Datanomiksi SLK Instituutissa!

Comments

Transcription

Datanomiksi SLK Instituutissa!
Datanomiksi
SLK Instituutissa!
Takaa tulevaisuutesi työmarkkinoiden arvostamalla tutkinnolla
ja suorita tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi,
näyttötutkintona.
Kenelle näyttötutkinto soveltuu?
• Sinulle, kun voit osoittaa osaamisesi aidoissa työtehtävissä työpaikalla
• Sinulle, joka olet työnantajasi kanssa halukas solmimaan oppisopimuksen
• Sinulle, joka olet koulutuksen aikana valmis hankkimaan tutkintoon soveltuvan
työssäoppimispaikan
Näyttötutkinnon voi suorittaa joko iltaopiskeluna työn ohessa tai päiväopetuksena
esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena. Kummassakin vaihtoehdossa tarvitaan
työssäoppimispaikka, jossa voit osaamisesi näyttää.
Seuraava datanomikoulutus alkaa:
15.1.2013
Kesto: noin 2 vuotta
Hakuaika ja ohjeet:
Täytä sähköinen hakulomake mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
9.12.2013, osoitteessa:
www.slkinstituutti.fi->
koulutustarjonta
Koulutuksen hinta:
Tutkintomaksu 58 euroa. Muuten
koulutus on maksutonta.
Lisätietoja:
Siikku Haataja
projektipäällikkö
Puh. 044 775 6445
[email protected]
Koulutuspaikka:
SLK Instituutti
ICT Campus
Hattulantie 2
00550 Helsinki
Hakeutumisvaiheessa kartoitamme nykyisen osaamisesi ja kehittämistarpeet. Tämän pohjalta laadit suunnitelman, miten osaamisesi näytät ja miten hankit tai päivität osaamistasi.
Näiden tekemiseen saat henkilökohtaista ohjausta.
15.1.2013 alkavassa koulutuksessa opiskelet lähiopetuksessa ja verkossa asiantuntevien kouluttajien tuella sekä kytket opittavat asiat työhösi. Opiskelussasi hyödynnät myös
opiskelutovereittesi kokemuksia ja osaamista.
Lähiopetusta oppisopimuskoulutuksessa on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa klo
9-16. Iltaopiskelussa lähiopetusta on keskimäärin 3 - 4 iltaa kuukaudessa klo 17.30 –
20.30.
Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
Käytön tuki
Ohjelmistotuotanto
Osaamisalan suorittaja:
• toimii asiakaspalvelutehtävissä
• asentaa, testaa, dokumentoi
• opastaa laitteistojen ja ohjelmistojen
käyttöönotossa
• vakioi työasemia
• hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa
• tuottaa palveluja tietoverkkoon ja
palvelimelle
• huolehtii tietoturvasta ja varmuuskopioinnista
• kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja palveluja
•ylläpitää tietokantoja ja tietoympäristöjä
• ylläpitää ammattitaitoaan
Osaamisalan suorittaja:
• osaa ohjelmoida
• toimii ohjelmistotuotantohankkeissa ja
systeemityön eri vaiheissa ottaen huomioon tietoturvan
• mallintaa organisaation toimintaa ja
käsitteistöä
• laatii määrittelydokumentteja, suunnittelee tietokantoja ja käyttöliittymiä
• osaa käyttää kyselykieltä
• hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa
• tulkitsee ohjelmistosuunnittelussa
syntyneitä teknisiä määrittelyjä
• ylläpitää ammattitaitoaan
ja
Koulutus sisältää muun muassa:
Business Campus
• palvelu- ja viestintätehtävissä toimiminen, järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, ylläpitotehtävät, palvelujen käyttöönotto ja tuki, ohjelmointi, elinikäisen oppimisen avaintaidot,
kielitaito ja viestintä
Rautatiläisenkatu 5
00520 Helsinki
Saat tutkinnon suoritettuasi Opetushallituksen nimittämän tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen.
SLK Instituutti
ICT Campus
Business Campus
PL/P.O. Box 133 (Hattulantie 2), FI-00511 Helsinki, Finland
Rautatieläisenkatu 5, FI-00520 Helsinki, Finland
Puh. +358 9 1489 0200, Fax +358 9 140 321
Puh. +358 9 1489 0200, Fax +358 9 140 321

Similar documents