Jyrki Vartio

Comments

Transcription

Jyrki Vartio
Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut
Verven Seinäjoen toimipaikassa
4.12.2014
Yleistä Kelan ammatillisen kuntoutuksen
palveluista
• Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutettiin
1.1.2014. Mikä muuttui?
– Myöntämisperusteita lievennettiin
– Sairaus, vika tai vamma edelleen ensisijainen kriteeri
– Työkyvyttömyyden uhkan käsite poistui
– Työ- ja opiskelukyvyn sekä ansiomahdollisuuksien olennainen
heikkeneminen ammatillisen kuntoutuksen perusteeksi
– Kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan aikaisempaa laajemmin
sairauden lisäksi kuntoutujan kokonaistilanne, mm. elämäntilanne,
sosiaalinen tilanne, asuminen, koulutus, ammatti, ikä
 Nyt nykyistä useampi työikäinen ja erityisesti nuori pääsee varhemmin
ammatilliseen kuntoutukseen
 Haasteena on, että ammatillinen kuntoutustarve hoksataan hoitotaholla, osataan perustella kokonaisvaltaisesti syyt ja tarve kuvaten, Kela
”hoitaa lopun”
4.12.2014
Verve Kelan ammatillisen kuntoutuksen
palveluiden tuottajana
• Vervellä on pitkä ja monipuolinen kokemus vastaavien palveluiden tuottamisesta sekä yhteistyöstä Kelan ja verkostojen kanssa
• Uusien palveluiden sisältöjen, työmenetelmien ja –välineiden
kehittämisessä hyödynnetty valtakunnallisesta osaamista ja
pitkää kokemusta
• Yhteinen kehittäminen, yhteiset prosessit ja välineet, valtakunnallinen tutorointi- ja konsultointimahdollisuus takaa laadukkaat
palvelut myös Seinäjoella
• Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut muodostavat mielekkään kokonaisuuden kuntoutujan ja kuntouttajan näkökulmasta
• Onnistumisen kannalta tärkeää yhteistyön sujuvuus tilaajaan ja
hoitotahoihin sekä jatkosta vastaaviin, usein TE
4.12.2014
Kelan ammatillisen kuntoutuksen
palvelut 2015 alkaen
Ammatillinen kuntoutusselvitys, 12 päivää
• Alkuvaihe, 2-3 päivää
– Ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutustarpeen selvittämiseksi, 60 sv-pvä
– Myös työeläkekuntoutukseen oikeuteuille kuntoutuksen käynnistämiseksi
• Jatkovaihe, 9 päivää
– Tavoitteena ammatillinen kuntoutussuunnitelma jatkosuosituksineen
– Kelan ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille
Työkokeilu, 40+2 päivää
– Ammatillisen suunnitelman jatkoksi, soveltuvuuden arvioimiseksi,
työanantajakontaktin luomiseksi, esim. työllistyminen, Työhönvalmennus,
Oppisopimus
Työhönvalmennus, 110+1-10 päivää
– Työelämävalmiuksien, työtaitojen oppimiseksi ja vahvistamiseksi,
palkkatyömahdollisuuksien lisäämiseksi, jatkosuunnitelman
varmistamiseksi
4.12.2014
www.verve.fi
4.12.2014

Similar documents