Vinderliste "Årets lito" 2015

Comments

Transcription

Vinderliste "Årets lito" 2015
Kommunale + Rødkildes abonnementer på digitale læremidler i skoleåret 2014/15
Rødkildes selvkøbte abonnementer er markeret med grå baggrund.
Opdateret 6/2-2015
Fag/Titel
Klasse
Indhold
iPad
Forhandler
www.fagliglaesning.dk
1.-7.
Komplet materiale (svarende til grundbog, læsebog,
opgavebog, evalueringsmateriale og lærervejl.)
Omfattende danskportal med træning, forløb og
aktiviteter
Opgaver til Gyldendals små fagbøger
Alinea
www.dansk0-2.gyldendal.dk
1.3.(4).
0.-2.
www.elevunivers.dk
0.-9.
Forskellige bøger, spil, videoer, træning
Alinea
www.denfoerstelaesning.dk
0.
www.denfoerstelaesning.dk
1.
www.tavlebog.dk
den første læsning 1
www.superbog.dk
1.
Læringsspil som en motiverende forberedelse til
læsning
En sjov og motiverende stave- og læsetræning fra lyd
til læsning
Tavlebog til SmartBoard
den første læsn. 1, arbejds- læse- og bogstavbogen
Letlæsningsbøger i et digitalt bibliotek
www.portal.mikrov.dk
0.-9.
www.iSkriv.dk
3.-10.
www.iLitt.dk
3.-10.
www.onlineproever.dk
(webprøver retskrivning)
www.dansk.gyldendal.dk
7.-10.
www.skriftligfremstilling.gyldendal.dk
(webprøver skriftlig fremstilling)
8.-9.
udløb
Pris ex.
moms
14/9
2015
5/12
2015
Juli
2015
juli
2015
juli
2015
16.500
Dansk
www.dansklandskabet.dk
0.-6.
7.-10.
Intowords web (online oplæsning fra copy-paste)
Den talende bog, læseriet, læse-log, se bogstavlyde,
kommaforslag, dansende bogstaver
Støtter eleverne i, at blive fortrolige med, at læse og
skrive i forskellige genrer
Udnytter de digitale fordele og giver eleverne
appetit på undervisning i litteratur og medier
Indeholder 30 retskrivningsprøver fordelt på 3
niveauer
Til alle forløb findes læringsmål og evalueringsark +
lærerdel med faglige overvejelser over forløbet
Gyldendal
Gyldendal
Jan.
2015
ja
Alinea
Alinea
529,00
Alinea
Ja
Alinea
MV-Nordic
Ja
Alinea
ja
Alinea
ja
Alinea
ja
Gyldendal
Gyldendal
juli
2015
Juli
2015
juli
2015
juli
2015
juli
2015
juli
2015
12/9
2015
6 klasser
www.retstavning.gyldendal.dk (webprøver læsning)
http://booking.webproever.dk/ (booking læseprøver)
www.grammatip.com
7.-9.
www.opgavehylden.dk
[email protected]
www.vdgb.dk
0.-9.
www.vikarhylden.vikartimen.dk
0.-9.
www.skoleordbog.dk
0.-10
www.ordbog.gyldendal.dk
0.-10.
Intowords web / intowords plugin
www.portal.mikrov.dk
0.-6.
3.-9.
9.
LÆSNING FSA. Prøverne til 8. kl. er lettere end til 9.
kl., 7. kl. er differentieret i tre niveauer
Grammatikøvelser og stavning
Gyldendal
Grammatik og stavning. Opgaver til print (intet
interaktivt) eksempelvis som månedsopgaver.
Eksamensforberedelse til dansk mundtligt
Video fra eksamen + elevmateriale
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
ps-forlag
7/10
2015
14/3
2015
10/10
2015
9 klasser
2800,00
11.000
Vikartimen
Online ordbøger dansk/eng./tysk/fransk med 3
niveauer, bøjninger, oplæsning af ord, synonymer
Online ordbøger
Gyldendals røde – Dansk-Engelsk-Tysk-fransk
Læse/skrive-støtte (bl.a. oplæsning) i dansk og
engelsk
Gyldendal
MV-Nordic
juli
2015
juli
2015
juli
2015
Matematik
www.tavlebog.dk
Faktor i børnehaveklassen
Matematrix 1, 2, 3
Faktor i femte
www.maximat.dk
www.portal.mikrov.dk
Matematik i Måneby + Matematikhuset til web
www.elevLab.dk
Matematik
www.matematik.gyldendal.dk
Tavlebog til SmartBoard
23/8
2015
1., 4.,
5., 7.
og 8.
