Tulevaisuuden terveys - Hyvä, parempi, yritys

Comments

Transcription

Tulevaisuuden terveys - Hyvä, parempi, yritys
Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille –
projekti
INKA/Tulevaisuuden terveys
Anna-Liisa Niemelä
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Riikka Paasikivi
Center for Health and Technology, University of Oulu
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille
markkinoille -projekti
• tavoitteena on kehittää ja konseptoida Helsingin kaupungin
kotihoidossa ideoitu ja kehitystyön alla oleva iäkkäiden
kotona asumista tukevan neljän tukipilarin malli
• toimia yritysten innovaatioalustana niin, että siitä syntyy
kotimaisille yrityksille kansallisesti ja kansainvälisesti
markkinoitavia ja myytäviä tuotteita ja palveluja tai
mahdollistaa ulkomaisille yrityksille tulo Suomeen
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Kotihoidon tukipilarit
1. Ravitsemus
2. Turvallisuus
3. Lääkitys
4. Toimintakyky
Toiminnanohjaus / -integrointi
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Yhteistyö kumppanuuskaupunkien kesken
 Tutustumisseminaari 18.09.14
 Mukana Oulu, Kuopio, Tampere, Vantaa ja Espoo
 Hyväksyttiin neljän tukipilarin malli
 Kukin kaupunki esitti omat ehdokkaat INKA-hankkeeksi
 Jatkoseminaari 30.10.14
 Mukana Oulu, Kuopio ja Tampere
 Tutustuminen Palmian Contact-Centeriin
 Teemana turvallisuus
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Tiedote HILMAan
Haluamme nyt kutsua mukaan kaikkia sellaisia suomalaisia yrityksiä, jotka
työskentelevät hankkeeseen valikoitujen neljän teeman parissa. Teemat, joita
kutsumme kotihoidon tukipilareiksi, ovat seuraavat:
1) Hyvän ravitsemustilan jatkuva ylläpitäminen
2) Toimintakykyä edellyttävän hyvän lihaskunnon ylläpitäminen
3) Oikeasta lääkityskokonaisuudesta huolehtiminen
4) Turvallisen kotona asumisen mahdollistaminen toimintarajoitteisille ikäihmisille.
Mikäli Sinulla ja yritykselläsi on sellaisia ikääntyneiden ravitsemukseen, toimintakyvyn
ylläpitämiseen, lääkehoitoon tai turvallisuuteen liittyviä uusia, mahdollisesti
tietotekniikkaan perustuvia innovaatioita, joita haluat testata ja kehittää käytännön
asiantuntijoiden kanssa ja joilla katsot olevan mahdollisuuksia myös ulkomailla, olet
juuri etsimämme henkilö.
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Yrityskumppaneiden etsintä
 Tiedote HILMAAN 11.09.14 (SOTE)
 Tiedote EU 1.10.14 (Request for Information - Solutions
for Home Care in Finland (GHP)
 Lisäksi tiedote pelialalle, Suomen robottiyhdistykseen
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Yritysyhteistyö
 Yrityksiä ilmoittautui mukaan 49
 Yritysten ja kaupunkikumppaneiden seminaari
19.11.2014, yritystyöpajat teemoittain
 Mukana myös TEKES, Helsingin kaupunki, GHP
 Yritysten kirjalliset kuvaukset siitä, miten yritys vastaa
kotihoidon haasteisiin ohjausryhmälle 1.12.14.
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Kirjallinen selvitys yrityksiltä/Valintakriteerit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisällön kuvaus
Uutuusarvo
Hyöty asiakkaalle, henkilökunnalle, omaisille, yhteiskunnalle
Taloudellisuus/tehokkuus
Soveltuvuus myös itsemaksaville asiakkaille
Kotona asumisen laatua parantava vaikutus
Edellytykset vakiintua kannattavaksi liiketoiminnaksi
Mahdollisuudet kansainvälisille markkinoille,
Kiinnostus innovaatiotoimintaan muiden yritysten kanssa
omalla rahoituksella
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Pelialan yrittäjät
 Pelialan seminaari yhdessä vanhusneuvoston edustajien,
liikuntaviraston ja hoitohenkilöiden kanssa 3.12.14
 Paikalla 15 pelialan yritystä
 Kartoitus peleistä, joiden tavoitteena on aktivoida
ikääntynyttä lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja aktivoida
myös muistia, havaintokykyä ja reaktionopeutta
 Vuoropuhelu ikääntyneiden ja pelialan yrittäjien kesken
 Valittujen yritysten ja pelialan tapaaminen 17.12.2014
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Ravitsemus
Kotona asumisen tuen
Ostoskori GMA Oy
Asiakkaan arviointi
Raisoft/Phoniro
• RAI:n sovelluksen
apuväline
Asiakas
Palmia
Viestintä/asiakkuudenhallinta/Innofactor
Finn-ID, Mefys,
Menumat, Palmia
Cate, Beat 2 Phone,
Peliala.
Verkosto
Gutes Oy
(omaiset,
vapaaehtoistyö,
muut toimijat)
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
KOTIHOIDON KOKONAISARKKITEHTUURI, HELSINKI
Toimintakyky
Lääkitys
Turvallisuus
Tutkimus
TTL
toiminnanohjaus
Tilanne nyt!
 Mukana 12 yritystä uusine innovaatioineen (kaksi pelialan
yritystä)
 Mukana Kuopio, Tampere ja Espoo
 Sosiaali- ja terveysviraston hakemus lähdössä TEKESiin
 Yritykset ja kumppanuuskaupungit tekevät omat
hakemuksensa TEKESiin
 Hanke 1.4.2015-31.3.2017
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park
Kiitos !
[email protected]
[email protected]
Hyvä, parempi yritys 28.1.2015 Hotel Scandic
Park

Similar documents