Markedsfokus på Kroatien

Comments

Transcription

Markedsfokus på Kroatien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Kroatien
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Kroatien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Kroatiske nøgletal
Kroatien
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
4,3
5,6
15
18
BNP, mia. US$
58
346
13.600
20.350
61.600
44.300
42
25
118
7
55,3
47,3
1.600
-
19,3
42,5
18,3
48,5
42,5
2000
48,5
1950
51,3
62,5
66,3
45,1
N/A
6,9
21,6
31,6
4,3
1,4
670
950
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere
3
3
5
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2013, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Kroatien
2011
BNP
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
0,0
2,3
-0,6
2012
Historiske tal
-2,0
3,4
0,0
2013
2014
-0,9
2,3
0,5
-0,4
-0,4
0,3
2015
Konsensusskøn
0,2
1,2
0,1
1,5
0,4
0,3
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 10 aktuelle prognoser for kroatisk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Kroatien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
2.0
Pct.
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
-0.5
-1.0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
-1.0
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
3,8
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den kroatiske valutakurs
DKK pr. 100 kuna
106
U.S. Dollars pr. 100 kuna
22
104
20
102
18
100
16
98
96
06
07
08
09
DKK pr. 100 kuna
10
11
12
13
14
15
14
U.S. Dollars pr. 100 kuna
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Kroatien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
350
Indeks, 2000=100
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Kroatien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
1.6
Mia. kr.
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Kroatien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
2012
2013
Seneste
12 mdr.
12,1
0,0
765,5
58,2
22,8
27,0
129,3
84,5
1,8
45,1
361,3
78,3
11,7
30,0
79,5
871,4
10,4
0,5
505,3
65,0
18,2
22,8
158,9
121,7
1,4
40,0
99,8
53,2
10,2
35,8
80,8
609,8
8,1
0,0
696,8
64,2
18,5
22,3
125,2
84,0
1,2
62,8
279,9
87,7
9,2
25,9
96,6
805,4
9,9
0,0
431,4
78,6
33,9
6,7
123,9
82,5
0,8
18,1
72,4
60,0
9,0
28,0
156,9
599,1
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden oktober 2013 - november 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Kroatien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
45,0
2 Lægemidler bestående a blandede el ublandede produkter, til terapeutisk el profylaktisk brug,
30,9
i doseret stand
3 #N/A
26,9
4 Microbekulturer, undt gærkulturer
12,5
5 Bagerimaskiner
11,4
6 Foderstoffer, undt til hunde og katte, stivelsesindhold o 10 max 30 vægt%, mælkeproduktindhold
9,8 u 10 vægt%
7 Polyethylenfolier af tyk. min 20 max 40 mikrometer,densitet u 0,94,tykkelse max 0,125 mm, 9,6
u a materialer,ej
8 Fiberdug, ikke overtrukket el belagt, vægt o 70 max 150 g/kvm, undt af endeløse kemofibre 8,4
9 Dele og tilbehør til instrumenter/apparater til måling el kontrol af variable størrelser i væsker el8,0
gasser
10 Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undt osteløbe,lipoprotein lipase og aspergillus
7,6
alkalin pr
Ti største i alt
170,2
Samlet vareeksport
805,4
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Kroatien
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Elektriske motorer, generatorer mv.
Farmaceutiske produkter
Mekaniske apparater
Metalvarer mv.
Animalske og vegetabilske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Øvrige produkter
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Tilberedte fødevarer
Tekstil og beklædning
Plast- og gummiprodukter
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Transportmidler
Kommunikations- og informationselektronik
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
184,8
17,7
170,5
179,2
115,9
26,8
63,0
35,4
55,5
49,3
35,7
30,9
35,3
39,7
29,0
9,0
25,3
22,6
20,0
21,7
18,2
32,2
17,3
14,3
16,5
18,5
8,1
7,9
6,3
3,8
3,7
3,9
0,2
0,3
805,4
513,4
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
2,4
2,2
1,9
1,9
3,0
2,9
6,3
6,6
3,4
4,2
2,9
3,0
1,3
1,4
0,8
1,3
3,7
3,9
3,2
3,6
6,0
8,4
3,2
3,4
3,0
3,2
4,0
4,3
1,4
2,1
0,6
0,7
3,4
4,5
50,4
57,7
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Kroatien
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2011
2012
892
626
2013 12 måneder
799
582
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk