Ikäteknologian maailmanvalloitus

Comments

Transcription

Ikäteknologian maailmanvalloitus
Ikäteknologian
maailmanvalloitus
Postitalo 14.8.2014
Jaana Leikas, dosentti, johtava tutkija
VTT
Mikä ikäteknologia?
2
ICT-valtavirtatuotteet
Ikä-ystävällinen
design
Teksti
Tietokoneet
Web
Ääni
Kämmentietokoneet
Ääni
Sosiaaliset kontaktit
Saavutettavuus
Tele(etä)hoito /
Ikä-ystävällinen
työpaikka
1. Sukupolvi
Turvahälytysjärjestelmät
Työelämä
Apuvälineet
2. Sukupolvi
Sensorit
Seurantajärjestelmät
Hoito- ja
hoivatyö
Teletyöteknologiat
Video
AAL
iTV
Ajaminen
Älykkäät autot
Navigointi/
suunnistaminen
Matkailu
Web
Muisti
Dementia
Kognitiiviset toiminnot
Lääkitys
Krooniset sairaudet
hyvinvointi
Terveyden edistäminen Fyysinen
Hyvinvointi
Lääkitys
Sensorit
Päivittäiset toiminnot
Kodinhoito
Älykkäät kodit /
Apuvälineet
Vahvistetun
kommunikaation
Robotit
Hallintalaitteet
välineet
Tunnistimet
YmpäristönhallintaIlmaisimet
(Kubitschke &
laitteet
Kotiautomaatio
Cullen 2010)
Muistamisen
tukivälineet
Julkinen liikenne
On-Demand
Älykäs liikenne
Viihde/
vapaa-aika
Audio/video Oma(etä)hoito
konsultaatio
Terveydentilan
(etä)seuranta Verkkopalvelut
Turvallisuus
Avun saanti
Kaatumisen
ehkäisy
Hälytyskeskukset
Mobiili ICT
Pelit
Terveysteknologiatuotteet
Data
3. Sukupolvi
Video
Ikäteknologian
kysyntä kasvaa
Yli 65-vuotiaat väestöstä:
Suomi: 18,8%; 2030 25,6% (1,5milj)
EU:
18,2% (87 milj.); 2030 n. 25%
USA: 14% (43 milj.); 2030 n. 20% (72 milj.)
60-75-vuotiaat maailmanlaajuisesti 1 mrd. 2020
Nopea kasvu kehittyvissä maissa
Esim. Saksassa 2030 36%:ssa talouksista
perheenpää on yli 64-vuotias
(United Nations Population Prospects,
http://www.un.org/esa/population/) (Tilastokeskus)
4
~18% Länsi-Euroopan
väestöstä 2020
Koulutetumpia
Suuret
ikäluokat
Paremmat ICT- ja kielitaidot
Tottuneet teknologiseen
muutokseen
Tottuneet kuluttamaan
Yli 40 vuoden työkokemus;
”Viisas Eurooppa”
Mukana päätöksenteossa
Tärkeä resurssi sosioekonomisesti, kulttuurielämän
& vapaaehtoistyön kannalta
5
Suuret ikäluokat aktiivisia
teknologian kuluttajia
Elämäntyylien ja merkitysten
ilmaiseminen kuluttamisen
kautta
Kuluttaminen perustuu
erilaisten elämänmuotojen
haltuun ottamiselle:
eläkkeelle jääminen - uuden
elämäntyylin omaksuminen on yksi näistä
…”actively use the purchase
of leisure goods and services
to frame, change, or expand
their identities”.
(Gilleard & Higgs 2011)
6
Puute todellisista sisällöistä
7
Kohdennettuja palveluja
kasvaville hopeamarkkinoille
Yli 65-vuotiaat huomattavan varakkaita,
”Woopies”.
Markkinat älykkään kodin sovelluksille (liikkuminen, päivitt.toiminnot)
kolminkertaistuvat 2020 mennessä: 13:sta 37 miljoonaan ihmistä.
Markkinat iän mukanaan tuomia haittoja kompensoiville tuotteille:
84 milj. ihmistä 2020.
Euroopassa yli 50-vuotiaat muodostavat yli 45 % uusien autojen ja
yli 80 % luksustuotteiden hankkijoista sekä 35 % matkojen ostajista.
Suomessa yli puolet autonostajista on yli 50-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden
osuus on yli 30 prosenttia.
(de Bruïne, 2007)
8
Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen keinot
Kysynnässä ja tarjonnassa ’muna-kana’-ongelma: kuluttajat odottavat
vakuuttavia tuotteita markkinoille / yritykset odottavat signaaleja
ikääntyviltä kuluttajilta.
Teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyö
Ihmislähtöinen T&K; uudet liiketoimintamallit
Uudet relevantit teknologiset ratkaisut
Foorumit jatkuvan tiedonvaihdon turvaamiseksi
Suunnittelijat – Tutkijat - Seniorit
VTT Ikäteknologiakeskus
[email protected]
Yhteisen kielen löytäminen seniorien
ja teollisuuden välille.
Tukee senioreja omien teknologiatarpeittensa
hahmottamisessa ja tulevaisuuden tarpeiden
ennustamisessa.
9
Negatiiviset stereotypiat
suunnittelun kompastuskivenä
Karrikoi ikäihmiset raihnaisiksi ja toimintarajoitteisiksi;
passiivisiksi teknologian käyttäjiksi.
Myöhemmän iän rakentuminen ainoastaan fyysisen ja
psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisen ympärille.
Teknologialla kompensoiva rooli. Jopa ikäihmisten
peliteollisuus tukee tätä.
Holhoava asenne.
Käytettävyys primaari suunnitteluperusta.
”The real needs of older persons”;
ongelmalähtöinen suunnittelu.
10
Teknologiakehityksen haasteet
Tyydytettävä terveiden, hyvillä ICT-taidoilla varustettujen
ikääntyvien tarpeet
Palveltava senioreja, joilla on heikot ICT-taidot ja
erityistarpeita
Digitaalisen kuilun eliminointi
?
Tuotteista palveluiksi: fokus lisäarvon luomisessa
Kestävän kehityksen vaatimus
Massamarkkinatuotteiden räätälöintimahdollisuus
11
Eettisyys ja vastuullisuus
Merkittävien roolien ja toimijuuden
tukeminen
Pystyvyyden tunteen tukeminen
Elämänhallinnan tukeminen
Sosiaalisten suhteiden
mahdollistaminen
Itsenäisen suoriutumisen tukeminen
… ilon lisääminen!
12
Hyvä ikäteknologia
ei ainoastaan
vastaa saumattomasti ikäihmisen
arjen tarpeisiin,
vaan tulee merkittäväksi
osaksi elämänlaatua
ja synnyttää
uusia, positiivisia tarpeita
13
Heikki Haaparanta, FT, kehitysjohtaja, Turun kauppakork.
Mikko Härmä, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
Veikko Ikonen, erikoistutkija, VTT
Jyrki Jyrkämä, emeritusprofessori, JY
Antti Karisto, professori, HY
Maria Laukka, taidekasvattaja, tietokirjailija
Jaana Leikas, dosentti, FT, johtava tutkija, VTT
Helinä Melkas, professori, LUT
Jari Multisilta, professori, HY & TTY
Nina Nevala, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos; professori JY
Satu Pekkarinen, FT, erikoistutkija, LUT
Anu Raappana, KL, tutkimuspäällikkö, Lamk
Merja Rantakokko, TtT, tutkijatohtori, JY
Isto Ruoppila, emeritusprofessori, JY
Pertti Saariluoma, professori, JY
Reijo Savola, johtava tutkija, VTT
Lea Stenberg, projektipäällikkö, Valli
Harri Suominen, emeritusprofessori, JY
Hannele Tiittanen, hoitotyön yliopettaja; Lamk
Ira Verma, arkkitehti, tutkija, Aalto-yliopisto, Sotera Instituutti
Marja-Liisa Viherä, FT, ViheräVerstas Oy
14
”Jotkut näkevät asiat sellaisina
kuin ne ovat ja kysyvät miksi.
Minä unelmoin asioista,
joita ei ikinä ole ollut
ja kysyn
miksi ei.”
George Bernard Shaw
Kiitos
[email protected]
15
TEKNOLOGIASTA TULOSTA

Similar documents