Markedsfokus på Indien

Comments

Transcription

Markedsfokus på Indien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Indien
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Indiske nøgletal
Indien
Danmark
1.259,7
5,6
30
18
BNP, mia. US$
2.029
346
BNP pr. indbygger, US$
1.600
5.750
61.600
44.300
158
25
126
7
12,2
47,3
4.600
-
28,3
28,4
18,3
48,5
28,4
1948
48,5
1950
54,2
62,5
60,5
45,1
N/A
6,9
-
31,6
18,2
1,4
150
950
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere
3
3
5
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Indien
2011
BNP
(Realvækst)
Investeringer
Industriproduktion
Inflation
Eksport
Import
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Procentvækst)
(Procentvækst)
(Mia. USD)
8,9
11,0
8,2
10,4
40,4
28,2
-48,1
2012
Historiske tal
6,7
12,3
2,9
8,3
22,9
27,4
-62,9
2013
2014
4,5
4,7
0,8
1,1
10,2
-2,7
4,1
-88,2
-0,1
-0,1
9,5
4,7
-8,3
-32,4
2015
Konsensusskøn
5,6
6,3
6,6
3,3
6,9
10,9
-3,2
-36,3
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 12 aktuelle prognoser for indisk økonomi
Årstallene er fiskale år (dvs. 2009 = april 2009 til marts 2009)
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Indien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2013-2015
Pct.
6.8
Pct.
6.8
6.6
6.6
6.4
6.4
6.2
6.2
6.0
6.0
5.8
5.8
5.6
5.6
5.4
5.4
5.2
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2014
2015
Tidspunkt for vækstskøn
BNP-vækst i 2016
BNP-vækst i 2015
BNP vækst i 2014
Anm: April 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
2016
5.2
6,6
5,3
6,1
8,3
7,0
-36,3
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den indiske valutakurs
DKK pr. 100 rupees
20
U.S. Dollars pr. 100 rupees
7
6
18
5
16
4
14
3
12
2
10
8
1
00
01
02 03
04
05
06
DKK pr. 100 rupees
07 08
09
10
11
12 13
14
0
15
U.S. Dollars pr. 100 rupees
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Indien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
350
Indeks, 2000=100
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Indien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
7
Mia. kr.
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Indien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
2012
2013
Seneste
12 mdr.
5,9
0,4
2384,4
45,9
33,9
13,8
440,2
65,1
124,1
146,6
849,5
651,0
37,3
41,9
560,0
2961,9
5,4
1,0
1858,7
59,1
31,9
7,9
339,0
89,4
24,4
82,8
706,2
520,1
46,1
41,1
537,1
2415,9
5,2
0,2
1613,8
52,2
41,0
9,4
353,5
117,6
23,3
136,3
526,4
401,6
23,5
46,7
412,4
2041,0
12,7
0,2
1826,2
72,8
58,2
6,1
463,3
139,8
25,9
145,4
538,1
454,0
25,6
36,8
522,8
2370,0
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden oktober 2013 - november 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Indien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undt osteløbe,lipoprotein lipase og aspergillus
77,7
alkalin protease
2 Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde u 600 mm, belagt el overtrukket, i.a.n.
67,5
3 Dele til maskiner til behandling af mineralske stoffer, undt af støbejern el støbestål
58,2
4 Katalysatorer, på bærestof, undt i form af korn, nikkel el ædelmetaller og forbindelser deraf som
56,8 aktivt stof
5 Centrifugalpumper til væsker, et-trins, trykstudsdiameter o 15 mm, undt dyk-, radial-, kanalhjul-,
47,3 sidekanalhjulspumpe
6 Antibiotica,undt penicilliner,chloramphenicol,streptomyciner,tetracycliner og erythromycin, ej41,0
som lægemiddel o l
7 Katalysatorer, på bærestof, med nikkel el -forbindelser som aktivt stof
40,8
8 Statiske vekselrettere, o 7,5 kVa, undt ensrettere og -ensretterapparter, til svejsning, akkumulatorladere
38,7
9 Reaktionsstartere,-acceleratorer og katalytiske præparater,undt katalysatorer på bærestof og
38,6
opløsning i methanol
10 Microbekulturer, undt gærkulturer
35,9
Ti største i alt
502,3
Samlet vareeksport
2.041,0
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Indien
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Metalvarer mv.
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Farmaceutiske produkter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Tekstil og beklædning
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Animalske og vegetabilske produkter
Kommunikations- og informationselektronik
Mineralske produkter
Tilberedte fødevarer
Plast- og gummiprodukter
Transportmidler
Øvrige produkter
IT hardware
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
308,8
359,2
301,6
299,0
267,7
297,0
259,4
187,4
215,5
294,2
186,2
137,9
183,7
204,0
41,9
50,1
39,7
30,5
38,5
52,5
37,3
48,4
35,5
34,7
33,1
25,8
28,6
38,4
23,5
20,1
20,0
14,2
19,9
32,5
2.041,0
2.126,1
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
20,1
21,6
92,7
89,3
25,7
25,9
22,3
19,8
3,7
4,6
15,3
15,2
13,8
12,9
3,8
3,9
8,0
8,6
1,0
1,2
6,0
6,3
2,3
2,8
1,8
2,2
12,4
12,4
18,6
16,6
2,7
3,1
2,0
2,2
252,1
248,6
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Indien
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
3.202
2.618
2.209
2.386
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk