Markedsfokus på Brasilien

Comments

Transcription

Markedsfokus på Brasilien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Brasilien
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Brasilianske nøgletal
Brasilien
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
202,8
5,6
25
18
BNP, mia. US$
2.243
346
11.050
15.150
61.600
44.300
149
25
157
7
31,2
47,3
11.700
-
18,2
15,0
18,3
48,5
15,0
1948
48,5
1950
69,8
62,5
65,8
45,1
33,7
6,9
17,2
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
5,7
1,4
520
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2011-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Brasilien
2011
BNP
Husholdningers forbrug
Investeringer
Industriel produktion
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
Inflation
Eksport
Import
Betalingsbalance
(Procent)
(Procentvækst)
(Procentvækst)
(Mia. USD)
2,9
3,9
4,8
0,3
6,5
26,8
24,4
-52,6
2012
2013
2014
2,5
2,6
5,2
2,3
0,0
1,0
-7,2
-3,2
5,9
-0,2
7,3
-81,2
6,4
-7,0
-4,4
-91,3
Historiske tal
1,0
3,1
-4,0
-2,6
5,8
-5,2
-1,3
-54,2
2015
2016
Konsensusskøn
-0,7
1,3
-0,1
1,2
-4,9
2,5
-2,4
1,4
7,7
-2,3
-5,5
-80,7
5,5
4,3
1,7
-74,4
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for brasiliansk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Brasilien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
3.0
Pct.
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
0.0
-1.0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
-1.0
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den brasilianske valutakurs
DKK pr. 100 real
500
U.S. Dollars pr. 100 real
70
450
60
400
350
50
300
40
250
30
200
150
20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 real
U.S. Dollars pr. 100 real
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Brasilien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
500
Indeks, 2000=100
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
0
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Brasilien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
12
Mia. kr.
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Brasilien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
3,6
0,0
3511,1
24,7
8,1
2,4
1090,3
602,8
96,5
1001,3
788,1
428,2
17,9
53,7
697,0
4211,6
2012
2,4
0,2
3567,8
37,1
12,9
4,0
1109,4
542,7
21,3
630,6
1133,9
532,0
24,4
62,3
927,1
4497,5
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2013
3,9
0,0
4659,0
26,7
24,2
4,9
1218,6
422,2
39,5
995,5
1592,4
668,1
55,8
33,3
1229,6
5892,2
Seneste
12 mdr.
3,7
0,0
4356,4
39,8
28,4
3,2
1376,7
534,9
23,6
1077,2
1136,2
547,3
60,5
63,5
630,7
4990,7
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Brasilien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Rør af rustfrit stål , til råolie- og gasledninger, sømløse
588,0
2 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
235,1
3 Forings-, produktiosrør af jern (ej støbe-/rustfrit stål) , til råolie/gas, sømløse, diameter udv o 225,5
168,3 max 406,
4 Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undt osteløbe,lipoprotein lipase og aspergillus
175,2 alkalin pro
5 Lægemidler bestående a blandede el ublandede produkter, til terapeutisk el profylaktisk brug,138,2
i doseret stand
6 Insektbekæmpelsesmidler,ej på basis af pyrethroider,chlorderivater af carbonhydrider,carbamater,organisk
117,4
p
7 Katalysatorer, på bærestof, med nikkel el -forbindelser som aktivt stof
109,8
8 Varer som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel
80,3
9 Dele til maskiner til behandling af brød, kød, fisk, frugt, grøntsager, sukker, chokolade, samt til 77,9
bryggerier
10 Insektbekæmpelsesmidler, på basis af pyrethroider
77,8
Ti største i alt
1.825,2
Samlet vareeksport
5.892,2
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Brasilien
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Metalvarer mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Elektriske motorer, generatorer mv.
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Transportmidler
Animalske og vegetabilske produkter
Tekstil og beklædning
IT hardware
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Tilberedte fødevarer
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
1.300,9
809,1
1.013,6
1.061,0
949,1
1.011,2
905,8
243,1
596,9
500,7
454,0
615,4
303,9
334,1
92,2
80,1
71,1
53,3
55,5
61,3
35,7
41,3
34,2
39,1
22,8
46,2
18,7
29,6
18,1
35,7
17,8
26,6
1,9
3,0
5.892,2
4.990,7
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
20,9
21,6
23,3
21,1
38,5
37,4
15,3
13,7
36,0
31,8
30,6
27,6
13,3
13,2
14,6
13,6
2,9
3,1
43,8
43,1
5,7
5,9
3,0
2,9
1,2
1,1
6,1
5,4
4,7
4,8
5,7
6,2
11,7
8,1
277,4
260,8
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Brasilien
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
4.614
5.859
7.385
5.549
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk