Selätetään muutos!

Comments

Transcription

Selätetään muutos!
Syksy 2014
Selätetään
muutos!
Voisimmeko muutokseen
sopeutumisen sijasta tunnistautua ­
sen tekijöiksi?
Pirkanmaan ELY-keskus ja ­
TE-toimisto rakentavat uudenlaisia
koulutus- ja toimintamalleja
tavoittamaan niitä tarpeita, joita uusi
maailma muutoksineen yrityksiltä ja
ihmisiltä vaatii. Tarvitaan muun muassa
entistä strategisempaa lähestymistä
myyntiin ja myös käytännön
kaupallistamiskoulutusta, entistä
yksilöllisempiä koulutusratkaisuja ja
voimien yhdistämistä muutosturvaa
rakennettaessa.
Pilkington sanoi irti
mutta sytytti valon
Kun Pilkington Automotive Finland Oy
päätti sulkea Ylöjärven ajoneuvolasitehtaansa
­k esällä 2013, työtä vaille oli jäämässä 250 ihmistä.
Jo yt-neuvottelujen aikana alettiin määrätietoisesti
etsiä henkilöstölle uudelleensijoittumismahdollisuuksia yhdessä Pirkanmaan TE-toimiston ja ­
­laajan yhteistyöverkoston kanssa. Muun muassa
­yksi ­30 hengen ryhmä lähti yrityksen tukemana
opiskelemaan lähihoitajiksi. Vanhustyöhön
­erikoistuvat Sirpa Niemelä (eturivissä vas.),
­Marika ­Mäkelä, Mari Niinimäki sekä
Jaana Mäkelä (takarivissä vas.), ­Vappu Kouhio
ja Pirjo Aaltonen.
Kyrelin uuden strategian viemisessä
käytäntöön sovelletaan Teknologia-akatemian
Täsmäkoulutusta, kertoo yrityksen sisällä
akatemiaa vetävä Ville Salomäki. Kuulolla
Maaret Salokangas.
Lue lisää TAKASIVULTA
kuvateksti
Pilkingtonin irtisanomisissa pilotoitiin palvelupakettia,
johon TE-toimisto
kokosi erilaisia toimia ja jossa yhteistyötä tehtiin laajalla
rintamalla. – Tämä
malli toimi meillä,
mutta kaikissa yrityksissä on kuitenkin omanlaisensa tilanteet, henkilöstöpäällikkö Johanna
Kuusela muistuttaa.
Työn ääressä Kimmo Koskinen.
Pilkington
tilanne helmikuussa 2013: Ylöjärven lasitehtaan alasajo kesään mennessä
- yt-neuvottelujen kohteena 250 työntekijää; neuvottelujen jälkeen 20 pääsi Tampereen
tehtaalle töihin, 30 jäi Ylöjärven kuorma-autonlasitehtaalle, irtisanottuja 200
l tilanne joulukuussa 2013: 80 prosenttia irtisanotuista joko ammatillisessa
koulutuksessa, uudessa työpaikassa tai eläkkeellä.
l
Kohti uudenlaisia
koulutuspalveluja
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston koulutustuotteet Täsmäkoulutus,
Rekrykoulutus ja Muutoskoulutus ovat tasaisen kysyttyjä palveluja, mutta uutta kehitetään koko ajan.
– Haluamme tuottaa palveluita tukemaan
yritysten ja henkilöstön tarpeita, kun menossa on aivan valtava, toiminnan perustuksia
koetteleva turbulenssi. Miten organisaatioita
kehitetään ja miten toimintatapoja uusitaan,
jotta muutos otetaan haltuun? pohtii aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari ELYkeskuksesta.
Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho arvioi, että muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan koko yritystä koskevaa ohjelmatason
kehittämistä.
– Moni pk-yritys on nyt pulassa, koska sen päähankkijalla on vaikeaa. Pk-yrityksetkin tarvitsevat lisää omaa myyntiä, älykkäämpää myymistä, elinkaaripalvelun myyntiä. Ohjelmatason kehittämisen tavoitteena
on oman strategiaohjelman rakentaminen,
uuden asiakasohjelman luominen, palveluja ratkaisuliiketoiminnan kehittäminen, koko myynti-, markkinointi- ja brändiajattelun
muuttaminen.
– Etsimme ohjelmatason kehittämisen
pilotointiin halukkaita tien raivaajia – muutokseen sitoutuvia yrityksiä. Mukana visioinnissa on muun muassa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, jonka kanssa
olemme ideoineet pk-yritysten muutosjohtamisen ohjelmakokonaisuutta.
