Teräsmarkkinat - Handelsbanken

Comments

Transcription

Teräsmarkkinat - Handelsbanken
CRU´s 17th World Steel Conference, Rome  21 maaliskuu 2011
Teräsmarkkinat
Meidät kutsuttiin pitämään esitelmä rautamalmista CRU:n kansainväliseen teräskonferenssiin
Roomaan. Seuraavassa on yhteenveto teräsmarkkinoita koskevista käsityksistä konferenssista sekä
oma viestimme rautamalmista.
Terästeollisuuden
elpyminen
finanssikriisistä on
ollut vaikeaa
Konsolidointi, Kiina,
Intia ja volatiliteetti
olivat
CRU:n
teräskonferenssin
toistetuimmat sanat
Terästeollisuuden tila
170 osallistujaa 42 maasta kokoontui keskustelemaan ja kuulemaan terästeollisuuden
uusimpia suuntauksia ja uutisia. Teräsyhtiöiden elpyminen finanssikriisistä on ollut
vaikeaa, ja nykyisestä globaalista kasvusta huolimatta teräsmarkkinoiden tulevaisuutta
pidetään parhaassakin tapauksessa epävarmana. Ison osan pitkistä tuotteista kuluttavalla
rakennussektorilla on ollut hankalaa lännessä, jossa on ollut puutetta rahoituksesta. Litteät
tuotteet ovat kärsineet autonvalmistuksen heikkoudesta, kun elvytyspakettien myötä ympäri
maailman lanseeratut erilaiset romutusohjelmat päättyivät. Kiinan teräksenkulutus nousi
ennätyslukemiin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Loppuvuonna Kiina sitten karsi
toimintaa
erilaisin
toimenpitein
talouden
jäähdyttämiseksi
ja
asetetuista
ympäristötavoitteista selviytymiseksi. Vuosi 2011 on alkanut tulvilla Australian
hiilikaivoksissa ja Brasilian rautamalmikaivoksissa. Rautamalmin hinta on noussut myös
Intian tiettyjen alueiden vientisulun vuoksi. Juuri kun teräsyhtiöiden katteet alkoivat elpyä
finanssikriisin painamista tasoista, niihin kohdistuu jälleen paineita rautamalmin ja hiilen
hintojen nousun aiheuttamana.
Mistä puhuttiin?
Neljä suurta puheenaihetta muotoutui nopeasti. Ne olivat myös useimpien esitysten
pääaiheita: konsolidointi, Kiina, Intia ja volatiliteetti. Konsolidointi tulee osittain siitä, että
lännessä teräsyhtiöt kärsivät edelleen alhaisesta kapasiteetin käyttöasteesta, jolloin niiden
hintavaikutus on vähäinen. Samalla niitä puristavat raaka-aineiden hintojen heilahtelu,
minkä vuoksi hiili- ja rautamalmikaivosten ostoilla tapahtuvaa konsolidointia ylempänä
jalostusketjussa pidetään parempana strategiana kuin puhtaiden teräsyhtiöiden yhdistämistä.
Esimerkiksi terästuottaja POSCO ilmoitti tavoitteekseen jatkossa vähintään yhden
kaivoksen avaamisen vuosittain. Koska Kiinassa on kotimaisia hiiliesiintymiä paljon
enemmän kuin rautamalmia, kilpailun uskotaan olevan tulevaisuudessa suurempaa
rautamalmista kuin hiilestä.
Konsolidointi – sana kaikkien huulilla
Lähde: Daewoo ja POSCO
Kiina ja Intia ovat tavalliseen tapaan ajankohtaisia puheenaiheita. Teräksen kulutus on
noussut Kiinassa korkealle laskettuna kiloissa henkeä kohti, korkeammalle kuin USA:ssa,
mikä antoi uutta vauhtia keskustelulle. Kaivos- ja energiayhtiö BHP Billiton painotti
kuitenkin, että Kiinan ulkopuoliset kehittyvät taloudet ovat vaikuttaneet teräksen
kulutuksen kasvuun viimeisen vuosikymmenen aikana osuudella, joka vastaa puolta Kiinaa.
For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.
POSCO + Daewoo =
integroitu yhtiö
kaivoksesta myytyyn
teräkseen
Konsolidointi
Korealainen terästuottaja POSCO ja Daewoo fuusioituivat syyskuun viimeisenä päivänä.
