MEIDÄN KOULU - Varpaisjärven koulu

Comments

Transcription

MEIDÄN KOULU - Varpaisjärven koulu
Syyslukukausi
Kevätlukukausi
12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää
02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää
Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42)
Joululoma 23.12.13-01.01.2014
Talviloma 03.-9.03.2014 (vko 10)
Muut vapaapäivät:
perjantai 06.12.2013 (itsenäisyyspäivä)
maanantai 06.01.2014 (loppiainen)
perjantai 18.04.2014 (pitkäperjantai)
maanantai 21.04.2014 (pääsiäinen)
torstai
01.05.2014 (vappu)
perjantai 02.05.2014
torstai
29.05.2014 (helatorstai)
Koulua lauantaisin:
14.12.2013, joulujuhla
Jaksot luokilla 7-9:
I
II
12.08.-20.12.13 90 työpäivää
02.01.-31.05.14 100 ”
Yhteensä 190 ”
Kansikuva: Maarit Kase 1 lk
2
SISÄLLYSLUETTELO
Rehtorin tervehdys______________________________________________________________________ 4
Luokanvalvojat ja luokkien oppilasmäärät 1-9 _______________________________________________ 5
Koulun kotisivut, Wilma _________________________________________________________________ 5
Koulumme henkilöstö puh.nrot __________________________________________________________ 6
Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta _______________________________________________________ 7
Oppilaskunnan hallitus ________________________________________________________________ 7
Tukioppilastoiminta ___________________________________________________________________ 7
Koulumme tukioppilaat ________________________________________________________________ 7
Oppilashuolto _________________________________________________________________________ 8
Koulukuraattori ________________________________________________________________________ 9
Koulupsykologi ________________________________________________________________________ 9
Kouluterveydenhuolto __________________________________________________________________ 10
Perheneuvola _________________________________________________________________________ 11
Koulukiusaaminen ____________________________________________________________________ 11
KiVa Koulu ________________________________________________________________________ 12
Kouluruokailu ________________________________________________________________________ 12
Koulukuljetus ________________________________________________________________________ 13
Poissaolot ____________________________________________________________________________ 13
Oppilaiden lomat ______________________________________________________________________ 14
Polkupyörien ja mopojen säilytys _________________________________________________________ 14
Skeittailu ____________________________________________________________________________ 14
Oppilaiden puhelimet __________________________________________________________________ 14
Säilytyslokerot ________________________________________________________________________ 14
Oppituntien aikataulu __________________________________________________________________ 14
Läksypaja ____________________________________________________________________________ 14
Koululaisten kirjastovuorot______________________________________________________________ 15
Kerhotoiminta ________________________________________________________________________ 15
Koulun tapahtumia ____________________________________________________________________ 16
Työelämään tutustuttamisjaksot __________________________________________________________ 16
Vanhempainillat ja -vartit _______________________________________________________________ 16
Kolmiportainen erityisopetus ____________________________________________________________ 17
Todistukset ja oppilaan arviointi _________________________________________________________ 19
Käyttäytymisen arviointi ______________________________________________________________ 19
VARPAISJÄRVEN KOULUN (1-9) JÄRJESTYSSÄÄNNÖT __________________________________ 21
KURINPITOMENETTELYT ____________________________________________________________ 22
TYÖTURVALLISUUSOHJEET _________________________________________________________ 23
KOULUTYÖPÄIVÄT__________________________________________________________________ 26
KOULUN KERHOTOIMINTA __________________________________________________________ 27
3
Hyvät vanhemmat
koulun henkilökunta on asettanut kuluvan lukuvuoden tavoitteiksi:
- Kummitoiminnan kehittäminen
- Vanhempainyhdistyksen perustamisen
- Hyvät tavat
Olemme muodostaneet syyslukukauden alussa uudet kummiparit ja lukuvuoden kuluessa kummitoimintaa on edistetty mm. pururadalla pidetyssä toimintapäivässä, jossa oppilaat suorittivat tehtäviä kummipareittain.
Toinen tavoitteista vanhempainyhdistyksen perustaminen on jo toteutunut.
kolmanneksi tavoitteeksi asettamamme hyvät tavat on tavoitteista tavallaan haastavin. Korostamme
oppilaiden hyvien tapojen merkitystä koulun arkipäivässä . Jokainen opettaja on sitoutunut vaatimaan kaikilta oppilailta hyvää käytöstä niin välitunneilla kuin oppitunneillakin.
Jo ennen koulua alkanut hyviin tapoihin kasvattaminen näkyy oppilaissamme, kun he tulevat ensimmäiselle luokalle. Toivon, että koti ja koulu löytäisivät kasvatuskumppanuuden, jossa lapsia
kasvattaisi yhdessä kohti hyviä käytöstapoja. Uskon, että kun lapsille saadaan juurrutettua lapsuudessa hyvät käytöstavat, ne auttavat lapsia ja nuoria monissa tulevaisuuden elämäntilanteissa.
Hyvää lukuvuotta 2013-2014
Rehtori
Rainer Leskinen
4
Luokanvalvojat ja luokkien oppilasmäärät 1-9
Lk
Luokanopettaja / luokanvalvoja
Yhteensä
1 lk
2 lk
3a lk
3b lk
4 lk
5 lk
6a lk
6b lk
Merja Ikonen
Marita Räsänen
Jari Hirvonen
Riina Lindroos
Merja Vänninen
Päivi Kuosmanen
Lassi-Pekka Kauppinen
Markku Matilainen
23
23
15
14
17
22
17
14
Pienluokka
Anu Isoahde
6
7a
7b
8a
8b
9a
9b
Yhteensä
151
Yhteensä
13
15
15
15
13
12
83
Heidi Niskanen
Leena Paldanius
Tauno Nissinen
Mervi Hiltunen
Maija-Liisa Kuosmanen
Sanna Pasanen
Oppilasmäärä yhteensä
234
Koulun kotisivut
Kunnan kotisivulta löytyy sivistyslautakunnan päätökset koulutoimen asioista.
Osoite: www.lapinlahti.fi
-> päätökset
-> sivistyslautakunta
Koulullamme on omat säännöllisin väliajoin päivittyvät kotisivut, josta vanhemmat saavat tietoa
koulun tapahtumista ja opetussuunnitelman sisällöstä.
Osoite: www.varpaisjarvenkoulu.fi
Wilma
Opiskelijat seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat
syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.
Huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien
kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.
Vanhempia pyydetään käyttämään Wilmaa, koska kaikki tiedottaminen ym. pyritään hoitamaan
vain Wilman kautta. Paperisista asiakirjoista pyritään pääsemään pois.
5
Koulumme henkilöstö puh.nrot
Leskinen Rainer
Hiltunen Mervi
Hirvonen Jari
Ikonen Merja
Karvonen Jarmo
Kauppinen Lassi-Pekka
Kuosmanen Maija-Liisa
Lindroos Riina
Lukkari-Lohi Alisa
Matilainen Markku
Meier Inga
Niskanen Heidi
Nissinen Tauno
Paldanius Leena
Pasanen Sanna
Piippo Päivi
Rautiainen Maija
Roininen Riitta
Rytkönen Toni
Räsänen Marita
Sviridova Marina
Tarvainen Teemu
Vänninen Merja
rehtori
opettaja kotitalous, tekstiilityö
luokanopettaja 3.a lk, biologia
luokanopettaja 1. lk
opettaja musiikki
luokanopettaja 6.a lk, tekninen työ
opettaja englanti, saksa
luokanopettaja 3.b lk, kuvataide
erityisluokanopettaja
luokanopettaja 6.b. lk, liikunta, tekninen työ
viron kieli
opettaja englanti, ruotsi
opettaja matematiikka, tietotekniikka
opettaja liikunta, uskonto, terveystieto, draama
opettaja fysiikka, kemia, matematiikka
luokanopettaja 5. lk
laaja-alainen erityisopettaja alakoulu
laaja-alainen erityisopettaja yläkoulu
opettaja äidinkieli ja kirjallisuus
luokanopettaja 2. lk
maahanmuuttajien opetus
opettaja historia, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaaja
luokanopettaja 4. lk
040 4883 221
040 4883 296
040 4883 267
040 4883 223
040 4883 205
040 4883 228
040 4883 224
040 4883 291
040 4883 269
040 4883 293
Heiskanen Tuula
Lokka Suvi
Valkonen Tuula
Sourunsaari Emilia
koulunkäyntiavustaja alakoulu, IP-kerho
koulunkäyntiavustaja alakoulu AP-kerho
koulunkäyntiavustaja
IP-kerhon ohjaaja
040 4883 389
040 4883 229
040 4883 264
040 4883 784
Miettinen Anna-Liisa
Ruotsalainen Helena
Savolainen Markku
Tuovinen Terhi
puhtaanapito alakoulu
puhtaanapito yläkoulu
talonmies
keittäjä
040 4883 738
040 5688 772
040 4883 764
040 4883 647
Lappalainen Marja
Happonen Pirkko
Lampinen Katja
Mannila Aki
koulusihteeri
kouluterveydenhoitaja
psykologi
koulukuraattori
040 4883 222
040 4883 327
040 4883 182
040 4883 183
6
040 4883 294
040 4883 295
040 4883 297
040 4883 298
040 4883 292
040 4883 226
040 4883 225
040 4883 299
040 4883 266
040 8204 825
040 4883 268
040 4883 227
Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta
Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on opetella toimimaan yhteisössä siten, että kaikilla olisi vaikuttamisen mahdollisuus koulumme asioihin. Luokittain valitaan oppilaat demokraattisilla vaaleilla
hallitukseen. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja koko oppilaskunta syys- ja kevätkokoukseen. Hallitukseen valitut oppilaat ovat luokkansa luottamusoppilaita ja heillä on tiedottamisvelvollisuus luokalle ja luokalta hallitukselle ja opettajille. Toivottavasti opimme toimimaan näin.
Oppilaskunnan hallitus
Puheenjohtaja:
Mikko Hentunen
Varapuheenjohtaja:
Jaakko Kähäri
Sihteeri:
Roosa Väänänen
Tiedottaja:
Noora Ruuskanen
Tiedottajan apulainen:
Emma Pesonen
Tapahtumavastaava:
Laura Tuovinen ja Kiira Väänänen
Tapahtumavastaavien apulaiset:
Joni Holm, Aapo Pajarinen, Aaro Tirronen
Oppilaskunnan ohjaaja on Toni Rytkönen.
Tavoitteena on järjestää joku tapahtuma kerran kuukaudessa (esim. peliturnauksia, pikkujuhlia
koulupäivän päätteeksi, elokuvia). Oppilaskunta hankkii toimintaansa varoja eri tuotteiden myyntitalkoilla syys- ja kevätlukukaudella.
Tukioppilastoiminta
Koulussamme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tukioppilastoimintaa, mikä on yksi keskeinen asia oppilaskunnan toiminnassa. Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen
9.luokkalainen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat 16 tunnin mittaisen koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä,
yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.
Tukioppilaat toimivat nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminta parantaa koulun työskentelyilmapiiriä muun muassa ehkäisemällä koulukiusaamista, sovittelemalla
ristiriitatilanteissa ja edistämällä suvaitsevaisuutta. Tukioppilaiden järjestämä toiminta luo mehenkeä koulussa ja edesauttaa hyväksyvän ja myönteisen ilmapiirin ja yhteisön syntymistä.
Koulumme tukioppilaat
Laura Tuovinen
Jaakko Kähäri
Mikko Hentunen
Roosa Väänänen
Emma Pesonen
Noora Ruuskanen
9A
9B
9A
9A
9A
9A
Tukioppilastoimintaa ohjaa Leena Paldanius.
Lisätietoa löytyy netistä osoitteesta:
http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/
7
Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, lisätään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään tunnistamaan ja ehkäisemään
oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.
Tavoitteena on luoda oppilaalle turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata hänen mielenterveyttään ja ehkäistä syrjäytymistään sekä edistää työyhteisön hyvinvointia.
Hyvään oppilashuoltoon kuuluu elävä opetussuunnitelma, ammattitaitoinen henkilöstö, asianmukaiset opetusjärjestelyt, riittävä, oikein kohdennettu resursointi ja tarkoituksenmukaiset tilat ja välineet.
Fyysisen hyvinvoinnin piiriin kuuluvat mm.
- koettu terveys
- pitkäaikaissairaudet
- psykosomaattiset oireet
- kouluruokailu
- kouluympäristö
Psyykkisen hyvinvoinnin piiriin kuuluvat mm.
- arvostus
- ohjaus
- kannustus
- vaikuttamismahdollisuudet
Sosiaalisen hyvinvoinnin piiriin kuuluvat mm.
- kodin ja koulun yhteistyö
- oppimisilmapiiri
- opettaja-oppilassuhde
- ryhmien toiminta
- yhteisöllisyys
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojen
saantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.
Oppilashuoltoryhmä työskentelee koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja
tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Toiminta on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, mutta
tarvittaessa tulee puuttua oppilaiden ongelmiin. Oppilashuoltoryhmä toimii yhdessä oppilaiden
vanhempien ja kasvatuksesta vastaavien viranomaisten sekä hoidosta vastaavien asiantuntijoiden
kanssa.
Ylä- ja alakoulun oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kumpikin kerran kuukaudessa. Ryhmän muodostavat rehtori, erityisopettajat, opo, koulukuraattori, psykoterapeutti, terveydenhoitaja ja kouluavustaja. Tarvittaessa mukana ovat myös oppilaan huoltaja, luokanopettaja, aineenopettaja, luokanvalvoja, sosiaalityöntekijä ja poliisi. Huoltajille ilmoitetaan ajankohta, jolloin oppilaan asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, ja tarjotaan mahdollisuus osallistua tapaamiseen. Huoltajan saapumatta jääminen ei estä asioiden käsittelyä.
8
Koulukuraattori
Koulukuraattori kuuluu koulun oppilashuollon henkilöstöön, jonka tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.