Kehityksen alla juuri nyt on myös irtisanomistilanteessa räätälöity yksilöllinen ammatillisen muutoskoulutuksen ratkaisu. Se
tukee toisaalta yksilöä muutoksen myrskyissä ja toisaalta tarjoaa helppokäyttöisen koulutusinstrumentin sopeutustilanteessa olevalle yhteiskuntavastuulliselle yritykselle.
Lisätietoja: Urpo Salkoaho
p. 050 395 2517
[email protected]
Aito asiakaslähtöisyys tavoitteeksi
Hetken tyytyväisyys
– vai tulevaisuus?
Pilkingtonilla irtisanomistilanteen
mietintöihin vaikuttivat monet asiat,
muun muassa se, että Pilkingtonilla, entisellä Laminolla, oli pitkä historia, myös
pääkonttorihistoria Ylöjärvellä. Edessä
oli lisäksi erittäin vaikea ratkaisu, mahdollisesti koko tehtaan alasajo. Aika oli
huono, yt-neuvotteluja käytiin muuallakin. Pilkingtonilta vapautuisi paljon pitkän teollisuustyöuran tehneitä naisia ja
miehiä.
− Tavoitteeksi asetimme, että kun
tehdas sulkeutuu, mahdollisimman monella on hyvät suunnitelmat, kertoo henkilöstöpäällikkö J
­ ohanna Kuusela.
− Tukipaketin sisältöä mietittiin tarkasti. Aikaisemmin tuki on useimmiten
ollut rahallinen. Nyt puhuttiin siitä, miten
yritys voisi auttaa luomaan uutta tulevaisuutta, mitä ihmiset haluaisivat tehdä,
minne suuntautua. Tavoitteena ei ollut
vain hetken tyytyväisyys, vaan valoisa
tulevaisuus, Johanna Kuusela kuvaa.
”Eivät asiat
supisemalla parane”
Yt-neuvotteluja käytiin aidosti, mutta toimeen tartuttiin jo niiden aikana. Tietoa
jaettiin ja muutenkin viestittiin avoimesti,
sillä ”eivät asiat supisemalla parane”.
TE-toimisto toi palvelupisteen tehtaalle,
ja palveluja sai käyttää työaikana.
− Kynnys käyttää palveluja laski,
koska niitä ei tarvinnut hakea mistään.
Tärkeää oli palveluiden saanti jo työssäoloaikana: työyhteisö oli tukena, yhdessä voitiin keskustella, eikä kukaan ollut
yksin.
Palvelupaketti sisälsi muun muassa
koulutusta, yrittäjyystietoutta, urasuun-
– mahdollisuusajattelu tavaksi
Innolla tuleviin haasteisiin. Jussi Kuortti etsi
Kaupallinen tuottaja -Rekrykoulutukseen
”hyvää tyyppiä, joka ajattelee asiakas­
lähtöisesti ja tarkastelee asioita yllättä­vistä näkökulmista”. Valinta osui ­Miisa
­Rauhalaan (vas.). Hänen osaamistaan
sparrataan Vilja Laaksosen johdolla.
nittelua sekä muiden yritysten rekrytointi-infoja, joilla helpotettiin työstä työhön
siirtymistä. Jo neuvottelujen alussa päätettiin tehdä henkilöstön osaamiskartoitus: millaista osaamista oli, millaisia kehittämistarpeita.
− Näin löydettiin esimerkiksi 30 hengen ryhmä, joka oli kiinnostunut lähihoitajan ammatista. Ostimme yhden oman
koulutuskokonaisuuden tälle ryhmälle;
koulutus on sinänsä aivan sama lähihoitajakoulutus kuin muutenkin, Kuusela
kertoo.
Lisäksi toinen samansuuruinen ryhmä osallistui työterveyshuollon MuutosPihlaja-hankkeeseen, jossa selvitettiin
työntekijöiden työkykyä ja etsittiin sen
pohjalta heille sopivia työtehtäviä.
Pilkingtonilla työtä teki laaja joukko
yhteistyökumppaneita, mukana olivat
Pirkanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto,
Ylöjärven kaupunki ja sen elinkeinoyhtiö,
yrityksiä, koulutusorganisaatioita, Ensimetri ja seurakuntakin.
− TE-toimistolta saimme hyvää palvelua ja osaamista. Hienoa oli, ettei tarvinnut yksin miettiä mistä ja miten palvelujen kokonaisuus kootaan.
Irtisanomisten hyvällä hoidolla pidetään huolta myös taloon jäävien työntekijöiden työmotivaatiosta ja uskosta yritykseen.
− Meillä on työnantajamaine vaalittavana, emme voi sössiä sitä. Asioiden
hyvä hoito maksaa yritykselle, mutta se
kannattaa. Toivon, että meidän ihmisemme voivat ylpeinä kertoa, missä
ovat töissä, Johanna Kuusela sanoo.
Pilkingtonin irtisanomisissa pilotoitiin palvelupakettia, johon TE-toimisto kokosi erilaisia toimia ja jossa yhteistyötä tehtiin laajalla rintamalla.
– Tämä malli toimi meillä, mutta kaikissa yrityksissä on kuitenkin omanlaisensa tilanteet, henkilöstöpäällikkö Johanna Kuusela muistuttaa.
Työn ääressä Kimmo Koskinen.
”Taas on kasvua tapahtunut”
Pilkingtonilta irtisanotuista
30 lähti opiskelemaan lähihoitajiksi. Vanhustyöhön erikoistuva ryhmä
muistelee vuoden takaista tilannetta:
– Oli se kova paikka tulla irtisanotuksi. Eikä ihan aluksi ollut aivan
varma, sopiiko lähihoitajaksi. Mutta
nyt tuntuu hyvältä. Taas on kasvua
tapahtunut! Olemme tyytyväisiä, että työnantaja mahdollisti tämän koulutuksen.
– Tietysti mietti sitäkin, oppiiko
enää opiskelemaan. Mutta menemme eteenpäin toinen toisiamme tu­
kien. Tosi suuri merkitys on ollut sillä, että tunsimme toisemme ennestään.
Sosiaali- ja terveysalan opettaja
Tiina Leminen-Harju Tredusta kiittelee opiskelijoitaan: innokkaita, täsmällisiä, tunnollisia.
– Tällainen on ollut palaute myös
työnantajilta työharjoittelujaksojen
jälkeen.
Suomessa tarvitaan uudenlaista
kaupallista osaamista, mahdollisuuksien
ajattelua. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja
TE-toimiston tuore avaus tällaisen taidon
hankkimiseksi on yhdessä asiantuntijayritys
CreaMentors Oy:n kanssa toteutettava
Kaupallinen tuottaja -Rekrykoulutus.
– Koulutuksessa käydään läpi myynnin
ja markkinoinnin sisältöjä, mutta ennen
kaikkea pyrkimys on vahvistaa kaupallistamisen osaamista ja aitoa asiakaslähtöisyyttä. Iso ajatus kaupallistamisessa on tehdä
tuotteesta tai palvelusta entistä helpommin
myytäviä ja ostettavia. Ja tavoitteena on
kestävä kaupallistaminen eli yrityksen kestävä kasvu ja arvon nousu, ei vain liikevaihdon paraneminen, sanoo kehitysjohtaja
Vilja Laaksonen CreaMentorsilta.
Mukana on 13 yritystä ja 15 opiskelijaa.
Kukin yritys on valinnut oman opiskelijansa
– tai useamman. Tarkoitus on, että opiskelija luo viiden koulutuskuukauden aikana itselleen pysyvän työpaikan yrityksessä.
Kuljetuspalveluihin ja logistiikkaan erikoistunut, rivakasti kasvava Liuttu Logistiikka ja Jussi Kuortti lähtivät projektiin
saadakseen lisää voimaa kehittää asiakkaalle arvoa tuottavia ”kolmannen sukupol-
Aktiivitoimilla
vaikuttavuus
paranee
Pirkanmaan TE-toimiston toimintamalli on
kirkas: rakennetaan yhdessä yrityksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa isoihin irtisanomistilanteisiin
sopivat urasuunnittelu-, työnvälitys- ja yrittäjyyspalvelut – kunkin yrityksen tilanteen ja resurssien mukaan räätälöiden.
– Ja tartutaan palvelutarpeeseen proaktiivisesti sekä järjestetään palvelut nopeasti, lisää palveluesimies Irene Impiö Pirkanmaan TE-toimiston yrityspalveluista.
– Tavoitteena on vaikuttavuus, mikä tarkoittaa
irtisanotulle joko uutta työtä, koulutusta ja sen jälkeen työtä tai yrittäjyyttä.
Pilkingtonilla tällaista toimintatapaa pilotoitiin.
Tulokset olivat kannustavia, ja mallia viedään kaikkiin isompiin irtisanomisiin.