Yhdistetyn yhtiön liikevaihto on noin 75 miljardia dollaria. Nyt on selvää, että fuusion
taustalla oleva strategia oli POSCOn terästuottajan vahvan aseman yhdistäminen Daewoon
tuotevalikoimaan, joka sisältää raaka-aineita ja energiaa, sekä terästuotteiden vahvaan
palveluliiketoimintaan. Näin yhdistetystä yksiköstä tulee pitkällä aikavälillä täysin
vertikaalisesti integroitu kaivosten rautamalmista ja hiilestä terästuotantoon ja sen
jälkeiseen myyntiverkkoon ja palvelutoimintoihin. Yhtiö on ilmoittanut tavoitteekseen
vähintään yhden kaivoksen avaamisen vuosittain. Se ilmoitti investoivansa 12–14 miljardia
dollaria rauta-, hiili- ja kuparikaivosten projektien kehittämiseen tulevien 10 vuoden aikana.
Se on osoitus uuden suuntauksen vahvuudesta.
Myös SHB valotti esityksessään vertikaalisen integraation vahvuutta. Sen mukaan tuleva
teema on teräsyhtiöiden sekä rauta- ja hiilikaivosten konsolidointi, jolla pyritään
kontrolloimaan terästuotannossa tarvittavien raaka-aineiden saantia.
Integroitu kaivos- ja terästuotanto on epätavallinen mutta houkutteleva positio
150
100
Steel Production
Iron Ore Production
50
0
e
l
a
V
-50
-100
to
n
i
T
io
R
n
o
itl
li
B
P
H
B
n
a
c
ir
e
m
A
lo
g
n
A
e
u
c
s
e
tr
o
F
t
s
e
v
n
i
lo
l
ta
e
M
s
ffi
l
C
)
a
i
d
n
(I
l
a
r
e
in
M
l
a
n
o
it
a
N
t
n
e
m
e
g
a
n
a
M
l
ta
i
p
a
C
m
e
t
s
y
S
B
A
K
L
s
e
rit
s
u
d
n
I
&
g
n
i
in
M
l
e
s
s
E
l
a
n
o
i
c
a
N
a
c
i
g
r
u
r
e
id
S
ia
C
la
e
u
z
e
n
e
V
f
o
e
t
a
t
S
)l
e
e
t
s
n
A
(
n
a
h
s
n
A
)
L
I
A
S
(
a
i
d
n
I
f
o
y
ti
r
o
h
t
u
A
l
e
e
t
S
)
n
a
rI
(
O
R
D
I
M
I
p
u
o
r
G
z
a
r
v
E
k
s
t
e
ip
l
o
v
o
N
g
n
a
g
u
o
h
S
l
ta
s
r
e
v
e
S
l
e
te
S
ta
a
T
l
e
e
t
S
S
U
l
a
tti
M
r
o
l
e
c
r
A
g
n
o
h
z
u
L
g
n
o
d
n
a
h
S
k
rs
o
g
o
ti
n
g
a
M
k
ts
e
p
li
o
v
o
N
o
m
o
ti
m
u
S
p
p
u
r
K
n
e
s
s
y
h
T
a
iv
R
o
p
p
u
r
G
l
e
e
t
S
d
n
a
n
o
rI
i
e
b
e
H
u
a
d
r
e
G
g E O
n F C
a J S
g
O
a
P
h
S
u
s
g
n
ia
J
Lähde: Handelsbanken Capital Markets
*Mukana vain valikoima yrityksiä
Mittalin strategia on
pitkään ollut
integroituna
tuottajana
toimiminen
Lashmi Mittalin johtama Arcelor Mittal on maailman suurin terästuottaja ja samalla
maailman seitsemänneksi suurin rautamalmin tuottaja. Yhtiön strategia on jo pitkään ollut
integroituna tuottajana toimiminen, ja viime vuosina se on pyrkinyt määrätietoisesti
hankkimaan kaivoksia. Samoin kuin Lashmin nuoremman veljen, Pramod Mittalin yhtiö
Global Steel Holdings. Japanilaisilla teräsyhtiöillä on jo pitkään ollut osuuksia Australian ja
Brasilian rautamalmikaivoksissa.
Integraatio on vähentynyt aina muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen saakka, kun
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa terästehtaat ovat viimeisten 20 vuoden aikana
vetäytyneet kaivostoiminnasta ja pelkistäneet toimintaa terästuotantoon. Integraatio on
kuitenkin taas lisääntynyt, kun Venäjän ja Ukrainan teollisuudessa on viime vuosina
tapahtunut rakennemuutos ja kiinalaisyhtiöt ovat tulleet osaksi globaalia taloutta. Vuonna
2009 terästeollisuus kontrolloi 23 %:a rautamalmin maailmanlaajuisesta tuotannosta.