Koulukuraattorin keskeisimpiä työmuotoja ovat keskustelut ja tapaamiset oppilaiden, vanhempien,
opettajien ym. lasten ja nuorten elämään liittyvien henkilöiden kanssa sekä erilaiset oppitunnit,
harjoitteet ja ryhmät.
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa kouluun, kotiin ja vapaa-aikaankin liittyvissä
mieltä askarruttavissa kysymyksissä – niin oppilaat kuin vanhemmatkin!
Yhteyden saa parhaiten puhelimella, sähköpostilla tai koulun Wilman kautta.
Varpaisjärven koululta koulukuraattorin tavoittaa tiistaisin.
Aki Mannila
koulukuraattori, Lapinlahti
p. 040 488 3183
[email protected]
Koulupsykologi
Psykologi Katja Lampinen työskentelee Lapinlahden kouluilla. Psykologi käy Varpaisjärven koululla tiistaisin, mutta häneen voi olla yhteydessä kaikkina arkipäivinä. Psykologiin voi ottaa yhteyttä
esim. huoltaja, oppilas tai opettaja. Kun opettaja ottaa yhteyttä, on hän sitä ennen yhteydessä
huoltajiin ja pyytää heiltä luvan ohjata psykologille.
Yhteydenoton syitä voivat olla esimerkiksi:
- keskittymisvaikeudet, koulumotivaation laskeminen
- sopeutumisvaikeudet, käyttäytymisen pulmat
- kaverisuhdepulmat
- mielialan mataluus tai muut psyykkiset pulmat
- psykosomaattiset oireet (esim. selittämättömät maha- tai pääkivut)
- itsetunnon ongelmat, omaan kasvuun liittyvät asiat
- kriisit tai elämänmuutokset
Psykolgin työmuotoja ovat muun muassa:
- tukikeskustelut oppilaan kanssa
- oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen
- ryhmien vetäminen
- kouluhenkilöstön konsultaatiot
- oppilaan ja huoltajan yhteiset tapaamiset
- tarvittaessa jatko-ohjaaminen esimerkiksi perheneuvolaan
Ethän epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsestasi tai oppilaastasi! Keskeistä psykologin
työssä on luottamuksellisuus.
Katja lampinen
Psykologi
p. 040 488 3182
[email protected]
9
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seurata, tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Luonteeltaan se on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa
myös koululääkäri osallistuu oppilashuoltoryhmän työhön.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaan terveystarkastuksen / terveystapaamisen merkeissä kerran lukuvuodessa, tarvittaessa useamminkin.
Laaja terveystarkastus (sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaaminen) tehdään alakoulussa 1.
ja 5. luokan oppilaille. Vanhempien on tärkeää olla mukana lääkärintarkastuksissa. Yläkoulussa
laaja terveystarkastus tehdään 8.luokkalaisille. Tarkastuksessa oppilas saa nuorison terveystodistuksen, joka käy lääkärintodistukseksi esim. mopokorttia tai ajokorttia varten. Todistus annetaan
useana kappaleena ja se on yleensä voimassa 5 vuotta. Kannattaa siis säilyttää todistukset huolella tulevaa käyttöä varten. Myöhemmin hankittavat lääkärintodistukset ovat aina maksullisia.
Marraskuussa 2013 alkavat HPV- eli papilloomavirus- rokotukset 6. – 9. -luokkalaisille tytöille.
Rokotukset aloitetaan 9.luokkalaisista, jotta he ehtivät saada kaikki kolme rokoteannosta, ennen
kuin päättävät koulun. Tehosteannokset annetaan 1 kk ja 6 kk kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Kaikki nyt 6. – 9. luokilla olevat tytöt saavat halutessaan rokotussarjan seuraavan kahden
vuoden aikana, sen jälkeen rokotussarjaa tarjotaan aina 6.luokkalaisille tytöille. Rokotussarja on
vapaaehtoinen, rokotuslupa kysytään vanhemmilta kirjallisesti ennen rokotusten aloittamista. Lisää
tietoa asiasta löytyy osoitteesta www.tyttöjenjuttu.fi.
Koululääkärinä toimii Mari Lappalainen ja terveydenhoitajana Pirkko Happonen.
Terveydenhoitaja on tavattavissa Varpaisjärven koululla yleensä maanantaisin ja tiistaisin klo 9 –
14. Terveydenhoitajan kautta voi tarvittaessa varata ajan koululääkärin vastaanotolle.
Yhteystiedot:
Pirkko Happonen p. 040 - 488 33 27 (puhelut, tekstiviestit ),
sähköpostiosoite [email protected]
Wilman kautta viestit kulkevat kätevästi, se on suositeltavin yhteyskanava.
10
Perheneuvola
Perheneuvola palvelee lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä
perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Työmenetelminä ovat tutkimus, ohjaus ja neuvonta
sekä tuki- ja terapiakäynnit yksilöille, pareille ja perheille. Perheneuvolassa työskentelee psykologi, sosiaalityöntekijä ja konsultoiva lastenpsykiatri sekä perhe- ja mielenterveysneuvolan yhteinen
esimies
Vanhemmat voivat olla perheneuvolaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Keskustelut
ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Vanhemman luvalla teemme yhteistyötä lapsen asioissa
koulun/ päivähoidon, kouluterveydenhuollon/ neuvolan, sosiaalitoimen tai muiden lapsiperheiden
kanssa työskentelevien kanssa.
Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä:
-
jos haluat keskustella lapsesi kehitykseen, kasvatukseeen tai vanhemmuuteen liittyvistä
asioista
jos olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista (esim. keskittymisvaikeudet,
pelot, pulmat kaverisuhteissa tai alakuloisuus)
jos tarvitset tukea parisuhteen ongelmissa tai perheen kriisitilanteissa
jos perheessänne harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee tukea erosta selviämiseen
Perhe- ja mielenterveysneuvola. Asematie 4 (Lapinlahden kunnantalon 2. krs).
Soittoajat maanantaisin ja torstaisin klo 10-11.
Psykologi Sari Konttinen p. 040 488 3345 [email protected]
Sosiaalityöntekijä Tarja Roivainen p. 040 488 3346 [email protected]
Esimies Piia Korhonen p. 040 488 3473 [email protected]
Koulukiusaaminen
Koulussa kehitetään suvaitsevaisuutta sekä luodaan toisia kunnioittavaa ilmapiiriä.
Kiusaamiseen puututaan alkuvaiheessa ja pyritään selvittämään tilanne mahdollisimman pian.
Huoltajille tiedotetaan koulun toiminnasta kiusaamistapauksissa.
 Kaikki ovat velvollisia puuttumaan kiusaamiseen.
 Kun saadaan tietoon kiusaamisen tunnusmerkit täyttävää häirintää, otetaan yhteyttä luokanopettajaan/luokanvalvojaan, rehtoriin tai oppilashuoltoryhmän edustajaan.
 Kiusaamistilanteita selvitellään tapauskohtaisesti kuulemalla osapuolia erikseen ja keskustelemalla asiasta sitten yhteisesti. Huoltajat otetaan mukaan asian käsittelyyn vakavimmassa tapauksissa. Oppilaalle annetaan ensin tilaisuus itse korjata käyttäytymistään. Huoltajiin otetaan
yhteyttä, mikäli ensimmäinen huomautus ei saa kiusaamista loppumaan tai asia harkitaan tapauskohtaisesti. Kiusaamistapauksista tehdään kirjallinen seulonta.
