Automaattinen myymälä- täydennys s. 6

Comments

Transcription

Automaattinen myymälä- täydennys s. 6
L e h t i l o g i s t i i k a n a m m at t i l a i s i ll e 2 / 2 0 0 7
Automaattinen
myymälätäydennys s. 6
Onnisen logistiikan täytyy toimia s. 10
Avainhenkilöä rekrytoitaessa s. 18
Automaattinen myymälätäydennys
Temppu
ja sen tekijät
Vähittäiskauppa kannattaa erinomaisesti,
jos samanaikaisesti saadaan lisättyä myyntiä
ja karsittua kustannuksia. Kysymys kuuluu:
kuinka temppu tehdään? Vastauksen tarjoaa
automaattinen myymälätäydennys, mutta
mitään magiaa siihen ei liity.
Automaattinen myymälätäydennys
Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuvat: Jari Härkönen
Päivittäistavarakaupassa joka kymmenes tuote puuttuu hyllystä, mikä
merkitsee liikevaihdossa liki neljän
prosentin menetystä, kampanjatuotteissa runsaan 15 prosentin myynnin
vähenemistä. Vielä huonompi tilanne
on erikoistavarakaupoissa, ja ongelma tunnetaan myös kaupan alan keskusvarastoissa.
Selitykseksi paljastuu useimmiten
inhimillinen virhe tilaustoiminnassa.
Tuotetta ei ole tilattu ajoissa, tarpeeksi paljon tai kysyntä on kerta kaikkiaan arvioitu väärin. Tekevälle sattuu
– ymmärtäähän sen, kun muistaa nimikkeiden määrän pienessäkin putiikissa.
Kysymyksiä ennen
käyttöönottoa
Automaattinen myymälätäydennys
keventää paineita kaupan alan ammattilaisten mietintämyssyissä. Ennen sen käyttöönottoa on kuitenkin
ratkaistava koko joukko kysymyksiä.
Mitä täydennysmallia ja ennustemenetelmää kannattaisi käyttää? Sopiiko sama malli ja menetelmä kaikille
tuoteryhmille? Kuinka voidaan hallita
kampanjoita ja sesonkeja? Millainen
toimitusrytmi on tehokas? Miten täydennysmalli vaikuttaa toimitusketjuun?
– Ryhdyimme kehittämään päivittäistavarakaupan automaattista tuotetäydennystä, kun huomasimme,
etteivät silloiset työkalut vastanneet
asiakkaiden tarpeita. Sitten laajensimme tarkastelua erikoistavarakauppaan. Nyt olemme paneutuneet myös
keskusvarastojen tuotetäydennyskysymyksiin, kertoo Retail Logistics Excellence eli RELEXin kehitysjohtaja
Johanna Småros.
– Autamme asiakkaita tehostamaan heidän varastonhallinta- ja tuotetäydennysprosessejaan ohjelmistoJohannes Milénin, Johanna Smårosin ja Mikko
Kärkkäisen yhteistyön tuloksena Processortilausjärjestelmä ohjaa Maatalouskeskon
keskusvaraston täydennyksiä.
Maatalouskeskon tuotevalikoimaan kuuluu noin 400 000 nimikettä.
työkalujen ja asiantuntijapalveluiden
avulla. Tilaamisen automatisointi tehostaa varastonkiertoa ja vapauttaa kaupan henkilökuntaa todellisiin
asiakaspalvelutehtäviin, linjaa toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen.
Kymmeniä miljoonia
muuttujia
Automaattinen myymälätäydennys
soveltuu melkein mihin tahansa kaupan alalle.
Kärkkäinen kuitenkin varoittaa lähtemästä liikkeelle heikoin eväin. Tilanteeseen soveltumattomat teoriat vievät helposti metsään ja todelliseen
kysyntään huonosti vastaavat täydennys- tai ennusmallit polttavat niin
näpit kuin rahat.
– Väärät ohjausarvot saavat helposti tilamaan joko liikaa tai liian vähän. Ratkaisu piilee kysynnän huolellisessa selvittämisessä, mitä tarvitaan
myös kampanjoiden ja sesonkituotteiden saamiseksi automaattisen
myymälätäydennyksen piiriin, Kärkkäinen sanoo.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Ajatellaanpa vaikka
jonkin päivittäistavarakauppaketjun
myymälöitä – samankaltaisia kaikkialla, kuitenkin kukin omanlaisensa. Satojen myymälöiden toisistaan
poikkeava kysyntä yhdistettynä kymmeniin tuhansiin tuotteisiin nostaa
muuttujien määrän kymmeniin miljooniin.
