Jäsenlehti 2/2014 - Oulun seudun metsätilanomistajat ry

Comments

Transcription

Jäsenlehti 2/2014 - Oulun seudun metsätilanomistajat ry
HALLITUKSEN
JÄSENET
Timo Pietilä
puheenjohtaja
p. 044 203 4473
pietila.timo(at)dnainternet.net
Ari Heikkinen
varapuheenjohtaja
p. 040 501 6862
ari.heikkinen21(at)gmail.com
Minna Jalo
sihteeri
p.040 516 2437
jalo.minna(at)gmail.com
Raili Raittinen
p. 040 727 7250
raili.raittinen(at)luukku.com
Juhani Pääkkö
p. 0400 577 634
juhani.paakko(at)
mail.suomi.net
Veikko Heiskari
varajäsen
p. 050 441 9350
veikko.heiskari(at)dnainternet.net
Marjut Lankinen
varajäsen
p. 041 502 6614
marjutlankinen(at)hotmail.com
Markku Pietilä
varajäsen
p. 0400 951 420
markkuppietila(at)gmail.com
Atso Sipola
rahaston hoitaja ja
jäsenrekisterin ylläpitäjä
p. 0400 689 567
atso.sipola(at)gmail.com
YHDISTYKSEN TILIT:
OP
FI3557413620070703
Nordea
FI1618173500023382
Sampo
FI3380001270819577
Oulun Seudun
Metsätilanomistajat ry
N R 2 / 2 0 1 4
KEVÄTTERVEISET OSMOLAISILLE
Toiminta vuodelle 2014 on pikkuhiljaa käynnistynyt. Vuosikokous on
pidetty ja sen pohjalta hallitus on
suunnitellut kauden toimintaa. Kaikkia juttuja ei ole vielä ohjelmien
osalta lyöty lukkoon muilta osin kuin
aikataulullisesti. Juttujen edetessä
niistä informoidaan sitten tarkemmin
myöhemmissä jäsentiedotteissa.
Aikatauluttakaa kuitenkin kalenterinne niiltä osin kuin meillä on sovittuja
päivämääriä.
Vuosikokous pidettiin 26.02. Stora
Enson paperitehtaalla. Stora Enso
ja LähiTapiola olivat yhteistyökumppaneina. Kiitokset vielä heille isännyydestä. Kokoukseen osallistui kiitettävän runsaasti jäsenistöämme ja
Aimo Hiltunen kokouksen puheenjohtajana veti varmalla rutiinilla kokouksen jouhevasti läpi. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelmarungon pohjalta hallitus on valmistelut tulevia tapahtumia. Kokouspäätöksistä tiedoksi mm yhdistyksemme jäsenmaksu, joka päätettiin pitää entisenä, eli 20 euroa. Tiedotteen liitteenä on uusi jäsenmaksu.
Hoitakaapa homma eräpäivään
mennessä, niin säästätte hallituksen
toimia karhuamisten huolelta. Yhdistyksemme hallitus vaihtui jonkin verran. Hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat erovuorossa Ari Heikkinen ja Minna Jalo. Ari valittiin uudelleen ja Minnan pyydettyä vapautusta tehtävästä, niin hänen tilalle
hallituksen jäseneksi valittiin aikai-
semmin varajäsenenä ollut Markku
Pietilä. Varajäsenen tehtävissä ollut
Veikko Heiskari pyysi myös vapautusta tehtävästä. Uusiksi varajäseniksi valittiin Erkki Nykänen ja Erkki
Manninen. Tervetuloa Erkit mukaan
hallitustyöskentelyyn.
Etämetsänomistaja Liiton vuosikokous pidettiin Pieksämäellä 22.03.
Kokouksessa ”pelattiin” viime vuoden kokouksessa vahvistetuilla ja
tämän vuoden alussa voimaan tulleilla uusilla säännöillä. Liiton hallituksen jäsenmäärä supistui pj + neljään jäseneen. Samalla aikaisemmin
toiminut hallituksen valmistelevana
elimenä toiminut työryhmä lakkautettiin. Hallituksen jäsenet valittiin
alueellisesti paikallisyhdistysten jäsenmäärien suhteessa. Pohjoisen
alueen muodostavat Oulun Seudun,
Kajaanin ja Kokkolan Metsätilanomistajayhdistykset, sekä Meän
Mettäkerho. Tältä alueelta liiton hallitukseen valittiin Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kemppainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi meidän yhdistyksestä
Erkki Nykänen. Liiton puheenjohtajana jatkaa Rauno Numminen. Liiton asioista ja vuosikokouksesta voi
lukea netistä www.etamol.fi.
www.metsaosmo.fi
SIVU
2
TULEVAA OHJELMAA
Metsäilta: järjestämme yhdessä tämän tiedotteen yhteistyökumppani Metsäpalvelu
Arvometsä Oy:n kanssa metsäillan, jonka
teema on Metsän Taloudellisen Tuoton Optimointi ja Monimuotoisuuden lisääminen.
Ilta pidetään torstaina 24.04. klo 18 alkaen ja
tilaisuus kestää parisen tuntia. Paikka on Radison Blu Hotel, Hallituskatu 1 (ent. Vaakuna).
Timo Kujala Arvometsä Oy:stä pitää esityksen, jonka teemoja ovat mm:

