PAROC kivivilla

Comments

Transcription

PAROC kivivilla
PAROC kivivilla
– turvallinen valinta
Miksi sanoa ei turvallisuudelle,
kun sen saa samaan hintaan?
Kivivilla on vuorenvarma
Tuskin kukaan enää epäilee,
etteikö ihmisen toiminnalla
– etenkin hiilen ja öljyn käytöllä rakennusten lämmittämiseen
– olisi vaikutusta maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen etenemiseen. Eristeiden käyttö vähentää
merkittävästi rakennusten lämmitysenergian tarvetta ja auttaa näin
hillitsemään ilmastonmuutosta.
Joten kun valitset eristeitä, var-
mista että se säilyttää ominaisuutensa vaihtuvissa ilmasto-olosuhteissa ja kestää koko rakennuksen
käyttöiän.
Onneksi muuttuvassa maailmassa on jotain pysyvää, kuten
palamaton PAROC kivivilla. –
Lämmöneriste, joka valmistetaan
kivestä. Samalla se antaa suojaa
sekä paloa että kosteutta vastaan. Nyt nämä ominaisuudet on
yhdistetty käsitteeseen – PAROC
Protection.
Kivi on ehtymätön luonnonvara
Kivivilla on yksi harvoja materiaaleja,
jonka avulla voi hidastaa ilmastonmuutosta, sillä sen valmistukseen käytetään
pääosin vulkaanisia mineraaleja kuten
diabaasia, basalttia, dolomiittia ja oliviiniä. Kivivillan raaka-aineena käytetty
kivi on ehtymätön luonnonvara, sillä
vuosittain maapallon tulivuorissa muodostuu 38 000 kertaa enemmän kiveä,
kuin mitä maailmanlaajuisesti kivivillan
valmistukseen kuluu.
Kivivillan eristämiskyvyn ympäristöhyöty on 1:200, sillä jokainen kivivillan valmistuksessa
syntynyt hiilidioksiditonni vähentää eristämisen ansiosta rakennuksen lämmitysenergiantarvetta
ja aiheuttaa näin – 200 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä koko sen elinkaaren aikana.
Ympäristökuormitus Ympäristöhyöty
Miksi sanoa ei turvallisuudelle,
kun sen saa samaan hintaan?
PAROC kivivilla on paloturvallinen valinta
Kun palaa, aikaa ei ole koskaan liikaa: palotilanteessa on kiire auttaa ihmisiä, pelastaa omaisuus ja estää palon leviäminen. Tästä syystä on
tärkeää, että eristevalintaa tehdessäsi muistat,
että kivivilla ei syty eikä pala. Kivivillaeriste ei
siis edistä palon leviämistä vaan päinvastoin –
se antaa suojaa paloa vastaan.
Kivivilla voi joissain rakenteissa antaa jopa
neljä tuntia lisäaikaa paloa vastaan. Niinpä
kivivillaeristeen korkea lämmönkestävyys
tekee siitä ylivertaisen materiaalin rakennusprojekteihin, joissa paloturvallisuus on ensi-
arvoisen tärkeää. Materiaalivalinnat vaikuttavat myös rakennusten vakuutusmaksuihin.
PAROC kivivilla on palamattomuuden ansiosta luokiteltu parhaimpaan Euroluokkaan A1.
Näin se soveltuu käytettäväksi kaikissa rakenteissa yksinkertaisista väliseinistä rapattuihin
julkisivuihin, yläpohjiin ja loiviin kattoihin.
Esimerkiksi PAROC eXtralla eristetty yksinkertainen kipsilevyväliseinä (Knauf KN13)
66 mm teräsrangalla rajoittaa mahdollisen
palon leviämistä jopa 60 minuutin ajan (EI60)
(VTT-C-2947-08).
PAROC kivivilla suojaa paloa vastaan
Rakennusmateriaalien palonkestävyydessä on eroja,
niin myös eristeissä. Kivivilla on palamaton materiaali
ja siksi se luokitellaan parhaimpaan Euroluokkaan A1.
Kivivillan paloturvallisuusominaisuudet antavat siis
parhaan mahdollisen suojan paloa vastaan.
Miksi sanoa ei turvallisuudelle,
kun sen saa samaan hintaan?
Kivi ei ime kosteutta
Rakennukset ovat alttiita kosteudelle, joka
voi ikävällä tavalla tunkeutua rakenteisiin ja
aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia. Rakenteisiin
jäävä kosteus voi myös muodostaa kasvualustan homeelle, joka puolestaan vaikuttaa
asukkaiden terveyteen ja asumismukavuuteen. Kosteus on myös useimmiten syynä
rakennusmateriaalien ja rakennuksen rungon
vaurioihin.
Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota jo
rakennusvaiheessa eristevalintoihin – ja samalla asumismukavuuteen. Kivivilla läpäisee vaivatta vesihöyryn eli kosteus kulkee sen läpi,
eikä jää rakenteisiin. Kivivilla takaa myös kui-
vat olosuhteet, sillä kosteuslähteen poistuessa
se kuivuu nopeasti. Ja on hyvä muistaa, että
kivivilla on ryhdikäs materiaali olosuhteista
riippumatta.
Puurunkoisissa rapatuissa julkisivuissa on
tärkeää, että detaljit ja liitokset toteutetaan
oikein. Tutkimukset (Statens Provningsanstalt,
Ruotsi) ovat osoittaneet, että kivivilla toimii
näissä rakenteissa huomattavasti varmemmin muihin eristemateriaaleihin verrat­tuna.
Käyttämällä kivivillaa rapatuissa julkisivuissa, suojaudut siis samalla myös tulevilta
riskeiltä.
PAROC kivivilla suojaa kosteutta vastaan
Eristemateriaaleilla on huomattavia eroja myös kosteudenkestävyyden suhteen. Siksi eristevalintoja tehdessä kannattaa olla tarkkana, jotta voit välttyä jopa
taloudellisilta menetyksiltä.
Miksi sanoa ei turvallisuudelle,
kun sen saa samaan hintaan?
PAROC Protection tarkoittaa kotimaisen kivivillaeristeen ainutlaatuisia
ominaisuuksia. Kun eristät, muista PAROC Protection ja valitse PAROC
kivivilla, joka antaa erinomaisen lämmöneristävyyden ohella myös suojan
paloa ja kosteutta vastaan.
PAROC OY AB
Rakennuseristeet
Läkkisepäntie 23, PL 47
00621 Helsinki
Puhelin 046 876 8000
Telefax 046 876 8002
www.paroc.fi
2101BIFI1109
A M E M B E R O F PA RO C G RO U P