POSCO suurimpana puhtaana terästuottajana on nyt samoilla jäljillä, joten kilpailu
rautamalmilöydöksistä kasvaa tulevina vuosina. Sijoittuminen edellä olevan kuvion
keskelle siten, että rautamalmin saanti on ollut kokonaan yhtiön omistuksessa, on ollut
strategisesti oikea asema, joka on tarjonnut luonnollisen vakuutuksen rautamalmin hintojen
nousua vastaan viime vuosina.
21 March 2011
2
Kiina on ohittanut
USA:n teräksen
kulutuksessa henkeä
kohti
Kiina ja Intia
Kiinassa teräksen kulutus on noussut 445 kiloon henkeä kohti, mikä on suurempi kuin
USA:n kulutus. Kiinassa on kuitenkin vielä paljon rakennettavaa ja ajoneuvokanta on
edelleen pieni kehittyneisiin talouksiin verrattuna. Siksi kaivosyhtiö BHP Billiton ei usko
Kiinan saavuttavan teräksen kulutuksen huippua ennen vuotta 2025. Yhtiö käyttää
sijoitushorisonttina 15 vuotta eikä murehdi merkittävästi terästeollisuudesta ja
maailmantalouden volatiliteetista lähiaikoina. Kaivosyhtiöiden tärkeysjärjestyksessä
ensimmäisenä
ovat
pitkäikäisen
kaivoskapasiteetin
rakentaminen,
alhaiset
tuotantokustannukset ja hyvät kuljetusmahdollisuudet kehittyviin maihin.
Teräksen kulutus henkeä kohti kasvaa tulojen noustessa
Intia ei ole enää
itsestään selvä
Kiinan seuraaja
Lähde: CISA, World Steel ja BHP Billiton
Toisin kuin muutama vuosi sitten, yhtä monet eivät enää ole vakuuttuneita siitä, että Intia
on seuraava Kiina. Intia kuluttaa nykyisin yhtä paljon terästä kuin Kiina vuonna 1990.
Maa on siis 20 vuotta Kiinaa jäljessä. Vaikka Intian odotetaan kasvavan Kiinaa
nopeammin tulevien 15 vuoden aikana, kasvu tapahtuu hyvin alhaiselta tasolta. Tarvitaan
suurempi reaalikasvu, vähintään 9 % 20–30 vuoden ajan, jotta Intia pääsisi Kiinan
nykyiselle teräksen kulutuksen tasolle. Sen lisäksi tarvitaan suurempaa
teollisuustuotantoa – sen tulee muodostaa vähintään 40 % BKT:stä ja isoista yksityisistä
investoinneista – myös vähintään 40 % BKT:stä. Tarvitaan kuusi kertaa enemmän
lattiapinta-alaa henkeä kohden ja Intian suurimpien kaupunkien rakennemuutos
kerrosrakentamiseen, joka kuluttaa eniten terästä rakennussektorilla.
Sen sijaan keskusteluissa nostettiin esiin muiden kehittyvien talouksien esiinmarssi:
teräksen kulutus on kasvanut MENA:ssa CIS:ssä, Brasiliassa ja Kaakkois-Aasiassa ilman
Kiinaa viimeisten 10 vuoden ajan puolen Kiinan verran. Maissa on neljä miljardia
asukasta, ja niiden teräksen kulutus henkeä kohden on 102 kg verrattuna kehittyneen
maailman 400 kiloon.
Kiinan
ylikuumeneminen ei
herätä
teräsmarkkinoilla
huomiota
21 March 2011
Yleinen ajankohtainen teema Kiinan ylikuumenemisen riskistä ja sen seurauksena talouden
jäähdyttämiseen tähtäävistä ohjelmista eivät herättäneet huomiota. Globaali finanssikriisi
oli lännen pankkien syytä. Kiinan pankkilaitos ei ole yhtä kehittynyt, jotta vastaavaa voisi
tapahtua siellä. Finanssikriisi koettiin Kiinassa paljolti siten kuin ”olisi vedetty käsijarrua ja
sitten taas päästetty irti”. Infrastruktuurin kehittäminen edelleen vaatii terästä myös nyt, kun
maa pyrkii vahvempaan kasvuun palvelusektorilla. Vuonna 2025 Kiinan palvelusektori on
teollisuussektoria suurempi, kun se on BHP Billitonin arvion mukaan kasvanut neljä kertaa
vuoden 2010 tasoon verrattuna.
