Lataa opas sähköisenä (pdf)

Comments

Transcription

Lataa opas sähköisenä (pdf)
Ilman opiskelupaikkaa?
Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010–2011
Ilman opiskelupaikkaa?
Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010–2011
Tärkeitä päivämääriä………………………………………………………………………….. 3
Yhteishaun tulokset………………………………………………………………………… 3
Yhteishaun täydennyshaku………………………………………………………………. 3
Syksyn yhteishaku tammikuussa alkavaan koulutukseen…………………………... 3
Hakuaika kymppiluokille 2010……………………………………………………
3
Hakuaika ammattistarttiin 2010………………………………………………….
3
Täydennyshaku syksyllä 2010 alkavaan koulutukseen………………………………... 3
Ohjausta ja tukea…………………………………………………………………………..... 4
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi……………………………………………... 4
Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut……………………………………. 4
Työ- ja elinkeinotoimisto………………………………………………………………….. 4
Kymppiluokat………………………………………………………………………………….. 5
Pohjankartanon kymppiluokka………………………………………………………….. 5
ERTU-ammattikymppi……………………………………………………………………… 5
Pohjola-opiston kymppiluokka…………………………………………………………… 5
Ammattistartit…………………………………………………………………………………. 6
Oulun seudun ammattiopiston ammattistartti……………………………………….. 6
Luovi-ammattiopiston valmentava I……………………………………………………. 6
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston ammattistartti…………………………….. 7
Muu koulutus…………………………………………………………………………………... 7
Kotitalousopetus……………………………………………………………………………. 7
Kansanopisto………………………………………………………………………………... 7
Peruskoulun arvosanojen korotus ja peruskoulun loppuun suorittaminen………. 8
Työpajat………………………………………………………………………………………… 8
Nuorisoasiainkeskuksen työpajat………………………………………………………... 9
Veeran verstas………………………………………………………………………………. 9
Maahanmuuttajille…………………………………………………………………………… 9
Peruskouluopetusta maahanmuuttajille………………………………………………. 9
Kymppiluokka……………………………………………………………………………….. 10
Valmennus ammatilliseen koulutukseen maahanmuuttajille……………………… 10
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus…………………………………………… 10
Maahanmuuttajanuorten työpaja Wieteri…………………………………………… 11
Linkkejä………………………………………………………………………………………… 11
2
Tärkeitä päivämääriä 2010
Yhteishaun tulokset
Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6. Hakutulokset lähetetään
kaikille hakeneille.
Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa kirjallisesti paikan
vastaanottamisesta 30.6. mennessä. Noudata tarkasti hyväksymiskirjeessä tulevia
ohjeita.
Yhteishaun täydennyshaku
Yhteishaun täydennyshaku on avoinna 12.7.–23.7. osoitteessa www.haenyt.fi.
Syksyn yhteishaku tammikuussa alkavaan koulutukseen
Yhteishaku tammikuussa alkavaan koulutukseen on 29.9.–8.10.2010 osoitteessa
www.haenyt.fi. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 25.10.–8.11.2010.
Syksyn yhteishaun tulokset selviävät aikaisintaan 19.11.2010. Opiskelupaikan
saaneiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta 3.12.2010 mennessä.
Hakuaika kymppiluokille 2010
Pohjankartanon koulun kymppiluokalle tulee ilmoittautua 23.6. mennessä. Paikkoja
voi kysellä myöhemminkin.
Haku Pohjola-opiston kymppiluokalle ja maahanmuuttajien kymppiluokalle päättyy
21.6.
Hakuaika ammattistarttiin 2010
Hakuaika Oulun seudun ammattiopiston ammattistarttiluokille on 12.7.–6.8.
Täydennyshaku syksyllä 2010 alkavaan koulutukseen
Täydennyshaussa 12.7.–23.7. tulevat uudelleen hakuun ne ammatillisen
koulutuksen ja lukioiden opiskelupaikat, jotka eivät täyttyneet kevään yhteishaussa.
Valtakunnallinen täydennyshaku täyttämättömille paikoille on osoitteessa
www.haenyt.fi.