Ei ainoastaan automatisointia
Kun asiakas kutsuu RELEXin apuun,
sen asiantuntijat kartoittavat ensimmäiseksi nykyisen tilausprosessin ja
tulevat tavoitteet, selvittävät kysynnän erityispiirteitä sekä tutkivat palvelutasosta ja varaston kehityksestä
kertovan historiatiedon. Sitten he sovittavat erilaisia automaattisia täydennysmalleja kysynnän käyttäytymisen,
tuotteiden ominaisuuksien ja tilausprosessin kustannusten mukaan.
– Emme pelkästään automatisoi
olemassa olevaa prosessia, vaan kehitämme sitä entistä paremmaksi. Kysymykseen tulevat esimerkiksi toimitustiheyden ja -erien tarkistaminen. Usein
toimitiheyttä voidaan laskea ja silti tehostaa saatavuutta, Småros kertoo.
Keskimäärin järjestelmä saadaan
pyörimään muutamassa kuukaudessa. Sen lisäksi asiakkaan pitää vielä
varata aikaa muutosjohtamisen läpivientiin organisaatiossaan.
– Automaattitäydennyksissä on
oleellista valikoimien hallinta, sillä se
edellyttää tilanteen tarkistamista jokaisen tuotteen kohdalla. Pitää päättää, kuuluuko tämä tuote tilattaviin,
millä perusteella sitä tilataan, kuinka
usein ja miten paljon. Samalla asiakkaan tulee määritellä toivottu palve-
Automaattinen myymälätäydennys
lutaso ja sen kustannustaso, Kärkkäinen selittää.
Analysoija, laskin ja äly
Ohjelmistotuotteista RELEX Analyzer
on luotu tukemaan tuotetäydennyksen kehittämistä. Sen avulla voidaan
simuloida, millaiseen palvelutasoon
ja tehokkuuteen erilaiset täydennysmallit vievät. Analyzeria käytetään
täydennys- ja ennustemallien testaamiseen ennen käytännön pilotointia.
Tilausjärjestelmä RELEX Processor
mahdollistaa automaattisen tilaami-
sen ja tilausehdotukset. Se voidaan
liittää asiakkaan toiminnanohjaus- tai
kassajärjestelmään, mikä nopeuttaa
tilaustoiminnan automatisointia. Processorin käyttöönottoon sisältyy lähtöparametrien optimointi.
RELEX Optimizer tunnistaa ja päivittää parhaat parametriarvot myymälän tai varaston tuotteille. Työkalun avulla löydetään alhaisimmat
tilauspiste- tai varmuusvarastotasot,
jotka mahdollistavat asiakkaan määrittämän tavoitellun palvelutason.
– Nimensä mukaisesti Analyzer
analysoi, Processor laskee ja Optimi-
Kokonaisuus hyvin
haltuun Maatalouskeskolla
Maatalouskeskon tuotevalikoima ulottuu vaatteista
valtaviin puimureihin. Liiketoimintaa leimaa myös voimakas sesonkivaihtelu, joka
esimerkiksi keväisin vilkastuttaa varaosakauppaa.
Yrityksen johto halusi saada kokonaisuuden entistä paremmin haltuunsa.
– Havaitsimme aiemmassa toimintamallissamme kaksi isoa ongelmaa:
varaston huonon kiertonopeuden takia siihen sitoutui liikaa pääomaa ja
tuotteiden saatavuus jäi alle hyväksyttävän palvelutason.
– Tahdoimme automaattisen tilausjärjestelmän, joka sekä selättää
sesonkiluonteesta aiheutuvat erityispiirteet että saadaan nopeasti
käyttöön. Lisäksi pidimme tärkeänä
yksittäisen tuotteen ohjaustietojen
helppoa käsittelyä, listaa Maatalouskeskon IT- ja logistiikkajohtaja Johannes Milén tärkeimpiä kriteerejä. Keskusvarastosta kauppoihin
RELEX teki jakeluketjun kustannuslaskelman, joka selvitti, mitä Maatalouskeskon tuotteita kannattaa varastoida, mitä toimittaa terminaalituotteina.
- Maatalouskauppa elää vahvasti vuodenaikojen mukaan, sanoo Maatalouskeskon IT- ja
logistiikkajohtaja Johannes Milén.
Tuotteita luokiteltiin niiden kysynnän
ja sesonkiluonteen mukaan.
Tuotevalikoiman liki 400 000 nimikkeestä Processor-järjestelmään sisältyy nyt noin 10 000 keskusvarastoitavaa nimikettä.
