Byggemøde 04 PR Charlottes Gade 23-29

Comments

Transcription

Byggemøde 04 PR Charlottes Gade 23-29
RUTE 1: INDUSTRI
Rådhuspladsen
til
Carlsberg
1
e
ad
neg
ba
n
Jer
H.C
e
ad
og
rbr
.A
te
Ves
e
2
Is
Ll.
e
ej
ksv
ad
ær
et
or v
gto
r vs
ga
Tie
de
3
a
St
ldg
ad
e
gt e
hu
sg
ad
e
Hø
rb
ke
e
egad
od
ern
e
Engha
vevej
de
j
tedsga
rkegad
e
gade
Danne
vi
bro
øls
b
yb
1
D
de
Ga
Slesvig
s
e
gad
e
ban
res
Sna
Ejders
e
gad
de
dga
K
ds
Go
ern
Esb
Vesterf
ælledv
e
k
lbæ
Ske
r s te
e
gad
så
Kru
me
Som
e
ern
od
b
ød
7
TIPPEN VED FRAGTVEJ
8
TIPPEN VED SYDPYNTEN
les Ve
Johan
Natali
s Vej
H.V. R
olsted
gade
ings
hav
n
Land
vind
Vej
Kapers
Syd
Øst
ms
3
gad
mA
llé
e
mT
væ
Stø
b
erig
ade
hol
Teg
l
aj
erik
r ve
Dex
ter
Thad
sen
ons
Vej
Teg
l
væ
Ben
Vej
rks
aN
For
dgr
ie
Wi
rew
We
bs
lki
l. Pumpe
ten
ien
ns
nen
sØ
en
hav
Syd
en
ters
Vej
5
Ve
j
s Ve
j
eløb
Slus
Båd
eha
Slu
seh
o
vng
a
lme
n
de
Ken
ny D
bro
et
ave
Ern
Ved
lest
j
bet
Oli
vi
Mo
lm
eve
kaj
n
sG
ade
Alli
anc
Syd
kslø
Go
rd
Jones
ns
ho
me
stk
aj
j
Teg
l
vær
ndi
aga
de
tian
hol
Stø
b
hol
Teg
l
iels
ens
Ha
hris
Ga
de
pv
tru
els
Da
m
mm
(tid
pels Allé
n
ræ
husvej)
H/F Kalvebod
t
ge
e
gad
ens
aus
. Kl
r ve
ag
e
ej
Kop
Thomas
asvej
lsk
So
H/F Frederiksholm
j
er C
H/F Sydhavnen
H/F Frederikshøj
løbe
æn
sve
jerg
rgb
Bo
K.M
j
Sca
Haydnsvej
Vej
ders
ens
Juliu
s An
ej
Glinkasv
svej
Tartinis
ll
Strade
vej
is
Rossin
F
H/
j
Verdisve
eve
Teg
l
aj
vej
Vej
Teg
l
k
riks
svej
ej
ave
ind
est
j
6
lms
Teglværksgraven
e
Fred
Gluck
gh
sem
gm
rsve
Wagne
rs
Wagne
Tud
Bor
j
En
trupvej
v
ovens
ertsve
Schub
vej
gs.
ej
yK
isv
tin
on
ls
Hamme
Beeth
svej
Mozart
j
FN
H/
Sp
achsve
insvej
ej
olms
rs V
eye
.M
A. C
r Ho
e
s
Straus
llev
Offenb
mø
hol
Pet
e
nsens Gad
Mozarts
Plads
e
Teg
l
gade
e
nd
Hä
te
Rubins
Stu
b
ej
lsv
ter Christia
riksh
Teg re Teg
lho lkaj
lms
kan
al
e
gad
ndia
Sca
ade
avns
Borgmes
gad
Sydh
Ellebjergvej
ms
j
gs G
ade
Ga
de
ios
P.
Kn
hol
es G
Lou
Sjælør
bro
Ban
H/F Frem
n
se
ud
Teg
l
Fred
e
Vestre Teglgade
Ernst
dum
is P
evej
and
ge L
9
e
ad
sG
e
e
d
sga
r Sa
tav
vsgad
Kellers
ergra
Vej
e Zah
Tømm
Syd
Pet
e
Gus
ade
ds
Pla
Sy
Ny Ellebjerg
dereg
ej
ev
av
Hør
n
stie
Belve
eh
n
Tra
6
e
ad
byg
Vas
Gl.
ns
hav
ne
dba
e
KARENS MINDE KULTURHUS
r ygg
6
e
ygad
Vasb
ds B
VESTRE KIRKEGÅRD
Bavnehøj Allé
Islan
5
de
vnsga
riha
Fiske
de
CARLSBERG
Kortløb
ge
4
ven
ergra
Tømm
ega
HUMLEBY
5
Br yg
3
roen
Tjær
TRÆSTUBBEN MILJØ- & NATURVÆRKSSTED
oen
n
me
ave
2
gebr
Vej
j
SANKT JØRGENS SØ
usses
B
Otto
Skibb
d
oulevar
1
7
Br yg
l
ho
ne
v
Ha
B
Sjælør
Skt. Jørgens Sø
til
Tippen
4 2
Engha
5
en
vn
ha
ks
r
svæ
Ga
Engh
RUTE 3: OASER
e
g
yg
e
vsgad
vevej
Ve
r
db
o
eb
lv
Ka
8
llé
sA
stre
e
ad
nsg
tge
Engh
Vigerslev Aalléve
rd
egå
Kirk
ro
nsb
ge
t
Tie
æ
Kv
de
ga
t ed
Sla
eban
Skyd
le
Ingers
ade
S
nag
SJÆLØR STATION
o
Ark
9
t
m
Sta
de
Ga
VALBYPARKEN
øn
ygs
8
ou
rB
de
rR
TIPPEN VED FÅREFOLDEN
ade
ard
lev
e
Asg
7
Angelg
Saxogade
FISKERIHAVNEN / LYSTBÅDEHAVNEN
sgade
6
e
4
Oehlenschlæger
SLUSEHOLMEN & TEGLHOLMEN
Alsgad
9
arksgade
Sankelm
5
sgade
Valdemar
