tehostekokonaisuus, joka sisältää muun muassa läpikuultavat ikkunoiden reunat ja ikkunoiden esikatselukuvat tehtäväpalkissa.
Tämän oppaan lisäksi katso ja lue Microsoftin www-sivuilta ohjeita Windows 7:n käyttämiseksi. Sivuilla on paljon selkeitä ohjeita kuvineen sekä videoita. Ohjeet löytyvät seuraavasta osoitteesta tai syöttämällä selaimeen hakusanat Windows 7 ohje.
http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows7/help/videos
Työpöytä
Windows 7:n käynnistyttyä näkyville avautuu työpöytä. Työpöydällä sijaitsee kuvakkeita, joilla voidaan käynnistää erilaisia ohjelmia.
Vasta hankitussa koneessa työpöytä saattaa olla varsin tyhjä. Kun koneelle asennetaan ohjelmia, työpöydälle ilmestyy lisää kuvakkeita. Tärkeimmistä ohjelmista, tiedostoista ja kansioista on mahdollista
tehdä pikakuvakkeita eli linkkejä työpöydälle.
Windows-käyttöliittymän keskeisimmät toiminnot löytyvät Käynnistä-painikkeen takaa, joka sijaitsee
työpöydän vasemmassa alareunassa.
Työpöydälle ei pidä koskaan tallentaa mitään omia tiedostoja. Niiden oikea paikka on Resurssienhallinnassa sijaitseva Kirjastot. Katso Resurssienhallinta s. 27.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 2/47
Kuvakkeita
Pienoisohjelmia
Näytä työpöytä painike
Ohjelmien ja kansioiden
kuvakkeita
Käynnistäpainike
Käynnissä olevia ohjelmia
ja avattuja tiedostoja
Tehtäväpalkki
Ilmaisinalue
Usein työpöytä on täynnä erilaisia ohjelmaikkunoita, jolloin työpöytää ei näy. Tällöin työpöydän saa
tarvittaessa näkyville napsauttamalla tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa Näytä työpöytä painiketta. Saman voi tehdä myös näppäinkomennolla Windows+D.
Kuvakkeet
Kuvake on symboli, joka edustaa tiedostoa, kansiota, kirjastoa tai lisälaitetta.
Tiedosto voi olla esimerkiksi tekstiasiakirja, kuvatiedosto tai ohjelmatiedosto.
Kirjastot ja kansiot ovat paikkoja, johon tiedostot on tallennettu. Kirjastot
ja kansiot voivat sisältää tiedostoja ja kansioita (alikansioita). Kansiot ovat
pääosin keltaisia, mutta muunkinlaisia kansioita on olemassa.
Lisälaitteet ovat fyysisiä asemia, joissa kansiot sijaitsevat. Lisälaite voi olla
kiintolevy, optinen levyasema (CD/DVD), ulkoinen kiintolevy tai USBmuistitikku.
Kuvaketta kaksoisnapsauttamalla käynnistyy vastaava toiminto, esimerkiksi ohjelma käynnistyy tai
kansio avautuu. Kaksoisnapsauttamalla tiedostoa käynnistyy se ohjelma, johon tiedosto on liitetty, ja
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 3/47
samalla avautuu tiedosto kyseiseen ohjelmaan. Esimerkiksi tekstiasiakirjan (tiedoston) kuvaketta kaksoisnapsauttamalla avataan tiedosto käsiteltäväksi WordPad- tai johonkin vastaavaan ohjelmaan.
Vinkki! Jos kaksoisnapsautus tuntuu hankalalta, voit avata ohjelman tai tiedoston seuraavasti: valitse
kuvake hiirellä napsauttamalla ja paina Enteriä.
Vinkki! Jos työpöydän kuvakkeet häviävät näkyvistä, saat ne takaisin napsauttamalla työpöytää hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla Näytä, Näytä työpöydän kuvakkeet.
Kuvakkeiden ominaisuudet
Napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella työpöydän jotakin
kuvaketta avautuu pikavalikko (kuva oikealla). Pikavalikon avulla
kuvakkeelle on mahdollista määrittää tiettyjä toimenpiteitä.
Valintavaihtoehdot riippuvat valitusta kuvakkeesta tai sen tyypistä. Yhteistä kaikille kuvakkeille on Ominaisuudet-valinta.
Ominaisuudetkin voivat vaihdella kuvakkeesta riippuen. Seuraavissa kuvissa näkyvät erään ohjelmakuvakkeen ja Roskakorikuvakkeen ominaisuudet.
Pikakuvakkeet
Kaikista tietokoneella olevista tiedostoista, kansioista ja lisälaitteista on mahdollista
luoda pikakuvake. Pikakuvake on linkki varsinaiseen kohteeseen. Pikakuvakkeen merkkinä on pieni nuoli kuvakkeen vasemmassa alakulmassa.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 4/47
Pikakuvakkeet voi sijoittaa vaikkapa työpöydällä, työpöydälle luotuun kansioon tai Resurssienhallinnan kansioon. Kun pikakuvaketta kaksoisnapsautetaan, varsinainen kohde avautuu. Pikakuvakkeen
poistaminen ei hävitä kohteen tietoja.
Pikakuvakkeen hyötyjä


Varsinaista tiedostoa ei tarvitse kopioida eri paikkoihin – tehdään vain linkki kohteeseen. Samaan kohteeseen voi osoittaa monta linkkiä eri paikoista. Näin säästyy levytilaa ja tiedostojen
hallinta helpottuu, kun ei ole montaa versiota samasta tiedostosta.
Pikakuvake voi osoittaa tiedostoihin, kansioihin, tulostuslaitteisiin, Ohjauspaneelin kuvakkeisiin, levyasemiin, muistitikulle jne.
Pikakuvakkeen luominen
Pikakuvakkeen luominen Kopioi-Liitä-toiminnoilla tapahtuu seuraavasti (näistä toiminnoista kerrotaan tarkemmin kohdassa Leikepöytä, s. 25):
1.
2.
3.
4.
Valitse objekti, esimerkiksi Resurssienhallinnassa oleva tiedosto.
Kopioi objekti leikepöydälle (esim. Ctrl+C-näppäimillä).
Aktivoi se paikka, mihin haluat sijoittaa pikakuvakkeen (kuten Työpöytä).
Napsauta hiiren kakkospainikkeella kyseisessä paikassa ja valitse Liitä pikakuvake.
Toinen tapa on käyttää ohjattua pikakuvakkeen luomistoimintoa.
1. Siirry siihen paikkaan (kansio, työpöytä), johon haluat luoda pikakuvakkeen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kansion tai työpöydän tyhjällä alueella ja valitse Uusi, Pikakuvake, jolloin ohjattu pikakuvakkeen luomistoiminto käynnistyy.
3. Napsauta Selaa-painiketta ja etsi se tiedosto, kansio, tallennusasema tai muu resurssi, jonka
haluat avata pikakuvakkeesta. Hyväksy valinta OK-painikkeella, jolloin palataan takaisin ohjattuun toimintoon.
4. Napsauta Seuraava-painiketta ja anna pikakuvakkeelle kohdetta kuvaava nimi.
5. Luo pikakuvake Valmis-painiketta napsauttamalla.
Tehtäväpalkki
Tehtäväpalkki sijaitsee tavallisesti näytön alareunassa. Tehtäväpalkin vasemmassa reunassa on Käynnistä-painike, keskellä näkyvät mahdollisten avoinna olevien ohjelmien/tiedostojen painikkeet, ja
oikeassa reunassa on ilmaisinalue.
Käynnistä-painike
Näytä työpöytä -painike
Ohjelmien ja kansioiden
kuvakkeita
Ilmaisinalue
Käynnissä olevia ohjelmia ja avattuja tiedostoja
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 5/47
Tehtäväpalkin kuvakkeet
Kun viet hiiren osoittimen ohjelmapainikkeen päälle, näet esikatseluna pienessä ikkunassa, mitä ohjelmaikkuna sisältää (ylempi kuva
oikealla). Esikatselun edellytyksenä on, että ns. Aero-toiminto1 on
kytketty päälle. Ohjelmapainiketta hiirellä napsauttamalla kyseinen
ikkuna avautuu kokonaisuudessaan näkyville. Näiden painikkeiden
avulla voit siirtyä ohjelmasta toiseen. Jos ohjelma on jo auki ja pidät
Shift-painiketta alhaalla kuvaketta napsautettaessa, saat avattua
vielä uuden ikkunan ohjelmasta.
Tehtäväpalkin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella napsauttamalla
avautuu pikavalikko, jossa on kyseiseen ohjelmaan liittyviä toimintoja (alempi kuva oikealla). Pikavalikon sisältö vaihtelee ohjelmasta
riippuen. Esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman pikavalikossa
näkyvät viimeksi käsitellyt tiedostot, jotka saat kätevästi avattua
tätä kautta. Halutessasi voit kiinnittää usein tarvitsemasi tiedostot
pysyvästi luetteloon napsauttamalla tiedostonimen oikeassa reunassa olevaa nastaa
. Vastaavasti voit purkaa kiinnityksen napsauttamalla kiinnitetyn tiedoston nastaa
. Jos kyseistä ohjelmaa
ei ole vielä kiinnitetty tehtäväpalkkiin, voit tehdä kiinnityksen valinnalla Kiinnitä tämä ohjelma tehtäväpalkkiin.
Heti Käynnistä-painikkeen oikealla puolella on paikka tärkeimpien ohjelmien kuvakkeille. Edellä kuvattiin yksi tapa lisätä ohjelmia tehtäväpalkkiin. Sinne voi lisätä ohjelmia myös napsauttamalla esimerkiksi Käynnistä-valikossa tai työpöydällä olevan ohjelman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Kiinnitä tehtäväpalkkiin. Kiinnitetyn kuvakkeen voi poistaa napsauttamalla sitä hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista tämän ohjelman kiinnitys tehtäväpalkista.
Kuvakkeista voi olla hankala erottaa, mikä on avoinna olevan ohjelman kuvake ja mikä tehtäväpalkkiin kiinnitetyn suljetun ohjelman kuvake. Avoinna olevan ohjelman kuvake on hieman kirkkaampi ja
sen ympärillä on kehys (alla vasemmalla), kun taas suljetun ohjelman käynnistyskuvake on taustaltaan hieman tummempi, eikä sen ympärillä ole selvää kehystä (alla oikealla).
Auki oleva ohjelma
Suljettu ohjelma
Katso kohdasta Tehtäväpalkin mukauttaminen s. 6, miten kuvakkeiden esitystapaa voi muuttaa paremmaksi.
Ilmaisinalue
Tehtäväpalkin ilmaisinalueella on näkyvissä informaatiota taustalla käynnissä olevista eri ohjelmista –
vähintäänkin kellonaika. Useimmissa koneissa on äänikortti, jolloin ilmaisinalueen kaiuttimen kuvakkeesta pääsee säätämään ääniominaisuuksia. Kuvakkeita voi napsauttaa joko hiiren ykkös- tai kak1
Katso kohta Työpöydän ja ikkunoiden ulkoasu sekä äänet, s. 19.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 6/47
kospainikkeella, jonka jälkeen kyseiseen kohteeseen liittyviä asetuksia pääsee katsomaan tai säätämään. Oletuksena ilmaisinalueella näytetään aiempaa vähemmän kuvakkeita, esimerkiksi virustorjuntaohjelma näyttäytyy siinä vain ilmoitusten ja varoitusten yhteydessä.
Jos ilmaisinalueella on näkyvissä paljon tarpeettomia kuvakkeita, voit tarvittaessa piilottaa niitä. Vastaavasti voit tuoda piilotettuja kuvakkeita näkyville, jos on tarpeen. Napsauta ilmaisinalueen nuolipainiketta ja sen jälkeen Mukauta (kuva oikealla).
Valitse kullekin sovellukselle sopivat asetukset pudotusvalikon nuolta napsauttamalla.
Valittavissa olevat asetukset näkyvät alla olevasta kuvasta.
Tehtäväpalkin mukauttaminen
Tehtäväpalkin paikkaa voi tarvittaessa vaihtaa. Ensin täytyy poistaa tehtäväpalkin lukitus napsauttamalla palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki. Kun lukitus on poistettu, tehtäväpalkin voi hiirellä vetämällä siirtää näytön johonkin muuhun reunaan. Tehtäväpalkin korkeutta (tai leveyttä, jos palkki on näytön reunassa)
voi myös muuttaa palkin reunasta hiirellä vetämällä.
Tehtäväpalkin muita ominaisuuksia pääsee muuttamaan napsauttamalla tehtäväpalkin tyhjää osaa
(ei kuvakkeita tai ohjelmapainikkeita) hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Tällöin avautuu oheisessa kuvassa näkyvä valintaikkuna.