– Pilkingtonilla onnistumiseen vaikutti muun
muas­sa se, että yritys sitoutui ja osallistui vahvasti
kehittämiseen ja käytännön järjestelyihin. Se oikein
haastoi yhteistyöverkoston yhdessä miettimään, miten eri tahojen palveluita voidaan tuoda yhteen sen
sijaan, että kukin tarjoaa vain omaa yksittäistä palveluaan.
Onnistumisen kannalta tärkeää on myös, että
yrityksessä työnantaja ja työntekijät ovat yhtä mieltä
siitä, millaista ratkaisua toivotaan: haetaanko aktivoivia toimia vai onko tuki pelkästään rahallinen.
– Se on jo todistettu, että aktiivitoimilla saadaan
hyviä vaikutuksia aikaan isoissa irtisanomisissa, Irene Impiö sanoo.
TE-toimiston muutosturvapalveluilla onkin nyt
haasteena rakentaa vastaavia tehopalveluita pienempiinkin irtisanomisiin.
– Yhteistyö, palvelutarpeiden kokoaminen jo
varhaisessa vaiheessa ja palveluiden tuominen lähelle korostuvat kaikissa tapauksissa. Nyt olemme
kehittämässä koulutusten yhteishankintaa ja hankinnan muotoja, jotta koulutuspaikkoja löydetään
ihan yksilötasolla ja saadaan ihmiset ohjattua nopeasti oikeisiin osoitteisiin.
Lisätietoja: Irene Impiö, p. 0295 045 775,
[email protected]
ven liikkuvia palveluita”.
– Teemme palvelubisnestä asiakkaan
kanssa. Asiakkaan kuuntelu on tärkeää, pitää löytää se, mitä asiakas tarvitsee ennen
kuin tämä itsekään sitä tietää. Kaupallinen
tuottaja saa asiakkaan hymyilemään ja tuo
eurojakin.
Eikä palvelutarvetta katsota vain oman
yrityksen työn osuudelta, mukana on koko
logistiikkaketju – ja jos kansainvälistä ulottuvuutta tarkastellaan, myös logistiikkapalveluiden laadun merkitys viennin kilpailukyvyn parantamisessa.
Kyrel investoi ja uudistuu hallitusti
Kyrel Oy mukautuu teknologiateollisuuden
muutoksiin uudistamalla strategiansa. Tavoitteena on tarjota vaativaan valmistukseen laadukas suomalainen vaihtoehto.
Kyrelissä uuden strategian jalkauttamista tehostetaan tänä syksynä Pirkanmaan
ELY-keskuksen Teknologia-akatemian avulla. Hanke tukee maakunnan teknologiayrityksiä alan rakenteellisissa muutoksissa koulutuksen keinoin.
Elektroniikan valmistukseen sekä mekaniikan ja sähkömekaniikan kokoonpanoon
erikoistunut Kyrel pyörittää 25 miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää Kyröskoskella 150 henkeä. Pari vuotta sitten yrityksessä
aloitettiin liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen Kyrel 4.0 -konseptilla.
– Sen mukaan Kyrel pysyy alihankintayrityksenä, mutta toimintaa tehostetaan merkittävästi uusilla tuotantokoneilla ja IT-ratkaisuilla. Palvelemme yrityksiä useilta eri teollisuudenaloilta, ja uusien laiteinvestointien ansiosta voimme tehdä entistä tehokkaammin
myös pieniä tuotesarjoja, myynti- ja hankintajohtaja Jan Åberg selvittää.
Strategian toteuttamiseksi Kyrelissä on
tehty laiteinvestointeja viime ja tänä vuonna
yhteensä 3,5 miljoonan euron arvosta. Uusiksi ovat menneet niin tuotantolinjat kuin tietojärjestelmätkin. Asiakkuuksia lisäämällä talouden taantumasta on selvitty kohtalaisen
hyvin.
Koulutussisällöt
luodaan yhdessä
Lisää tietoa
Strategian viemisessä käytäntöön sovelletaan Teknologia-akatemian Täsmäkoulutusta.
– Täsmäkoulutus on yrityksen yksilöllisiin
tarpeisiin räätälöityä koulutusta, jonka tulokset näkyvät nopeasti viivan alla, kuvaa asian-
tuntija Harri Katajisto Pirkanmaan TE-toimistosta.
