ESITYSLISTA NEUVOTTELUKUNTA Aika: 14.1. klo 18.00. Paikalla

Comments

Transcription

ESITYSLISTA NEUVOTTELUKUNTA Aika: 14.1. klo 18.00. Paikalla
ESITYSLISTA
NEUVOTTELUKUNTA
Aika: 14.1. klo 18.00.
Paikalla: Maiju Pekurinen, Eija Tynkkynen, Maarit Randelin (pj), Ismo Viisanen, Heidi Waris, Anna-Maija
Kiesiläinen, Piritta Honkanen ja Tuire Auru (sihteeri)
Paikka: Rantakylän yhtenäiskoulu
Aiheet:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Remontin tilanne
Projektisuunnitelmaa ei ole vielä vahvistettu. Kaupunki on kuitenkin sitoutunut suunnittelun
aloittamiselle 1.1.2015. Eija esitteli suunnitelmaa, sen aikataulutusta ja työpaketteja.
Suunnitelmassa nousee esiin kolme kärkiasiaa: teknologian hyödyntäminen, tilaratkaisut tukemaan
hyvää oppimista sekä ensisijaisesti se, miten oppilas oppii. Piirustukset joudutaan vielä
muuttamaan esim. siksi, että neuvola ei ole tulossa koulun yhteyteen ja terveydenhoidon tiloja
mietitään siis uudelleen.
Eija kertoi myös tutustumiskäynnistä Oulun kahteen kouluun (mm. UBIKO) ja siitä että Tekesiltä on
haettu tukea remontti-hankkeelle.
Oppilaskunta tulee saada mukaan suunnitteluun järjestämällä infoja. Infojen on tarkoitus alkaa heti
alkuvuodesta. Oppilaiden toivotaan esittävän ehdotuksia siitä, mitä toimintoja koulussa voisi olla tai
mitä toimintaa siellä voisi järjestää
4. Huoltajille järjestettävä infotilaisuus
Infotilaisuus järjestämistä kaavailtiin viikoille 17-18 huhtikuussa, jolloin arkkitehdillä on
suunnitelmat valmiina. Tilaisuuteen on tarkoitus kutsua sekä huoltajia, että muita Rantakyläläisiä.
Kutsun yhteyteen olisi hyvä saada aiheeseen liittyvä lehtijuttu. Tilaisuutta varten oppilaat voisivat
tehdä kyselyitä mm. maalismarkkinoiden yhteydessä tai kyselytutkimuksen mm. Wilman kautta.
Kouluun voisi sijoittaa idealaatikon, Toimituksissa työskentelevät TET harjoittelijat voisivat tehdä
jutun lehteen, Länsi-Savon sunnuntai gallupin aiheeksi voisi ehdottaa Rantakylän koulua koskevaa
galluppia. Anna-Maija lupasi olla yhteydessä Länsi-Savoon. Myös Radiokanavia mietittiin tiedon
välittämiseen. Palautteita on tarkoitus purkaa infotilaisuudessa. Koulun oppilaiden Namupala
yritystä pyydetään tarjoilun järjestäjäksi.
ESITYSLISTA
5. Muut asiat
Koululle on saatu puolipäiväinen terveydenhoitaja. Koululla on myös uusi kuraattori Sarita Virtanen.
Uusi laitosmies Hannu Laamanen aloitti syksyllä Tapani Rajamäen jäätyä eläkkeelle. Ensi vuonna 7
luokkia on tulossa 5 ja 1 luokkia 3.
6. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 9.3. klo 18.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Similar documents