Oletuksena ohjelmapainikkeista näkyvät tehtäväpalkissa vain kuvakkeet. Tällä tavalla painikkeita
mahtuu näkyville enemmän. Windowsin käyttö on kuitenkin huomattavasti helpompaa, kun ohjelmapainikkeissa on näkyvillä myös ohjelman, kansion tai tiedoston nimi. Valitse siis Tehtäväpalkkivälilehden Tehtäväpalkin painikkeet -luettelosta kohta Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä.
Muista valinnoista saat lisätietoa napsauttamalla valintaikkunan linkkiä Miten voin mukauttaa tehtäväpalkkia?
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 7/47
Käynnistä-valikko
Käynnistä-valikon kautta löytyvät kaikki tietokoneen ohjelmat ja toiminnot. Ne käynnistyvät kuvakkeita hiirellä napsautettaessa.
Viimeksi käytetyt tiedostot
Avaa käyttäjän oman kansion
Tiedostot ja kansiot
Useimmin
käytetyt ohjelmat
Järjestelmän hallinta
Muut toiminnot
Kaikki tietokoneen
ohjelmat
Hakuruutu
Tietokoneen sulkeminen
Useimmin käytetyt ohjelmat
Käynnistä-valikon vasempaan reunaan tulevat näkyville käytetyimpien ohjelmien kuvakkeet. Luettelo
päivittyy jatkuvasti sen mukaan, mitä ohjelmia käytetään. Jos kuvakkeen oikealla puolella näkyy nuolipainike, sitä napsauttamalla voi avata kyseisellä ohjelmalla viimeksi käytetyt tiedostot.
Tiedostot ja kansiot
Käynnistä-valikon oikeassa reunassa ovat linkit tietokoneen tallennuskansioihin. Oma kansio -painike
avaa näkyville kyseiseen käyttäjätiliin kuuluvat oletustallennuskansiot. Huomaa, että painike on samanniminen kuin käyttäjänimi. Tämä toiminto on melko tarpeeton Windows 7:ssä.
Tiedostot-painike tuo näkyville kyseisen käyttäjätilin Tiedostot-kirjaston, jonka alta löytyvät käyttäjän
omat asiakirjat yms. dokumentit. Vastaavalla tavalla Kuvat- ja Musiikki-valinnoilla päästään tarkastelemaan koneelle tallennettuja kuva- ja äänitiedostoja. Samat tiedot saadaan näkyville myös Resurssienhallinnan kautta, jota käsitellään myöhemmin.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 8/47
Järjestelmän hallinta
Järjestelmän hallinnan keskeisin työkalu on Ohjauspaneeli, jota käsitellään tarkemmin tuonnempana
omana kokonaisuutenaan.
Tietokone avaa Resurssienhallinnan näyttäen tietokoneen kaikki tallennusasemat. Napsauttamalla
Tietokone-sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Ominaisuudet, avautuu näkymä tietokoneen perustietoihin.
Muut toiminnot
Ohje ja tuki avaa Windowsin käyttöön ja toimintoihin liittyvän tukikeskuksen. Sieltä löytyy muun muassa kohta Lisätietoja Windowsin perusteista, joka on kattava tietopaketti Windowsin käyttöön liittyvistä perusasioista.
Tietokoneen sulkeminen
Napsauttamalla Käynnistä-valikon Sammuta-painiketta
kaikki avoinna olevat ohjelmat ja
Windows suljetaan sekä tietokone sammutetaan. Tietokone kannattaa sammuttaa aina päivän päätteeksi.
Sammuta-painikkeen vieressä olevaa nuolta
napsauttamalla näkyville
avautuu pikavalikko (kuva oikealla), jossa on käyttäjän vaihtamiseen, ulos
kirjautumiseen, uudelleen käynnistämiseen ja sammuttamiseen liittyviä lisäasetuksia. Jos koneelle on luotu käyttäjätilit useammalle käyttäjälle, tililtä
toiselle voidaan siirtyä valitsemalla Vaihda käyttäjää. Tällöin kaikki avoinna
olevat sovellukset jäävät käyntiin, jolloin kirjautuminen uudelleen sisään
tietokoneelle tapahtuu nopeasti.
Kun lopetetaan työskentely Windowsissa mutta ei haluta sammuttaa tietokonetta, voidaan valita
Kirjaudu ulos. Tällöin Windows sulkee kaikki avoinna olevat ohjelmat ja lopettaa kyseisen istunnon
sammuttamatta konetta. Tämän jälkeen muut tietokoneen käyttäjät voivat kirjautua sisään koneelle.
Lepotila-valinnalla tietokone siirtyy virtaa säästävään lepotilaan. Lepotilaan siirryttäessä Windows
sammuttaa näytön ja tietokoneen tuulettimet, ja levyasemat lakkaavat pyörimästä. Windows ei sulje
avoinna olevia töitä ja ikkunoita. Takaisin normaalitilaan päästään Enteriä tai tietokoneen virtakytkintä painamalla. Tietokoneen käynnistyminen tapahtuu huomattavasti nopeammin verrattuna siihen,
että kone käynnistyisi sammutetusta tilasta. Tätä sammutusvaihtoehtoa kannattaa käyttää silloin,
kun työskentely päivällä keskeytetään joksikin aikaa.
Lukitse-valinnalla tietokoneen voi lukita ilman sen sammuttamista. Lukituksen voi avata vain kyseisen
käyttäjätilin salasanan tietävä henkilö. Lukitseminen ei sulje avoinna olevia ohjelmia. Tätä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun poistutaan koneen äärestä, mutta ei haluta kenenkään muun pääsevän käsiksi meneillään oleviin töihin. Paluu Windowsiin tapahtuu nopeasti kirjauduttaessa uudelleen tietokoneelle. Lukitseminen ei estä muiden käyttäjien kirjautumista omille tileilleen.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 9/47
Kaikki ohjelmat
Käynnistä-painikkeen takaa löytyvät kaikki ne muut ohjelmat, jotka eivät suoraan näy Käynnistävalikossa.
Napsauttamalla kohtaa Kaikki ohjelmat avautuu valikko, josta löytyvät kaikki Windowsin mukana
tulleet tai jälkikäteen asennetut ohjelmat.
Osa ohjelmakuvakkeista näkyy suoraan valikossa, osa löytyy keltaisia ohjelmaryhmäkuvakkeita napsauttamalla. Esimerkiksi seuraavassa kuvassa Office-ohjelmat on saatu näkyville Microsoft Office ohjelmaryhmän kuvaketta napsauttamalla.
Windowsin mukana tulevat ohjelmat löytyvät ohjelmaryhmästä Apuohjelmat.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 10/47
Hakuruutu
Ohjelmien löytäminen Kaikki ohjelmat -valikosta voi olla hankalaa, jos ohjelmia on paljon. Tähän tarjoaa avun hakukenttä. Jos muistat tarvitsemasi ohjelman nimen, sen voi kirjoittaa hakuruutuun. Esimerkiksi kun kirjoitat sanan word, Windows tuo Käynnistä-valikon yläreunaan näkyville linkin WordPad-ohjelmaan ja mahdollisesti Word-tekstinkäsittelyohjelmaan, jos sellainen on koneelle asennettu.
Avaa ohjelma sen nimeä napsauttamalla, tai valitse nuolipainikkeilla ja avaa Enter-painikkeella.
Hakuruutua voi käyttää myös tiedostojen etsimiseen. Jos muistat osan tiedoston nimestä tai sisällöstä, kirjoita se hakuruutuun. Hakusanaa vastaavat tiedostot näytetään hakuruudun yläpuolella, josta
tiedosto avataan kuten edellä. Käynnistä-valikon haku toimii samalla periaatteella kuin Resurssienhallinnan vastaava toiminto. Siitä on kerrottu tarkemmin kohdassa Haku-toiminto, s. 35.
Ikkunat
Työpöydän, Resurssienhallinnan tai Ohjauspaneelin jotakin kuvaketta kaksoisnapsauttamalla avautuu
kyseinen ohjelma tai tiedosto ikkunaksi. Ikkunan voi avata myös siten, että valitaan kuvake kerran
hiirellä napsauttamalla ja avataan näppäimistöltä Enteriä painamalla. Seuraava kuva on ilmaisesta
IrfanView-kuvaohjelmasta, jossa näkyvät kaikki tyypillisen ikkunan osat.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 11/47
Ikkunoiden osat
Otsikkorivi
Ylin osa ikkunassa on otsikkorivi. Otsikkorivillä näkyy ohjelman nimi ja ohjelmasta riippuen myös käsiteltävän tiedoston nimi, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissa. Otsikkoriviltä löytyvät ikkunan
pienentämiseen, palauttamiseen, suurentamiseen ja sulkemiseen liittyvät painikkeet.
Pienennä-painike pienentää ikkunan tehtäväpalkissa näkyväksi ohjelmapainikkeeksi.
Suurenna-painike suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi.
Palautus-painike palauttaa ikkunan kokoruudun tilasta edelliseen tilaan.
Sulje-painike sulkee ikkunan.
Ikkunan voi suurentaa ja palauttaa myös kaksoisnapsauttamalla ikkunan
otsikkoriviä.
Otsikkorivin vasemmassa reunassa näkyy kyseisen ohjelman kuvake pienoiskoossa. Kuvaketta napsauttamalla avautuu ohjausvalikko (kuva oikealla), josta löytyvät niin ikään edellä kuvatut toiminnot. Kaksoisnapsauttamalla kuvaketta ikkuna sulkeutuu.
Valikkorivi
Otsikkorivin alapuolella sijaitsee valikkorivi. Valikoista löytyvät ohjelman käyttöön liittyvät toiminnot
eli komennot. Tietyt valikot löytyvät useimmista ohjelmista ja yleensä myös samoilta paikoilta. Tällaisia yleisiä valikoita ovat Tiedosto, Muokkaa ja Ohje.
Tiedosto-valikosta löytyvät tavallisesti tiedoston avaamiseen ja tallentamiseen liittyvät toiminnot. Muokkaa-valikosta puolestaan löytyvät
muun muassa kopiointiin, leikkaamiseen ja liittämiseen liittyvät toiminnot. Ohje-valikko sisältää ohjelman käyttöön liittyvää opastusta sekä
tietoa ohjelmasta, muun muassa ohjelman nimen ja version.
Toiminnot valitaan valikoista hiirellä. Sen lisäksi monet yleisimmät toiminnot on mahdollista suorittaa näppäimistöltä. Nämä pikakomennot
näkyvät valikoissa: esimerkiksi toiminto Kopioi voidaan tehdä näppäimistöltä Ctrl+C-näppäinyhdistelmällä.
Uudemmissa ohjelmissa valikot on korvattu valintanauhalla. Valintanauhakäyttöliittymä on muun
muassa Windows 7:n mukana tulevissa Paintissa ja WordPadissa. Alla on kuva WordPadin valintanauhasta, jossa näkyvät Muokkaa- ja Näytä-välilehdet. Tiedosto-valikon tilalla on
-painike.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 12/47
Valintanauha korvaa myös seuraavassa esiteltävän työkalurivin.
Työkalurivi
Monissa ohjelmissa on valikkorivin alapuolella yksi tai useampia työkalurivejä. Työkalurivin kuvakkeista löytyvät useimmin tarvittavat toiminnot – aivan samat kuin mitkä löytyvät myös valikoista.
Jos työkalurivi ei ole näkyvissä, sen saa näkyville ohjelman asetuksista, tai jos ohjelmassa on Näytävalikko, sieltä saattaa löytyä valinta Työkalurivit tai vastaava.
Perinteinen työkalurivi on sillä tavalla kiinteä, että siinä näkyvät tietyt samat kuvakkeet. Uudemmissa
ohjelmissa olevan valintanauhakäyttöliittymän kuvakkeet vaihtuvat sen mukaan, mikä välilehti on
kulloinkin valittuna.
Tilarivi tai tietoruutu
Joidenkin ikkunoiden alareunassa näkyy tilarivi tai tietoruutu. Siinä kerrotaan tietoa senhetkisestä
tilanteesta tai näytetään toimintoihin liittyviä ohjeita. Esimerkiksi Resurssienhallinnan tietoruutu
näyttää tietoa valitusta tiedostosta tai valittujen tiedostojen määrän ja yhteisen koon.
Ikkunoiden käsittely
Ikkunasta toiseen siirtyminen
Windowsissa voi olla samanaikaisesti avoinna useita ikkunoita. Ikkunasta toiseen voidaan siirtyä työpöydän Tehtäväpalkissa näkyviä ohjelmapainikkeita hiirellä napsauttamalla.
Ikkunasta toiseen voi siirtyä kätevästi myös näppäinyhdistelmällä Alt+Sarkain, jolloin kaikki avoinna
olevat sovellukset ilmestyvät näytölle pienoisikkunoina tai kuvakkeina riippuen näytönohjaimen asetuksista.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
Pienoisikkunat, jos Aero-teema on käytössä
s. 13/47
Kuvakkeet, kun Aero-teema ei ole käytössä
Pidä Alt-painiketta koko ajan alhaalla ja painele Sarkain-näppäintä. Kun olet haluamasi sovelluksen
kohdalla, vapauta näppäimet siirtyäksesi kyseiseen sovellukseen. Voit myös napsauttaa hiirellä sovelluksen kuvaketta/pienoisikkunaa siirtyäksesi sovellukseen.