1.-9.
En fuld dækkende digital portal der inddrager de
digitale muligheder
4.-10.
Emneforløb m. aktivitetssider som består af bl.a.
animationer, simulationer, film og skriftlige opgaver.
Til alle forløb findes læringsmål og evalueringsark +
lærerdel med faglige overvejelser over forløbet
Forberedelse til færdighedsprøven
Selvrettende trænings- og prøvesæt
Forskellige bøger, spil, træning
nej
Alinea
ja
Gyldendal
ja
Alinea
Åben for:
2.U, 2V, 2X, 2Y, 3U, 3V, 3X, 3Y, 4A, 5A, 5B, 5C, 6B
Temaer og problemstillinger med fagligt fokuspunkt i
overensstemmelse med målene for matematik
ja
0.-10.
www.onlineproever.dk
(færdighedsprøven matematik)
www.elevunivers.dk
8.-10.
www.skoledu.dk
0.-9.
www.matematikkensunivers.dk
7.-9.
0.-9.
ja
Spil og øvelser
Alinea
juli
2015
MV-Nordic
Juli
2015
juli
2015
juli
2015
juli
2015
Juli
2015
11/92015
15/12015
Alinea
Skoledu.dk
Forlaget
Matematik
250-350
pr.tavlebog
pr. kl. 900
kr.
2.500
http://webproevertilmatematikmundtlig.gyldendal.dk
(den mundtlige prøve matematik)
www.prøv.dk
(den mundtlige prøve matematik)
www.vikarhylden.vikartimen.dk
8.-9.
Forberedelse til FSA mundtlig. Oplæg med
problemstillinger, ide-ark og bilag.
1.498,00
9.
0.-9.
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
Vikartimen
www.skoleordbog.dk
0.-10
Gyldendal
www.ordbog.gyldendal.dk
0.-10.
Online ordbøger dansk/eng./tysk/fransk med 3
niveauer, bøjninger, oplæsning af ord, synonymer
Online ordbøger – Dansk-Engelsk-Tysk-fransk
Intowords web / intowords plugin
www.portal.mikrov.dk
www.engelsk.gyldendal.dk
0.-6.
Læse/skrive-støtte (bl.a. oplæsning) i engelsk / dansk
MV-Nordic
0.-2.
Undervisningsforløb med opgaver mm.
www.portal.mikrov.dk
Book builder
www.superreaders.dk
1.-9.
Skriv og fortæl på engelsk - med billeder, video og
lyd
Digitale bøger på engelsk, tysk og fransk
www.gekko-engelsk.dk
1.-10.
www.pitstop.alinea.dk
webadgang ekstra resurser til elevbog
webadgang ekstra resurser lærerdel
www.grammatip.com - engelsk
5.-7.
engelsk.onlineproever.dk
9.
www.pspraktisksprog.dk
(engelsk, tysk, fransk)
www.updates.alinea.dk
7.-9.
www.vdgb.dk
9.
www.vikarhylden.vikartimen.dk
0.-9.
Sprog
Engelsk
1.-9.
Gyldendal
ja
Gyldendal
MV-Nordic
nej
Alinea
Emnebaserede forløb med bl.a. film, musik,
kulturmøder og projektarbejde
Webadgang til lyd, links, kopiark – som passer til
elevbogen Pit Stop Topic
Webadgang lærerdel - kopiark, SmartBoard-filer mv.
ja
Alinea
Onlineprøver til engelsk FSA – 8 prøvesæt
ja
Alinea
juli
2015
juli
2015
juli
2015
juli
2015
Juli
2015
juli
2015
juli
2015
Sept.
2015
5.-9.
