Kokemuksia Last Planner Systeemin käytöstä, Maarit Sääksi

Comments

Transcription

Kokemuksia Last Planner Systeemin käytöstä, Maarit Sääksi
Luotetava tuotanto
Kokemuksia LPS käytöstä
LCI-päivä 4.12.2014 | Maarit Sääksi
VT3, Hämeenlinna
YIT Infra
Luomme parempaa elinympäristöä.
KVR- / ST -urakat
Allianssit
Hybridit
Kilpailu-urakat
ISO 19001
Sillat
OHSAS
ISO 14001
Väylät
PPP-hankkeet
RALA
Virheetön luovutus
Tyytyväinen asiakas
Vesirakentaminen,
kuten satamat
Rakennustekniset työt, kuten
asemat ja laitokset
Kunnossapito
Maanrakennus ja
Töiden yhteensovittaminen
Projektinhallinta => Laatu
kunnallistekniikka
Tietomalli
Koneohjaus
~700 hlö
Ketterä
Tapaturmaton työpaikka
Neuvottelu-urakat
Hyvä tulos
Erikoistyölajit, kuten
pohjanvahvistus
Tuulivoima
Urheilurakentaminen
Tuntityöt
Laskutyöt
Yksikköhintaiset työt
YIT |
Tunnelit ja
kaivokset
Luotettava tuotanto on sovittujen
aikataulutehtävien aloittamista
sovittuna ajankohtana ja päättämistä
viimeistään sovittuna ajankohtana
virheettömänä ja asiakasvaatimusten
mukaisesti.
YIT |
YIT | 3 | Infrapalvelut
Muutos
Olimme kyllästyneet juoksemaan lujempaa,
joten otimme Einsteinilta oppia.
YIT | 4 |
Yritysesittely 2014
Arvovirtakuvaus
Value Stream Mapping
Esimerkki on
teollisuudesta, mutta
yhtä hyvin se voisi olla
rakentamisessa:
hankesuunnittelusta
käyttöön
Modig N. & Åhlström P. 2013
Kun prosesseja tutkitaan, tulee jokaisessa prosessissa kysyä:
Mitä asiakas haluaa tästä prosessista?
Mistä asiakas on valmis maksamaan?
Mikä on puhdasta hukkaa?
YIT | 5 |
Yritysesittely 2014
Hukka
1.
Ylituotanto
2.
Odottelu
3.
Tarpeeton kuljettelu
4.
Ylikäsittely tai virheellinen käsittely
5.
Tarpeettomat varastot
6.
Tarpeeton liikkuminen
7.
Viat
8.
Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen
9.
Ihmisten ja laitteiden ylikuormitus
Mitä se tarkoittaa
rakennushankkeessa
10. Töiden epätasaisuus
11. Tehtävien keskeytys ja uudelleen alkaminen
Joka kerta, kun joku näistä ilmenee, kysytään 5x MIKSI.
Juurisyy poistetaan ja jatkuva paraneminen jatkuu 
Olemmeko kaikki valmiita tähän ?
Vika ei ole ihmisissä vaan prosessissa.
YIT | 6 |
Yritysesittely 2014
Tutkimusten tuloksia
Tärkeimmät menestys- ja uhkatekijät asiakastyytyväisyydelle ovat:
1. Avoin kommunikaatio
2. Systemaattinen tiedonvaihto
3. Yhteinen ongelmanratkaisu ja kyky saavuttaa asetetut tavoitteet
4. Osapuolten välinen luottamus
5. Joustavuus muutostilanteissa
Keskeisimmät muutostarpeet, joiden
avulla rakentamisen kokonaisprosessi
paranisi kohdistuvat:
Rakennushankkeen osaprosessien
ohjaukseen ja yhteensovittamiseen
Sopimuskokonaisuuden ja vastuunjaon
selkeyteen
Yhteistyömenettelyjen ja tiedonkulun
parantamiseen.
YIT Pekkanen
| 7 |
J. 2005
LEAN-Filosofiasta
Last Planner-työkaluun
Yhdessä tekeminen samassa projektissa
Hukan eliminointi
Visuaalisuus
Esteet pois
etukäteen
Sama tavoite
Sitoutuminen
Systemaattisuus
Sakottomat välitavoitteet
Tehokkuus ja yhteinen puskuri
YIT | 8 |
Yritysesittely 2014
Oppiminen
Jatkuva oppiminen:
Kysy 5 x miksi?
Toteutumia seurataan viikoittain
YIT | 9 |
Yritysesittely 2014
Yhteinen kieli
YIT | 10 |
Yritysesittely 2014
Laitetaan palaset paikoilleen
Projektitoimitus
Projektin tuotantosysteemi
YIT |
YIT | 11 | Yritysesittely 2014
Askeleen edellä. Välittäen.
VISIO:
ASKELEEN EDELLÄ.
VÄLITTÄEN.
RAKENTAMISEN JA
ASUMISEN LAATU
ASIAKASKOKEMUS
JA -PALVELU
TALOUDELLINEN
VAKAUS
STRATEGIA:
TUOTE- JA
PALVELUKEHITYS
HALLITTU
KANNATTAVA KASVU.
VASTUU
TYÖYHTEISÖSTÄ
VASTUU ELINYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMISESTÄ
JOHTAMINEN
JOHTAMISEN
PERIAATTEET
YIT |
ARVOT
MISSIO:
LUOMME PAREMPAA
ELINYMPÄRISTÖÄ.
VÄLITTÄ- ASKELEEN YHTEISTYÖ TULOKSELMINEN
EDELLÄ
LISUUS

Similar documents