Pääkirjoitus - Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Comments

Transcription

Pääkirjoitus - Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
Pääkirjoitus
”Vaikka ruokaa on paljon ja kaikkien saatavilla, jotain luterilaista ja anka­
raa on tavassa, jolla suhtaudumme jokapäiväiseen ateriointiin. Itämeren
äärellä ruoasta kiitetään, Välimeren maissa siitä puhutaan.” Näin kirjoitti
professori Laura Kolbe Lääkärilehden kolumnissaan keväällä 2014. Hän
pohti ruokapöydän sosiaalista muutosta, syömisen muuttumista osaksi
yksilön identiteettiä ja peräänkuulutti yhdessä aterioimisen iloa ja nau­
tintoa.
On erinomaista, että suomalaislasten ruokamaailmaan vaikutetaan
nykyisin linjatusti varhaiskasvatuksen piirissä. Aistilähtöinen Sapereruokakasvatus tähtää nimenomaan ruokailon tuottamiseen: rakenta­
maan lasten myönteistä suhdetta ruokaan ja syömiseen, rikastuttamaan
lasten ruokakokemuksia ja saamaan lapset kiinnostumaan ruoasta ja
ruoka­k ulttuurissa. Tämä luo suotuisan perustan, joka tukee monipuo­
lisen ruokavalion toteutumista ja halua syödä terveellisesti ja kestävästi.
Sivuilta 4–6 voit lukea asiasta tarkemmin artikkelista, jonka ovat kirjoitta­
neet Hanna Lagström ja Arja Lyytikäinen. Kirjoitus pohjautuu viisi vuotta
kestäneeseen Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen.
Toinen samaan hankkeeseen liittyvä kirjoitus käsittelee ruokaneofobiaa.
Sapere-pohjainen lähestyminen on tuonut myönteisiä tuloksia myös neo­
fobisuuden vähentämisessä (s. 8).
Paljon muutakin innostavaa on parhaillaan vireillä pikkulasten ja hei­
dän vanhempiensa ravitsemuksen kehittämisessä kuten digitaalisten
pelien hyödyntäminen alle kouluikäisten ravitsemuskasvatuksessa (s. 16)
ja osittain ainutlaatuista terveysdataa tuottavan KuBiCo-tutkimuksen
käynnistyminen (s. 22).
Myös suositustasolla tapahtuu: julkaisu ”Lapsi, perhe ja ruoka” eli ime­
väis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemus­
suositus on päivitystyön alla. Odottavien ja imettävien äitien ravitsemus­
suosituksia odotetaan ilmestyviksi ensi vuoden alkupuolella.
Energistä syksyä, tapaamisiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä!
Teemakirjoitukset
4 Lasten ruokakasvatuksen kehittäminen
varhaiskasvatuksessa
8 Lapsuuden makumieltymykset ja
ruokaneofobia
10 Perheominaisuuksien yhteys koululaisten
energiatasapainoa sääteleviin elintapoihin
12 Päivitetty äitiysneuvolaopas
14 Vegaaniruokailu päivähoidossa
16 Digitaaliset pelit lasten terveellisten
ruokatottumusten edistämisessä
18 Varhaisravitsemus ja allergiset sairaudet
– uutta tutkimusnäyttöä ja menetelmällisiä
haasteita
22 KuBiCo-hanke – seurantaa kohdusta
aikuisikään saakka
24 HYPE-hanke: Joustava mieli perheiden
hyvinvoinnin tukena
26 Oligosakkaridit imeväisen ravitsemuksessa
29 Luut on luotu käytettäviksi
30 Voimauttavan valokuvan -menetelmä
ravitsemuskasvatuksessa
Muut kirjoitukset
32 Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
uudistuvat
Vakiopalstat
2 Johdannainen
3 Pääkirjoitus
34 RTY:n uusia tuotteita
35 Hallitus, koulutustietoja
Helsingissä 2.9.2014
Leena Rechardt, toiminnanjohtaja
Julkaisija
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry RTY
www.rty.fi
Toimitus
Bolus – Ravitsemuksen asiantuntija
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8
00130 Helsinki
Puh. (09) 2511 1630
[email protected]
ja [email protected]
Päätoimittaja
Leena Rechardt
Toimituspäällikkö
Taina Luova
Sisällys
Neuvottelukunta
Sari Voutilainen, yliopistonlehtori
Maijaliisa Erkkola, yliopistonlehtori
Tarja Heikkinen, ravitsemusasiantuntija
Heli Kuusipalo, erikoistutkija
Terttu Peltola, ravitsemusterapeutti
Kustantaja
Dieettimedia Oy
Ulkoasu
Zeeland
Painopaikka
Vammalan Kirjapaino Oy
Ilmoitusmyynti
Katso tarkemmat tiedot takasisäkannesta.
Tilaushinnat
Neljä numeroa vuodessa.
Kestotilaus 38 €
Vuositilaus 44 €
Irtonumero13 €
Tilaushinnan lisäksi lehdille tulee
voimassa oleva arvonlisävero.
ISSN 1238-3597
Kahdeskymmenes vuosikerta.
Lehden sisältöä saa vapaasti lainata,
kunhan lähde mainitaan.
Bolus 3/2014
3

Similar documents