Processor-järjestelmä ohjaa Maatalouskeskon keskusvaraston täydennyksiä, syksyllä se otetaan käyttöön
myös Maatalouskeskon omistamien
K-maatalous-kauppojen
hyllytavaroissa. Myöhemmin tätä palvelua tarjotaan K-maatalous-ketjun itsenäisille
kauppiasyrittäjille.
– Automatisointi muuttaa vastuita
ja työnkuvia. Siksi tällaisen projektin
onnistuminen vaatii myös muutosjohtamisen hallitsemista, Milén muistuttaa.
zer optimoi älyn. Usein asiakkaat ostavat aluksi Processorin ja varaavat
mahdollisuuden hankkia myöhemmin Optimizerin. Järjestelmien takaisinmaksuajat jäävät yleensä alle vuoteen, Småros toteaa.
Tutkijoiden yritys
RELEX perustettiin keväällä
2005. Sen osakkaat ovat
tekniikan tohtorit Mikko
Kärkkäinen ja Johanna
Småros sekä diplomiinsinööri Michael Falck.
Parhaillaan yrityksessä
työskentelee 10 henkilöä.
– Työskentelimme
Teknillisen korkeakoulun
logistiikan tutkimusryhmässä, mutta halusimme
kokeilla yrittäjyyttä. Pian
asiakasprojekteja tuli
niin paljon, että yrittäjyys
muuttui päätoimiseksi,
Småros kertoo.
– Tutkijantyössä joutuu jatkuvasti haastamaan omat ideansa ja
jalostamaan niitä. Samalla
kehittyy kyky nopeasti
löytää oleellisimmat seikat
ja analysoida ne. Taustamme takia meillä on hyvä
näkemys kokonaisprosessista ja sen kehittämisestä,
Kärkkäinen tuumii.
Kaikki kolme RELEXin
osakasta on viime vuosina palkittu ECR Europen Academic Award
Competition -kilpailussa.
Viimeisin palkinto myönnettiin nyt toukokuussa
ECR Europen Milanon
konferenssissa yhtiössä
työskentelevälle Ville
Pätyselle, joka on tarkastellut tuotetäydennyskysymyksiä erikoistavarakaupan kannalta.
RELEXin asiakkaita ovat
muun muassa Cloetta
Fazer, Fazer Leipomot, Ruokakesko, Maatalouskesko,
Musta Pörssi, Tradeka, Paulig, Suomalainen Kirjakauppa ja VV-Autotalot.
Uusi järjestelmä tuotteiden
jäljitettävyyteen, seurantaan
ja aitouden toteamiseen
EPCglobal Inc on ratifioinut
EPCIS-standardin (Electronic
Product Code Information
Services), joka auttaa suojautumaan muun muassa
väärennetyiltä lääkkeiltä sekä
helpottaa tuotteiden seurantaa ja jäljitettävyyttä. Standardi mahdollistaa aukottoman, turvatun tiedonvaihdon
tuotteiden ja palveluiden
elinkaaren eri vaiheissa.
Uusi standardi mahdollistaa muun
muassa konttien jäljitettävyyden,
tuotteiden aitouden toteamisen,
kampanjoiden seurannan, matkatarelex_GS1_210x145_CMYK_EXPANDED.Page 1
27.4.2007
varoiden seurannan, sähköisen toimitustiedon, palautusten seurannan ja
toimintojen johtamisen. Järjestelmässä on standardivalikko, johon elektronisen tuotekoodauksen EPC (Electronic Product Code) tieto voidaan
yksiselitteisesti tallentaa ja jakaa eri
osapuolille. Standardin avulla voidaan
kerätä yksityiskohtaista tietoa sekä eri
organisaatioiden välillä että sisältä.
“Standardia hyödyntävän teknologian avulla tuotteiden ja palveluiden
liikkuvuus ja näkyvyys on ajantasaista,” sanoo Chris Adcock, EPCglobal
Inc:n toimitusjohtaja. “Elektroninen
tuotekoodaus tarjoaa etuja liiketoiminnalle ja kuluttajille, mutta teknologian todellinen potentiaali todennetaan vasta kun yritykset pääsevät
16:45:09
jakamaan standardin välittämää tietoa tuotteista ja parantavat näin toimitusketjun tehokkuutta.”
EPCglobal on maailmanlaajuisen voittoa tavoittelemattoman standardointiorganisaatio GS1:sen tytäryritys,
joka kehittää elektronisen
tuotekoodauksen EPC:n
maailmanlaajuista käyttöönottoa. EPC on globaali
standardi, joka mahdollistaa
ajantasaisen tarkan tiedon
ja näkyvyyden tuotteiden
toimitusketjussa. Lisätietoja
EPCglobal Inc:stä:
www.epcglobalinc.org.