 Tehdään selväksi, mitä kiusaamisesta seuraa (anteeksipyyntö, tehostettu tarkkailu ja seuranta,
mahdolliset rangaistukset ja vahingonkorvaukset).
 Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka käsittelee kiusaamistapaukset. Tiimiin kuuluvat Teemu
Tarvainen, Riina Lindroos, Leena Paldanius sekä tarvittaessa koulukuraattori Aki Mannila. Selvitetyistä tapauksista ilmoitetaan koteihin.
11
KiVa Koulu
Koulullamme on käytössä KiVa Koulu –ohjelma, joka on opetusministeriön rahoituksella Turun
yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu
sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Sana herättää myös mielikuvan mukavasta koulusta, jossa kaikilla on kiva olla.
KiVa Koulu –ohjelma on koko koulun ohjelma, joka tarjoaa materiaalia niin opettajille, oppilaille
kuin vanhemmillekin sekä vaikuttaviksi havaittuja toimintamalleja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.
Lisätietoa ja materiaalia myös vanhemmille löytyy netistä osoitteesta: http://www.kivakoulu.fi/
KiVa Koulu – tehdään se yhdessä!
12
Kouluruokailu
Kouluruokailun järjestämisestä vastaa Lapinlahden kunnassa terveysosaston alainen ruokahuolto.
Käytössä on kuuden viikon kiertävä ruokalista, jossa huomioidaan esim. juhlapäivät ja teemaviikot.
Ruokalista löytyy koulun internetsivuilta: www.varpaisjarvenkoulu.fi  Ruokalista
Koulukuljetus
Oppilaskuljetusten järjestämisessä toteutetaan Lapinlahden kunnan oppilaskuljetusstrategiaa.
Joukkoliikennevastaavana toimii sivistysjohtaja. Koulukuljetusta päätettäessä otetaan huomioon
matkan pituus ja vaarallisuus. Matkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään valtakunnallisesti kehitettyä Koululiitu-ohjelmaa. Oppilaat, joiden koulumatka 1-2 luokilla on yli 3 km ja 3-9 luokilla yli 5
km saavat koulun kustantaman päivittäisen kyydityksen. 1.-luokkalaisten siirtyminen koululta kuljetukseen on valvottua. Oppilas noudattaa koululaiskuljettajan ohjeita. Huoltajia pyydetään korostamaan liikenneturvallisuusseikkoja lapsilleen.
Kuljetusoppilaille järjestetään valvonta ennen koulun alkua ensimmäisen koulukyydin tultua pihaan
ja kouluajan jälkeen siihen saakka, kun viimeinen koulukyyti lähtee koulun pihasta. Valvonnan
hoitaa koulunkäyntiavustajat. Lopullinen vastuu kuuluu rehtorille. Luokilla 1-6 iltapäivän odotustunnit vietetään valvotusti.
Oppilaat, jotka eivät kuulu koulukuljetusten piiriin, eivät kuulu myöskään valvonnan piiriin,
joten toivottavaa olisi että kirkonkylän alueella asuvat oppilaat
saapuisivat koululle juuri sopivasti ennen koulun alkamista.
Poissaolot
Oppilaan sairastuessa on huoltajan velvollisuus mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Opettaja kirjaa poissaolot WILMAan ja huoltaja käy ne sieltä
kuittaamassa. Poissaolot merkitään todistuksiin. Luvaton poissaolo korvataan tunti tunnista kouluajan ulkopuolella.
Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat oppilaiden poissaolojen määrää. Mikäli yhdelle oppilaalle kertyy runsaasti poissaoloja luokanopettaja tai luokanvalvoja on yhteydessä oppilaan huoltajaan. Tarvittaessa runsaat poissaolot käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jossa mietitään keinoja,
miten poissaolot saataisiin loppumaan. Runsaista tai jatkuvista sairauspoissaoloista vaaditaan
lääkärintodistus.
Oppilaan arviointi on kokonaisvaltaista. Pelkkä koenumero ei ole arvioinnin perusta. Runsaiden
poissaolojen vuoksi oppilas ei pysty osoittamaan tuntiosaamistaan riittävästi, mikä voi vaikuttaa
alentavasti oppilaan saamaan arvosanaan. Runsaat poissaolot voivat pahimmillaan estää oppilaan
etenemisen seuraavalle luokalle.
Mikäli runsaat poissaolot vaarantavat oppivelvollisuuden suorittamisen, joudutaan asiasta olemaan
yhteydessä sosiaaliviranomaisiin. Poissaolojen valvonta perustuu perusopetuslakiin.
Perusopetuslaki 26 §
13
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa
luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä,
että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (13.6.2003/477)
Oppilaiden lomat
Luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle lomaa pätevästä syystä korkeintaan kolme päivää, rehtori
myöntää sitä pitemmät lomat kuultuaan opettajakunnan mielipiteen. Lomat myönnetään vain huoltajan pyynnöstä (eli oppilas ei voi itse pyytää).
Koulun internetsivuilla (varpaisjarvenkoulu.lapinlahti.fi/lomahakemus.pdf) on lomakepohja, josta
voi tulostaa lomahakemuksen, täyttää sen ja huoltajan allekirjoituksella varustettuna toimittaa koululle riittävän ajoissa. Lomakkeita saa myös opettajalta.
Polkupyörien ja mopojen säilytys
Koulupäivän aikana polkupyörät säilytetään niille varatuissa telineissä ja mopot niille varatuilla
alueilla. Telineitä on ylä- ja alakoulun pihoilla sekä kirjaston edessä. Pyöriä ei jätetä ovien eteen.
Skeittailu
Skeittailu on koulun alueella kouluaikana kielletty (klo 8-15).
Oppilaiden puhelimet
Puhelimet pidetään oppituntien ja koulun tilaisuuksien aikana äänettöminä ja poissa näkyviltä. Välitunneilla puhelinta voi käyttää. Alakoulussa puhelinta ei käytetä edes välitunnilla ilman opettajan
lupaa.
Säilytyslokerot
Yläkoulussa on lukollisia kaappeja oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä varten.
Sopimusta vastaan oppilas saa kaapin avaimen, jonka hän luovuttaa takaisin yhdeksännen luokan
keväällä. Kadonneen avaimen oppilas joutuu korvaamaan.
Oppituntien aikataulu
ALAKOULU
ma-pe
1 8.50-9.35
2 9.45-10.30
ruok. 10.30-11.00
3
4
5
6
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
YLÄKOULU
ma,ti,to,pe
1 8.50-9.35
2 9.45-10.30
3 10.45-11.30
YLÄKOULU
keskiviikko
1 8.50-9.35
2 9.35-10.20
3 10.30-11.15
ruok. 11.30-12.00
ruok. 11.15-11.45
4 12.00-12.45
5 13.00-13.45
6 14.00-14.45
4
5
6
7
11.45-12.30
12.30-13.15
13.30-14.15
14.15-15.00
*) Huom. 5-9 -luokkalaisia koskien: Jos koulupäivän lopussa on kaksoistunti (tai luokilla 7-9 läksypaja), viimeiset tunnit voidaan pitää yhteen ja lopettaa viimeinen tunti 15 minuuttia aikaisemmin kuin lukujärjestyksessä on ilmoitettu.
