Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja

Comments

Transcription

Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja
Atlas Copco
Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja
lauhteenpoistojärjestelmät
HD 4-96 & TD 8-650, WSD 25-750 & WD 80/EWD 50-1500
Sarja tehokkaita jälkijäähdyttimiä ja vedenerottimia,
jotka ovat yhteensopivia kompressorisi kanssa.
4
4
Atlas Copco tarjoaa sarjan jälkijäähdyttimiä ja
vedenerottimia, joissa yhdistyvät minimaalinen
painehäviö, suuri jäähdytysteho ja alhainen energian kulutus.
Jälkijäähdyttimet toimitetaan täydellisinä kaikkine
tarvittavine osineen. Ne ovat pienikokoisia, helppoja asentaa ja helposti purettavissa puhdistusta
varten. Jälkijäähdyttimien lähes olematon painehäviö tarkoittaa että paineilmakäyttöiset työkalut,
koneet ja muut paineilmalaitteet toimivat täydellä
teholla. Siksi kompressoreille ei aseteta erikoisvaatimuksia ja säästytään ylimääräisiltä energiaja ylläpitokustannuksilta.
Vesijäähdytteiset HD-jälkijäähdyttimet
Atlas Copcon vesijäähdytteisissä HD-jälkijäähdyttimissä
tehokas jäähdytys yhdistyy taloudelliseen veden käyttöön. Kompressorista lähtevä ilma jäähdytetään ruostumattomasta teräksestä valmistetussa jäähdytinpaketissa, jossa jäähdytysvesi ja
paneilma kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Jäähdyttimen vakiovarusteena on vedenerotin.
Jäähdytysputkien sisäpinnan rivoitus
saa aikaan paineilman jäähtymistä nopeuttavan pyörteilyn. Jäähdytystehoa on lisätty
kääntämällä veden virtausta laipoilla.
Edellisten lisäksi Atlas Copcon ratkaisu tarjoaa
joukon muita huomattavia etuja:
4 erityisen tehokas keskipakoiserotus
4 minimaalinen huollon tarve
4 täysin ruostumattomat materiaalit
4 liitäntälaippojen asentaminen on helppoa.
4
Atlas Copco -jälkijäähdyttimet, niin ilmakuin vesijäähdytteiset, ovat luotettavia, tarvitsevat minimaalisesti huoltoa ja suojaavat
järjestelmäsi häiriöttömästi muuten kalliiksi käyviltä veden aiheuttamilta vaurioilta.
Molemmat jälkijäähdytintyypit toimittavat
verkkoon ilmaa, jonka lämpötila on sopiva
useimmille kuivaintyypeille.
Ilmajäähdytteiset TD-jälkijäähdyttimet
Atlas Copcon ilmajäähdytteisissä TD jälkijäähdyttimissä on
alumiinirakenteinen jäähdytin. Sähkökäyttöinen puhallin, joka turvallisuussyistä on suojattu, pakottaa jäähdytysilman kulkemaan
ripojen välistä. Suuri jäähdytysteho saavutetaan pienellä energiankulutuksella.
Jälkijäähdytin on asennettu tukevalle rungolle. Vedenerotin kuuluu vakiovarusteena TD25-650-jäähdyttimiin. Malli TD 08 toimitetaan seinäkiinnikkeineen, ja siinä on lauhteenkerääjä lauhteen
käsipoistoineen.
Tehokkaat vedenerottimet,
automaattinen ja älykäs poisto
4
WSD-vedenerottimet
Atlas Copcon vedenerottimissa teho riittää. Luotettavat
automaattiset poistolaitteet estävät lauhdeveden kertymisen
jäähdyttimiin. Jälkijäähdyttimien mukana toimitetaan vakiona
vedenerottimet. Ne voidaan asentaa myös mihin tahansa kohtaan
ilmaverkossasi.
Malli
Kapasiteettialue
Maksimityöpaine
l/s
m3/h
bar(e)
psi
WSD 25
7-60
15-127
20
290
WSD 80
50-150
106-318
20
WSD 250
125-350
265-742
WSD 750
300-800
636-1695
Näille kokonaan ruostumattomista materiaaleista valmistetuille
yleiserottimille on tunnusomaista erittäin tehokas keskipakoiserotus. Huoltovapaat, ei liikkuvia osia, ja niissä on sekä automaattinen että käsin tyhjennys.