Tasaikäisen/jatkuvan kasvatuksen kannattavuuden vertailu

Mihin jatkuvan kasvatuksen parempi
tuotto perustuu?

Miten siirrytään jatkuvaan kasvatukseen
erilaisista metsistä?

Miten voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta?
Varsin mielenkiintoinen ohjelma. Mennäänpä
suurella joukolla kuuntelemaan, keskustelemaan ja saamaan vinkkejä. Arvometsä Oy:n
toimintaan voi tutustua netissä osoitteessa:
www.arvometsa.fi.
Kesäretki
Kesäretki ajoitetaan tänä vuonna lomakauden alkuun, jotta työelämässä mukana olevat
jäsenetkin pääsevät mukaan. Retkelle lähdetään pe 04.07. klo. 7.00 Oulun linja-autoasemalta (huom. paikka) päätepysäkkinä Oripää
ja siellä OKRA maaseutu/metsänäyttely.
Toki matkalla pysähdytään retkikohteille, joiden suunnittelu tosin on vielä alkutekijöissä.
Todennäköisesti ensimmäisenä päivänä on
matkan varrella huhtikuun Arvometsä-iltaan
liittyvä jatkuvaan kasvatuksen maastokohde/
kohteita. Iltapäivä värkätään Tuurin Kyläkaupalla, josta iltaa myöten siirrymme kortteeriin
jonnekin Tampereen seudulle. Ehkä Nokialle
kylpylään. Lauantaina menemme sitten sinne
Oripäähän OKRA:an. Myös lauantaille pyrimme järjestämään ”metsäistä” ohjelmaa. Lauantain ja sunnuntain välisen yön vietämme
jossain Porin seudulla, jonne liittomme puheenjohtaja Rauno Numminen on luvannut
järjestää ohjelmaa ennen kotimatkan alkua.
Retken kustannukset eivät ole vielä selvillä,
mutta eiköhän ne jäänee aikaisempien vuosien
tasoon. Metsäohjelmaa pyritään järjestämään
kuitenkin sen verran, jotta retkimaksu voidaan
esittää verottajalle vähennyskelpoisena eränä.
Ilmoittautumisia voi jo tehdä, joko allekirjoittaneelle tai sihteerille Raili Raittiselle, kuitenkin
viimeistään 31.05. mennessä. Retkestä informoidaan kotisivuillamme www.metsaosmo.fi ja
toukokuun puolessa välissä Oulu-lehden järjestöpalstalla mikäli uutta jäsentiedotetta ei siihen mennessä lähetetä.
Koko Perheen Metsäpäivä
Metsäkeskus ja Stora Enso pääorganisaattoreina järjestävät jälleen elokuussa Perhemetsäpäivän, jossa mekin olemme mukana esittelemässä toimintaamme. Päivä on la 16.08. ja
paikka Stora Enson Oulun sellutehtaan portin
ympäristö. Jos jäsenistössämme on talkootyöstä kiinnostuneita ko. päivälle, niin ilmoittautukaapa.
Lakimuutokset
Metsälain ja metsänhoitoyhdistyslain muutoksista järjestetään tilaisuus yhteistyössä Metsäkeskuksen ja Metsänomistajien Liitto PohjoisSuomen kanssa syksyllä (syys-lokakuussa).
Tästä tarkemmin tulevissa jäsentiedotteissa.
Pikkujouluretki
Pikkujouluretkestä sen verran ennakkotietoa,
että ko retkipäivä on 29.11.2014. Retki suuntautunee Haapavesi-Kalajoki maisemiin. Tästäkin tarkemmin syksyn jäsentiedotteessa. Päivän voitte jo kuitenkin varata kalenteriinne.
Tämä tällä kertaa. Aurinkoisia kevään istutuspäiviä, muistakaa panna taimet oikein päin
maahan. Tavataan ohjelman puitteissa.
www.metsaosmo.fi
Timo Pietilä

Similar documents