Läksypaja
Läksypajassa on mahdollista tehdä läksyjä opettajan valvonnassa, tarvittaessa opettaja myös auttaa tehtävissä. Läksypajaan voi mennä halutessaan tai jos läksyt ovat jääneet tekemättä, opettaja
14
voi myös määrätä oppilaan sinne. Jos yläkoulun oppilas määrätään läksypajaan tekemättömien
läksyjen vuoksi kolme kertaa kuukauden sisällä, otetaan yhteyttä kotiin ja järjestetään keskustelu,
jossa ovat mukana luokanvalvoja/aineenopettaja, huoltaja ja oppilas.
Yläkoulun läksypaja toimii tiistaisin klo 14.30 –15.00 ja perjantaisin klo 14.30-15.00.
Koululaisten kirjastovuorot
Kuljetusoppilaat voivat käydä kirjastossa luokanopettajan/luokanvalvojan luvalla välitunnilla kirjaston aukioloaikoina.
Kirjasto on avoinna
ma-ti
klo 12-19
ke-pe
klo 10-16
la
suljettu
Kerhotoiminta
Maksullinen aamupäivätoiminta 1.-2. ja erityisluokkalaisille järjestetään koulun tiloissa koulunkäyntiavustajien Suvi Lokan ja Tuula Heiskasen ohjauksessa.
Maksullinen Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan alakouluikäisille oppilaille. Varpaisjärvellä IP-kerho kokoontuu liikuntahallilla nuorisotiloissa. Iltapäiväkerhotoimintaa järjestää kunnan liikuntalaitos. Lisää tietoa kunnan kotisivuilta www.lapinlahti.fi  Palvelut  Hallintokeskus  Liikuntapalvelut  Iltapäiväkerho tai iltapäivätoiminnan vastaavalta ohjaajalta Päivi Roivaiselta p. 040 4883 783.
Muu koulun kerhotoiminta liitteenä tämän vihkosen lopussa.
15
Koulun tapahtumia
Syksy 2013
- 16.8 ykkösten tervetulojuhla
- 21.8. seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivä Mäkikylän koululla
(yhteishengen luomisen harjoittelu ja toisiin luokkalaisiin tutustuminen)
- 22.8. seiskojen tervetulojuhla
- 6.9. koko koulun liikuntapäivä
- 12.9. osallistutaan nälkäpäiväkeräykseen
- 03.10. koulukuvaus
- 05.12 itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue ja lasten kauneimmat joululaulut kirkossa
- 14.12. Tähtigaala
- 18.12. Sählyturnaus
- 19.12. Pikkujoulu Talent
- 20.12. joulukirkko
Kevät 2014
- hyväntekeväisyyshiihto helmikuussa alakoululla
- 12.3. talviliikuntapäivä
- kevätjuhla 31.5.
Työelämään tutustuttamisjaksot
6.lk
sovitaan myöhemmin (esim. huoltajan työpaikalla)
7.lk
viikolla 50, yksi päivä/oppilas koulun sisällä (keittola, vahtimestari, siivooja, esiopetus, luokat, eskari)
8.lk
viikoilla 13-14, viisi päivää/oppilas
9.lk
viikoilla 45-46 (5 pv) ja viikoilla 4-5 (5 pv) siten, että oppilaat kahdessa ryhmässä:
puolet TETissä, toinen puoli koulussa
Vanhempainillat ja -vartit
Sekä ala- että yläkoulu järjestävät vanhempainiltoja luokkakohtaisesti lukuvuoden aikana.
7. luokkien vanhempainilta valinnaisainevalinnoista järjestetään kevätlukukaudella.
9. luokkien vanhempainilta ammatinvalinnasta ja toisen asteen koulutuksesta tammi-helmikuussa.
Vanhempainvartteja järjestetään luokkakohtaisesti tarpeen mukaan erikseen sovittavina aikoina.
16
Kolmiportainen erityisopetus
Yleinen tuki
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja kehityksen tukea heti tarpeen ilmetessä. Tästä syystä oppilaan tarvitsema tuen tarve kartoitetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pääpaino on yleisen tuen antamisessa. Jokainen oppilas on oikeutettu saamaan yleistä tukea tarpeen mukaan. Yleisen tuen muotoja ovat eriyttäminen,
tukiopetus, läksypaja, joustavat opetusjärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus, opiskelun ohjaus,
avustaja- ja tulkitsemispalvelut, apuvälineet, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, kodin ja
koulun yhteistyö sekä opettajien välinen yhteistyö.
Tehostettu tuki
Mikäli oppilaalle annettu yleinen tuki osoittautuu riittämättömäksi, käynnistetään prosessi hänen
siirtämisekseen tehostetun tuen piiriin. Oppilaan siirtyessä tehostetun tuen piiriin hänelle laaditaan oppimissuunnitelma, joka perustuu pedagogiseen arvioon.
Pedagogisen arvion laativat Lapinlahden kunnassa voimassa olevalle lomakkeelle oppilaan opettajat yhteistyössä. Alakoulussa päävastuu pedagogisen arvion laatimisesta on luokanopettajalla ja
yläkoulussa luokanvalvojalla tai opinto-ohjaajalla. Päävastuullinen henkilö on yhteydessä oppilaaseen ja hänen huoltajaansa. Tarvittaessa pedagogisen arvion laatimisessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Pedagogisen arvion käsittelee moniammatillinen ryhmä, joka koostuu alakoulussa luokanopettajasta, erityisopettajasta, (vara)rehtorista ja tarvittaessa muista asiantuntijoista. Yläkoulussa ryhmä koostuu luokanvalvojasta tai opinto-ohjaajasta, erityisopettajasta, (vara)rehtorista ja tarvittaessa muista asiantuntijoista. Moniammatillisen käsittelyn jälkeen tehtävän
oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa se opettaja, jonka oppiaineessa oppilas tarvitsee lisätukea.
Erityinen tuki
Mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi, käynnistetään prosessi hänen
siirtämisekseen erityisen tuen piiriin. Tämän mahdollistamiseksi tulee oppilaasta laatia pedagoginen selvitys. Sen laatimisesta on päävastuussa erityisopettaja, joka hankkii tarvittavat selvitykset oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta sekä moniammatilliselta ryhmältä.
Laaditun pedagogisen selvityksen perusteella tehdään hallinnollinen päätös oppilaan siirtämisestä
erityisen tuen piiriin. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa. Oppilaalle, joka on siirretty erityisen tuen piiriin, tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma.
Lisää tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta koulussamme löytyy opetussuunnitelmasta.
Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy internetistä koulun sivuilta osoitteesta:
www.varpaisjarvenkoulu.fi Info  OPS 2011
17
18
Todistukset ja oppilaan arviointi
Arviointi perustuu opetushallituksen antamiin hyvän osaamisen kuvauksiin ja eri oppiaineiden tavoitteisiin. Opettaja ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua arvioinnin avulla. Arviointipalautetta
voidaan antaa oppilaalle ja hänen huoltajilleen todistusten lisäksi erilaisilla tiedotteilla, arviointikeskusteluilla ja luokilla 7-9 jaksopalautteilla.
Oppilaan arvioinnin kohteina ovat oppilaan osaamisen lisäksi edistyminen ja työskentelytaidot sekä käyttäytyminen. Lapinlahdella oppilaan työskentelytaitojen arvioinnissa painotetaan vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja. Työskentelytaitoja arvioidaan erillisinä todistukseen vuosiluokilla 1-3.
Vuosiluokilla 4-9 työskentelytaitojen arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin.
Oppilaille annetaan lukuvuodessa kaksi todistusta. Syyslukukauden päättyessä annetaan välitodistus. Kevätlukukauden päätteeksi annetaan oppilaalle lukuvuositodistus. Perusopetuksen päättyessä annetaan päättötodistus oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa
aineissa ovat vähintään välttäviä.
Luokilla 1-2 arviointi on sanallinen.
3. luokalla arvioidaan äidinkieli ja matematiikka numeroin ja lisäksi numeroarviointia näissä aineissa voidaan tukea sanallisella arvioinnilla. Muu arviointi on sanallinen.
Luokilla 4-9 arviointi annetaan numeroarviointina. Sanallista arviointia voidaan käyttää arvioinnin
tukena. Alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet arvioidaan skaalalla hyväksyttyhylätty. Sen lisäksi niistä voi antaa sanallisen arvioinnin.
Numeroarvosanat ovat:
10 (erinomainen)
9 (kiitettävä)
8 (hyvä)
7 (tyydyttävä)
6 (kohtalainen)
5 (välttävä)
4 (hylätty)
Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.
Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymistä ei arvioida numeroin ja vuosiluokilla 3-9 käyttäytyminen arvioidaan
numeroin, jota 3-6 vuosiluokilla voidaan tukea sanallisella arvioinnilla.
Vuosiluokilla 7-9 jokainen opettava opettaja antaa oman numeroarvionsa. Näistä numeroarvioista
lasketaan matemaattinen keskiarvo. Opettajakunnan päätöksellä voidaan poiketa näin saadusta
numerosta. Lisäksi voidaan vuosiluokilla 7-9 käyttää sanallista arviointia.
Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikätaso.
Arvioinnin pohjana käytetään seuraavia opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita oppilaan käyttäytymiselle:
Erinomainen (10)
- pysyvästi myönteinen asenne koulutyöhön
- heikompia auttava ja pystyy kannustamaan toisia samansuuntaiseen käyttäytymiseen
- kielenkäyttö ja tavat ovat kohteliaita toisia henkilöitä kohtaan
- edistää ja pitää aktiivisesti yllä työrauhaa
- ymmärtää yhteisön sääntöjen merkityksen ja noudattaa niitä
- oppilas on ehdottoman rehellinen ja luotettava
- osallistuu aktiivisesti yhteiseen toimintaan koulussa
19
Kiitettävä (9)
- myönteinen asenne koulutyöhön
- on muita kannustava ja auttava
- kielenkäyttö on asiallista
- ottaa toiset huomioon
- oikeudenmukainen
- tervehtii ja käyttäytyy kohteliaasti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan
- suorittaa hyvin annetut tehtävät
Hyvä (8)
- oppilas huomioi toiset ihmiset
- kielenkäyttö on asiallista
- käyttäytyminen oppitunneilla on asiallista
- noudattaa yleensä koulun sääntöjä
- pyrkii aktiivisesti parantamaan käyttäytymistään
- oppilas on luotettava
- huomioi ja tukee henkilökuntaa
Tyydyttävä (7)
- oppilas ei aina huomioi toisia ihmisiä
- oppilaan kielenkäyttö ei aina ole asiallista
- oppilas häiritsee joskus toisten työskentelyä
- oppilas rikkoo joskus koulun sääntöjä
- joitakin rangaistuksia
- oppilas yrittää parantaa käyttäytymistään
Kohtalainen (6)
- käyttäytyminen toisia kohtaan epäasiallista (esim. joskus väkivaltaista käyttäytymistä)
- kielenkäyttö epäasiallista
- oppilaan käyttäytyminen oppitunnilla estää toisten työskentelyä
- välinpitämätön koulun sääntöjen suhteen, useita rangaistuksia
- epäluotettava, esiintyy koulupinnausta
Välttävä (5)
- kiusaa toisia oppilaita, häiriökäyttäytyminen yleistä (esim. toistuvasti väkivaltaista käyttäytymistä)
- kielenkäyttö rivoa
- estää luokan työskentelyn läsnäolollaan
- piittaamaton koulun järjestyssäännöistä, runsaasti rangaistuksia (osin suorittamatta)
- epärehellinen
- toistuvaa koulupinnausta
Hylätty (4)
- erikoistapauksissa opettajakunnan päätöksellä
- oppilas ei ole ojennettavissa koulun keinoin
- laiminlyö täysin koulutyön
20
VARPAISJÄRVEN KOULUN (1-9) JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Yleisohjeet
- Käyttäydytään kohteliaasti kaikkia kohtaan.
- Kunnioitetaan toisten ja koulun omaisuutta. Velvollisuus korvata tahallisesti tai huolimattomuuden
takia aiheutunut vahinko. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi opettajalle.
- Välineisiin merkitään oma nimi, eikä kouluun tuoda tarpeetonta tavaraa. Koulu ei ole vastuussa oppilaan arvotavaroista ja rahasta eikä myöskään polkupyöristä, mopoista tai potkukelkoista.
- Roskat laitetaan roskakoreihin ja ympäristöä ei turmella.
- Kaikkien häiritsevien ja turvallisuutta uhkaavien esineiden tuonti kouluun on kielletty. Opettajalla on
oikeus takavarikoida vaaralliseksi katsomansa esine.
2. Koulumatka
- Kouluun pitää saapua ajoissa, ja koulupäivän päätyttyä mennään suorinta mahdollista reittiä ja aikataulua noudattaen kotiin.
- Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä.
- Polkupyörät, mopot ja potkukelkat jätetään koululla niille osoitettuun paikkaan.
- Koulumatkalla ja koulussa ei tupakoida.
- Kuljetusoppilaat voivat odottaa koulun alkua auloissa.
- 1-2-luokan kuljetusoppilaat odottavat koulun alkua esikoulun tiloissa, 3-4-luokan kuljetusoppilaat
voivat halutessaan odottaa koulun alkamista samoissa tiloissa.
- Odotustunti (1-4-lk) vietetään valvotusti.
- Suositellaan, että 1-2-luokan oppilaat eivät tulisi kouluun polkupyörällä tai potkukelkalla.
3. Oppitunnit
- Oppitunneille valmistaudutaan sovittujen ohjeiden mukaan ja otetaan välineet mukaan.
- Tuntien alkaessa riisutaan päällysvaatteet, päähine ja jalkineet naulakkoon hyvään järjestykseen.
