SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014 HOAS ei ota käyttöön e

Comments

Transcription

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014 HOAS ei ota käyttöön e
Tiedote 30.10.2013
SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014
Yhtenäiseen euromaksualueeseen liittymisen myötä kansallisesta suoraveloituksesta luovutaan Suomessa.
Suoraveloituksen korvaavat e-lasku ja suoramaksu. Suoraveloitus nykyisessä muodossaan päättyy 31.1.2014.
HOAS ei ota käyttöön e-laskua tai suoramaksua, käytössäsi ollut suoraveloitus päättyy
Hoasin suoraveloitussopimukset päättyvät 31.1.2014. Hoasin asukkaista n. 2 % on tehnyt
suoraveloitussopimuksen.
Hoas ei ota käyttöön e-laskua tai suoramaksua suoraveloituksen päätyttyä. Näiden maksulajien
käyttöönotto vaatisi muutostoimenpiteitä, joiden tekeminen nykyisiin tietojärjestelmiimme ei ole järkevää
Hoasilla käynnissä olevan laajan IT-järjestelmäuudistuksen vuoksi. Tavoitteena on siirtyä keväällä 2015
uuteen IT-järjestelmään, joka mahdollistaa myös e-laskutuksen ja suoramaksun. Mahdollisesta siirtymisestä
e-laskuun/suoramaksuun IT-uudistuksen jälkeen tiedotetaan tarvittaessa erikseen.
Varmista vuokranmaksusi jatkuminen
1.2.2014 eteenpäin suoraveloitusasiakkaiden tulee itse maksaa vuokra sekä mahdolliset muut maksut
tilisiirtoa käyttäen esimerkiksi verkkopankissa. Tulet saamaan tilisiirron postitse tammikuun alussa.
Huomaathan, että useissa verkkopankeissa on mahdollista asettaa vuokra ja muut maksut lähtemään tililtä
toistuvana maksuna, jolloin vuokranmaksusta ei tarvitse erikseen huolehtia joka kuukausi. Otathan yhteyttä
omaan pankkiisi tämän mahdollisuuden selvittämiseksi.
Kiitos ymmärryksestä ja aurinkoista syksyn jatkoa!
Ystävällisin terveisin
HOAS vuokravalvonta
puh. (09) 5499 00 tai [email protected]
Aktia Pankki
www.aktia.fi
puh. 010 247 010
Danske Bank
www.danskebank.fi
puh. 0200 2580
Handelsbanken
www.handelsbanken.fi
puh. 010 444 2442
Nordea
www.nordea.fi
puh. 0200 3000
OP-Pohjola
www.op.fi
puh. 0100 0500
POP Pankit
www.poppankki.fi
Oma konttorisi
S-Pankki
www.s-pankki.fi
puh. 010 76 5800
Säästöpankit
www.saastopankki.fi
Oma konttorinne
Tapiola Pankki
www.tapiola.fi
puh. 01019 5102
Ålandsbanken
www.alandsbanken.fi
puh. 0204 292 920
Notic e 30.10.2013
DIRECT DEBIT ENDS ON 31 JANUARY 2014
National direct debit will be given up in Finland due to transition to SEPA (Single Euro Payments Area). Direct
debit will be replaced by e-invoice and direct payment. Direct debit in its current form will no longer be
available after 31 January 2014.
HOAS will not turn to e-invoice or direct payment, the direct debit service comes to an end
All the direct debit agreements with Hoas end on 31 January 2014. Approximately 2 % of Hoas customers
have made a direct debit agreement.
Hoas will not start using e-invoice or direct payment after the direct debit has ended. Introducing these new
payment methods would demand alterations to our current information systems. This would not be rational
because an extensive renewal of the information systems is currently in progress at Hoas. The goal is to start
using the new systems in the spring of 2015. This will also enable the use of e-invoice and direct payment.
Hoas will inform customers about the possible transition to e-invoice and direct payment later if required.
Make sure your rent payments continue
As of 1 February 2014 Hoas direct debit customers must pay their rent and possible other charges
themselves for example through online banking . Please use the rent invoice. The rent invoice will be sent
to you in the beginning of January 2014.
Please note that in several online banking systems you have the possibility to set automatic repeating
payments. If you set you rent payments and other possible charges to be automatic you will not have to
worry about paying the rent every month. Please contact your own bank to find out about this possibility.
Thank you for your understanding. We wish you a sunny autumn!
Best regards
HOAS Rent deparment
tel. (09) 5499 00 or [email protected]
Aktia Pankki
www.aktia.fi
tel. 010 247 010
Danske Bank
www.danskebank.fi
tel. 0200 2580
Handelsbanken
www.handelsbanken.fi
tel. 010 444 2442
Nordea
www.nordea.fi
tel. 0200 3000
OP-Pohjola
www.op.fi
tel. 0100 0500
POP Pankit
www.poppankki.fi
Your own office
S-Pankki
www.s-pankki.fi
tel. 010 76 5800
Säästöpankit
www.saastopankki.fi
Your own office
Tapiola Pankki
www.tapiola.fi
tel. 01019 5102
Ålandsbanken
www.alandsbanken.fi
tel. 0204 292 920