Jos samasta ohjelmasta on avoinna useita ikkunoita, Windowsin oletusasetuksin tehtäväpalkissa kuvakkeitakin on aivan kuin useita päällekkäin. Vie hiiren kohdistin kuvakepinon
päälle, jolloin näet kaikkien avoinna olevien tiedostojen nimet (kuva alla). Tarvittaessa napsauta kuvakepinoa. Siirry haluamaasi tiedosto-/ohjelmaikkunaan sen nimeä napsauttamalla. Punaisesta rastista napsauttamalla kyseisen ikkunan voi sulkea.
Katso lisäksi kohta Tehtäväpalkin mukauttaminen s. 6, jossa on kerrottu, miten tehtäväpalkin asetuksia kannattaa muuttaa, jotta kuvakkeissa näkyisi enemmän informaatiota.
Ikkunan siirtäminen
Ikkunan voi siirtää toiseen kohtaan näytöllä tarttumalla hiirellä ikkunan otsikkoriviin ja vetämällä ikkuna haluttuun kohtaan. Huomaa, että jos ikkuna on laajennettu koko näytön kokoiseksi, sitä ei voi
siirtää.
Ikkunan voi siirtää myös valitsemalla ohjausvalikosta (ikkunan vasemmasta yläkulmasta) Siirrä. Tämän jälkeen ikkunan paikkaa voi siirtää näppäimistöltä nuolipainikkeiden avulla. Siirtämisen voi lopettaa Enterillä tai hiirellä napsauttamalla.
Ikkunan koon muuttaminen
Aikaisemmin otsikkorivin yhteydessä kuvattiin ikkunan pienennys-, suurennus-, palauttamis- ja sulkemispainikkeiden toimintaa. Niiden lisäksi ikkunan kokoa voidaan muuttaa seuraavasti.
Kun ikkuna on näkyvillä, mutta ei kuitenkaan suurennettuna koko näytön kokoiseksi, ikkunan sivuilta tai nurkista voi tarttua kiinni hiirellä. Sivuilta vetämällä
ikkunan yhtä sivua voi suurentaa tai pienentää. Jostakin nurkasta vetämällä
voidaan muuttaa kahden sivun kokoa samanaikaisesti.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 14/47
Ikkunan kokoa voi muuttaa myös valitsemalla ohjausvalikosta (ikkunan vasemmasta yläkulmasta)
Muuta kokoa. Tämän jälkeen koon muuttaminen onnistuu näppäimistöltä nuolipainikkeiden avulla.
Koon muuttamisen voi lopettaa Enterillä tai hiirellä napsauttamalla.
Kun tartutaan ikkunan otsikkorivistä kiinni ja heilutetaan ikkunaa, pienenevät kaikki muut ikkunat
tehtäväpalkkiin. Uudelleenravistettaessa pienennetyt ikkunat palautuvat alkuperäiseen tilaansa.
Ikkunoiden järjestäminen
Avoinna olevat ikkunat on mahdollista järjestää näytölle valmiilla toiminnoilla. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tehtäväpalkin tyhjää
kohtaa (ei kuvakkeita), jonka jälkeen voit avautuvasta pikavalikosta
valita Limittäin, Näytä ikkunat päällekkäin ja Näytä ikkunat vierekkäin.
Saman pikavalikon komento Näytä työpöytä pienentää kaikki ikkunat
ja tuo työpöydän näkyville. Työpöydän saa näkyville myös pikakäynnistyspalkin Näytä työpöytä -painiketta napsauttamalla. Painike löytyy
tehtäväpalkin aivan oikeasta reunasta. Näppäimistöltä työpöydän saa
näkyville Windows+D-näppäimillä.
Kun ikkuna siirretään reilusti näytön ulkopuolelle ja hiiren painike vapautetaan, ikkuna kohdistetaan
näytön reunaan ja skaalataan puolen näytön levyiseksi. Viemällä jokin toinen ikkuna vastaavalla tavalla vastakkaisen reunan ulkopuolelle saadaan järjestettyä kaksi ikkunaa kätevästi rinnakkain.
Ikkunan sulkeminen
Ikkunoiden sulkemiseksi on olemassa monta tapaa. Ikkuna on helpointa sulkea oikean yläreunan punaista Sulje-painiketta hiirellä napsauttamalla. Näppäimistöltä ikkunan voi sulkea
Alt+F4-näppäimillä. Tällöin sulkeutuu päällimmäisin avoinna oleva ikkuna.
Ikkunan voi sulkea myös Tiedosto-valikon Lopeta-komennolla. Englanninkielisissä ohjelmissa sama
tehdään valitsemalla File-valikosta Exit.
Joissakin ohjelmaikkunoissa voi olla yksi tai useampiakin työtiedostoja avoinna samanaikaisesti. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmat. Jos valitaan Lopeta-komento, suljetaan samalla kertaa sekä ohjelma että kaikki työtiedostot. Jos halutaan sulkea pelkästään työtiedostoja lopettamatta ohjelmaa, valitaan Tiedosto-valikosta Sulje-komento (Close). Jos jokin tiedosto on
jäänyt tallentamatta, ohjelma kysyy, haluatko tallentaa ennen sulkemista.
Tehtäväpalkissa näkyvät ohjelmat on mahdollista sulkea yksi kerrallaan napsauttamalla ohjelmakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Sulje ikkuna.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 15/47
Jos suljettavassa ohjelmassa on tiedosto tallentamatta, kyseistä ohjelmaa ei suljeta ilmoittamatta.
Windowsin apuohjelmat
Windowsin mukana tulee muutamia käyttökelpoisia ohjelmia: Laskin, Muistio, Paint ja WordPad. Ne
löytyvät Apuohjelmat-ryhmästä (Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat).
Seuraavassa on lyhyt kuvaus ohjelmista. Lisätietoja niiden käytöstä saat ohjelmien sisäisestä ohjeesta.
Ohjeen saat auki Laskimessa ja Muistiossa valitsemalla Ohje-valikosta Ohjeen aiheet, Paintissa ja
WordPadissa napsauttamalla
-painiketta.
Laskin
Laskin on aivan kuin mikä tahansa taskulaskin. Erona on vain se, että laskutoimitukset syötetään joko
näppäimistöltä tai hiirellä laskimen painikkeita painellen. Tavanomaisen nelilaskimen lisäksi käytettävissä ovat myös monipuoliset funktio-, ohjelmointi- ja tilastolaskimet, jotka voi ottaa käyttöön Näytävalikosta. Peruslaskimeen palaaminen tapahtuu valinnalla Näytä, Nelilaskin.
Muistio
Muistio on tarkoitettu muotoilemattoman perustekstin kirjoittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että
tekstiin ei voi lisätä mitään muotoiluja, kuten värejä, erilaisia fontteja tai fonttikokoja. Joidenkin internetistä ladattavien ohjelmien mukana tulevat yksinkertaiset ohjeet on kirjoitettu Muistiolla. Jos
haluat katsoa jonkin nettisivun lähdekoodia (esim. valitsemalla Internet Explorerissa Näytä-valikosta
Lähdekoodi), se avautuu Muistioon.
Muistiosta tallennettavan tekstitiedoston oletuspääte on *.txt. Muita tyypillisiä tiedostoja, jotka
avautuvat Muistioon, ovat asetustiedostot *.ini ja lokitiedostot *.log.
Paint
Yksinkertaiset kuvat on mahdollista tehdä Paint-maalausohjelmalla, joka tuottaa kuvapisteistä muodostuvaa pistegrafiikkaa. Kuvat voi tallentaa tiedostoksi myöhempää käyttöä varten tai kopioida leikepöydän kautta vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmaan. Näytöltä kaapatut kuvat voidaan liittää Paintiin
rajaamista varten. Rajatut kuvat voi tallentaa tiedostoksi tai kopioida edelleen muihin ohjelmiin. Kuvankaappaus tehdään PrtScr-näppäimellä (Print Screen) tai näppäinkomennolla Alt+PrtScr. Painettaessa PrtScr-näppäintä leikepöydälle kopioituu kuva koko näytöstä. Näppäinyhdistelmällä Alt+PrtScr
leikepöydälle kopioituu kuva sen hetkisestä aktiivisesta ikkunasta.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 16/47
WordPad
WordPad on pienimuotoinen tekstinkäsittelyohjelma. Toisin kuin Muistiossa, WordPad-asiakirjassa
voi olla muotoiltua tekstiä, luetteloita, taulukoita ja kuvia.
Tekstin voi tallentaa muun muassa seuraavissa yleisissä muodoissa, jotka säilyttävät asiakirjaan tehdyt muotoilut.



RTF (Rich Text Format): yleinen tekstiformaatti, joka mahdollistaa tekstien siirtämisen erilaisten ohjelmien ja eri käyttöjärjestelmien välillä. Kuvia ei juuri kannata lisätä, koska tiedostokoko kasvaa helposti suureksi. Hyvä tallennusmuoto pelkälle tekstille.
Office Open XML: sama formaatti kuin Word 2007/2010 -tekstinkäsittelyohjelmassa. Hyvä tallennusmuoto, jos asiakirjassa on kuvia, koska pakkaa tiedostot pieneen kokoon.
OpenDocument: ilmaisen LibreOffice Writer -tekstinkäsittelyohjelman formaatti.
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli koostuu joukosta ohjelmia, joiden avulla voidaan muuttaa Windowsin eri toimintoihin
liittyviä asetuksia sekä laitteiston määrityksiä. Tyypillisinä esimerkkeinä ovat näyttöön sekä hiiren ja
muiden oheislaitteiden toimintaan vaikuttavat asetukset. Lisäksi mukana on ohjelmien ja niiden osien
sekä palveluiden lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä toimintoja.
Osa asetuksista on sellaisia, että niitä voi muutella melko vapaasti omien käyttötarpeidensa mukaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi työpöydän ulkoasuun, näppäimistön ja hiiren käyttöön liittyvät asetukset.
Osa asetuksista taas on sellaisia, joiden muuttamiseen kannattaa suhtautua harkiten, ettei tietokone
menisi toimintakyvyttömäksi.
Ohjauspaneelin sisältö vaihtelee jonkin verran sen mukaan, millä tavalla ja missä laajuudessa Windows 7 on koneelle asennettu. Jotkin erikseen asennettavat ohjelmat saattavat myös asentaa omia
kuvakkeitaan ohjauspaneeliin.
Ohjauspaneelissa on kaksi erilaista näkymää. Oletuksena on luokittain ryhmitelty näkymä (kuva alla).
Ryhmitelty-painiketta napsauttamalla näkymäksi voi vaihtaa Suuret kuvakkeet tai Pienet kuvakkeet,
joissa näkymissä kaikki mahdolliset toiminnot ovat kerralla näkyvillä.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 17/47
Alla näkymä, joka näyttää kaikki ohjauspaneelin kohteet yhdellä kertaa.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 18/47
Ohjauspaneelin toimintoja
Alue ja kieli
Alue ja kieli
Rahayksikön, lukujen, ajan ja päivämäärän muotoilut riippuvat valitusta alueesta,
maasta. Kieliasetuksista voidaan tarvittaessa muuttaa näitä asetuksia. Asetuksista
on mahdollista myös lisätä uusia näppäimistön syöttökieliä – tämä mahdollistaa
esimerkiksi venäjänkielen kyrillisten merkkien kirjoittamisen. Lisätty kirjoituskieli
otetaan käyttöön tehtäväpalkin kielipainikkeella .
Fontit
Fontit
Fontit-toiminnolla voidaan katsoa, mitä fontteja järjestelmässä on olemassa. Ilmaisia fontteja voi ladata internetistä useista paikoista. Ladattu fontti asennetaan järjestelmään napsauttamalla fonttitiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Asenna.
Helppokäyttökeskus
Helppokäyttökeskus
Helppokäyttötoiminnoilla voidaan parantaa tietokoneen käytettävyyttä, jos käyttäjällä on motoriikkaan, näkemiseen tai kuulemiseen liittyviä vaikeuksia. Esimerkiksi
voidaan suurentaa näytön kontrastia ja tekstikohdistimen kokoa, ohjata hiirtä näppäimistöltä, näyttää äänimerkit visuaalisessa muodossa ja muuttaa näppäimistön
toistonopeutta.
Hiiri
Hiiri
Hiiren asetuksista voidaan muun muassa vaihtaa näppäinten paikkaa keskenään
vasenkätistä käyttäjää varten, muuttaa kaksoisnapsautuksen nopeutta, säätää
osoittimen liikenopeutta ja määrittää, kuinka monta riviä näyttöä vieritetään rullaa
pyöritettäessä.