7.-10.
Alinea
Lærerweb
550 pr. kl.
elevweb
5.500
pr.sprog
juli
2015
1.000
Autentiske input i form af artikler, videoreportager
og musik til engelsk, tysk og fransk
Eksamensforberedelse til mundtlig engelsk, tysk,
fransk . Video fra eksamen + elevmateriale
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
ja
Alinea
PTV film
Vikartimen
juli
2015
21/8
2015
1.855,00
Tysk
www.skoleordbog.dk
0.-10
www.ordbog.gyldendal.dk
0.-10.
www.grammatip.com - tysk
7.-9.
www.tysk.gyldendal.dk
www.gekko-tysk.dk
5. og
8.-10.
5.-10.
www.tavlebog.dk
du bist dran 1 og 3
tysk.onlineproever.dk
9.
www.updates.alinea.dk
7.-10.
www.pspraktisksprog.dk
(engelsk, tysk, fransk)
www.opgavehylden.dk
”Deutsch als Fremdsprache”
www.elevunivers.dk
fransk og tysk
www.vdgb.dk
7.-9.
www.vikarhylden.vikartimen.dk
0.-9.
6.-9.
9.
Online ordbøger dansk/eng./tysk/fransk med 3
niveauer, bøjninger, oplæsning af ord, synonymer
Online ordbøger – Dansk-Engelsk-Tysk-fransk
Gyldendal
Gyldendal
juli
2015
juli
2015
5.500
pr.sprog
Til alle forløb findes læringsmål og evalueringsark +
lærerdel med faglige overvejelser over forløbet
Emnebaserede forløb med bl.a. film, musik,
kulturmøder og projektarbejde
Tavlebog til SmartBoard
”du bist dran” 1 og 3
Onlineprøver til tysk FSA
ja
Gyldendal
ja
Alinea
ja
Alinea
Autentiske input i form af artikler, videoreportager
og musik til engelsk, tysk og fransk
ja
Alinea
juli
2015
juli
2015
juli
2015
juli
2015
1.000
Tyske tekster m. opgaver/øvelser incl. facitliste til
print
Forskellige bøger, videoer, træning
Alinea
Eksamensforberedelse til mundtlig engelsk, tysk,
fransk . Video fra eksamen + elevmateriale
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
PTV film
Online ordbøger dansk/eng./tysk/fransk med 3
niveauer, bøjninger, oplæsning af ord, synonymer
Online ordbøger – Dansk-Engelsk-Tysk-fransk
Gyldendal
Juli
2015
21/8
2015
1.855,00
Vikartimen
Fransk
www.skoleordbog.dk
0.-10
www.ordbog.gyldendal.dk
0.-10.
Gyldendal
juli
2015
juli
2015
www.grammatip.com - fransk
5.500
pr.sprog
fransk.onlineproever.dk
9.
Onlineprøve FSA fransk
ja
Alinea
www.updates.alinea.dk
7.-10.
Autentiske input i form af artikler, videoreportager
og musik til engelsk, tysk og fransk
ja
Alinea
juli
2015
juli
2015
www.pspraktisksprog.dk
(engelsk, tysk, fransk)
www.elevunivers.dk
fransk og tysk
www.vdgb.dk
7.-9.
www.vikarhylden.vikartimen.dk
0.-9.
9.
1.000
Forskellige bøger, videoer, træning
Alinea
Eksamensforberedelse til mundtlig engelsk, tysk,
fransk . Video fra eksamen + elevmateriale
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
PTV film
Juli
2015
21/8
2015
1.855,00
Vikartimen
Naturfagligt område Fysik/kemi/biologi/geografi
Flexbog:
www.sig-natur.dk
Xplore N/T 5 e-bog basis
3.-5.
Grundbog, arbejdsbog og kopiark er samlet i et på
hjemmesiden
Tavlebog til Xplore Natur/Teknik 5
ja
www.fysik-kemifokus.dk
7.-9.
ja
Alinea
ja
Alinea
juli
2015
ja
Alinea
juli
2015
7.-9.