SLUSEN
ade
Flensborgg
4
rg Vej
gade
NOKKEN
Ny Carlsbe
Plads
s
Bodil
3
Enghave
ade
Haderslevg
HAVNEHOLMEN & BRYGGEBROEN
de
e
gad
trup
Bus
2
de
sga
pe
lm
Ha
dg
de
sga
dil
Lyrsk
ovsg
a
e
gad
rs
chle
es G
ade
e
gad
de
ade
3
DYBBØLSBRO
adsgade
nsg
s te
Kü
1
Frederikst
ver
Re
de
sga
en
thrin
ade
Iste
gsgade
sga
Car
Mat
e
gad
eby
j
RUTE 2: VANDET
Dybbølsbro
til
Sjælør Station
de
thæusga
Hed
ave
Tøn
e
sgad
ved
de
ga
der
al on
nde
CARLSBERG
ilds
Esk
Abs
Dannebro
KPH VOLUME / COPENHAGEN SKATEPARK
d
ga
sv
Ga
2
ade
Stig
b
ord
ern
e
H/F Mozart
Slu
sen
j
Fragtve
8
6
7
H/F Sundbo
Sjæ
llan
dsb
Fiskerihavnen
4
roe
n
vngade
a
Bådeh
H/F Musikbyen
Jer
ej
Se
jlk
lub
ve
j
n
roe
eb
an
nb
dev
min
se
Tud
ørvej
n
j
ve
bs
dlø
7
lve
bo
dlø
be
t
Infopunkt til audioguide
DSB Pumpestationer
Ka
9
Spedit
Sy
CYKELRUTER
SIGNATURFORKLARING
te
Guldkys
forventes åbnet oktober 2011
Cykelplejepladser
Havnebade / friluftsbade
Picnicpotentiale
husk at rydde op efter dig!
8
lev
ard
r fs
l Ca
rog
terb
Ves
erik
Am
9
Abe
Su
8
OTTO BUSSES VEJ
Westend
7
ou
tor
ENGHAVE BRYGGE
sB
rns
Be
6
en
ad e
wsg
SKIBBROEN
ers
tg
Tie
de
5
o
entl
Rev
HAVNEHOLMEN
nsga
rnse
4
jø
Colb
DEN BRUNE & DEN HVIDE KØDBY
de
dsga
olan
Helg
3
1
iag
t or
Vik
HALMTORVET
de
Bagerstræ
2
Saxogade
RÅDHUSPLADSEN
svej
Værnedam
1
nd
VELKOMMEN TIL
VESTERBRO & KGS. ENGHAVE
Vesterbro er ét af de gamle brokvarterer. Bydelen strækker sig
fra Hovedbanegården til Carlsberg og fra Kalvebod Brygge til
Frederiksberg.
Med sine hoteller, caféer, specialbutikker, kulturhuse, gallerier,
idrætscenter osv, rummer Vesterbro alle storbyens klassiske
muligheder for aktiviteter og ‘fest i gaden’ for både hipstere,
børnefamilier og alle de andre.
Alligevel har Vesterbro sin egen identitet, hvor mange kender
hinanden og byder ind med løsninger på fælles problemer,
som f.eks. i arbejdet for et sundhedsrum til narkomaner.
De 36.000 indbyggere bor tæt, og der skal være plads til alle.
Til gengæld er Vesterbro én af de bydele, der har færrest
kvadratmeter grønt område pr. indbygger i hele landet. Selvom
en stor del af baggårdene er blevet renoverede, står mere
grønt stadig højt på borgernes ønskeliste.
Sydhavnen, eller Kongens Enghave, er oprindeligt udlagt som
haveby, som alternativ til de tætte brokvarterer, og de mange
haveforeninger med helårsbeboelse er stadig med til at give
bydelen en helt særlig karakter af selvbygger-ånd.
Sydhavn har et rigt organisations- og foreningsliv og en stærk
social rummelighed, hvilket blandt andet har resulteret i
projekter som Sydhavnscompagniet, Børnenes Dyremark og
Karens Minde Kulturhus.
Bydelen har både store grønne områder som Vestre Kirkegård
og Sydhavnstippen, og masser af luft og lys mellem den
klassiske, lave stokbebyggelse fra 1930-erne.
I syd og øst er Sydhavn afgrænset af vandet, og vandkanten i
Sydhavnen er sjældent varieret. Den spænder fra haveforeninger i vest over fredet, vild natur, bådeforeninger og
fritidsfiskerihavn til byudviklingsområde med moderne
kanalbyggeri og kommende vinterbadested i øst.