3
Teräsyhtiöiden
lähiaikojen suuri
haaste on korkea
volatiliteetti
Volatiliteetti
Terästeollisuuteen luotetaan suuresti pitkällä aikavälillä, mutta teräsyhtiöiden suuri
lähiaikojen haaste on korkea volatiliteetti. Sekä teräksen hinnat että kysyntä ja raakaaineiden, kuten raudan, hiilen, nikkelin ja mangaanin kustannukset ovat muuttuneet entistä
volatiilisemmiksi finanssikriisin jälkeen. Epävarmuus lisää teräsyhtiöiden kuukausittaista
tulosriskiä ja laskee niiden arvostusta. Raaka-aineissa lähinnä vahvasti kallistuva
rautamalmin kustannuskäyrä on vaikuttanut hintojen heilahteluun. Rautamalmin
pienimuotoinen kiinalaistuotanto kukoisti vuonna 2008 korkeiden rahtihintojen
suojaamana. Näiden tuottajien tuotantokustannukset ovat korkeat, mikä aiheuttaa
rautamalmin hintojen voimakkaita vaihteluita.
Raaka-aineiden korkea volatiliteetti muodostunut isoksi ongelmaksi
Lähde: Arcelor Mittal
*Reaalihinnat
Teräsyhtiöillä pitää
olla suurempi tase,
vähemmän lainaa,
isompi kassa ja
turvatut tuotteiden ja
raaka-aineiden
hinnat
Rautamalmista ja hiilestä ei ole pulaa louhimattomissa reserveissä. Terästeollisuus odottaa,
että kaivoskapasiteetti kasvaa terästuotannon kiinni ja laskee siten teräksen tuotannossa
käytettävien raaka-aineiden hintoja. Arcelor Mittal painotti, että selvitäkseen markkinoiden
lähiaikojen heilahteluista teräsyhtiöillä pitää olla suurempi tase, vähemmän lainaa ja isompi
kassa. Lisäksi niiden tulee turvata sekä tuotteiden että raaka-aineiden hinnat. Hinnat
voidaan turvata joko rahoituspositioilla tai kaivostuotannon kontrollilla.
Arcelor Mittalin mukaan menestyvän teräsyhtiön strategia finanssikriisin jälkeisessä
”uudessa maailmassa” on nykyisten kaivosten laajentaminen, uusien hankkiminen ja
orgaaninen kasvu kehittyvissä talouksissa.
Martin Jansson, raaka-ainestrategi, [email protected]
21 March 2011
4
Research Disclaimers
Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as ‘SHB’) is responsible for the preparation of research reports.
All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable.
SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such.
In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any
use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages.
No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information.
Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change.
The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice.
Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions.
SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports.
SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of
securities mentioned in research reports.
This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form
the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever.
Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance.
The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits
on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall.
This research product will be updated on a regular basis.
The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and
observe, any such restrictions.
No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB.
SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority.
Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.
In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services
to which they relate are available only to such persons.
The research reports must not be relied upon or acted on by private customers.
UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be
protected by that scheme.
This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom.
SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability.
The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts’ compensation is directly or indirectly related to
specific recommendations or views expressed within research reports.
For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner +45 33418613.
In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under
the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report.
When Distributed in the United States
Important Third-Party Research Disclosures:
Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA’s research analyst conflict rules. SHB research reports
are intended for distribution in the United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934. Each major U.S.
institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person.
Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these
research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are
prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. (“HMSI”) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports
that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI.
HMSI is a FINRA Member, telephone number (+212-326-5153).
Please be advised of the following important research disclosure statements:
SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of
Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority.
SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company.
According to the Bank’s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their
responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research
department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts
of interests, the Bank has introduced restrictions (“ethical walls”) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank’s
organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include
regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own
securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information
on the Bank’s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank’s website www.handelsbanken.com/About the bank/IR/Corporate
social responsibility/Ethical guidelines or Guidelines for research.
Contact information
Capital Markets
Per Beckman
Head
+46 8 701 43 56
Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities
Per Elcar
Global co-head of Equities
+46 8 701 19 49
Carl Cederschiöld
Björn Linden
Global co-head of Equities
+44 7909528735
Jan Häggström
Head of Economic Research and
+46 8 701 10 97
Chief Economist, SHB
Magnus Fageräng
Head of Structured Products
+46 8 701 30 72
Dan Lindwall
Head of Corporate Capital Markets
+46 8 701 43 77
Peter Karlsson
Head of Equity & Credit Research
+46 8 701 21 51
Debt Capital Markets
Head of Fixed Income, Currencies
+46 8 701 10 38
and Commodities
Warwick Salvage
Head of Fixed Income
+46 8 463 45 41
Håkan Larsson
Head of Currencies
+46 8 463 45 19
Torbjörn Iwarson
Head of Commodities
+46 8 463 45 70
Patrik Meijer
Head of Flow Rates
+46 8 463 45 54
Patrik Castman-Langlet
Head of Derivative Sales
+46 8 463 46 24
Lars Henriksson
Head of F/X Sales
+46 8 463 45 18
+46 8 463 45 35
Trading Strategy
Tony Lindlöf
Head of Debt Capital Markets
+46 8 701 25 10
Claes Måhlén
Chief Strategist FICC
Kjell Arvidsson
Head of Syndicated Loans
+46 8 701 20 04
Martin Enlund
Senior FX Strategist
+46 8 463 46 33
Pär Jäderberg
Head of Structured Finance
+46 8 701 33 51
Henrik Erikson
Senior Fixed Income Strategist
+46 8 463 46 62
Kenneth Holmström
Head of Origination
+46 8 701 12 21
Jenny Mannent
Senior FX Strategist
+46 8 463 45 25
Måns Niklasson
Head of Acquisition Finance
+46 8 701 52 84
Johan Sahlström
Senior Credit Strategist
+46 8 463 45 37
Ulf Stejmar
Head of Corporate Bonds
+46 8 701 24 16
Martin Jansson
Senior Commodity Strategist
+46 8 461 23 43
Nils Kristian Knudsen
Senior Strategiest FX/FI
+47 28 82 30 10
Head, Economic Research
+45 33 41 82 03
Economic Research
Jan Häggström
Head of Economic Research
+46 8 701 10 97
Petter Lundvik
USA, Special Analysis
+46 8 701 33 97
Jes Asmussen
Gunnar Tersman
Eastern Europe, Emerging
+46 8 701 20 53
Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy
+45 33 41 86 19
Thomas Haugaard
+45 33 41 82 29
Denmark
Sweden
Markets
Helena Trygg
Japan, United Kingdom
+46 8 701 12 84
Anna Råman
Swedish Economy
+46 8 701 85 40
Eva Dorenius
Web Editor
+46 8 701 50 54
Latin America, Emerging Markets
Finland
Tiina Helenius
Head, Economic Research
+358 10 444 2404
Tuulia Asplund
Finnish economy
+358 10 444 2403
Norway
Knut Anton Mork
Head, Economic Research
Shakeb Syed
Norwegian economy
+47 22 39 71 81
+47 22 39 70 07
Ida Wolden Bache
Norwegian economy
+47 22 39 73 40
Nils Kristian Knudsen
Norwegian economy
+47 22 82 30 10
Regional Sales
Copenhagen
Kristian Nielsen
Luleå
+45 33 41 82 69
Ove Larsson
Gothenburg
Karl-Johan Svensson
+46 31 743 31 09
Christiane Junio
Gävle
Andreas Edvardson
Helsinki
Mika Rämänen
Linköping
Yngve Welander
London
Gunnel Welford
Toll-free numbers
+46 90 154 719
Luxembourg
+352 274 868 244
Malmö
+46 26 172 144
Jonas Darte
+46 40 24 54 04
Oslo
+358 10 444 62 20
Petter Fjellheim
+47 22 82 30 29
Stockholm
+46 13 28 91 10
Malin Nilén
+46 8 701 27 70
Umeå
+44 207 578 86 20
From Sweden to
N.Y. & Singapore
020-58 64 46
Kenneth Båtsman
From Norway to
N.Y. & Singapore
800 40 333
From Denmark to
N.Y. & Singapore
8001 72 02
+46 90 154 581
From Finland to
N.Y. & Singapore
0800 91 11 00
Within the US
1-800 396-2758
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Stockholm
Copenhagen
Helsinki
Oslo
London
Blasieholmstorg 11
SE-106 70 Stockholm
Tel. +46 8 701 10 00
Fax. +46 8 611 11 80
Havneholmen 29
DK-1561 Copenhagen V
Tel. +45 46 79 12 00
Fax. +45 46 79 15 52
Aleksanterinkatu 11
FI-00100 Helsinki
Tel. +358 10 444 11
Fax. +358 10 444 2578
Tjuvholmen Allé 11,
Postboks 1249 Vika
NO-0110 Oslo
Tel. +47 22 94 0700
Fax. +47 2233 6915
3 Thomas More Square
London GB-E1W 1WY
Tel. +44 207 578 8668
Fax. +44 207 578 8090
New York
Handelsbanken Markets
Securities, Inc.
875 Third Avenue, 4th Floor
New York, NY 10022-7218
Tel. +1 212 326 5153
Fax. +1 212 326 2730
FINRA, SIPC