Reppu viedään luokkaan.
- Tunnilla opiskellaan ahkerasti ja suoritetaan annetut tehtävät. Kaikille annetaan työrauha.
- Matkapuhelinta tai muita oppituntia häiritseviä laitteita ei käytetä oppitunnin aikana.
- Jos kaksoistunti on koulupäivän lopussa, viimeiset tunnit voidaan pitää yhteen ja lopettaa viimeinen
tunti 15 minuuttia aikaisemmin kuin lukujärjestyksessä on ilmoitettu.
4.
-
Välitunnit
Välitunnille siirrytään lyhintä ulosmenoreittiä.
Välitunti vietetään ulkona, sateella voi olla katoksissa.
7-9-luokkien alatalon puolella olevien tuntien välituntialue on ylätalon piha.
Luokkatiloihin siirrytään kellon soitua.
Pakkasen ollessa yli 15 välitunnin saa olla sisällä opettajan osoittamassa oleskelutilassa.
Tapaturmien välttämiseksi pihaleikkeinä eivät käy mailapelit, väkivaltaiset leikit, kivien, käpyjen ja
lumipallojen heittelyt, liukumäkien teko ja juokseminen käytävissä ja portaikoissa.
Pihatelineillä noudatetaan opettajien antamia sääntöjä.
Koulualueelta voi poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla, jonka anoo oppilaan huoltaja.
5. Kouluruokailu
- Kouluruokailuun osallistutaan ja ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Astiat palautetaan
niille varattuihin paikkoihin ja kiitetään ruuasta.
6. Poissaolot
- Koulusta ei saa olla poissa ilman pätevää syytä. Poissaolot pitää ilmoittaa mahdollisimman pian
opettajalle, tiedossa olevat poissaolot on ilmoitettava etukäteen.
- Ostosreissut, kampaamokäynnit, ajotunnit jne. on suoritettava omalla ajalla, ei koulupäivän aikana.
7. Muita ohjeita
- Tapaturman sattuessa toimitaan maltillisesti. Tarvittaessa annetaan epäröimättä ensiapua.
Lähinnä oleva opettaja haetutetaan paikalle, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä.
- Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja myöntää luvan lähteä kotiin. Kyydityksen järjestämisestä huolehtii sama opettaja kanslian kanssa, ja kotiin ilmoitetaan sairastumisesta.
Täydentäviä ohjeita antavat rehtori ja opettajat.
21
KURINPITOMENETTELYT
Perusopetuslaki 36 §
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti,
voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen
varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi
kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän
henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
22
TYÖTURVALLISUUSOHJEET
Liikunta
Yleisesti:
- noudatetaan kunkin liikuntapaikan yleisiä kaikkia käyttäjiä koskevia sääntöjä
- noudatetaan koulun järjestyssääntöjä
- noudatetaan opettajan kussakin erityistilanteessa antamia ohjeita
Koulun liikuntatunneilla:
- luistelussa käytetään kypärää
- sisäliikunnassa sisäliikuntaan soveltuvat kengät tai avojaloin (voimistelu)
- pukeudutaan tarkoituksenmukaiseen, aiheena olevaan liikuntalajiin soveltuvaan liikuntavarustukseen
- telinevoimistelussa pitkät hiukset kiinni
- sisäliikunnassa korut, kellot ja muut mahdollisesti pelikaveria, avustajaa tai liikkujaa itseä
raapivat ja haittaavat esineet pois
Koulun ulkopuoliset liikuntapaikat:
- Uimahallilla noudatetaan uimahallin järjestyssääntöjä.
- Laskettelukeskuksissa noudatetaan paikan rinnesääntöjä ja muita käyttäytymis- sekä turvallisuussääntöjä.
Tekninen työ 7-9
Oppilaat käsittelevät luokassa avotulta, sähkölaitteita, paineilmalaitteita, isoja työkoneita, leikkureita, porakoneita, sorvia, pyörösahaa, vannesahaa (puu ja metalli), oiko- ja tasohöylää, poratalttaa,
hitsauslaitteita, hiomalaitteita (puu ja metalli) ym., teräviä käsityökaluja ja kemikaaleja. Turvallinen
työskentely edellyttää suojalaitteiden ja suojavälineiden käyttöä, annettujen ohjeiden ehdotonta
noudattamista sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Oppilaan turvallisuusohjeet:
-
Käsityöluokkaan tulen opettajan mukana (luokassa en ole ilman opettajaa).
Suojavaatetusta ja suojalaseja sekä suojakäsineitä käytän annettujen ohjeiden mukaisesti.
Koneissa olevia suojalaitteita käytän aina.
Koneilla työskentelen vain opettajan luvalla (lupa kysytään aina koneille mentäessä).
En häiritse toisia.
Teen vain luvallisia käsitöitä.
Turha kiire pois.
Koneiden tasoilla en työskentele.
Koneilla ja työkaluilla en leiki.
Työskentelen harkiten, rauhallisesti ja ajatellen tekemääni työtä.
Työympäristöni pidän siistinä.
Paineilmalla en puhdista itseäni enkä vaatteitani (vain koneita).
Avotulta käsittelen vain hitsaushuoneessa.
Puuhiomakoneella en hio metallia.
Pitkät hiukset sidon kiinni työskennellessäni porakoneella ja sorvilla.
Porakoneella en pidä kappaletta käsin kiinni.
En käytä viallista laitetta, vaan ilmoitan siitä heti opettajalle.
23
Tekstiilityö
Noudata koulun järjestyssääntöjä.
Kaikilla työvälineillä ja aineksilla on oma paikkansa.
Opettele muistamaan ne.
Palauta välineet aina omille paikoilleen.
Säilytä työympäristösi siistinä. Vie roskat, langanpätkät, pienet tilkut ym.
roskakoriin.
Käsittele työvälineitä hyvin.
Koneiden ja laitteiden kanssa tulee aina noudattaa seuraavia ohjeita:
-
-
Käytä laitetta ohjekirjan mukaan ja vain sille kuuluvassa paikassa.
Älä käytä viallista sähkölaitetta. Ilmoita viasta opettajalle.
Muista varovaisuus sähkön ja veden kanssa.
Älä jätä kuumenevia sähkölaitteita ilman valvontaa.
Noudata sähkölaitteiden turvallisuusmääräyksiä.
Fysiikka ja kemia
Oppilastöissä käsitellään kemikaaleja, avotulta, lasitavaroita ja sähkölaitteita. Turvallisen työskentelyn perusedellytyksiä ovat varovaisuus, huolellisuus, annettujen
ohjeiden tarkka ja ehdoton noudattaminen, suojavälineiden asianmukainen käyttö.
Oppilaiden turvallisuusohjeet:
-
Turvaa itsesi ja toverisi.
Työskentele harkiten ja rauhallisesti.
Kaasunhaju varoittaa vaarasta.
Sytytä kaasupoltin vasta luvan saatuasi.
Ole erittäin varovainen tulenkäytössä.
Suojaa tukkasi tulelta.
Varo nesteiden roiskumista kuumennettaessa.
