Kirkko tulee vierelle - Joensuun ortodoksinen seurakunta

Comments

Transcription

Kirkko tulee vierelle - Joensuun ortodoksinen seurakunta
TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Isä Iivo Suvanto
Kirkkoherra
050 067 1874
[email protected]
JOENSUUN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Isä Tommi Kallinen
Kasvatus ja nuorisotyö
0400 545 656
[email protected]
Diakoniasta vastaava henkilöstö
Kirkkokatu 32
80100 Joensuu
Puhelin: 0206 100 590
Telefaksi: (013) 266 0044
Sähköposti: [email protected]
Isä Tuomas Järvelin
Diakonia- ja laitossielunhoito
050 347 5605
[email protected]
Eeva Timonen
Diakoniatyöntekijä
050 539 4932
[email protected]
Päivystävä pappi
Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä päivystysvuorossa
olevaan pappiin numerosta 040 015 9300
Kannen kuva: Pyhä Nikolaos ihmeidentekijä,
Lyykian Myrran arkkipiispa, on Joensuun
ortodoksisen kirkon suojeluspyhä ja siten kaikkien
seurakuntalaisten yhteinen esirukoilija.
Takakannen kuva: Joensuun pyhän Nikolaoksen
kirkko.
Kirkko tulee
vierelle
Sairaala– ja laitossielunhoito
Joensuun ortodoksisessa
seurakunnassa
Ortodoksinen sielunhoito
SIELUNHOIDOLLINEN KESKUSTELU
Sielunhoitaja on kuuntelija, joka antaa tilan kohtaamalleen ihmiselle, tämän elämänkokemuksille ja niiden herättämille
kysymyksille. Samalla hän antaa ohjausta
ortodoksisen kirkon opetukseen ja elämäntapaan tukeutuen.
EHTOOLLINEN
Sairauden, yksinäisyyden ja erilaisten elämänmullistusten myötä nousee usein kaipuu Jumalan ja lähimmäisten apuun. Kun
ihminen ei pääse kirkkoon, tulee kirkko
ihmisen luo.
Seurakunnan papit tarjoavat sielunhoidollisen keskustelun ohella mahdollisuuden osallistua ehtoollisen, katumuksen ja sairaanvoitelun sakramentteihin. Diakoniatyöntekijä auttaa sekä
hengellisissä että käytännön elämään liittyvissä kysymyksissä.
Seurakunnassa odotetaan tuen tarvitsijan,
hänen läheisensä tai henkilökunnan yhteydenottoa; jokaisella on oikeus oman
seurakuntansa tarjoamaan sielunhoitoon
ja oman kirkkonsa sakramentteihin.
Säännöllinen osallistuminen ehtoolliseen
on kristitylle tärkeää. Ehtoollinen, Kristuksen ruumis ja veri, on hengellistä ravintoa ja lääke, joka auttaa yhtälailla niin
sielun kuin ruumiinkin vaivoihin. Ehtoollisyhteyden ei tarvitse katketa kirkossa
käynnin vaikeutuessa tai estyessä. Pappien
tehtävä on huolehtia siitä, että ehtoollisyhteys ylettyy koteihin ja laitoksiin saakka.
KATUMUS
Kirkon perinteessä katumuksen sakramentti, ripittäytyminen, toimii hengellisenä terapiana. Sen tarkoitus on vapauttaa
syyllisyyden ja häpeän tunteista. Ripillä
mieltä painavat tekemiset ja tekemättä
jättämiset kannetaan armahtavan Jumalan
eteen ja Häneltä rukoillaan synninpäästöä.
Kriisitilanteessa on hyvä osallistua ja kannustaa toisia osallistumaan katumuksen
sakramenttiin. Synninpäästöä seuraava
taakoista vapautuminen antaa voimaa ja
lohtua elämän haasteiden kohtaamiseen.
SAIRAANVOITELU
Rukousöljypalvelus eli sairaanvoitelu voidaan toimittaa lievän tai vakavan sairauden aikana sekä sielun että ruumiin parannukseksi. Toimituksessa sairasta voidellaan öljyllä ja hänelle rukoillaan parannusta, jotta hän saisi anteeksi syntinsä ja
palaisi terveenä palvelemaan Jumalaa seurakunnan täysivaltaisena jäsenenä.
Laitoksissa toimitettujen sairaanvoiteluiden lisäksi seurakunnassa toimitetaan ns.
yleisiä sairaanvoiteluita.
HUOLET JA MURHEET
Hengellisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, ruumiillisia ja käytännön elämään liittyviä
huolia on vaikea erottaa toisistaan. Seurakunnan diakoniatyö pyrkii kohtaamaan
ihmisen kokonaisena ja etsimään hänen
kanssaan ratkaisuja häntä painaviin asioihin. Joensuun ortodoksisen seurakunnan
diakoniatyöntekijä toimii ammatillisesti
sosiaalisena ja hengellisenä tukena apua
tarvitsevalle. Hänen työparinaan toimii
diakoniaan ja laitossielunhoitoon erikoistunut pappi, joka toimittaa laitoshartauksia ja kirkon sakramentteja niitä pyytäville
yhdessä seurakunnan muun papiston
kanssa.

Similar documents