Indeksointiasetukset
Indeksointiasetukset
Windows 7 pitää kirjaa yleisimmistä tiedostoista. Tämä nopeuttaa tiedostojen etsimistä, kun tiedostoja ei tarvitse etsiä koko levyltä vaan indeksistä. Indeksointiasetuksissa voidaan määrittää, minkä tyyppiset tiedostot sisältyvät indeksointiin. Samoin voidaan tiedostotyypeittäin määrittää, indeksoidaanko pelkästään tiedoston
ominaisuudet vai sen lisäksi myös sisältö. Jos indeksoinnissa tulee ongelmia, tällä
toiminnoilla indeksin voi poistaa ja muodostaa uudelleen.
Internet-asetukset
Internet-asetukset
Hannu Matikainen
Internet-asetukset koskevat Internet Explorer -selainta. Asetuksista voidaan muuttaa selaimen suojaus- ja tietosuoja-asetuksia, estää tai sallia ponnahdusikkunoiden
näyttäminen, määrittää salasanojen ja lomaketietojen tallentamistapaa sekä tyhjentää selaushistoria, evästeet ja väliaikaistiedostot. Nämä kaikki asetukset ovat
aivan samoja kuin mitkä voidaan määrittää Internet Exploreristakin käsin.
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 19/47
Järjestelmä
Järjestelmä
Järjestelmä-toiminto näyttää tietokoneen perustiedot, kuten suorittimen mallin,
muistin määrän ja käyttöjärjestelmän version. Täältä näkyy myös, onko käyttöjärjestelmä aktivoitu, ja tarvittaessa aktivoinnin voi suorittaa Järjestelmä-toiminnon
kautta. Järjestelmän lisäasetukset -toiminnolla määritetään muun muassa tietokoneen nimi, toimialue tai työryhmä ja ympäristömuuttujat.
Kansion asetukset
Kansion asetukset
Kansion asetuksissa määritetään, miten kansiot käyttäytyvät ja miten tiedostot
näytetään kansioissa. Näytä-välilehden asetuksilla voidaan esimerkiksi näyttää piilotetut tiedostotunnisteet sekä saada piilotetut tiedostot ja kansiot näkyville. Tehdyt valinnat asetetaan oletukseksi kaikille kansioille Käytä kansioille -painikkeella.
Haku-välilehden asetuksissa voidaan määrittää, etsitäänkö indeksoimattomien
tiedostojen osalta tietoa myös tiedostojen sisällöstä vai pelkästään tiedostojen
nimistä.
Käyttäjätilit
Käyttäjätilit
Käyttäjätili-toiminnolla pääkäyttäjä voi luoda tunnukset eli käyttäjätilit koneen eri
käyttäjille. Pääkäyttäjä voi myös muuttaa tilin ominaisuuksia, kuten käyttäjänimi,
salasana ja tilin tyyppi (järjestelmänvalvoja tai tavallinen käyttäjä). Katso myös
kohta Käyttäjätilit, s. 39.
Käytönvalvonta
Käytönvalvonta
Käytönvalvonnan avulla hallitaan lasten tietokoneenkäyttöä. Toiminnon avulla on
mahdollista asettaa rajoituksia internetiin pääsylle, tietokoneen käyttöajoille, ja
mitä tietokoneelle asennettuja ohjelmia on lupa käyttää. Hallinta tapahtuu käyttäjätilikohtaisesti; vain tyypiltään peruskäyttäjä-tilejä voi valvoa. Käytönvalvonta asetetaan järjestelmänvalvojan tiliä käyttäen. Käytönvalvontaa ei ole yrityskäyttöön
tarkoitetuissa Windows 7 -versioissa.
Laitehallinta
Laitehallinta
Laitehallinta näyttää tarkat tiedot kaikista tietokoneen laitteista. Laitehallinnassa
määritetään laitteiden asetuksia, ja siellä on mahdollista muun muassa selvittää
mahdollisia laiteongelmia. Älä tee muutoksia laitteistoasetuksiin, ellet tarkalleen
tiedä, mitä olet tekemässä!
Mukauttaminen
Mukauttaminen
Hannu Matikainen
Mukauttaminen-toiminnolla määritetään työpöydän taustakuva sekä ikkunoiden
väri ja ulkoasu. Ikkunoiden asetuksista voidaan valita ikkunan eri osien fontit ja
värit. Mukauttaminen-valintaikkunan saa avattua myös napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitsemalla Mukauta. Näistä asetuksista on kerrottu
enemmän kohdassa Työpöydän ja ikkunoiden ulkoasu sekä äänet, s. 22.
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 20/47
Näppäimistö
Näppäimistö
Näppäimistön asetuksista voidaan säätää näppäimistön toistoviivettä (kuinka nopeasti alas painettuna olevaan näppäimeen liitetty toiminto alkaa toistua). Samoin
voidaan säätää toistonopeutta, jolla alas painetun näppäimen merkit toistuvat.
Tekstikohdistimen vilkuntanopeuden säätö löytyy myös näppäimistön asetuksista.
Näyttö
Näytön asetuksista voidaan muuttaa muun muassa näytön tarkkuutta, tekstin kokoa ja lukutarkkuutta. Asetuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa Näytön asetukset, s. 24.
Näyttö
Ohjelmat ja toiminnot
Tällä toiminnolla voidaan tarkastella ja poistaa tietokoneeseen asennettuja ohjelmia. Luettelossa näkyvät kaikki asennetut ohjelmat.
Ohjelmat ja
toiminnot
Oletusohjelmat
Oletusohjelmat
Kun tiedostoa kaksoisnapsautetaan esimerkiksi resurssienhallinnassa, se avautuu
johonkin tiettyyn ohjelmaan. Tällä työkalulla voidaan tarkastella, mihin ohjelmaan
mikin tiedostotyyppi on kytketty ja tarvittaessa oletusohjelma voidaan vaihtaa toiseksi. Määritä oletusohjelmat -toiminnolla valitaan ensin tarkasteltava ohjelma ja
sen jälkeen Valitse tämän ohjelman oletukset -kohdasta voidaan valita, mitä tiedostotyyppejä kyseinen ohjelma avaa. Toinen vastaava toiminto on Kytke tiedostotyyppi tai protokolla tiettyyn ohjelmaan, jonka avulla poimitaan ensin haluttu
tiedostotyyppi ja sitten valitaan ohjelma, jolla tiedosto avataan.
Päivämäärä ja aika
Päivämäärä ja aika
Toiminnolla asetetaan järjestelmän kello ja kalenteri oikeaan aikaan. Aikavyöhyketoiminnolla voidaan valita, että kesä- ja talviaika vaihdetaan automaattisesti. Internet-aika-välilehdeltä voidaan asettaa ajan automaattinen synkronointi aikapalvelimelta, jolloin kello pysyy aina oikeassa ajassa.
Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko
Toiminnolla määritetään tehtäväpalkin ja Käynnistä-valikon asetuksia. Saman asetusikkunan saa avattua myös napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Käynnistäpainiketta tai Tehtäväpalkkia ja valitsemalla Ominaisuudet.
Tehtäväpalkki ja
Käynnistä-valikko
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 21/47
Toimintokeskus
Toimintokeskus
Toimintokeskuksesta voidaan helposti tarkistaa, onko virustorjunta, Windowsin
automaattiset päivitykset ja tietokoneen palomuuri käytössä. Toimintokeskus ilmoittaa myös, jos varmuuskopiointia ei ole määritetty. Jos jokin asetus ei ole kohdallaan, se näkyy punaisena tai keltaisena palkkina seuraavan kuvan mukaisesti.
Pääset muuttamaan asetuksia kyseisen kohdan painikkeella.
Työpöydän pienoisohjelmat
Työpöydän pienoisohjelmat
Pienoisohjelmat (Gadgets) ovat työpöydällä sijaitsevia ja vain siellä näkyviä pieniä
ohjelmia. Windowsin mukana tulee muutama pienoisohjelma, kuten kello ja kalenteri. Internetistä näitä ohjelmia löytyy hyvinkin paljon ladattavaksi ja asennettavaksi.
Varmuuskopioi ja palauta
Varmuuskopioi ja
palauta
Hannu Matikainen
Toiminnon avulla voidaan ottaa tietokoneen kiintolevyillä olevista omista tiedostoista varmuuskopiot esimerkiksi CD-/DVD-levylle tai ulkoiselle kiintolevylle. Asetuksista voidaan valita, minkä tyyppiset tiedostot kopioidaan. Toiminto mahdollistaa myös järjestelmän palautuspisteiden luomisen. Joidenkin ohjelmien asennusohjelmat luovat palautuspisteen automaattisesti ennen ohjelman asennusta, samoin Windows Update. Palautuspisteiden avulla järjestelmä voidaan ongelmatilanteissa palauttaa edelliseen toimivaan tilaan. Katso lisätietoa näistä toiminnosta
kohdasta Varautuminen ongelmatilanteisiin, s. 42.
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 22/47
Windows Update
Windows Update
Windows Update -toiminnon avulla voidaan tarkistaa Windowsin päivitykset, ja
määrittää, millä tavalla käyttöjärjestelmäpäivitykset ladataan ja asennetaan koneelle. On suositeltavaa valita tapa, jossa päivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti. Jos latausajankohdaksi valitaan Joka päivä, uusien päivitysten saatavuus tarkistetaan päivittäin.
Windowsin palomuuri
Windowsin
palomuuri
Palomuuri auttaa estämään luvattomia käyttäjiä tai haittaohjelmia pääsemästä
tietokoneelle Internetin tai verkon kautta. Tällä toiminnolla voidaan ottaa palomuuri käyttöön, jos se jostain syystä on pois käytöstä. Windowsin palomuuri saa
olla pois päältä ainoastaan siinä tapauksessa, jos käytössä on jonkin muun tietoturvaohjelman palomuuri. Tarkista tarvittaessa Toimintokeskuksen Palomuurikohdasta, hoitaako jokin muu tietoturvaohjelma tietoliikenteen tarkkailun.
Virranhallinta-asetukset
Virranhallinta-asetuksista määritetään, minkä ajan jälkeen tietokoneen näyttö ja
kiintolevyt sammutetaan tai kone menee lepotilaan. Samoin voidaan määrittää,
mitä tapahtuu, kun tietokoneen virtakytkintä tai lepotilapainiketta painetaan.
Virranhallintaasetukset
Ääni
Ääni
Toiminnolla määritetään järjestelmään liitetyt äänilaitteet, kuten kaiuttimet ja mikrofonit. Äänet-välilehdellä määritetään järjestelmän eri toimintoihin liittyvät varoitus- yms. äänet. Äänivalinnat saa avattua myös napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmaisinalueella olevaa Äänenvoimakkuus-kuvaketta
ja valitsemalla
Äänet.
Näytön mukauttaminen
Työpöydän ja ikkunoiden ulkoasu sekä äänet
Mukauttaminen-valintaikkunan saa avattua ohjauspaneelista tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitsemalla Mukauta. Avautuvassa valintaikkunassa voidaan valita Windowsille
teema, joka muuttaa työpöydän ja ikkunoiden ulkoasua. Oletuksena käytössä on Windows 7 Aeroteema, joka antaa ikkunoiden reunuksille läpikuultavan ulkoasun ja mahdollistaa muun muassa ikkunoiden esikatselukuvat tehtäväpalkissa. Aero-teemat-valikoimassa on kuusi erilaista ulkoasuvaihtoehtoa.
Microsoft on Windows 8:n myötä luopunut Aero-teemoista; ne tekevät käyttöliittymästä hieman sekavan. Valikoimaa kannattaakin vierittää alaspäin ja valita perinteisempi ulkoasu, eli Windows 7:n
perusteema.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 23/47
Jokaista teemaa on mahdollista hienosäätää ikkunan alareunan painikkeilla. Voit valita työpöydälle
erilaisen taustakuvan, mukauttaa ikkunoiden osien värejä, säätää äänivalikoimaa ja asettaa näytönsäästäjän. Näytönsäästäjä on oletuksena pois päältä; sitä ei kannata ottaa käyttöön, sillä näyttöä se ei
säästä, mutta kuormittaa vain tietokonetta ja kuluttaa sähköä pyöriessään näytöllä.
Windowsissa on määritetty eri tapahtumille ääniefektit. Ne toistetaan esimerkiksi käynnistettäessä
tai suljettaessa Windows, tai virhetilanteissa. Windows 7:ssä on edelleen sama ominaisuus kuin aiemmissakin versioissa: turha ja häiritsevä napsautusääni selattaessa resurssienhallintaa. Merkkiäänen saa poistettua seuraavasti.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 24/47
1. Napsauta Äänet-painiketta.
2. Etsi luettelosta Resurssienhallinta-kohta ja valitse heti sen alapuolelta Aloita selaaminen.
3. Valitse Äänet-luettelosta Ei mitään.
4. Hyväksy asetukset OK-painikkeella.
Tehdyt muutokset voi tallentaa uudeksi omaksi teemaksi. Tallentaminen tapahtuu toiminnolla Tallenna teema.
Näytön asetukset
Näytön asetuksissa tarkkuus vaikuttaa muun muassa siihen, minkä kokoisena käyttöliittymän elementit, esimerkiksi työkalurivin kuvakkeet ohjelmissa, näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän työpöydälle saadaan tilaa, ja sitä pienempänä kuvakkeet näkyvät. Näytön tarkkuus pitääkin suhteuttaa käytettävän näytön kokoon: mitä suurempi näyttö, sitä suurempaa tarkkuutta on mahdollista
käyttää. Käytännössä näytön tarkkuutta kannattaa säätää vain kuvaputkinäytöillä; Litteillä LCDnäytöillä (kuten kannettavissa tietokoneissa) on käytettävä suurinta tarkkuutta, jotta näyttökuva näkyisi hyvälaatuisena.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 25/47
Koska LCD-näytöissä on käytettävä suurinta tarkkuutta, pienikokoisissa näytöissä teksti voi olla varsin
pientä. Pääset säätämään tekstin kokoa seuraavasti: napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän jotakin tyhjää kohtaa ja valitse Mukauta. Valitse asetusikkunan vasemmasta reunasta Näyttö, jolloin avautuu edellisen
kuvan mukainen ikkuna. Normaalikoon (100 %) sijaan kokovalinta 125 %
on usein parempi. Enemmän kokovaihtoehtoja on mahdollista määrittää
toiminnolla Määritä mukautettu tekstin koko (DPI). Valikoimassa on neljä
valmista kokovaihtoehtoa, mutta voit kirjoittaa ruutuun minkä tahansa luvun väliltä 100…500 %.
Toiminnolla Muokkaa ClearType-tekstiä voidaan säätää näytöllä näkyvän tekstin tarkkuutta. Vaihe
vaiheelta etenevällä toiminnolla valitaan tekstille parhaat asetukset. ClearTypen voi ottaa myös pois
päältä, mutta käytännössä se kannattaa pitää käytössä.
Näytön virkistystaajuutta pääse säätämään valinnalla Säädä tarkkuutta, Lisäasetukset. Avautuvan
valintaikkunan Näyttölaite-välilehdeltä valitaan sopiva virkistystaajuus. Kuvaputkinäyttöjen virkistystaajuuden pitää olla yli 70 Hz, jotta kuva ei välkkyisi ja aiheuttaisi silmien väsymystä ja päänsärkyä.
Sopiva arvo on käytännössä 85 Hz. LCD-näytöt ovat toimintaperiaatteeltaan erilaisia, joten niissä ei
ole välkkymisongelmaa, eikä virkistystaajuutta näin ollen tarvitse säätää.
Leikepöytä
Leikepöytä on tilapäinen säilytyspaikka, jota käytetään kopioitaessa tai siirrettäessä tietoa paikasta
toiseen saman tiedoston sisällä tai eri tiedostojen välillä. Tieto voi olla tekstiä, kuvia, tiedostoja, kansioita tai muita objekteja.
Kun valitaan vaikkapa teksti tai kuva, se voidaan sen jälkeen kopioida Leikepöydälle Kopioi-komennolla. Vastaavasti valittu kohde voidaan siirtää Leikepöydälle Leikkaa-komennolla. Tieto säilyy leikepöydällä niin pitkään kunnes sinne lisätään uusi tieto Kopioi- tai Leikkaa-komennolla.
Leikepöydällä oleva tieto voidaan lisätä haluttuun paikkaan Liitä-komennolla. Liittäminen ei poista
tietoa leikepöydältä, joten sama tieto voidaan lisätä yhä uudestaan ja uudestaan eri paikkoihin. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kaikkea tietoa ei voi liitää mihin tahansa; esimerkiksi kuvaa ei voi
liittää vaikkapa pelkästään tekstille varattuun sähköpostin osoitekenttään. Leikepöytä ei ole näkyvissä
oleva paikka, joten mistään ei näe, mitä leikepöydällä on.
Kopioi
Leikkaa
Liitä
Liitä
Kopioiminen
Siirtäminen
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 26/47
Seuraavassa esitellään neljä tapaa, miten tietoa voidaan kopioida tai siirtää. Huomaa, että näitä eri
tapoja on mahdollista yhdistellä: jos olet tehnyt Kopiointi-/Leikkaa-toiminnon jollakin tavalla, voit
suorittaa Liitä-toiminnon jollakin muulla, kyseiseen tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.
Leikepöydän käyttö Muokkaa-valikon avulla
Kun haluat kopioida tai siirtää tietoa paikasta toiseen, tee seuraavasti:
1. Valitse kopioitava tai siirrettävä kohde.
2. Valitse Muokkaa-valikosta
a. Kopioi, jos haluat kopioida tiedon toisaalle.
b. Leikkaa, jos haluat siirtää tiedon toisaalle.
3. Siirry paikkaan, mihin haluat lisätä Leikepöydällä olevan tiedon ja valitse Muokkaa, Liitä.
Useimmissa ohjelmissa on Muokkaa-valikko, josta edellä mainitut komennot löytyvät. Englanninkielisissä ohjelmissa valikon nimi on Edit, ja komennot ovat Copy (kopioi), Cut (leikkaa) ja Paste (liitä).
Leikepöydän käyttö toimintopainikkeiden avulla
Kun haluat kopioida tai siirtää tietoa paikasta toiseen, tee seuraavasti:
1. Valitse kopioitava tai siirrettävä kohde.
2. Napsauta jompaakumpaa seuraavista työkalurivin/valintanauhan painikkeista
a.
b.
Kopioi, jos haluat kopioida tiedon toisaalle.
Leikkaa, jos haluat siirtää tiedon toisaalle.
3. Siirry paikkaan, mihin haluat lisätä leikepöydän sisällön ja napsauta Liitä-painiketta
.
Monissa ohjelmissa kyseiset painikkeet löytyvät työkaluriviltä tai uudemmissa ohjelmissa työkaluriviä
vastaavalta valintanauhalta.
Leikepöydän käyttö pikavalikon avulla
Kopioi/Leikkaa/Liitä-komennot on mahdollista tehdä myös hiiren kakkospainikkeella avautuvaa pikavalikkoa käyttäen seuraavasti:
1. Valitse kopioitava tai siirrettävä kohde.
2. Napsauta valittua kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
pikavalikosta
a. Kopioi, jos haluat kopioida tiedon toisaalle.
b. Leikkaa, jos haluat siirtää tiedon toisaalle.
3. Siirry paikkaan, minne haluat lisätä Leikepöydällä olevan tiedon ja napsauta siinä kohdassa hiiren kakkospainiketta. Valitse Liitä.
Tätä tapaa käytettäessä tärkeää on huomata, että kopiointivaiheessa pitää napsauttaa kakkospainikkeella nimenomaan valittua kohdetta. Jos napsautat jossain muualla, kopioit jotain aivan muuta kuin
mitä olit aikonut.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 27/47
Leikepöydän käyttö pikanäppäimillä
Kaikkein nopein ja helpoin tapa Kopioi/Leikkaa/Liitä-komentojen suorittamiseksi on käyttää pikanäppäinkomentoja. Nämä näppäinkomennot toimivat kaikkialla Windowsissa – myös niissä tilanteissa, missä ei ole käytettävissä Muokkaa-valikkoa, toimintopainikkeita tai hiiren kakkospainikkeen pikavalikkoa. Käytä leikepöytää pikanäppäimillä seuraavasti:
1. Valitse kopioitava tai siirrettävä kohde.
2. Valitse
a. Ctrl+C, jos haluat kopioida tiedon toisaalle.
b. Ctrl+X, jos haluat siirtää tiedon toisaalle.
3. Siirry paikkaan, mihin haluat lisätä Leikepöydällä olevan tiedon ja valitse Ctrl+V.
Resurssienhallinta
Resurssienhallinta on ohjelmaikkuna, jossa käsitellään tietokoneella olevia tiedostoja ja kansioita.
Tämä apuohjelma näyttää kaikki tietokoneen resurssit – levyasemat, muistitikut, kansiot ja tiedostot
– puumaisena rakenteena. Kaikki tiedostojen kopioinnit ja siirtämiset tehdään Resurssienhallinnassa.
Resurssienhallinnan voi avata monilla eri tavoilla. Valitusta tavasta riippuen Resurssienhallinta avautuu hieman eri näkymään. Tästä huolimatta jokaisesta näkymästä löytyvät samat tiedot Resurssienhallintaa selaamalla.
Resurssienhallinnan voi avata esimerkiksi seuraavilla tavoilla.

Napsauta tehtäväpalkin Resurssienhallinta-painiketta. Tämä avaa Resurssienhallinnan useimmiten tarvittavaan Kirjasto-näkymään, jonka alle
on koottu kyseisen käyttäjätilin tärkeimmät resurssit.

Napsauta tehtäväpalkin vasemmassa reunassa olevaa Käynnistäpainiketta ja valitse seuraavaksi Tiedostot. Tämä avaa Resurssienhallinnan näkymään, joka näyttää kyseisen käyttäjätilin Tiedostot-kirjastossa
sijaitsevat omat tiedostot.

Näppäimistöltä Windows+E-näppäinyhdistelmällä. Windows-näppäin on
se näppäin, jossa on Windowsin logo (kuva oikealla). Tämä avaa Resurssienhallinnan Tietokone-näkymän, jossa mm. näkyvät kaikki tietokoneen
tallennusasemat.
Resurssienhallinta-ikkuna jakautuu kahteen osaan: vasemman puolen Siirtymisruudussa näytetään
tallennusasemat ja kansiot ja oikeanpuoleisessa Tiedot-ruudussa näytetään valitussa asemassa tai
kansiossa olevat tiedostot ja mahdolliset alikansiot.
Vasemman puolen siirtymisruutua käytetään asemien ja kansioiden selaamiseen. Kohteen avaamiseen riittää yksi hiiren napsautus. Kohteet voi avata myös oikeanpuolen Tiedot-ruudussa, mutta silloin avaaminen on tehtävä kaksoisnapsauttamalla.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
Siirtymisruutu
s. 28/47
Tiedot-ruutu
Kansioiden avaamistavan muuttaminen
Jos Resurssienhallinnan Tiedot-ruudusta (oikeanpuoleisesta osasta) avataan kansioita, sama avattu
kansiorakenne ei näy vasemmalla siirtymisruudussa. Tämä useimmiten hankaloittaa syvän kansiohierarkian läpikäymistä.
Asetuksia kannattaakin muuttaa, jotta sama kansiorakenne näkyisi sekä siirtymisruudussa että Tiedot-ruudussa.
1. Avaa Resurssienhallinta (esimerkiksi näppäimistöltä Windows+E).
2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset -toiminto. Valikkorivi ei oletuksena ole näkyvissä,
mutta saat sen näkyville painamalla kerran näppäimistön Alt-näppäintä.
3. Rastita kohta Laajenna automaattisesti nykyiseen kansioon.
4. Hyväksy asetus OK-painikkeella.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 29/47
Tiedostojen näyttötavan vaihtaminen
Eri tiedostotyypit erotetaan toisistaan tunnisteosan perusteella, kuten .pdf, .docx, .xls, .jpg. Tiedostotunnisteesta käytetään myös nimitystä tiedostopääte tai -tarkennin. Oletuksena Resurssienhallinta
näyttää pelkän tiedostonimen alkuosan ilman loppupäätettä. Usein tämä aiheuttaa sekaannusta, kun
eri tiedostomuodot pitäisi pystyä erottamaan pelkän kuvakkeen perusteella. Jotkut haittaohjelmat
hyödyntävätkin tätä naamioitumalla joksikin tunnetuksi tiedostoksi.
Resurssienhallinnassa Kuvat-, Musiikki-, Tiedostot- ja Videot-kirjastoilla on jokaisella oma tyylinsä,
miten ne näyttävät sisällön. Kuvat- ja Musiikki-kirjastoissa tiedosto- ja kansiokuvakkeet näkyvät suurina, ja joissakin koneissa myös Tiedostot-kirjaston kuvakkeet saattavat näkyä suurina alla olevan kuvan mukaisesti. Kun hiiren osoitin viedään tiedostokuvakkeen päälle, Windows näyttää tiedoston
tyypin ja muita tärkeitä lisätietoja, kuten tiedostokoon ja muokkauspäivämäärän. Kuvakkeista voi
yleensä päätellä, millä ohjelmalla tiedosto on avattavissa, mutta niistä ei näe tarkasti, minkä tyyppisestä tiedostosta on kyse. Esimerkiksi alla olevista kuvakkeista ei kovin helposti näe, että Asialista on
DOC-tiedosto, Muistio DOCX-tiedosto ja Pöytäkirja RTF-tiedosto, ellei kohdistinta vie kuvakkeen päälle.
Resurssienhallinnan asetuksia – erityisesti Tiedostot-kirjaston osalta – kannattaa muuttaa, jotta tiedostojen tarkastelu ja hallinta kävisi sujuvammin. Tee seuraavasti.
1. Avaa Resurssienhallinta esimerkiksi näppäinkomennolla Windows+E tai
Tehtäväpalkin keltaista Resurssienhallinta-painiketta napsauttamalla.
2. Valitse vasemmasta reunasta Kirjastot-kohdan alapuolelta Tiedostot-kirjasto (vasen kuva alla).
3. Vaihdetaan tarvittaessa Tiedostot-kirjaston kansioissa olevien tiedostojen näyttötapaa:
Tiedostojen tulisi näkyä luettelomaisesti kuten keskellä alla. Ellei näin ole, napsauta työkalurivin
Vaihda näkymää -kuvakkeen oikealla puolella olevaa nuolta (oikeanpuoleinen kuva alla), sen jälkeen vedä hiirellä valitsin Tiedot-kohtaan.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 30/47
4. Asetetaan seuraavaksi tiedostotunnistimet näkyville:
Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset. Jos valikkorivi ei ole näkyvissä, paina kerran näppäimistön Alt-näppäintä.
5. Siirry valintaikkunan Näytä-välilehdelle (kuva alla). Vieritä luetteloa vähän alapäin ja ota rasti pois
kohdasta Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet. Hyväksy asetukset OK-painikkeella.
OK-painike asettaa tässä valintaikkunassa tehdyt asetukset voimaan kaikille tietokoneen kansioille. Käytä kansioille -painiketta ei tarvitse napsauttaa.
1
Aiemmin kohdassa 3 tehty asetus vaikuttaa vain siihen kirjastoon, mikä oli
valittuna (Tiedostot-kirjasto tässä tapauksessa).
2
3
Tiedostojen ja kansioiden käsittely
Valitseminen
Kun kansiota tai tiedostoa napsautetaan hiirellä, se tulee valituksi. Valinnan merkiksi kansion tai tiedoston nimi korostetaan eri värillä. Tällä tavalla napsauttelemalla voidaan valita vain yksi kansio tai
tiedosto kerrallaan. Valittuja kohteita voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavasti: Delete-painike siirtää
kohteet roskakoriin, tai kohteet voidaan kopioida tai leikata leikepöydälle.
Kun haluat valita useamman tiedoston ja/tai kansion samanaikaisesti, menettele seuraavasti.
1. Valitse ensimmäinen kohde hiirellä napsauttamalla.
2. Paina Shift- eli Vaihto-näppäin alas ja pidä sitä alhaalla.
3. Valitse viimeinen kohde hiirellä napsauttamalla,
jolloin kaikki kohteet väliltä tulevat valituiksi, kuva
oikealla.
4. Vapauta Shift-näppäin.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 31/47
Jos haluat valita tiedostoja ja/tai kansioita sieltä täältä,
paina Ctrl-näppäin alas ja valitse haluamasi kohteet. Jos
napsautat jo valittua kohdetta, sen valinta poistuu. Voit
yhdistellä Shift- ja Ctrl-painikkeiden käyttöä esimerkiksi
siten, että valitse jokin kohdejoukko Shift-painikkeen
avulla ja poista Ctrl-painikkeen avulla joukosta ne, joita
et halua mukaan.
Kansion luominen
Kansioita on mahdollista luoda esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmasta käsin tiedoston tallentamisen
yhteydessä Uusi kansio -painikkeella.
Resurssienhallinnassa kansiot luodaan seuraavalla tavalla.
1. Valitse resurssienhallintaikkunan vasemmalta puolelta se kirjasto, kansio tai asema, jonka alle haluat luoda uuden kansion.
2. Napsauta ikkunan yläreunasta Uusi kansio
-painiketta.
3. Uusi kansio ilmestyy näkyville, kuva oikealla. Kansion oletusnimenä on Uusi kansio.
Nimi on muokkaustilassa, joten voit saman
tien antaa sille uuden nimen – älä napsauta
hiirellä mitään, vaan kirjoita haluamasi nimi näppäimistöltä.
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina Enter-näppäintä hyväksyäksesi sen.
Voit luoda kansion myös napsauttamalla tallennusasemaa, kirjastoa tai kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Uusi ja sitten Kansio.
Kansion ja tiedoston uudelleennimeäminen
Kansioiden, tiedostojen, pikakuvakkeiden ja tallennusasemien nimiä voi muuttaa helposti. Napsauta
kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen, tai valitse kohde ensin ja paina F2näppäintä. Kirjoita uusi nimi ja paina lopuksi Enteriä.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 32/47
Tiedoston, kansion tai pikakuvakkeen voi uudelleennimetä myös seuraavasti. Valitse ensin kohde
hiirellä napsauttamalla. Napsauta nimeä uudelleen vähän ajan päästä – ei kuitenkaan niin nopeasti,
että Windows tulkitsee nämä perättäiset napsautukset kaksoisnapsautukseksi. Nyt pääset kirjoittamaan uuden nimen. Huomaa, että resurssienhallinnassa kansion voi uudelleennimetä tällä tavalla
vain ikkunan oikeanpuoleisessa osassa.
Tiedostoa ei voi uudelleennimetä, jos se on avoinna esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa. Tällaisessa tapauksessa tallenna työ ja sulje ohjelma ennen uudelleennimeämistä. Tiedoston uudelleennimeämisessä on muistettava, että tiedostopäätettä ei saa poistaa tai muuttaa; tiedostopäätteen ansiosta Windows tunnistaa, millä ohjelmalla minkäkin tyyppinen tiedosto avataan.
Tiedostojen ja kansioiden kopioiminen ja siirtäminen
Valitut tiedostot on mahdollista kopioida tai siirtää paikasta toiseen Kopioi/Leikkaa/Liitä-menetelmällä, joka on kuvattu kohdassa Leikepöytä, s. 25.
Toinen mahdollinen tapa on käyttää Vedä ja pudota -toimintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kohteet
siirretään tai kopioidaan toiseen paikkaan hiirellä vetämällä. Kun tiedostot ja/tai kansiot on valittu, ne
voidaan vetää hiirellä johonkin muuhun samassa tai toisessa
tallennusasemassa olevaan kansioon.
 Hiiren ykköspainiketta käytettäessä, kun toimitaan
saman aseman sisällä, toimenpiteenä on siirto.
 Kun vedetään asemalta toiselle, toimenpiteenä on
kopiointi.
Asema voi olla kiintolevy, verkon levy tai muistitikku. Onneksi Windows 7:n myötä ei enää tarvitse
muistaa, milloin kyseessä on kopiointi ja milloin siirto, sillä se näyttää toimenpiteen lajin.
Kohteet voidaan vetää myös hiiren kakkospainiketta käyttämällä. Tällöin pikavalikosta valitaan, kopioidaanko vai siirretäänkö kohteet, vai peruutetaanko toimenpide.
Kirjastot
Windows 7:n Resurssienhallinta sisältää uuden Kirjastot-toiminnon, jota ei ole ollut
aikaisemmissa Windows-versioissa. Kirjastojen avulla hallitaan tietokoneella olevia
asiakirjoja, musiikkia, kuvia ja muita tiedostoja. Kirjastot muistuttavat kansioita. Kansioista poiketen kirjastoissa olevat tiedostot on voitu tallentaa eri sijaintipaikkoihin,
mutta saadaan näkymään samassa kirjastossa. Esimerkiksi kuvatiedostoja on saatettu
tallentaa kiintolevylle eri kansioihin ja ulkoiselle kiintolevylle, mutta kaikkia niitä voidaan käyttää Kuvat-kirjaston kautta.
Kaikki omat tiedostot kannattaa aina tallentaa kirjastoihin! Näin menetellen tärkeät tiedostot löytyvät helposti ja varmuuskopiointi helpottuu.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 33/47
Resurssienhallinnassa on valmiina neljä kirjastoa: Kuvat, Musiikki, Tiedostot ja
Videot. Jos tallennat tietoa niihin, tiedostot tallennetaan itse asiassa kyseisen
käyttäjätilin vastaaviin alikansioihin. Ne ja muutamat muut käyttäjätilikohtaiset kansiot sijaitsevat yleensä polussa C:\Käyttäjät\Käyttäjänimi. Saat kyseiset
kansiot helpoimmin näkyville napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja sen jälkeen valitsemalla oman käyttäjänimesi (kuva alla).
Kansioiden lisääminen kirjastoon
Voit lisätä kirjastoihin kansioita myös muista tallennusasemista, esimerkiksi ulkoiselta kiintolevyltä,
seuraavasti.
1. Etsi Resurssienhallinnassa se kansio, jonka
haluat lisätä kirjastoon.
2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella,
valitse Sisällytä kirjastoon ja sen jälkeen valitse haluamasi kirjasto.
Huomaa, että kirjastoon ei voi lisätä CD- ja DVD-levyjen eikä kaikkien USB-muistitikkujen kansioita.
Kansioiden poistaminen kirjastosta
Kirjaston poistaminen ei hävitä siinä olevia tiedostoja ja kansioita, koska ne on tallennettu muualle. Myöskään välittömästi
kirjaston alla olevien kansioiden poistaminen ei hävitä mitään
tietoja – esimerkiksi oheisessa kuvassa olevat Tiedostotkirjaston kolme alikansiota (Tiedostot, Temp ja Julkiset tiedostot) voi poistaa ilman että Windows edes pyytäisi varmistusta
poistolle. Sen sijaan edellä mainituissa kansioissa olevien tiedostojen tai alikansioiden poistaminen poistaa ne myös alkuperäisistä sijainneistaan.
kirjastoja
kansioita
Jos olet poistanut jonkin oletuskirjastoista (Kuvat,
Musiikki, Tiedostot tai Videot), saat palautettua ne
takaisin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Kirjastot-kohtaa ja valitsemalla Palauta oletuskirjastot.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 34/47
Uuden kirjaston luominen
Oletuskirjastojen lisäksi on mahdollista luoda uusia kirjastoja.
1. Valitse ensin Kirjastot.
2. Napsauta työkaluriviltä Uusi kirjasto -painiketta.
3. Kirjoita kirjaston nimi ja paina Enteriä.
Oletustallennussijainnin muuttaminen
Oletustallennussijainti määrittää, mihin tiedosto tai kansio tallennetaan, kun se sijoitetaan kirjastoon.
Oletuksena tiedostot tallennetaan paikassa C:\Käyttäjät\Käyttäjänimi\ oleviin kansioihin. Esimerkiksi
Tiedostot-kansion oletussijainti on C:\Käyttäjät\Käyttäjänimi\Documents. Tarvittaessa oletustallennussijaintia voi muuttaa seuraavasti.
1. Valitse muutettava kirjasto.
2. Napsauta oikealta sijainti-linkkiä.
1.
2.
3. Kirjastosijainnit-valintaikkunan Lisää-painikkeella voit poimia haluamasi kansion.
4. Valitse luettelosta se kirjastosijainti, jonka haluat määrittää oletukseksi. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Määritä oletustallennussijainniksi. Hyväksy valinta OK-painikkeella.
Tallentaminen kirjastoon ja kansioon
Ei ole väliä, tallennetaanko, kopioidaanko tai siirretäänkö tiedostot kirjastoon vai jossakin asemassa
olevaan kansioon. Tärkeintä on, että tallennuskansiot on liitetty johonkin kirjastoon. Jos tallennat
tiedoston johonkin kansioon, se näkyy myös niissä kirjastoissa, joihin kyseinen kansio on liitetty. Jos
puolestaan tallennat tiedoston kirjastoon, tiedosto tallennetaan kirjaston oletustallennussijainnin
määrittämään kansioon.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 35/47
Jos tallennat tiedoston kirjaston johonkin alikansioon, tiedosto tallennetaan samannimiseen kansioon
sen todellisessa sijainnissa. Näet kansion todellisen sijainnin napsauttamalla kirjastossa olevaa kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet.
Tiedostot kannattaa aina tallentaa kirjastoihin (tai niihin liitettyihin kansioihin). Selkeintä on tehdä
tallennus Kirjastot-näkymän alla oleviin kansioihin, jolloin tiedostot ovat varmasti oikeassa paikassa.
Tallennettaessa kirjastoihin saavutetaan ainakin seuraavat edut:
 Tiedostot sijaitsevat indeksoiduissa sijainneissa, jolloin niiden etsiminen on nopeaa. Tästä on
kerrottu enemmän kohdassa Haku-toiminto, s. 35.
 Varmuuskopioinnin tekeminen on helppoa, kun kaikki tiedostot löytyvät kirjastoista. Lue
varmuuskopioiden tekemisestä kohdasta Tiedostojen varmuuskopiointi, s. 43.
