Aktia Pankki 30.3.2017 Ind Osakeobl Kulutusjättiläiset Extra

Comments

Transcription

Aktia Pankki 30.3.2017 Ind Osakeobl Kulutusjättiläiset Extra
Aktia Osakeobligaatio Kulutusjättiläinen
28.02.2015
Tuotteen yleiset ehdot
Kohde-etuus
Osakekori, joka koostuu kymmenestä New Yorkin pörssiin listatusta yhtiöstä. Yhtiöt
ovat: 1. Coca-Cola, 2. Colgate- Palmolive, 3. ConAgra Foods Inc* , 4. Johnson &
Johnson, 5. Kellogg Company, 6. Kraft Foods, 7. McDonalds, 8. PepsiCo, 9. Pfizer ja
10. Yum! Brands. Kaikkien osakkeiden paino osakekorissa on sama 1/10.
Pääomaturva
100 % nimellispääomasta on turvattu eräpäivänä.
Emissiokurssi
Vaihtoehto Neutraali 100 %
Vaihtoehto Extra 110 %
Lähtöpäivä
4.4.2012
Liikkeeseenlaskupäivä
4.4.2012
Päätöspäivä
16.3.2017
Eräpäivä
30.3.2017
Loppuarvo
Osakekorin neljännesvuosittaisten sulkemisarvojen aritmeettinen keskiarvo.
Arvostuspäiviä on laina-aikana yhteensä 20.
Tuottokerroin
(Osallistumisaste)
Vaihtoehto Neutraali 126 %
Vaihtoehto Extra 278 %
Valuutta
EUR
Indikatiivinen
markkinahinta
125.73
160.07
Aktia Pankki Oyj, PL 207, Mannerheimintie 14, 00101 Helsinki, puh. 010 247 5000, Y-tunnus 2181702-8, www.aktia.fi
Osakekorin arvonkehitys [Lähde: Bloomberg]
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
Arvostuspäivä
7/3/2012
10/1/2012
12/28/2012
3/28/2013
6/26/2013
9/24/2013
12/20/2013
3/20/2014
6/18/2014
9/16/2014
Tuotto
Tuotto
0.7%
4.4%
1.9%
18.7%
17.7%
17.9%
23.2%
22.5%
29.4%
27.4%
17.6%
Arvostuspäivä
12/15/2014
3/16/2015
6/15/2015
9/14/2015
12/14/2015
3/14/2016
6/13/2016
9/12/2016
12/12/2016
3/16/2017
04.02.2015
04.12.2014
04.10.2014
04.08.2014
04.06.2014
04.04.2014
04.02.2014
04.12.2013
04.10.2013
04.08.2013
04.06.2013
04.04.2013
04.02.2013
04.12.2012
04.10.2012
04.08.2012
04.06.2012
04.04.2012
-10.0%
Tuotto
29.43%
Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin indeksin lainaehtojen mukainen arvonmuutos kertaa osallistumisaste.
Laskennallinen tuotto on [28.2.2015] yhtäkuin:
22.1%
48.8%
Neutraali
Extra
** Indeksilainan laskennallisella tuotolla tarkoitetaan tuottoa, joka saavutettaisiin jos indeksilaina erääntyisi [28.2.2015].
Vastuuvapauslauseke
Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kohde-etuuksien todellista ja lainakohtaisten ehtojen mukaisesti korjattua tuottoa sekä lainan laskennallista tuottoa [raportissa
mainittuna päivänä, ellei muuta ole todettu]. Laskelmien perustana olevat tiedot on koottu Aktia Pankki Oyj:n luotettavina pitämistä julkisista läheteistä. Aktia Pankki Oyj ei
takaa esitettyjen tietojen tai laskelmien oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingosta tai menetyksistä, joita raportin tai sen
sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu kohde-etuuksien tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut laskelmat
perustuvat [raportissa mainittuna päivän] saatavilla oleviin tietoihin ja ne vaihtelevat aina markkinatilanteen mukaan ja voivat olla vanhentunutta tietoa. Tätä raporttia ei voida
missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. *HJ Heinz Co ei ole enää pörssikaupankäynnin
kohteena ja sen on osakekorissa 10.6.2013 korvannut ConAgra Foods Inc (ISIN-koodi US2058871029; Bloomberg-koodi CAG UN Equity; Pörssi New York Stock
Exhange). ConAgra Foodsin osakkeen sulkemisarvo Aloituspäivänä on muodostettu siten, että HJ Heinzin osakkeen korvaaminen ConAgra Foodin osakkeella ei vaikuta
Lainan ennen 10.6.2013 toteutuneeseen arvonkehitykseen.
Aktia Pankki Oyj, PL 207, Mannerheimintie 14, 00101 Helsinki, puh. 010 247 5000, Y-tunnus 2181702-8, www.aktia.fi

Similar documents