Muista aina tarvittaessa käyttää suojasilmälaseja.
Suojaa silmäsi kirkkaalta valolta ja muulta voimakkaalta säteilyltä.
Varo päästämästä syövyttäviä aineita silmiisi, älä hengitä niitä äläkä päästä niitä valumaan
ihollesi.
Sähkövirran saat kytkeä laitteisiisi vasta opettajan tarkastettua kytkennät ja annettua kytkentäluvan.
Älä koske yhtä aikaa vesijohtoon ja sähkölaitteeseen.
Maistaminen voi tappaa ja haistaminenkin voi olla vaarallista.
Syöminen ja juominen on kiellettyä laboratoriossa.
Pese kätesi aina tunnin päätyttyä.
24
Kotitalous
Koneet ja välineet ovat kunnossa ja asianmukaisesti suojattuja.
Sähkölaitteet on sijoitettu asianmukaisesti.
Luokassa on alkusammutusvälineet ja ilmanvaihto on riittävä.
Elintarvikkeille on riittävät ja oikeanlämpöiset säilytystilat.
Turvallisuusohjeita oppilaille:
VARO
-
Palovammoja, joita aiheuttavat kiehuva vesi, kuuma ruoka, höyryt, rasvan roiskuminen,
kuumat kattilat ja pellit sekä kuuma uuni.
Käytä patalappuja.
-
Loukkaamasta itseäsi terävillä esineillä.
Keskity, kun kädessäsi on terävä työkalu. Älä juoksentele veitsi kädessä.
-
Liukastumista, jonka voivat aiheuttaa märkä tai likainen lattia.
Pidä työympäristö koko ajan puhtaana.
-
Sähkötapaturmia, joita voivat aiheuttaa koneen sammuttamatta jättäminen ja veden joutuminen sähkölaitteisiin.
-
Liiku rauhallisesti
-
Älä jätä liettä ilman valvontaa ja muista sammuttaa se lopettaessasi.
25
VARPAISJÄRVEN KOULU
LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ- JA VAPAAPÄIVÄT
ELOKUU
VKO 31 32 33 34 35
MA
12 19 26
TI
13 20 27
KE
14 21 28
TO
15 22 29
PE
9 16 23 30
LA
10 17 24 31
SU
11 18 25
SYYSKUU
VKO 35 36
MA
2
TI
3
KE
4
TO
5
PE
6
LA
7
SU
1 8
Yht. 15 tpv
Yht. 21 tpv
JOULUKUU
VKO 48 49
MA
2
TI
3
KE
4
TO
5
PE
6
LA
7
SU
1 8
50
9
10
11
12
13
14
15
51
16
17
18
19
20
21
22
52 1
23 30
24 31
25
26
27
28
29
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
LOKAKUU
VKO
40
MA
TI
1
KE
2
TO
3
PE
4
LA
5
SU
6
39 40
23 30
24
25
26
27
28
29
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
Yht. 18 tpv
Syyslukukausi
Kevätlukukausi
12.8.-20.12.2013
2.1.-31.5.2014
Yht.
Loma-ajat:
Syysloma
vko 42
Joululoma
Talviloma
vko 10
Työpäivä lauantaina
Vapaapäivä
14.10.-20.10.2013
23.12.13-1.1.2014
3.3.-9.3.2014
14.12.2013
2.5.2014
Yht. 20 tpv
MARRASKUU
VKO 44 45 46
MA
4 11
TI
5 12
KE
6 13
TO
7 14
PE
1 8 15
LA
2 9 16
SU
3 10 17
47
18
19
20
21
22
23
24
48
25
26
27
28
29
30
3
13
14
15
16
17
18
19
4
20
21
22
23
24
25
26
5
27
28
29
30
31
20
12
13
14
15
16
17
18
21
19
20
21
22
23
24
25
22
26
27
28
29
30
31
Yht. 21 tpv
TAMMIKUU
VKO 1 2
MA
6
TI
7
KE
1 8
TO
2 9
PE
3 10
4 11
12.8.-20.12.2013 LA
SU
5 12
2.1.-31.5.2014
90
100
190
Jaksot:
1. jakso
2. jakso
Yht. 15 tpv
HELMIKUU
VKO 5 6
MA
3
TI
4
KE
5
TO
6
PE
7
LA
1 8
SU
2 9
44
28
29
30
31
Yht. 22 tpv
7
10
11
12
13
14
15
16
8
17
18
19
20
21
22
23
9
24
25
26
27
28
MAALISKUU
VKO 9 10
MA
3
TI
4
KE
5
TO
6
PE
7
LA
1 8
SU
2 9
Yht. 16 tpv
11
10
11
12
13
14
15
16
12
17
18
19
20
21
22
23
13
24
25
26
27
28
29
30
14
31
HUHTIKUU
VKO 14 15
MA
7
TI
1 8
KE
2 9
TO
3 10
PE
4 11
LA
5 12
SU
6 13
Yht. 20 tpv
26
16
14
15
16
17
18
19
20
17
21
22
23
24
25
26
27
18
28
29
30
TOUKOKUU
VKO 18 19
MA
5
TI
6
KE
7
TO
1 8
PE
2 9
LA
3 10
SU
4 11
Yht. 22 tpv
KOULUN KERHOTOIMINTA
TERVETULOA KOULUN
KERHOIHIN
Koulun kerhotoiminta on maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa koulupäivän jälkeen.
Kerhoissa noudatetaan samoja periaatteita ja sääntöjä, kuin koulun muussakin toiminnassa.
Katso alla olevaa kerhotarjontaamme ja tule mukaan. Tässä koulun kerhojen pelisäännöt pähkinänkuoressa:
- Kerhon alkamista voi odotella koulun välituntialueella
tai vanhempien luvalla vaikkapa kirjastossa.
- Odotteluaikana ei ole koulun järjestämää valvontaa.
- Kerholaisella voi olla mukanaan omat eväät, jotka syödään
ennen kerhon alkamista.
- Kerhoihin saavutaan ajoissa ja omatoimisesti.
- Kerholaiset pyrkivät sitoutumaan kerhon toimintaan koko
lukuvuodeksi.
KOULUN KERHOT 2013-2014
Tervetuloa koulun kerhoihin. Koulun kerhot ovat kaikille ilmaisia ja osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautuminen tapahtuu kerhoissa ensimmäisellä kerralla. Lisätietoja saat kerhonohjaajilta.
ENKKUKERHO 2. LUOKKALAISET
Torstaisin klo 13.00-14.00 yläkoululla englannin luokassa Ohjaajana Heidi Niskanen p. 040-4883 294.
PALLOILU 3.- 6. LUOKKALAISET
Maanantaisin klo 18.00-19.30 liikuntahallilla
Ohjaajana Pasi Tuovinen p.050-501 4575 ja Janne Laakkonen.
Muistathan, että kerhojen alkamista odottavat oppilaat eivät ole koulun vastuulla koulupäivän päätyttyä eikä kerhojen alkamista voi odotella koulun tiloissa.
27
Koko Varpaisjärven koulun henkilökunta toivottaa oppilailleen
hyvää ja antoisaa lukuvuotta 2013-2014!
28