Suosikit
Resurssienhallinnan siirtymisruudun yläreunassa on Suosikit-osa. Siihen voi lisätä minkä tahansa kansion mistä tahansa asemasta – tiedostoja suosikkeihin ei voi lisätä. Lisääminen tehdään hiirellä vetämällä alla olevan kuvan mukaisesti. Suosikkeihin kannattaa lisätä kaikki useimmin tarvittavat kansiot.
Kaikki Suosikit-osassa näkyvät kohdat ovat pikalinkkejä eri kohteisiin. Pikalinkin voi poistaa esimerkiksi napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista. Poistaminen ei hävitä pikakuvakkeen kohteena olevia kansioita ja tiedostoja.
Haku-toiminto
Resurssienhallinnan Haku-toiminnolla voidaan etsiä tietokoneella olevia tiedostoja ja kansioita, joita
etsitään nimen perusteella. Sen lisäksi tiedostoja voi etsiä sisällön perusteella. Oletuksena Windows
kohdistaa haun indeksoiduissa sijainneissa tiedostojen nimiin, sisältöön ja ominaisuuksiin. Jos sijaintia
ei ole indeksoitu, kuten CD-/DVD-asemat, haku kohdistetaan vain tiedostojen nimiin.
Windows indeksoi oletuksena kaikki käyttäjän profiiliin tallennetut tiedostot, eli sijainnin
C:\Käyttäjät\Käyttäjänimi\ alikansioihin tallennetut tiedostot. Myös kaikki kirjastoihin tallennetut
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 36/47
tiedostot ovat automaattisesti indeksoinnissa mukana. Huomaa, että kun kopioit tiedostoja kirjastoihin, Windows ei välttämättä heti indeksoi kyseisiä tiedostoja, joten haku ei ehkä heti tuota tulosta.
Haku tehdään seuraavasti.
1. Avaa Resurssienhallinta (Windows+E).
2. Valitse se kansio, josta tietoa etsitään (tietoa etsitään ko. kansiosta ja sen alikansioista).
3. Kirjoita ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaan hakuruutuun hakusana tai sanan osa. Jos kirjoitat useamman sanan, esimerkiksi
kopioi leikkaa liitä, Windows näyttää vain ne tiedostot, joissa
nämä kaikki sanat esiintyvät (joko tiedostonimessä tai sisällössä
tai molemmissa). Jos haluat etsiä täsmällistä merkkijonoa, kirjoita hakusana lainausmerkkien sisään, esim. "Windows 7".
Jos hakusanaa vastaavia tiedostoja on olemassa, Windows näyttää ne välittömästi samalla kun
kirjoitat – Enteriä tai mitään muutakaan ei tarvitse painaa. Hakutulos näyttää seuraavanlaiselta.
Hakuruudun leveyttä voi tarvittaessa säätää vetämällä hiirellä seuraavan kuvan mukaisesta kohdasta.
Leveyttä kannattaa lisätä, jotta seuraavassa kohdassa mainitut hakusuodattimet mahtuisivat hakuikkunaan näkyville.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 37/47
Tiedoston etsiminen hakusuodattimen avulla
Hakusanan lisäksi tai sijaan voidaan apuna käyttää hakusuodattimia.
1. Kirjoita hakusana. Voit jättää hakusanan antamattakin, jos käytät hakusuodattimia.
2. Valitse hakuruudun alapuolelta hakusuodatin, esimerkiksi Tyyppi. Sen jälkeen valitse etsittävä
tiedostotyyppi.
Muokkauspäivämäärä-suodattimeen voi yhdistää vertailuoperaattoreita:
> suurempi kuin
< pienempi kuin
=< pienempi tai yhtä suuri kuin
=> suurempi tai yhtä suuri kuin
Esimerkiksi hakuehto muokattu: < 2007 etsii kaikki tiedostot, joita on muokattu ennen vuotta 2007.
Hakuehto muokattu: >= 15.10.2009 puolestaan etsii kaikki muokatut tiedostot ajankohdasta
15.10.2009 eteenpäin. Tietyltä aikaväliltä tiedostoja voi etsiä kätevimmin laittamalla kaksi pistettä
päivämäärien väliin seuraavaan tapaan: muokattu: 1.1.2010..31.5.2010
Koon perusteella tiedostoja voi etsiä kirjoittamalla hakuehdon esim. koko: >10 Mt
Voit lisätä samaan hakuun useita hakusuodattimia välilyönnillä erotettuna. Jos hakuehtoja on useita,
Windows näyttää hakutuloksissa vain ne tiedostot, jotka täyttävät kaikki hakuehdot.
Tiedostojen etsiminen jokerimerkkien avulla
Jos olet tottunut käyttämään hakuehdoissa jokerimerkkejä * ja ?, voit käyttää niitä edelleenkin, mutta Windows 7 ei niitä hakulauseissa tarvitse.
Merkki ? tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä tiedostonimessä tai sen sisällössä. Esimerkiksi
hakusana kuva? löytää tiedostot ja kansiot kuva1, kuvat jne. Merkki * ilmaisee mitä tahansa merkkiä
tai merkkijonoa, esimerkiksi kuva* löytää tiedostot ja kansiot kuva1, kuvat, kuvankäsittely jne. Hakusana *.txt löytää kaikki txt-tiedostot, esimerkiksi teksti.txt, ohje.txt jne.
Loogiset operaattorit haussa
Hakuehdoissa kannattaa hyödyntää myös loogisia operaattoreita JA ja TAI. Nämä operaattorit on
kirjoitettava isoilla kirjaimilla. Esimerkiksi hakulause ohje* JA *.txt palauttaa kaikki ne txt-tiedostot,
joissa on sanalla ohje alkavaa tekstiä. JA-operaattoria ei tarvitse välttämättä kirjoittaa hakulauseeseen; jos siinä on useampi ehto välilyönnillä erotettuna, välissä käytetään oletuksena JA -operaattoria.
Jos haluat etsiä tietoa esimerkiksi kaikista doc-, docx- ja pdf-tiedostoista, kirjoita hakulause käyttäen
TAI-operaattoria: .doc TAI .docx TAI .pdf.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 38/47
Kun haluat etsiä tiettyä merkkijonoa useammasta tiedostosta, tee hakulause seuraavasti:
säkki JA (.doc TAI .docx). Tämä etsii kaikki säkki-alkuiset sanat doc- ja docx-tiedostoista.
Kun haku ei tuota tulosta
Kun hakukohteena on kirjastot ja hakuehdot täyttäviä kohteita ei
löydy, Windows näyttää oheisen ilmoituksen. Napsauta Tietokone-painiketta, jolloin aloitetaan etsiminen koko tietokoneesta.
Tämä haku voi olla hidas, koska etsiminen kohdistetaan indeksoimattomiin kohteisiin. Voit myös valita Mukautettu-toiminnon
ja valita sen avulla asemat ja kansiot, mistä etsitään.
Kun haetaan indeksoimattomista sijainneista, haku kohdistuu
vain tiedostojen ja kansioiden nimiin. Jos haku indeksoimattomiin sijainteihin ei tuottanut tulosta,
näkyville tulee painike Tiedostosisältö. Sitä napsauttamalla voit kohdistaa haun myös tiedostojen
sisältöihin. Varaudu odottamaan, sillä haku voi kestää pitkään. Vihreä palkki resurssienhallintaikkunan yläreunassa ilmaisee haun etenemisen.
Hakuesimerkkejä
Hakusana
tietotekniikka
bitti tavu
”tekstin merkit”
bitti TAI tavu
bitti JA tavu
bitti EI tavu
bitti -tavu
muistiot tyyppi:=tiedostokansio
koko: >2 Mt
esitelmä koko: >1 Mt
Hannu Matikainen
Mitä haetaan
Kaikki tiedostot ja kansiot, joiden nimessä esiintyy tietotekniikkaalkuinen sana sekä tiedostot, joiden tekstistä löytyy tietotekniikka-alkuisia sanoja.
Kaikki tiedostot ja kansiot, joiden nimessä esiintyvät sananalut
bitti tai tavu tai tekstisisällöstä löytyvät nämä sanat missä tahansa järjestyksessä. Haku palauttaa esimerkiksi tiedoston Käsitteet
bitti ja tavu.docx. Myös tiedosto Tavuista.pdf löytyy, jos sen
tekstisisällössä esiintyy sana bitti.
Fraasihaku, joka etsii kaikki tiedostot ja kansiot, joiden nimessä
tai tekstisisällössä esiintyvät kokonaiset sanat tekstin merkit. Ei
löydä merkkijonoa tekstin merkitys.
Kaikki tiedosto- ja kansionimet sekä tekstisisällöt, joissa esiintyy
jompikumpi sananaluista bitti tai tavu.
Kaikki tiedosto- ja kansionimet sekä tekstisisällöt, joissa esiintyvät molemmat sananalut bitti ja tavu.
Kaikki tiedosto- ja kansionimet sekä tekstisisällöt, joissa esiintyy
sananalku bitti mutta ei esiinny sananalkua tavu.
TAI-operaattorin voi korvata –-merkillä. Sama kuin edellinen haku.
Kaikki kansionimet, jotka alkavat sanalla muistiot.
Kaikki tiedostot, jotka ovat kooltaan suurempia kuin 2 megatavua.
Kaikki tiedostot, joiden nimestä löytyy esitelmä-alkuinen sana ja
tiedoston koko on suurempi kuin 1 megatavu.
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 39/47
Roskakori
Poistetut tiedostot ja kansiot eivät häviä lopullisesti, vaan ne siirtyvät roskakoriin. Kohteet on mahdollista palauttaa roskakorista seuraavasti:
1. Avaa Roskakori työpöydältä.
2. Valitse palautettava tiedosto tai kansio. Katso ikkunan alareunan tietoruudusta, mikä on tiedoston/kansion alkuperäinen sijainti.
3. Napsauta palautettavaa tiedostoa tai kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Palauta. Kohde
palautetaan siihen kansioon, josta se oli poistettu.
4. Löydät palautetun tiedoston/kansion siitä sijainnista, jonka sait selville kohdassa 2.
Roskakorin koko on oletuksena 10 % kiintolevyn kapasiteetista. Ajan oloon roskakori täyttyy, ellei sitä
tyhjennetä. Kun roskakori on täynnä, Windows poistaa siellä olevia vanhimpia kansioita ja tiedostoja
uusien poistettavien kohteiden tieltä.
Tarvittaessa roskakorin voi tyhjentää napsauttamalla Roskakori-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Tyhjennä roskakori.
Tiedostot ja kansiot on mahdollista poistaa niinkin, että ne eivät siirry roskakoriin, vaan häviävät lopullisesti. Tällainen poisto tehdään pitämällä Shift-painiketta alhaalla poistamisen aikana.
Huomaa! Levykkeeltä tai muistitikulta poistetut kohteet eivät siirry roskakoriin, vaan ne häviävät lopullisesti. Tiedostot on tosin palautettavissa erillisillä ohjelmilla, kuten Recuva.
Käyttäjätilit
Ohjauspaneelin Käyttäjätilit-toiminnolla voidaan hallita tietokoneen käyttäjätilejä. Tässä
kuvataan käyttäjätilien luomista ja hallintaa kotikäyttäjille tarkoitetussa Windows 7 Home
Premium -versiossa.
Käyttäjätilityypit
Käyttäjätilejä on kahta tyyppiä:
 Järjestelmänvalvoja-tilillä on oikeudet muuttaa kaikkia tietokoneen asetuksia.
 Tavallinen käyttäjä -tili mahdollistaa ohjelmien käyttämisen, mutta niiden asentaminen ja koko järjestelmää koskevien muutosten tekeminen on estetty. Oman salasanan vaihtaminen on
sallittu.
Jokaisella käyttäjätilillä on oma henkilökohtainen kansionsa, jonne kukin käyttäjä voi tallentaa kaikki
työtiedostonsa. Tämä näkyy Resurssienhallinnassa Kirjastona, jonka alikansioihin tiedostot tallennetaan.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 40/47
Jokainen tietokoneen käyttäjä voi säätää työpöydän ulkoasua ja asetuksia mieltymyksensä mukaisesti. Samoin tiedostojen näyttötapa Resurssienhallinnassa on käyttäjätilikohtainen asetus. Internetselaimen suosikkiluettelo on niin ikään käyttäjäkohtainen.
Tilin luominen
Käyttäjätilien luominen onnistuu vain järjestelmänvalvojan oikeudet omaavalta tietokoneen pääkäyttäjältä. Jos koneelle ei ole sen asennuksen jälkeen luotu vielä yhtään uutta käyttäjätiliä, oletustilillä
on automaattisesti järjestelmänvalvojan oikeudet.
Uusi tili luodaan valitsemalla ensin Toisen tilin hallinta ja sitten Luo uusi tili. Seuraavassa vaiheessa
annetaan tilille nimi, joka on esimerkiksi käyttäjän etunimi, ja valitaan käyttäjätilityyppi.
Napsauta Luo tili -painiketta luodaksesi tilin.
Tilien muokkaaminen
Oman tilin hallinta
Oman tilin ominaisuuksia hallitaan käyttäjätilien pääsivulla (katso seuraava kuva).
 Muuta salasana: Vaihtaa tilin salasanan toiseksi. Salasanan vaihtamiseksi on tiedettävä nykyinen salasana. Sen lisäksi annetaan uusi salasana kahteen muuhun kenttään.
 Poista salasana: Poistaa salasanan kokonaan (ei suositeltavaa). Salasanan poistaminen on
mahdollista vain, jos tietää nykyisen salasanan.
 Vaihda kuvaa: Mahdollisuus vaihtaa tilin tunnuskuvaa.
 Tilin nimen vaihtaminen: Tilin nimi näkyy esimerkiksi koneelle kirjauduttaessa, ja nimen voi
tällä toiminolla vaihtaa joksikin muuksi.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 41/47
Muiden tilien hallinta
Järjestelmänvalvoja-tyyppisen tilin omistaja pääsee muokkaamaan muiden tilien ominaisuuksia valitsemalla pääsivulta Toisen tilin hallinta. Valitse sitten luettelosta muokattava tili. Jos haluamaasi tiliä
ei näy, vieritä luetteloa oikean reunan vierityspalkista.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 42/47
Tilille tehtävät muutokset näkyvät seuraavassa kuvassa. Näistä toiminnoista tilin omistaja voi itse
vaihtaa salasanaa ja kuvaa.
Tarpeettoman tilin voi myös poistaa. Tiliä poistettaessa on huomattava, että tilikohtainen Kirjastot
tiedostoineen sekä työpöydän sisältö poistetaan samalla. Jos haluat säilyttää kyseiset tiedostot, valitse poiston yhteydessä Tallenna tiedostot. Tällöin järjestelmänvalvojan työpöydälle luodaan kansio,
josta poistettavan käyttäjätilin tiedostot löytyvät.
Varautuminen ongelmatilanteisiin
Tietokone voi rikkoutua, jolloin saatetaan menettää kaikki siinä olevat tiedot. Myös paha haittaohjelmatartunta voi aiheuttaa sen, että tiedostoja ei enää kyetä pelastamaan. Muun muassa näiden
syiden takia omat tiedostot kannattaa säännöllisesti kopioida myös CD-/DVD-levylle, ulkoiselle kiintolevylle, verkon levylle tai muistitikulle.
Tiedostojen lisäksi myös järjestelmän asetuksista voidaan luoda eräänlaisia varmuuskopioita, joiden
avulla järjestelmä voidaan palauttaa häiriötä edeltävään toimivaan tilaan.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 43/47
Tiedostojen varmuuskopiointi
Omat tiedostot voi kopioida talteen resurssienhallinnan avulla, mutta Windowsissa on tähän tarkoitukseen tehty helppokäyttöinen Varmuuskopioi ja palauta -työkalu.
Varmuuskopion tallennusasemana suositeltavin on ulkoinen kiintolevy. Ensimmäisellä kopiointikerralla kopioidaan talteen kaikki tiedostot valituista sijainneista. Seuraavilla kerroilla varmuuskopioon päivitetään vain uudet ja muuttuneet tiedostot, mikä säästää tallennustilaa. Jos jokin alkuperäinen tiedosto häviää, se löytyy varmuuskopiosta.
Varmuuskopioinnin määrittäminen
Jos et ole tehnyt varmuuskopiointia vielä yhtään kertaa, on se määritettävä seuraavasti.
1. Valitse Ohjauspaneelista Varmuuskopioi ja palauta.
2. Varmista, että tallennusasema on kytketty tietokoneeseen: USB-muistitikku, ulkoinen USBkiintolevy, verkon levy tai kirjoittava CD-/DVD-asema (asemassa on oltava tyhjä levy).
3. Valitse Määritä varmuuskopiointi.
4. Valitse ensin tallennusasema. Windows saattaa ilmoittaa, että asemassa ei ole tarpeeksi tilaa järjestelmän näköistiedoston tallentamiseen. Näköistiedoston voi myöhemmin jättää pois, joten jatka Seuraava-painikkeella eteenpäin.
5. Valitse kohta Haluan valita itse, jolloin voit valita varmuuskopioitavat kohteet. Napsauta Seuraava-painiketta.
6. Valitse varmuuskopioitavat kohteet. Normaalisti kopioidaan kaikkien käyttäjien datatiedostot eli
kirjastoihin, työpöydälle ja muihin oletuskansioihin tallentamat tiedostot.
Jos olet tallentanut tiedostoja pilvipalveluihin, niissäkin olevista tiedostoista olisi hyvä ottaa varmuuskopiot. Kyseiset kansiot löytyvät kohdan Tietokone takaa. Napsauta pieniä nuolia avataksesi
alikansiot; oikea reitti on seuraava: Tietokone, C:-levyasema, Users, <Oma käyttäjänimi>. Sen alta pitäisi löytyä esimerkiksi Onedrive-, Google Drive- ja Younited-kansiot, riippuen siitä, mitä pilvitallennuspalveluja käytät. Valitse rastittamalla ne kansiot, jotka haluat sisällyttää varmuuskopioon.
Poista rasti kohdasta Sisällytä asemien järjestelmän näköistiedosto. Voit luoda sen erikseen, katso kohta Järjestelmän näköistiedosto, s. 47. Siirry eteenpäin Seuraava-painikkeella.
7. Valitse asetusten lopuksi Tallenna asetukset ja suorita varmuuskopiointi. Odota kopioinnin valmistumista ennen kuin suljet Ohjauspaneelin.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 44/47
Varmuuskopiointi seuraavilla kerroilla ja asetusten muuttaminen
Valitse Ohjauspaneelista Varmuuskopioi ja palauta, jolloin seuraava ikkuna avautuu.
Kun varmuuskopiointi on kerran määritetty, seuraavat kopioinnit tapahtuvat automaattisesti, kunhan
tallennusasema on Windowsin käytettävissä. Voit käynnistää silti kopioinnin milloin tahansa painikkeesta Varmuuskopioi nyt.
Jos haluat muuttaa varmuuskopioitavia kohteita tai kopioinnin ajoitusta, tee seuraavasti:
1. Varmista, että aiemmin käyttämäsi tallennusasema on kytketty tietokoneeseen.
2. Napsauta valintaikkunasta Muuta asetuksia -linkkiä.
3. Valitse tallennusasema ja jatka Seuraava-painikkeella eteenpäin.
4. Valitse kohta Haluan valita itse ja napsauta Seuraava-painiketta.
5. Valitse varmuuskopioitavat kohteet. Siirry eteenpäin Seuraava-painikkeella.
6. Jos haluat muuttaa ajoitusta, napsauta Muuta aikataulua -linkkiä. Valitse haluamasi ajankohta tai
poista ajoitus käytöstä. Hyväksy asetukset OK-painikkeella.
7. Valitse lopuksi Tallenna asetukset ja lopeta.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 45/47
Tiedostojen palauttaminen varmuuskopiosta
1. Valitse Ohjauspaneelista Varmuuskopioi ja palauta.
2. Varmista, että tallennusasema on kytketty tietokoneeseen.
3. Napsauta painiketta Palauta omat tiedostot.
4. Jos haluat palauttaa vain yksittäisiä tiedostoja, napsauta painiketta Etsi tiedostoja selaamalla. Jos
haluat palauttaa suurempia kokonaisuuksia, valitse Etsi kansioita selaamalla.
5. Valitse vasemmalta puolelta käyttäjä ja oikealta puolelta tiedostot tai kansiot. Merkitse alareunan
Lisää tiedostoja / Lisää kansiot - painikkeella kaikki palautettavat kohteet.
6. Kun olet valinnut palautettavaksi haluamasi kohteet, napsauta Seuraava-painiketta.
7. Oletuksena tiedostot palautetaan niiden alkuperäisiin sijainteihinsa. Voit palauttaa tiedostot haluamaasi paikkaan valitsemalla Seuraavassa sijainnissa. Valitse tällöin palautuspaikka.
8. Aloita palautus napsauttamalla Palauta-painiketta.
9. Palautuksen jälkeen voit napsauttaa Tarkastele palautettuja tiedostoja -linkkiä, jolloin pääset
suoraan tiedostojen palautussijaintiin.
Järjestelmän palautuspisteet
Kun järjestelmään tehdään muutoksia, esimerkiksi asennetaan uusia laiteohjaimia tai päivitetään järjestelmätiedostoja, Windows tai jokin osa siitä saattaa joutua virhetilaan. Tämän vuoksi kannattaa
luoda palautuspiste, jonka avulla järjestelmätiedostot ja -asetukset voidaan palauttaa aikaisempaan
tilaan.
Windows luo palautuspisteet automaattisesti viikon välein ja ennen suurempia järjestelmätapahtumia, kuten Windowsin automaattisten päivitysten asentaminen tai joidenkin ohjelmien asentaminen.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 46/47
Palautuspiste on mahdollista luoda itse seuraavasti.
1. Valitse Ohjauspaneelista Järjestelmä.
2. Valitse vasemmasta reunasta Järjestelmän suojaus.
3. Napsauta Järjestelmän suojaus -välilehdeltä Luo-painiketta.
4. Anna palautuspisteelle kuvaus (nimi), esimerkiksi Ennen äänikortin asentamista. Päivämäärää ei
tarvitse antaa, sillä se lisätään automaattisesti palautuspisteen tietoihin. Paina Luo-painiketta.
Ongelman ilmetessä voit palauttaa järjestelmän johonkin aikaisempaan tilaan seuraavasti.
1. Valitse Ohjauspaneelista Palauttaminen.
2. Napsauta Avaa Järjestelmän palauttaminen -painiketta.
3. Valitse toiminto Valitse toinen palautuspiste.
4. Napsauta Seuraava-painiketta.
5. Valitse luettelosta ongelma-ajankohtaa edeltävä palautuspiste. Lisää palautuspisteitä näet, kun
valitset kohdan Näytä lisää palautuspisteitä.
6. Napsauta Seuraava-painiketta.
7. Tallenna ja sulje viimeistään nyt kaikki avoinna olevat työt.
8. Aloita järjestelmän palauttaminen Valmis-painiketta napsauttamalla.
9. Hyväksy vielä varoitus Kyllä-painikkeella.
10. Palautus käynnistyy, jonka jälkeen Windows käynnistetään uudelleen automaattisesti.
Hannu Matikainen
Windows 7
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta – Windows 7
s. 47/47
Järjestelmän näköistiedosto
Jos syystä tai toisesta johtuen koko käyttöjärjestelmä joudutaan asentamaan uudestaan, on asennettava uudelleen kaikki ohjelmat mukaan lukien päivitykset. Ohjelmien määrästä riippuen tämä vie
useita tunteja, varsinkin, jos uusimmat päivitykset on ladattava ensin internetistä.
Järjestelmästä on mahdollista luoda näköistiedosto eli levykuva, joka on tarkka kopio järjestelmästä.
Sen avulla voidaan palauttaa kerralla Windows, kaikki ohjelmat, tiedostot ja asetukset näköistiedoston luontihetken tilaan. Näköistiedosto luodaan seuraavasti.
1. Valitse Ohjauspaneelista Varmuuskopioi ja palauta.
2. Valitse vasemmasta reunasta Luo järjestelmän näköistiedosto.
3. Valitse asema (esim. ulkoinen kiintolevy tai DVD-asema), johon näköistiedosto luodaan. Jos käytät
DVD-levyjä, varaa useita tyhjiä levyjä. Jatka eteenpäin Seuraava-painikkeella.
4. Vahvista asetukset painikkeella Aloita varmuuskopiointi. Etene näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Järjestelmän palauttaminen näköistiedoston avulla tehdään seuraavasti.
1. Ota tarvittaessa varmuuskopiot kaikista tiedostoistasi, kuten kohdassa Tiedostojen varmuuskopiointi, s. 43 on kerrottu.
2. Valitse Ohjauspaneelista Palauttaminen.
3. Napsauta Avaa Järjestelmän palauttaminen -painiketta.
4. Valitse Palautuksen lisämenetelmät.
5. Valitse Käytä aiemmin luomaasi järjestelmän näköistiedostoa tietokoneen palauttamiseen.
6. Jos et ole vielä ottanut varmuuskopioita tiedostoistasi, voit tehdä sen nyt valitsemalla Varmuuskopioi nyt. Muutoin jatka Ohita-painikkeella.
7. Napsauta Käynnistä uudelleen -painiketta, jolloin Windows käynnistyy uudelleen.
8. Palautus jatkuu uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
9. Valitse näppäimistön kieli, oletuksena on suomi.
10. Jos Windows ei löydä oikeaa näköistiedostoa, kytke ulkoinen kiintolevy tietokoneeseen, tai jos
näköistiedosto on luotu DVD-levyille, aseta sarjan viimeinen levy asemaan.
11. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
Hannu Matikainen
Windows 7