tästä - Tough Viking

Comments

Transcription

tästä - Tough Viking
Osallistumisehdot –Tough Viking
Kilpailu ei ole missään yhteydessä Facebookiin eikä Facebook sponsoroi, tue tai järjestä sitä.
Osallistujan antamat tiedot eivät siirry Facebookille vaan Tough Viking Oy:lle, joka on Tough Vikingin
Suomen Facebook-sivujen omistaja (jatkossa: "järjestäjä"). Annettuja tietoja käytetään yksinomaan
kilpailua varten. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä Facebook. Facebook ei ole
missään yhteydessä kilpailuun. Facebook ei ole vastuussa kilpailusta tai kilpailuun liittyvistä asioista.
Kilpailuun on mahdollista osallistua ainoastaan tässä ilmoitetuilla ehdoilla. Osallistumalla kilpailuun
osallistuja hyväksyy osallistumisehdot.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on jokaisella, joka asuu Suomessa ja on osallistuessaan täyttänyt 18 vuotta.
Mikäli palkintoa ei voida toimittaa voittajalle puuttuvien tietojen vuoksi, osallistujan oikeus
palkintoon raukeaa.
Kilpailuajan päätyttyä päivitystä kommentoineiden ja tykänneiden kesken arvotaan voittaja, joka
voittaa itselleen palkinnon. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailua koskevat säännöt ja ehdot. Osallistumalla
kilpailuun osallistuja antaa luvan etunimensä ja lyhennetyn sukunimensä ilmoittamiseen
kilpailusivulla, mikäli osallistuja voittaa. Julkaisuluvan voi peruuttaa milloin tahansa ilman, että
peruutus vaikuttaisi kilpailuun osallistumiseen tai oikeuteen saada voitettu palkinto.
Kilpailuun eivät voi osallistua Tough Vikingin työntekijät.
Vastuustavapautumisperuste
Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat
kilpailuun osallistumisesta tai palvelimen Internet-yhteyden toimimattomuudesta, ellei syynä ole
törkeä laiminlyönti tai tahallinen toimi järjestäjän taholta. Järjestäjä ei ole myöskään vastuussa
teknisistä häiriöistä, varsinkaan tietoverkon, elektroniikan tai tietokoneiden käyttökatkoksista.
Järjestäjä vastaa vain vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisesta toimesta, törkeästä laiminlyönnistä
tai oleellisten sopimusvelvollisuuksien rikkomisesta. Tämä ei koske hengen, ruumiin ja/tai terveyden
vahingoittamisesta aiheutuvia vahinkoja.
Palkinnot
Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, eikä osallistuja voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia
järjestäjälle. Palkintoja tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei voi missään tapauksessa muuttaa
rahaksi. Palkintoja ei voi vaihtaa. Palkintoja ei voi siirtää toiselle henkilölle. Voittajalle toimitetaan
palkinto erikseen sovitulla tavalla. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka
voittaja on antanut palkinnon toimittamista varten.
Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta lähettämällä tälle yksityisviestin Facebookin kautta. Viesti
menee vastaanottajan ”Muut”-kansioon. Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy tämän
yhteydenottomuodon. Jos voittaja ei ilmoittaudu 5 päivän kuluessa kahden yhteydenoton jälkeen,
oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaava voittaja selvitetään samoin kuin alkuperäinen
voittaja. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan.
Poissulkeminen kilpailusta
Jos osallistuja rikkoo näitä osallistumissääntöjä, järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois kilpailusta
ilman etukäteisvaroitusta. Kilpailusta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä
(esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla
manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän
henkilön tieten tai tietämättä) voidaan sulkea pois kilpailusta. Lisäksi osallistuminen
kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on
kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja liityttävä
kilpailuun. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi. Jos osallistuja suljetaan
pois kilpailusta, palkinnot voidaan evätä myös jälkikäteen, tai jo maksetut tai toimitetut palkinnot
voidaan vaatia palautettavaksi.
Kilpailun ennenaikainen päättäminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailun milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos
kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation
tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä. Mikäli kilpailun päättäminen johtuu
jonkun osallistujan toimista, järjestäjä voi vaatia henkilöltä korvausta aiheutuneesta vahingosta.
Oikeustien poissulkeminen
Oikeustien käyttäminen on poissuljettu.
Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisissa säännöissä ilmoitetuista
arvottavista palkinnoista.
Muuta
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat.
Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa www.toughviking.fi
Kilpailun toteutusta koskevat valitukset kilpailutietoineen tulee osoittaa järjestäjälle 14 päivän
kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen:
[email protected] Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.
Jos näiden osallistumissääntöjen yksittäiset määräykset ovat tehottomia tai tulevat tehottomiksi, ei
se vaikuta osallistumisehtojen muiden kohtien voimassaoloon. Niiden tilalle astuu oikeudellisesti
voimassa oleva ja kohtuullinen sääntö, joka parhaiten vastaa tehottoman määräyksen tarkoitusta.
Kilpailua koskee Suomen laki.