Markedsfokus på Mexico

Comments

Transcription

Markedsfokus på Mexico
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Mexico
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Mexico bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Mexikanske nøgletal
Mexico
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
119,6
5,6
29
18
BNP, mia. US$
1.261
346
10.500
17.900
61.600
44.300
67
25
44
7
26,8
47,3
3.900
-
21,1
32,4
18,3
48,5
32,4
1986
48,5
1950
61,6
62,5
48,0
45,1
42,1
6,9
23,3
31,6
3,5
1,4
430
950
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere
3
3
5
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2011-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Mexico
2011
BNP
Husholdningers forbrug
Investeringer
Industriel produktion
Inflation
Eksport
Import
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Procentvækst)
(Procentvækst)
(Mia. USD)
3,9
4,4
7,8
5,1
3,8
17,2
16,4
-8,6
2012
Historiske tal
3,9
4,7
4,6
3,8
3,6
6,0
5,7
-14,2
2013
2014
1,4
2,5
-1,8
1,1
4,0
2,5
2,8
-26,5
2,1
2,0
2,6
3,7
4,1
4,6
4,9
-26,5
2015
Konsensusskøn
3,0
3,5
2,9
3,4
5,1
6,1
4,0
4,4
3,1
3,4
4,8
6,6
6,0
6,6
-30,2
-32,4
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 16 aktuelle prognoser for mexicansk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Mexico
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
4.0
Pct.
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
2016
1.5
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den mexicanske valutakurs
DKK pr. 100 peso
100
U.S. Dollars pr. 100 peso
12
90
11
80
10
70
9
60
8
50
7
40
30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 peso
6
U.S. Dollars pr. 100 peso
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Mexico
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
400
Indeks, 2000=100
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Mexico
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
4.0
Mia. kr.
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Mexico
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
0,3
0,0
1538,4
91,6
1,9
13,3
551,6
274,7
4,0
158,5
460,2
175,1
8,4
73,8
434,4
1973,1
2012
0,0
0,0
1779,6
108,6
3,2
14,3
530,9
296,2
2,7
242,3
615,8
207,2
3,9
50,8
431,3
2210,9
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2013
0,1
0,1
1700,7
115,2
2,7
10,9
545,7
308,6
4,6
162,0
602,7
185,3
4,1
67,5
332,2
2033,1
Seneste
12 mdr.
0,0
0,0
2273,3
104,2
3,3
9,2
525,3
243,0
5,1
154,3
1000,6
362,5
12,0
96,8
357,7
2631,0
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Mexico
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Generatorer, elektriske, vinddrevne
216,8
2 Dele til væskepumper
206,8
3 Tandhjulsudvekslinger undt friktionsgear, ej cylindriske tandhjul,koniske el cylinderkoniske tandhjul
196,6 og snekke
4 Lægemidler bestående a blandede el ublandede produkter, til terapeutisk el profylaktisk brug,121,8
i doseret stand
5 Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer, undt osteløbe,lipoprotein lipase og aspergillus
112,8 alkalin pro
6 Støbeforme til sprøjtestøbning eller presning, af gummi og plast
72,0
7 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
71,1
8 Dele (ej umagnetiske akselringe), til elektriske motorer, generatorer og roterende omformere, af
51,4
støbejern/stø
9 Microbekulturer, undt gærkulturer
38,0
10 Dele til elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb
32,2
Ti største i alt
1.119,6
Samlet vareeksport
2.033,1
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Mexico
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Mekaniske apparater
Farmaceutiske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Øvrige produkter
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Animalske og vegetabilske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Plast- og gummiprodukter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Tilberedte fødevarer
Kommunikations- og informationselektronik
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Tekstil og beklædning
Transportmidler
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
414,8
572,3
354,2
308,5
300,3
287,1
225,0
184,9
218,0
281,7
95,9
101,3
85,1
137,3
78,0
92,7
71,9
385,8
56,2
84,8
51,6
44,3
43,1
71,8
21,5
30,1
8,4
15,8
4,0
11,9
3,8
19,4
1,1
1,3
2.033,1
2.631,0
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
22,2
22,6
12,9
12,1
20,0
20,1
2,8
3,3
17,8
20,6
2,4
2,2
7,3
9,0
8,3
9,2
13,1
14,6
17,8
17,6
4,7
5,0
3,9
4,4
6,3
6,5
6,3
6,6
28,0
28,1
0,6
1,0
15,9
13,8
190,2
196,7
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Mexico
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2.062
2.298
2.112
2.750
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk