Anvia Lähiverkko

Comments

Transcription

Anvia Lähiverkko
Palvelukuvaus
Lokakuu 2013
Anvia Lähiverkko -palvelu
Palvelun yleiskuvaus
Anvian tarjoamassa Lähiverkko-palvelussa Anvia suunnittelee ja toteuttaa
asiakkaalle tietoliikenneverkon laitteineen. Lähiverkko toteutetaan Ethernet- ja
kuitukaapeloinneilla. Palveluun sisältyvät lähiverkon suunnittelu, rasioiden
asennus, kaapelointi, ristiinkytkentäpisteen asennus, laitteiden (kuten kytkimien,
reitittimien ja palomuurien) asennus ja verkon käyttöönotto. Verkkolaitteet ovat
ostettavissa tai vuokrattavissa. Ennen verkon luovutusta verkko ja laitteet
tarkistetaan ja mitataan. Tarkistus ja mittaus todennetaan luovutuspöytäkirjaan.
Palvelun sisältämät laitteet/palvelun osat

Palvelut
o Kartoitus ja suunnittelu
o Tarvike- ja laitehankinnat
o Verkon mittaus

Laitteet
o Kytkimet
o Palomuurit
o WLAN-tukiasemat
o Verkkotarvikkeet (liittimet, laitekaapit, kaapelit yms.)
Palvelun ominaisuudet
Verkon rakentaminen aloitetaan kartoituksella ja suunnittelulla, jotka tehdään
yhdessä asiakkaan ja Anvian asiantuntijoiden kanssa. Kartoituksessa
määritetään asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet, jolloin verkko voidaan toteuttaa
parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelun pohjana käytetään asiakkaan
toimittamaa kohdekiinteistön pohjakuvaa, josta on erotettavissa mm. työ- ja
laitetilat sekä kaapelien vetokourut.
Hyväksytyn suunnitelman pohjalta tehdään tarvike- ja laitehankinnat. Kaapelit,
rasiat, ristiinkytkentäpisteet ja laitteet asennetaan suunnitelman mukaisesti.
Viimeisenä tehdään verkon mittaus.
Anvia toimittaa asiakkaalle tarvittavat aktiivi- ja passiivilaitteet. Laitteet ovat
vuokrattavissa tai kokonaan lunastettavissa. Lähiverkko voi olla myös kokonaan
tai osittain langaton, jolloin langaton verkko rakennetaan Anvian
käyttämillä WLAN-tukiasemilla. Anvian asiantuntijat valitsevat
suunnittelun pohjalta asiakkaan lähiverkkoon parhaiten
sopivat aktiivilaitteet.
Anvia Yrityspalvelut Oy • Anvia Företagstjänster Ab
Silmukkatie 6, 65100 Vaasa • Cirkelvägen 6, 65100 Vasa
Puhelin/Telefon 0393 933 933
Helsinki/Helsingfors • Tampere/Tammerfors • Turku/Åbo
Seinäjoki • Vaasa/Vasa • Kokkola/Karleby
Y-tunnus/FO-nummer: 2255050-5 • Kotipaikka/Hemort: Vaasa/Vasa
www.anvia.fi
Palvelukuvaus
Lokakuu 2013
Anvia Lähiverkko -palvelun kanssa kiinteästi myytävät lisäpalvelut
Anvia Lähiverkko -palvelun kanssa kiinteästi myytäviä lisäpalveluita ovat
1. Anvia Keskitetty Palomuuripalvelu
2. Anvia Yritysliittymä
3. Anvia VPN -ratkaisu
 VPN-palveluiden avulla
toimistojen välillä.
voidaan
rakentaa turvallisisa
etäyhteyksiä
Tilattavissa olevat muut lisäpalvelut

Hallintapalvelut – sisältää useita verkon käyttöä ja ylläpitoa tukevia
palveluita, kuten verkonvalvonta, raportointi, dokumentointi ja
varalaitepalvelu.

Palvelutasot – määrittävät palvelu- ja reagointiajat asiakkaan verkon
vika- ja ongelmatilanteissa.
Tekniset tiedot
Lähiverkko rakennetaan CAT6-tasoisella Ethernet-kaapeloinnilla. Kiinteistöjen ja
kerroskytkimien välit voidaan vetää Ethernet- tai valokuitukaapelilla. Lähiverkon
asennuksessa käytettävinä laitteina ovat HP ProCurve 2600-, 2900- ja 4200sarjan kytkimet.
Langattomat lähiverkot rakennetaan käyttäen HP MSM300- ja 400- sarjan WLAN
Access Points –laitteita.
Lähiverkko ja sen takana olevat laitteet ja työasemat suojataan Anvian
toimittamalla Ciscon ASA 500-sarjan palomuureilla, mikä toimitetaan palveluna.
Palvelu sopii niin pienille kuin suurillekin yrityksille.
Yhteystiedot
Anvia Yrityspalvelut Oy, yritysasiakaspalvelu
Vaasa ([email protected]),
Seinäjoki ([email protected]),
Kokkola ([email protected]),
puhelimella 0393 933 933
sähköpostitse [email protected]
osoitteesta www.anvia.fi/yrityksille
Anvia Yrityspalvelut Oy • Anvia Företagstjänster Ab
Silmukkatie 6, 65100 Vaasa • Cirkelvägen 6, 65100 Vasa
Puhelin/Telefon 0393 933 933
Helsinki/Helsingfors • Tampere/Tammerfors • Turku/Åbo
Seinäjoki • Vaasa/Vasa • Kokkola/Karleby
Y-tunnus/FO-nummer: 2255050-5 • Kotipaikka/Hemort: Vaasa/Vasa
www.anvia.fi
Palvelukuvaus
Lokakuu 2013
Sovellettavat sopimusehdot
Tämän palvelukuvauksen palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia
Anvian palveluiden yleisiä toimitusehtoja yritysasiakkaille sekä mahdollisia
palvelukohtaisia erityisehtoja.
Anvia Yrityspalvelut Oy • Anvia Företagstjänster Ab
Silmukkatie 6, 65100 Vaasa • Cirkelvägen 6, 65100 Vasa
Puhelin/Telefon 0393 933 933
Helsinki/Helsingfors • Tampere/Tammerfors • Turku/Åbo
Seinäjoki • Vaasa/Vasa • Kokkola/Karleby
Y-tunnus/FO-nummer: 2255050-5 • Kotipaikka/Hemort: Vaasa/Vasa
www.anvia.fi

Similar documents