Mitat
Liitännät
Korkeus
tulo/lähtö
Paino
Leveys
Pituus
mm
tuumaa
mm
tuumaa
mm
tuumaa
kg
naulaa
G1
332
13.0
130
5.1
185
7.3
1.1
2.4
290
G 1½
432
17.0
130
5.1
185
7.3
3.5
7.7
20
290
G 2½
532
20.9
160
6.3
230
9.0
12.5
27.6
20
290
83 mm*
532
20.9
160
6.3
230
9.0
14.0
30.9
* Umpilaippa koneistetaan tähän läpimittaan
4
WD automaattinen lauhteenpoisto
WD 80 -lauhteenpoistoventtiilillä ilmasäiliön pohjalle kertyvän lauhde poistuu täysin automaattisesti. Patentoidulla Atlas
Copcon rakenteella päästään hankalista mekaanisista kytkennöistä.
Automaattinen lauhteenpoisto voidaan liittää paineilmaverkon
alimpaan kohtaan (esimerkiksi säiliön tai keskipakoiserottimen
pohjaan jne.). Kunnossapidon tarve on minimaalinen.
Malli
Maksimityöpaine
Lauhteenpoistokapasiteetti
Liitännät
Mitat
Korkeus
WD 80
bar(e)
psi
l/h
20
290
200
G½
Paino
Leveys
Pituus
mm
tuumaa
mm
tuumaa
mm
tuumaa
kg
naulaa
182
7.2
132
5.2
132
5.2
2.7
5.9
EWD elektroninen lauhteenpoisto
4
Tarkka verkkopaine
Elektronisesti ohjattuja EWD-lauhteenpoistojärjestelmiä
pidetään turvallisen, luotettavan ja taloudellisen lauhteen käsittelyn esikuvina.
Älykäs tyhjennystoiminto valvoo lauhteen kertymistä nestepinnan
korkeusantureilla ja tyhjentää lauhteen vasta tarvittaessa, estää
paineilman tuhlaamisen ja mahdollistaa huomattavat energian
säästöt.
EWD-lauhteenpoistojärjestelmä on varma ja luotettava, ja sen
avulla voidaan ratkaista kaikki lauhteenpoistoongelmat myös pahasti likaantuneissa järjestelmissä.
Laaja valikoima EWD-lauhteenpoistoja on saatavissa myös öljypitoiselle lauhteelle, ja ne voidaan kovapinnoittaa öljytöntä ja
syövyttävää lauhdetta varten.
Malli
Maks. kompr.
kapasiteetti (1)
Maks.
kuivainkapasiteetti(1)
Maksimipaine
Mitat
Korkeus
Paino
Leveys
Pituus
l/s
m3/h
l/s
m3/h
bar
psi
mm
tuumaa
mm
tuumaa
mm
tuumaa
kg
naulaa
EWD 50 (2)
65
138
130
275
16
232
115
4.5
70
2.8
171
6.7
0.7
1.5
EWD 75
98
208
194
411
16
232
141
5.6
65
2.6
150
5.9
0.8
1.8
EWD 75 C (2)
98
208
194
411
16
232
141
5.6
65
2.6
150
5.9
0.8
1.8
EWD 75 CHP
98
208
194
411
63
913
141
5.6
65
2.6
150
5.9
0.9
2.0
EWD 330
433
917
866
1835
16
232
162
6.4
93
3.7
212
8.3
2.0
4.4
EWD 330 C(2)
433
917
866
1835
16
232
162
6.4
93
3.7
212
8.3
2.0
4.4
EWD 330 CHP (2)
433
917
866
1835
25
362
162
6.4
93
3.7
212
8.3
2.0
4.4
EWD 1500
1950
4132
3900
8264
16
232
180
7.1
120
4.7
252
9.9
2.9
6.4
EWD 1500 C (2)
1950
4132
3900
8264
16
232
180
7.1
120
4.7
252
9.9
2.9
6.4
EWD 16K C (2)
21670
45920
43340
91830
16
232
280
11.0
254
10.0
280
11.0
5.9
13.0
(1)
(2)
(C)
Seuraavissa olosuhteissa:
- ympäristön lämpötila 35 °C - suhteellinen kosteus 70 %
Sopii öljyttömälle lauhteelle
Korroosiosuojapinnoitteella öljytöntä lauhdetta varten
Tekniset tiedot, jälkijäähdyttimet
4
Vesijäähdytteiset HD-jälkijäähdyttimet
Malli
Nimellinen virtaus *
HD 4
HD 8
HD 11
HD 16
HD 32
HD 48
HD 67
HD 96
Maksimityöpaine
∆t korkeampi kuin
jäähdytysvesi *
Vedenkulutus
l/s
cfm
bar(e)
psi
°C
°F
l/s
m3/h
USgal/min
67
133
183
267
533
800
1067
1600
142
282
388
566
1129
1694
2260
3389
20
20
20
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
290
290
290
152
152
152
152
152
7
7
6
8
8
8
8
8
13
13
11
14
14
14
14
14
0.17
0.34
0.46
0.67
1.33
2.00
2.67
4.00
0.61
1.22
1.66
2.41
4.79
7.20
9.61
14.40
2.7
5.4
7.3
10.6
21.1
31.7
42.3
63.4
* Vesijäähdytteiset HD-jälkijäähdyttimet
Malli
Ilman tulo-/
lähtöliitännät Ø
Mitat
Korkeus
HD 4
HD 8
HD 11
HD 16
HD 32
HD 48
HD 67
HD 96
4
Paino
Leveys
Jäähdytys- Jäähdytinvesi
nippuja
Pituus
tulo
lähtö
mm
tuumaa
mm
tuumaa
mm
tuumaa
kg
naulaa
tulo
lähtö
G 1½
G 2½
G 2½
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 175
G 1½
G 2½
G 2½
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
DN 80
1840
1973
1975
2083
2083
2112
2112
2139
72.4
77.7
77.8
82.0
82.0
83.2
83.2
83.2
170
215
230
500
500
490
490
490
5.1
6.3
9.1
19.7
19.7
19.3
19.3
19.3
344
474
483
645
635
1032
1032
1412
13.5
18.7
19.0
25.4
25.0
40.6
40.6
55.6
37
78
85
180
210
380
410
610
121
172
187
396
463
838
904
1345
G
G½
G½
G¾
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1½
1
1
1
1
1
2
2
3
Ilmajäähdytteiset TD-jälkijäähdyttimet
Malli
Nimellinen virtaus *
TD 08
TD 25
TD 50
TD 150
TD 300
TD 650
TD 650
Maksimityöpaine
∆t korkeampi kuin
*ympäröivä lämpötila
Puhaltimen moottoriteho
l/s
cfm
bar(e)
psi
°C
°F
kW
hp
8
25
50
150
300
650
650
17
53
106
318
363
1377
1377
20
20
20
20
20
20
10.5
290
290
290
290
290
290
152
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18
18
18
18
0.05
0.12
0.18
0.75
0.75
2.20
2.20
0.07
0.16
0.24
1.01
1.01
2.95
2.95
* Absoluuttisessa paineessa 1 bar ja lämpötilassa 20 °C. Puristetun ilman lämpötila 160 °C.
Malli
Ilman tulo-/
lähtöliitännät Ø
Mitat
Korkeus
TD 08
TD 25
TD 50
TD 150
TD 300
TD 650
Paino
Leveys
Jäähdytinnippuja
Pituus
tulo
lähtö
mm
tuumaa
mm
tuumaa
mm
tuumaa
kg
naulaa
G½
G1
G 1¼
G 2½
G 2½
DN 80
G½
G1
G 1¼
G 2½
G 2½
DN 100
188
658
735
1160
1280
1525
7.4
25.9
28.9
45.6
50.3
60.0
130
402
412
435
466
716
5.1
15.8
16.2
17.1
18.3
28.1
270
588
664
920
1140
1780
10.6
23.1
26.1
36.2
44.8
70.0
6
19
23
53
73
185
13
42
51
117
161
408
1
1
1
1
1
1
Atlas Copcon First in Mind–First in Choice™ -ratkaisu kaikentyyppisiin paineilmatarpeisiin ja muut yhtiön tuotteet ja
palvelut lisäävät asiakkaiden liiketoiminnan tehokkuutta ja
kannattavuutta.
Atlas Copcon toiminnan tavoitteena on jatkuva innovointi, jonka käyttövoimana ovat luotettavuutta ja tehokkuutta
koskevat asiakkaiden tarpeet. Teemme jatkuvaa yhteistyötä
asiakkaan kanssa, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopivan laadukkaan paineil-
2935 0838 43 – Painettu Belgiassa – muutokset mahdollisia ilman etukäteisilmoitusta.
maratkaisun.
Älä koskaan hengitä paineilmaa, ennen kuin se on puhdistettu paikallisen lainsäädännön ja säädösten mukaisesti.
www.atlascopco.com