Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaalle myönnetyt apurahat

Comments

Transcription

Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaalle myönnetyt apurahat
Suomen Kulttuurirahasto
Pohjois-Pohjanmaalle myönnetyt apurahat 2015
Humanistiset tieteet
Fil. tohtori Heidi Kurvinen, Oulu, toimittajien
ammattikunnan sukupuolirakenteessa tapa htunutta muutosta Suomessa ja Ruotsissa 1960luvulta nykypäivään käsittelevään väitöksen
jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen raha stosta
28.000
Lääketieteet
Lääket. lis. Mirella Ahonen-Siirtola, Oulu,
vatsanpeitteiden arpityräleikkauksien leikkaustekniikoita ja -tuloksia 2000-luvulla Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elina ja Yrjö
Waskisen rahastosta
4.000
Maatalous- ja metsätieteet
Fil. maisteri Katariina Parhi, Oulu, psykopatian
historiaa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Marjatta Teiniemen rahastosta
24.000
Fil. maisteri Karoliina Huusko, Oulu, mykoritsasieniyhteisöjen ja kasvien välisiä vuorovaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja
Dagmar Välimaan rahastosta
12.000
Fil. maisteri Krista Wallenius, Oulu, kuulovaurioisten lasten sosiaalisen kielenkäytön kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sisko,
Aatos ja Sirkku Mikkosen rahastosta
24.000
M.Sc. Masoud Irannezhad, Oulu, ilmaston
vaihtelun vaikutusta lumivarojen muutoksiin
Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön,
Laila ja Matti Kiisken rahastosta
24.000
Kasvatustieteet ja opetusala
Kasvatust. maisteri Heikki Kontturi, Oulu,
oppimisen itsesäätelyä käsittelevän väitöski rjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen
Eläkekassan rahastosta
12.000
Fil. maisteri Annette Ukkola, Oulu, Lukuintoohjelman vaikuttavuutta ja lukemismotivaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja
Vilhelmiina Koposen rahastosta
24.000
Luonnontieteet
Fil. tohtori Tuomo Jaakkonen, Oulu, Aasiassa
talvehtivien lintujen vähenemisen syitä käsi ttelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,
Huhtamäen rahastosta
55.000
Fil. tohtori Jani Kelloniemi, Oulu, perunaruven
torjuntaan kokeiltavan biotorjuntamikrobin
toimintamekanismia käsittelevään tutkimukseen, Hankkijan rahastosta
28.000
Tekniset tieteet
Ph.D. Jerome Thevenot, Oulu, luun mikrokuvantamista uudella kuvausmenetelmällä käsi ttelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,
Ulla ja Eino Karosuon rahastosta
28.000
Dipl.ins. Tapio Tuukkanen, Oulu, turvetuotannon ja turvemetsätalouden vesistökuormituksen ennakointia ja hallintaa käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Aimo Maasillan rahastosta
24.000
Yhteiskuntatieteet
Fil. maisteri Miia Kauppinen, Oulu, heinien ja
niiden sieniendofyyttien symbioosia käsittel evään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta
24.000
Kauppat. maisteri Sanna Huikari, Oulu, makrotaloudellisten tekijöiden ja terveyden välistä
yhteyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lauri
O. af Heurlinin rahastosta
24.000
Fil. maisteri Katja Lappalainen, Oulu, jätetärkkelyksen modifioimista ja hyödyntämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,
Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
24.000
Kauppat. maisteri Santtu Karhinen, Oulu,
alueellisen talouskehityksen mallintamista
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin
rahastosta
12.000
Fil. maisteri Juho Lämsä, Oulu, pölyttäjien
huijauksen evoluutioekologiaa käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta
24.000
Kauppat. maisteri Jenni Mikkonen, Oulu, yritysjohdon epäluotettavuutta ja sisäpiiritiedon
väärinkäyttöä käsittelevään väitöskirjatyöhön,
Huugo Ranisen rahastosta
24.000
1
Kauppat. maisteri Mikko Vaaramo, Oulu, riskinkarttamista ja yrittäjyyttä käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Huugo Ranisen rahastosta
12.000
Arkkitehtuuri
Arkkitehti Essi Oikarinen, Oulu, pohjoisten
sääolosuhteiden huomioimista ja hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdi styksen rahastosta
24.000
järjestämiseen
10.000
Oulun musiikkijuhlasäätiö rs, Oulu, Oulun
Musiikkijuhlien 25-vuotisjuhlavuoden festivaalin järjestämiseen, Mirjam ja Hans Helinin
rahastosta
20.000
Oulun Seudun Vanha Musiikki ry, Oulu, Oulun
Seudun Vanhan Musiikin Talvifestivaalin järjestämiseen
15.000
Äänitaiteilija Sasu Ripatti, Hailuoto, taiteelliseen työskentelyyn
16.000
Kuvataiteet
Kuvataiteilija AMK Kaija Hinkula, Oulu, taiteelliseen työskentelyyn, Marja ja Esko Lehtosen
rahastosta
24.000
Fil. maisteri Soile Suvanto ja medianomi AMK
Marko Siekkinen, Oulu, yhteisöllisen ilmakitarapatsashankkeen toteuttamiseen
6.500
Taideyhdistys Elsuupa ry, Kärsämäki, nuorten
kuvataiteilijoiden ARS Kärsämäki 2015 näyttelyn järjestämiseen
3.000
Näyttämötaiteet
Flow ry, Oulu, nykysirkuksen esitysvierailujen
sarjan järjestämiseen, Aino ja Einari Haakin
rahastosta
11.000
Flow ry, Oulu, Pessi ja Illusia -teoksen toteuttamiseen, Paavo Koskisen rahastosta
20.000
Jokilaaksojen Tanssitaiteen Tuki ry, Pyhäsalmi, yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen
15.000
Oulun läänin Tanssialan Tuki ry, Oulu, Arktiset
askeleet -tanssitapahtuman järjestämiseen
5.000
Säveltaiteet
Musiikkipedagogi Laura Kangas ja Oulu Consort -työryhmä, Oulu, konserttisarjan toteuttamiseen
8.000
Limingan musiikkiyhdistys ry, Liminka, Limingan musiikkileirin ja konserttisarjan järjestämiseen sekä 50-vuotishistoriikin toteuttamiseen,
Irma ja Weli Paloheimon rahastosta
5.000
Nykymusiikkiseura Lokakuu ry, Oulu, PohjoisSuomen XI Nykymusiikkijuhla -tapahtuman
2

Similar documents