Digitalt grundsystem med faglige tekster og
interaktive opgaver og en masse praktiske aktiviteter
og eksperimenter væk fra skærmen
Digitalt grundsystem med faglige tekster og
interaktive opgaver og en masse praktiske aktiviteter
og eksperimenter væk fra skærmen
Digitalt grundsystem med faglige tekster og
interaktive opgaver og en masse praktiske aktiviteter
og eksperimenter væk fra skærmen
Online prøver til geografi
www.biologifokus.dk
7.-9.
www.geografifokus.dk
7.-9.
www.geografi-tjek.dk
www.ElevLab.dk
Natur/teknik
Fysik/kemi
Biologi
Geografi
www.elevunivers.dk
N/T, fysik-kemi, biologi, geografi
www.Topmaps.dk
Skal downloades til IWB
www.onlineprøver.dk
5.-9.
5.-6.
7.-9.
7.-9.
7.-9.
5.-9.
Indeholder emneforløb med aktivitetssider, der
indeholder præsentation af problemstillinger og
øvelser. Ressourcerne består bl.a. af animationer,
simulationer, film og skriftlige opgaver. Alt kan
kombineres med egne tekster, filer og onlinekilder.
Forskellige bøger, videoer, træning
JH
Software
Alinea
1/7
2015
juli
2015
Alinea
1.-10.
Digitale kort som er fuldt integreret på IWB
nej
Alinea
7.-9.
Onlineprøver til biologi og geografi
ja
Alinea
www.biologi-tjek.dk
7.-9.
Onlineprøve til biologi
Juli
2015
juli
2015
juli
2015
1/7
5.
Alinea
goforlag
JH
juli
2015
8/10
2014
juli
2015
758,00
1308,75 2
år 9 hold
785,25
Software
www.vikarhylden.vikartimen.dk
0.-9.
Vikaropgaver til print – alle fag og klassetrin
www.spotpaa.dk
samfundsfag
8.-10.
www.historie.gyldendal.dk
7.-9.
En digital portal til samfundsfag, der kommer
omkring fagets centrale emner med aktuelle artikler,
videoer og billeder.
Forløb m. læringsmål og evalueringsark + lærerdel
med faglige overvejelser over forløbet, svar på
kildespørgsmål m.m.
Kristendom 1.-9., samf. 8.-9., historie 3.-9.
2015
Vikartimen
Humanistisk område
samf. /hist. /krist.
www.elevunivers.dk
samfundsfag, historie, kristendom
www.vdgb.dk
9.
Eksamensforberedelse til mundtlig hist., samf. og
kristendom. Video fra eksamen + elevmateriale
0.-9.
Streaming af film
0.-6.
Læse/skrive-støtte i dansk og engelsk
ja
Alinea
juli
2015
ja
Gyldendal
juli
2015
Alinea
Juli
2015
Tværgående
www.filmcentralen.dk
(tidl. filmstriben)
Intowords web / intowords plugin
www.portal.mikrov.dk
www.LaerIT.dk
www.skoletube.dk
www.creaza.dk
Cartoonist edu App.
0.-10.
Adgang og introduktion til web 2 værktøjer herunder
Skoletube
0.-10
Integreret mediepakke:
Video- og lydredigering,
tegneserie- og mindmap værktøj
CD-ORD 8.2
0.-10
Stemmeoplæsning med læsestrategier og
Skal downloades fra www.tjektasken.dk
skrivestøtte (ordfuldendelse og ordprædiktion).
IntoWords App
Flere individuelle indstillingsmuligheder
www.ordbog.gyldendal.dk
0.-10.
Online ordbøger
Gyldendals røde - dansk-Engelsk-Tysk-fransk
www.skoleordbog.dk
0.-10
Online ordbøger dansk/eng./tysk/fransk med 3
niveauer, bøjninger, oplæsning af ord, synonymer
Der kan være dele af et læremiddel, som ikke kan afvikles på iPads f.eks. eksterne links eller der, hvor Flash indgår
Det danske
filminstitut
MV-Nordic
LærIT
juli
2015
juli
2015
juli
2015
MV-Nordic
juli
2015
Gyldendal
juli
2015
juli
2015
Gyldendal
9 hold