Tositoimiin tahdotaan päästä mahdollisimman pian. Jan Åbergilla ja Teknologiaakatemiaa Kyrelissä sisäisesti luotsaavalla
kehitys- ja laatupäälliköllä Ville Salomäellä on
jo käsitys koulutustarpeista.
– Uusien tuotantolinjojen sisäänajossa ja
työtavoissa riittää opiskeltavaa, ammatillisen
lisäkoulutuksen tarvettakin on. Lisäksi toimihenkilöt tarvitsevat tukea ajankäytön hallinnassa, sillä heillä on vastuullaan isoja tehtäväkokonaisuuksia, he listaavat.
Ennen varsinaisia koulutuksia pidetään
vielä 1–2 suunnittelupäivää. Ne eivät maksa
yritykselle mitään.
– Yrityksen koulutuspolku rakennetaan
yhteistyössä. Selvitämme aluksi, mitä osaamista on tarjolla yrityksestä omasta takaa ja
mitä on tarpeen hankkia ulkopuoliselta asiantuntijalta, kertoo aikuiskoulutuspäällikkö Vesa Kähkönen Sastamalan koulutuskuntayhtymästä SASKYsta.
Tutustu!
www.yrityst
enkehittamis
palvelut.fi
Joustava, räätälöity
ja nopea palvelu
pk-yritysten tarpeisiin
ELY-keskus avasi syyskuun alussa uuden, valtakunnallisen pk-yritysten kehittämispalvelun verkkoon.
Siinä keskitytään entistä parempaan
palvelutarpeen tunnistamiseen ja tehokkaaseen palveluohjaukseen.
– Uutta palvelua on kehitetty
asia­kasta kuunnellen, yritysten tarpeet edellä, ei tuotelähtöisesti, kuvaa Pirkanmaan ELY-keskuksen palvelupäällikkö Jukka Ojala.
Palvelu on suunnattu kasvuhaluisille ja kehittämiseen sitoutuneille
pk-yrityksille.
– Toivomme, että yritys tekee
kehittämiskartoituksen verkkopalvelussa itse ja laatii sen jälkeen hakemuksen meille. Siten saamme kuvan yrityksen lähtötilanteesta, pystymme entistä paremmin löytämään
yrityksen kehittämiskohteet ja ohjaamaan yritystä hyödyntämään teTeknologia-akatemia
hokkaasti asiantuntijapalveluita.
l Täsmäkoulutusta teknologia­y rityksille
Kun saamme hakemuksen, päätökl toiminta-alue Hämeenkyrö, Ikaalinen, senteko on nopeaa, Ojala lupaa.
Parkano, Kihniö, Virrat, Ruovesi,
Kehittämiskartoituksen jälkeen
Mänttä-Vilppula, Sastamala ja
yritys tekee ELY-keskuksen kilpaiPunkalaidun
luttamista asiantuntijoista valitsel yrityksen maksuosuus 20–40 %
mansa konsultin kanssa liiketoimin yrityskoon mukaan, suunnitteluun nan nykytila-analyysin ja kehittämis 100 prosentin tuki
suunnitelman. Suunnitelman toteutl koulutuskumppanina Sastamalan tamiseksi asiantuntijat ohjaavat yri koulutuskuntayhtymä SASKY
tystä erilaisiin konsultointipalveluil hanke kestää 31.12.2015 saakka.
hin, avainhenkilökoulutukseen tai
muihin palveluihin.
Lisätietoja: Harri Katajisto p. 0295 045 503,
Palvelut ovat yritykselle [email protected]
lisia, mutta valtio tukee kehittämisprosessia jopa 80 prosentin osuudella kustannuksista.
Työvoimakoulutuksen rahoituksesta ja hankinnasta Pirkanmaalla
vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.
• Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja muista TE-toimiston palveluista
saa tietoa www.te-palvelut.fi ➡ haussa oleva työvoimakoulutus,
TE-toimistosta tai Työlinjan koulutusneuvonnasta,
puhelin 0295 020 702 (ma–to klo 8–17, pe 10–17).
Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297, 33101 Tampere
vaihde 0295 036 000
Pellavatehtaankatu 25
Hybridiviestintä Effet Oy • Paino Tammerprint Oy, lokakuu 2014
Hyvältä näyttävät tuotteet ja
tulevaisuus Kyrelissä. Laatuinsinööri Seppo Harjunen (oik.)
ja Jan Åberg tarkastelevat asiakkaalle lähtevää piirilevyä. Ville Salomäki ryhtyy v
­ etämään
Teknologia-akatemiaa yrityksen sisällä.

Similar documents