Noudata hakuohjeita huolellisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!
Myös täydennyshaussa järjestetään tarvittavat pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Kokeet
järjestetään 30.7.–5.8.
Täydennyshaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 10.8. Hakutulokset lähetetään
kaikille hakeneille.
Täydennyshaussa opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa kirjallisesti paikan
vastaanottamisesta 24.8. mennessä. Noudata tarkasti hyväksymiskirjeessä tulevia
ohjeita.
3
Ohjausta ja tukea
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napista saa
ohjausta ja neuvontaa nuoren elämään liittyvissä
asioissa. Nappiin voit tulla käymään ilman
ajanvarausta, soittaa tai kysyä neuvoja sähköpostilla.
NettiNappi-verkkopalvelussa on Pulmakulmakysymyspalsta, jolla voit kysyä neuvoja nimettömänä.
Napista saat ohjausta täydennyshakuun 19.7.–
23.7.2010. Napin työntekijät neuvovat opiskelupaikan
etsimisessä ja hakukaavakkeen täyttämisessä.
Nuorten tieto- ja
neuvontakeskus Nappi
Hallituskatu 5a
90100 Oulu
puh: 044 703 8225
[email protected]
www.nettinappi.fi
Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut
Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut on
suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, jotka ovat työn,
koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan
ulkopuolella. Ensisijaista kohderyhmää ovat Oulun
seudulla peruskoulun päättäneet nuoret, joilla ei ole
jatko-opiskelupaikkaa. Tieto kohderyhmään
kuuluvasta nuoresta tulee etsivään nuorisotyöhön
oppilaitosten opinto-ohjaajilta vanhempien
suostumuksella. Lisäksi vanhemmat tai nuori voivat
olla suoraan yhteydessä ohjaajaan.
Vastuuohjaajan kanssa voit pohtia koulutukseen ja
työhön liittyviä asioita tai keskustella
luottamuksellisesti muista tulevaisuuden
suunnitelmista. Vastuuohjaaja antaa yksilöllistä tukea
ja ohjausta.
Etsivä nuorisotyö:
Projektipäällikkö
Virpi Huittinen
puh: 044 703 1245
Koordinaattori
Sanna Lakso
puh: 044 703 8246
Ohjaava paja:
Projektityöntekijä
Anna Visuri
puh: 044 703 8261
Ohjaava pajatoiminta tukee etsivän nuorisotyön
palveluita. Ohjaavan pajan toiminta sisältää
yksilöllistä ohjausta sekä ryhmätoimintaa alle 17vuotiaille koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.
Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinta- ja
urasuunnittelupalvelut ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia. Ammatinvalinta- ja
urasuunnittelupalveluihin tulee varata aika puhelimitse
numerosta 01060 44254.
Koulutusneuvonnassa voit keskustella
henkilökohtaisesti koulutusneuvojan kanssa
koulutuksiin ja ammatteihin liittyvistä kysymyksistä ja
etsiä tarvitsemiasi tietoja. Koulutus- ja
ammattineuvontaan voit tulla ilman ajanvarausta. Voit
myös soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluun
Koulutuslinjalle 010 19 4901.
Työttömäksi työnhakijaksi voi ilmoittautua 17 vuotta
täyttänyt nuori.
4
Oulun seudun työ- ja
elinkeinotoimisto,
Oulun toimipiste
Torikatu 34–40, 90100
OULU
puh: 010 19 4029
www.oulunseuduntetoi
misto.fi
Kymppiluokat
Kymppiluokka on tarkoitettu peruskoulun päättäneelle nuorelle, jolla ei ole
opiskelupaikkaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Kymppiluokkaopetukseen
voi päästä nuori, jolla on peruskoulun päättötodistus keväältä 2010 tai 2009.
Kymppiluokalla voit korottaa perusopetuksen arvosanoja ja tavoitteena on, että
näkemyksesi tulevasta opiskelupaikasta selkiytyisi. Kymppiluokalla pohditaan
uravalintaa ja opetellaan työelämän sääntöjä. Opiskelija laatii opinto-ohjaajan kanssa
yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää perusopetuksen aineita, työelämään
tutustumista ja valinnaisia opintoja.