ECR seminaari Milanossa
Pronssia suomalaiselle opiskelijalle
Pätysen tutkimus tarkastelee automaattisen myymälätäydennyksen soveltuvuutta erikoiskaupan
eri toimialoilla.
Pronssinen ECR Student
Award palkinto myönnettiin
tänä vuonna Ville Pätyselle
Teknillisestä korkeakoulusta.
Aiheena palkitussa työssä oli
automaattinen tuotetäydennys erikoiskaupassa.
Työ laajensi ECR näkökulmaa päivittäistavarakaupan ulkopuolelle. Palkin-
toraati arvosti työssä sen näkemystä
tehokkaammassa tuotetäydennysasiassa, mitä ECR on tutkinut ja edistänyt
jo vuosikausia.
ERC Europe Student Award
Joka vuosi ECR Europe palkitsee kulta,
hopea tai pronssi palkinnolla opiskelijat, jotka edistävät tutkielmissaan ra-
kentavasti ja kehittävästi ECR tavoitteita. Palkinnot jaetaan ECR Europe
Forum & Marketplace konferenssin
yhteydessä, joka tänä vuonna pidettiin Milanossa 8-10.5.2007.
Tutkielmat arvostelee ECR Europen akateeminen neuvoa antava lautakunta. Arvostelussa otetaan huomioon luovuus, omaperäisyys, rakenne,
esityksen ammattimaisuus ja käytännön johtopäätökset. Tänä vuonna
kultaisen palkinnon voittajan palkinto oli 1000 € ja kolmen kuukauden
työharjoittelu Unileverillä. Hopeisen
palkinnon voittaja sai 750 € ja pronssisen palkinnon saaja sai 500 €.
ECR Europe
ECR:n (Efficient Consumer Response)
tehokas kehitys alkoi reilut kymmenen
vuotta sitten. Uudet periaatteet yhteistyössä tehtävästä johtamisesta ja toimitusketjusta saavuttivat yrityksissä
näkemyksen, että kuluttajia voidaan
palvella paremmin, nopeammin ja pienemmin kustannuksin, kun kauppakumppanit työskentelevät yhdessä.
Automaattinen myymälätäydennys erikoiskaupassa
– Automaattisen myymälätäydennyksen käyttöönotto on parantanut merkittävästi sekä kustannustehokkuutta
että asiakastyytyväisyyttä päivittäistavarakaupassa ympäri maailmaa.
Automaattisen myymälätäydennyksen houkuttelevuudesta huolimatta
erikoiskauppa on kehityksestä jäljessä eikä automaattisen myymälätäydennyksen mahdollisista hyödyistä ja
haasteista erikoiskaupassa ole juurikaan tutkimusta, kertoo Milanon ECRkonferenssissa palkittu Ville Pätynen.
Pätysen tutkimus tarkastelee automaattisen myymälätäydennyksen
soveltuvuutta erikoiskaupan eri toimialoilla. Haastattelu- ja simulointitulosten perusteella automaattisen
myymälätäydennyksen käyttöönot-
22
to mahdollistaa merkittäviä hyötyjä erikoiskaupan toimijoille. Joissain
tapauksissa hyötypotentiaali on jopa
suurempi kuin päivittäistavarakaupassa.
– Tutkimukseni osoittaa, että automaattisen myymälätäydennyksen
soveltuvuus vaihtelee riippuen toimialasta ja tuotteiden ominaisuuksista.
Automaattinen myymälätäydennys
tarjoaa suurempia taloudellisia hyötyjä kodintekniikassa, kirjakaupassa, kello- ja kultakaupassa sekä askartelu- ja
lahjatavarakaupassa kuin esimerkiksi
muotikaupassa ja luontaistuote- ja terveyskaupassa, summaa Pätynen.
– Hyötypotentiaalin ja soveltuvuuden analysoinnin lisäksi olen listannut
tutkimuksessa tärkeimmät ennakko-
edellytykset automaattisen myymälätäydennyksen käyttöönotolle. Useat
näistä ennakkoedellytyksistä liittyvät
ECR:n osa-alueisiin kuten esimerkiksi
yhteisiin tunnistusstandardeihin, sanoo Pätynen.
Pätysen palkittu työ on osa hänen
diplomityötään ”Automaattisen myymälätäydennyksen potentiaali erikoiskaupassa”, jota hän tekee Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden
osastolle. Työtä ohjaa professori Kari
Tanskanen.
Lisätietoja diplomityöstä:
Tuotantotalouden osasto, 02015 TKK ja
Ville Pätynen, [email protected],
gsm 040 723 1340

Similar documents