Ansa Ojanlatva Parkinson diagnoosin saanut havaitsee kyllä melko

Comments

Transcription

Ansa Ojanlatva Parkinson diagnoosin saanut havaitsee kyllä melko
Ansa Ojanlatva
Parkinson diagnoosin saanut havaitsee kyllä melko nopeasti, että silmien terveyteen
pitää kiinnittää huomiota. Eniten huolta Parkinsonin taudissa ilmeisesti aiheuttavat
kuivat silmät ja viherkaihi, ja viherkaihin olemassaoloa ei havaitse ennen kuin on jo
tapahtunut näkökyvyn menetystä (Nowacka et al.). Siksi on tärkeää käydä säännöllisesti
näön tarkastuksissa.
Yli 60 miljoonaa ihmistä kärsii viherkaihista, joka aiheuttaa toiseksi eniten sokeutta
maailmassa (Nguyen et al. 2011). Nyt tutkijat miettivät silmien ja erityisesti viherkaihin
merkitystä Parkinsonin taudissa. Näiden kahden taudin välillä on havaittu
odottamattomia yhtäläisyyksiä reaktiosarjoissa (Nguyen et al. 2011). Tutkijoiden
mukaan yhteys näiden kahden välillä johtuu siitä, että samalla kun alpha-synuclein
kertyy moniin aivosoluihin Parkinsonin taudissa, gamma-synuclein kertyy verkkokalvon
gangliosoluihin (soluihin, jotka kuolevat viherkaihissa) (Nick Marsch-Armstrong,
henkilökohtainen kommunikaatio, 20.1.2011).
Optinen hermo välittää signaalit silmistä aivoihin. Tutkijoiden mukaan optisen hermon
päässä olevat solut, astrosyytit, ovat se kohta, jossa viherkaihi saa aikaan sokeutta
aiheuttavan vahingon. Tutkijat uskovat, että vahinkoa aiheuttava mekanismi sekä
Parkinsonin taudissa että viherkaihissa on ASTROSYYTTIEN sisällä oleva
kyvyttömyys hajoittaa jätettä (Nick Marsch-Armstrong, henkilökohtainen
kommunikaatio, 20.1.2011).
Tutkijat uskovat, että he ovat edenneet tämän löydöksen avulla ratkaisevalla tavalla
eteenpäin.
Lähteet:
Nowacka B. et al. The prevalence of eye disorders in Parkinson’s disease. Klinica Oczna
2010, 12; 7-9: 247-52.
Ngyen, J.V. et al. Myelination transition zone astrocytes are constitutively phagocytic
and have synuclein dependent reactivity in glaucoma PNAS published ahead of print
January 3, 2011, doi:10.1073/pnas.1013965108
--------------------------------------------------------------------------------

Similar documents