Kymppiluokalla opiskelluista perusopetuksen oppiaineista annetaan arvosanat.
Jatkokoulutukseen haettaessa kymppiluokan todistuksesta huomioidaan arvosanat,
jotka ovat parempia kuin 9. luokan päättötodistuksessa.
Pohjankartanon kymppiluokka
Oulun kaupungin perusopetuksen lisäopetus eli
luokkamuotoinen kymppiluokka järjestetään
Pohjankartanon koulussa. Kymppiluokalle täytyy
ilmoittautua kirjallisesti 23.6.2010 mennessä.
Ilmoittautua voi tarvittaessa myöhemminkin.
Hakulomakkeita saa Pohjankartanon koululta, Oulun
peruskoulujen opinto-ohjaajilta ja Oulun opetustoimen
sivuilta www.edu.ouka.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet
> 10. luokalle?
OPETUSTOIMI
Pohjankartanon koulu
Suvantokatu 1
rehtori
puh: 044 703 9060
opinto-ohjaajat
puh: 044 703 9062 ja
044 703 9063
ERTU-ammattikymppi
Heinätorin koulu järjestää kymppiluokkaopetusta
nuorille, joilla on erityistuen tarve. Opetus tapahtuu
Ammattiopisto Luovin tiloissa.
Heinätorin koulu
opinto-ohjaaja
puh: 044 703 9111
erityisopettaja
puh: 044 703 9117
www.edu.ouka.fi/heinat
ori
Pohjola-opiston kymppiluokka
Luokkamuotoista kymppiluokkaopetusta järjestetään
myös Pohjola-opistossa. Hakuaika Pohjola-opiston
kymppiluokalle päättyy 21.6.2010.
Lisätietoja ja hakulomake:
www.pohjolaopisto.fi/peruskoululinja.html.
5
Pohjola-opisto
Kaarretie 14
90500 OULU
puh: 08 555 4000
www.pohjolaopisto.fi
Ammattistartit
Oulun seudun ammattiopiston ammattistartti
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) ammattistartti on ammatilliseen koulutukseen
ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäneelle
nuorelle, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa ja on epävarma ammattialastaan.
Ammattistartti antaa valmiudet hakeutua opiskelemaan ammatillista perustutkintoa.
Tavoitteena on, että opiskelijan ammatilliset suunnitelmat selkiytyvät ja
opiskelutaidot kehittyvät.
Vuoden kestävässä ammattistarttikoulutuksessa tutustutaan monipuolisesti eri
koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään.
Hakuaika OSAOn ammattistarttiluokille on 12.7.–6.8.2010. Ammattistarttiopetusta
järjestetään Haukiputaan, Kempeleen, Muhoksen, Kaukovainion tekniikan ja
Pudasjärven yksiköissä. Hakulomakkeen saa OSAOn nettisivuilta, ja se palautetaan
siihen yksikköön, johon ensisijaisesti haetaan. Hakijoille järjestetään haastattelu.
Lisätietoja ja hakulomake:
http://www.osao.fi > Nuoret > Ammattistartti
Luovi-ammattiopiston valmentava I
Luovi-ammattiopiston ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava kurssi I on
tarkoitettu henkilöille, joiden tulevaisuudensuunnitelmat eivät vielä ole selvillä ja
joilla on erityistuen tarvetta terveys- tai muista syistä. Koulutuksen tavoitteena on
selkeyttää opiskelijan suunnitelmia. Opiskelija saa apua lukivaikeuksiin,
oppimisvaikeuksiin ja psyykkiseen jaksamiseen. Tukea saa myös ennen koulutuksen
valintaa ja vielä sen päätyttyä.
Opiskelijalle laaditaan oma opintosuunnitelma, johon kuuluu äidinkieltä, vieraita
kieliä, matematiikkaa, työkokeiluja ja työ- ja opiskeluvalmiuksien opettelua. Opinnot
voivat olla myös ammatillisesti suuntautuneita. Koulutuksen laajuus on 20–80
opintoviikkoa. Koulutukseen on jatkuva haku.
Luovilla on tarjolla myös koulutuskokeilumahdollisuus.
Lisätietoja: www.luovi.fi > Koulutustarjonta >
Valmentava ja kuntouttava > Ammatilliseen
peruskoulutukseen.
Lisätietoja hakemisesta saa myös Oulun yksikön
opintosihteereiltä, puh: 040 319 3294 tai 040 319
3569.
6
Luovin yksiköt, joissa
on valmentava kurssi I:
Nahkatehtaankatu 3,
90130 OULU
Veteraanikatu 2,
90130 OULU
www.luovi.fi
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston ammattistartti
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopistossa on
maksuton ammattistarttiluokka. Oppilaitoksella on
opiskelija-asuntola.
Lisätietoja:
http://www.pio.fi/sivu/fi/pio/ammattistartti/
Piippolan käsi- ja
taideteollisuusopisto
Keskustie 29
92620 PIIPPOLA
puh: 08 8119 111
(vaihde)
[email protected]
www.pio.fi
Muu koulutus
Kotitalousopetus
Oulun palvelualan opiston kotitalousopetuksessa eli
niin sanotussa talouskoulussa opiskellaan kotitalouden
hoitamiseen liittyviä taitoja, kuten ruoanlaittoa ja
leipomista, tekstiilihuoltoa, sisustamista ja käsitöitä.
Kurssi kestää 5 kuukautta. Kotitalousopetukseen voi
hakeutua peruskoulun suorittanut.
Kotitalousopetukseen haetaan yhteishaun kautta,
mutta voit tiedustella paikkaa myös suoraan
oppilaitoksesta.
Lisätietoja:
http://www.opo.oulu.net/alat/talouskoulu.html
Oulun palvelualan
opisto
Teuvo Pakkalan katu
15, 90100 OULU
puh: 08 535 2000
[email protected]
www.opo.oulu.net
Kansanopisto
Kansanopistot ovat oppilaitoksia, joissa annetaan
maksullista opetusta eri aloilta ja aiheista. Joillekin
aloille pääsyvaatimukseksi riittää peruskoulun
päättötodistus.
Lisätietoja kansanopistoista:
http://www.kansanopistot.fi/
Joissakin kansanopistoissa järjestetään
kymppiluokkaopetusta. Oulun lähistöllä esimerkiksi
Raudaskylän kristillisessä opistossa Ylivieskassa on
maksutonta kymppiluokkaopetusta ja
musiikkipainotteinen kymppiluokka. Asuminen ja
ateriat ovat maksuttomia.
Lisätietoja: http://www.rko.fi/kymppiluokka.php
7
Raudaskylän kristillinen
opisto
Opistontie 4–6
84880 YLIVIESKA
puh: 08 4276 200
[email protected]
www.rko.fi
Peruskoulun arvosanojen korotus ja peruskoulun loppuun
suorittaminen
Peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja voit
korottaa Oulun aikuislukion aikuisten perusasteella.
Aikuislukion perusasteella voit myös suorittaa loppuun
kesken jääneen peruskoulun ja saada perusasteen
päättötodistuksen. Lisätietoja:
http://www2.edu.ouka.fi/koulut/aikuislukio/
Aikuislukiossa voit suorittaa ilta- tai päivä- tai
etäopintoina lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.
Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus ja
vähintään 18 vuoden ikä.
Yli 18-vuotiaiden on mahdollista korottaa peruskoulun
päättötodistuksen arvosanoja Pohjola-opistossa
peruskoululinjalla. Lisätietoja:
http://www.pohjolaopisto.fi/peruskoululinja.html >
Arvosanankorottajat esite (pdf)
Ennen vuotta 1991 syntyneiden on mahdollista
suorittaa peruskoulu loppuun Pohjola-opistossa
peruskoululinjalla. Lisätietoja:
http://www.pohjolaopisto.fi/peruskoululinja.html >
Ilman peruskoulun päättötodistusta olevat esite (pdf)
OPETUSTOIMI
Oulun aikuislukio
(Merikosken koulun
yhteydessä)
Itäkangastie 9
90500 OULU
opinto-ohjaaja
puh: 044 703 9392
Pohjola-opisto
Kaarretie 14
90500 OULU
puh: 08 555 4000
www.pohjolaopisto.fi
Työpajat
Nuorten työpajat on tarkoitettu 17–24-vuotiaille työttömille nuorille, joilla ei ole
peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai työkokemusta ammattiin valmistumisen jälkeen.
Veeran verstas -työpajalle yläikäraja on 28 vuotta.
Työpajajakso kestää noin puoli vuotta, ja siihen tulee sitoutua. Työpajalla tehdään
omille taidoille sopivia töitä, harjoitellaan työelämän sääntöjä ja opiskellaan
yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Jakson aikana nuori saa ohjausta esimerkiksi
ammatinvalinnassa ja työnhaussa.
Työpajalle voit hakeutua työ- ja elinkeinotoimiston
kautta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut
työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Työpajapaikkoja voit kysellä mihin aikaan vuodesta
tahansa. Voit mennä ensin tutustumiskäynnille
työpajalle ja päättää sitten, onko se itselle sopiva
vaihtoehto.
8
Oulun seudun työ- ja
elinkeinotoimisto,
Oulun toimipiste
Torikatu 34–40
90100 OULU
puh: 010 19 4029
www.oulunseuduntetoi
misto.fi
Nuorisoasiainkeskuksen työpajat
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksella on kuusi
työpajaa nuorille. Haku tapahtuu työ- ja
elinkeinotoimiston kautta.
Taide- ja mediapaja Wankkuri
Nuorten työpaja Willamiina: toimisto- ja ATK-linja,
keittiö- ja kodinhoitolinja, kädentaitojen linja
Autopaja Woorti
Puutyöpaja Wärkki
Ylikiimingin Wäylä: puu- ja entisöintiosasto,
tekstiiliosasto
Maahanmuuttajanuorten työpaja Wieteri
Oulun kaupungin
nuorisoasiainkeskus
Hallituskatu 5a
90100 OULU
Lisätietoja ja yhteystiedot:
www.ouka.fi/nuoriso/tyopajat
Jaakko Vetämäjärvi
puh: 044 703 8312
Yksilövalmentajat:
Eila Matala
puh: 044 703 8207
Veeran verstas
Veeran verstas on taiteiden ja kädentaitojen työpaja,
jota ylläpitää Kansan sivistystyön liitto. Veeran
verstaalle voit hakea, jos olet 17–28-vuotias.
Verstaalla käytetään kädentaitoja ja luovuutta
itsetuntemuksen kehittämiseen. Haku tapahtuu työ- ja
elinkeinotoimiston kautta.
Lisätietoja: www.veeranverstas.fi/veeran-verstas.html
Veeran verstas,
nuorten taidepaja
Veteraanikatu 9 C
90100 OULU
puh. 050 5900 711
www.veeranverstas.fi
Maahanmuuttajille
Peruskouluopetusta maahanmuuttajille
Maahanmuuttajat voivat opiskella Oulun aikuislukion
perusasteella peruskoulun opintoja. Perusopetukseen
voivat osallistua sekä nuoret että aikuiset
maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomalaisen
perusopetuksen päättötodistuksen.
Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tarvitsevat
perusopetusta täydentävää ja jatko-opintoihin
valmentavaa koulutusta, tai joilla on jo jonkin verran
lukion tai ammattikoulun opintoja omasta maastaan,
mutta joiden kielitaito ei vielä riitä jatkamaan opintoja
Suomessa.
Lisätietoja:
http://www2.edu.ouka.fi/koulut/aikuislukio /
9
OPETUSTOIMI
Oulun aikuislukio
(Merikosken koulun
yhteydessä)
Itäkangastie 9
90500 OULU
opinto-ohjaaja, puh:
044 703 9392
Kymppiluokka
Maahanmuuttajanuorille on oma kymppiluokka
Pohjola-opistossa. Luokalle otetaan myös nuoria, joilla
ei vielä ole peruskoulun päättötodistusta. Koulutus on
maksullinen yli 18-vuotiaille. Hakuaika päättyy
21.6.2010.
Lisätietoja:
http://www.pohjolaopisto.fi/mamulinja.html
Pohjola-opisto
Kaarretie 14
90500 OULU
puh: 08 555 4000
www.pohjolaopisto.fi
Valmennus ammatilliseen koulutukseen maahanmuuttajille
Maahanmuuttajille järjestetään Oulun seudun
ammattiopistossa (OSAO) ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija pystyy sen
käytyään osallistumaan suomenkieliseen
ammatilliseen peruskoulutukseen ja suorittamaan
tutkinnon.
Kieli- ja yleissivistävien opintojen lisäksi opiskelijat
tutustuvat suomalaiseen opiskelu- ja työkulttuuriin.
Ammattiopintojen suorittaminen on myös mahdollista.
Hakijoilla täytyy olla auttava suomen kielen taito, joka
vastaa tasoa A2.2. Seuraava ryhmä aloittaa
10.8.2010.
Oulun seudun
ammattiopisto
Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 8
90220 OULU
[email protected]
www.osao.fi
Lisätietoja ja hakulomake: http://www.osao.fi >
Nuoret > Maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentava koulutus.
Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus
Oulun palvelualan opiston kansainvälispainotteisessa
kotitalousopetuksessa opiskellaan kotitalouden
hoitamiseen liittyviä taitoja, kuten ruoanlaittoa ja
leipomista, tekstiilihuoltoa, sisustamista ja käsitöitä.
Kurssi kestää 5 kuukautta. Kotitalousopetukseen voi
hakeutua peruskoulun suorittanut.
Kotitalousopetukseen haetaan yhteishaun kautta,
mutta voit tiedustella paikkaa myös suoraan
oppilaitoksesta.
Lisätietoja:
http://www.opo.oulu.net/alat/talouskoulusuomi.html
10
Oulun palvelualan
opisto
Teuvo Pakkalan katu
15, 90100 OULU
puh: 08 535 2000
[email protected]
www.opo.oulu.net
Maahanmuuttajanuorten työpaja Wieteri
Wieteri on Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen
urapaja 17–25-vuotiaille maahanmuuttajille, jotka
ovat työttömiä ja oikeutettuja työmarkkinatukeen.
Pajalla tutustutaan ammatteihin, työpajoihin ja
koulutusvaihtoehtoihin sekä opitaan lisää
suomalaisesta kulttuurista ja työelämästä.
Lisätietoja ja yhteystiedot:
www.ouka.fi/nuoriso/tyopajat
Linkkejä
Yhteishaku ja täydennyshaku:
www.haenyt.fi
Koulutustietoa:
www.koulutusnetti.fi
www.opintoluotsi.fi
Apua ammatinvalintaan ja testejä:
www.kunkoululoppuu.fi
www.mol.fi/avo
www.ammattinetti.fi
Oululaisia oppilaitoksia:
www.ouka.fi/koulut
www.edu.ouka.fi
www.osao.fi
www.luovi.fi
www.opo.oulu.net
www.pohjolaopisto.fi
Työpajat:
www.ouka.fi/nuoriso/tyopajat
www.veeranverstas.fi
Ohjausta:
www.oulunseuduntetoimisto.fi
www.nettinappi.fi
11
Wieteri
Hallituskatu 13–17 D
3. kerros
90100 OULU
Ohjaaja
Mirjami Ndiaye
puh: 044 703 8294
Julkaisija
Oulun kaupunki, nuorisoasiainkeskus
Oulun kaupunki, opetustoimi
Oulun seutu
Toimitus
Iida-Maria Mattila
Ulkoasu ja kuvitus
Simo Keränen
Paino
Painatuskeskus
Tiedustelut
Virpi Huittinen ([email protected])
Anna Visuri ([email protected])
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi (nappi(at)ouka.fi)
12